Filförteckning för paketet cdbs i squeeze för arkitekturen all

/usr/bin/cdbs-edit-patch
/usr/lib/cdbs/licensecheck2dep5
/usr/lib/cdbs/list-packages
/usr/share/cdbs/1/class/ant-vars.mk
/usr/share/cdbs/1/class/ant.mk
/usr/share/cdbs/1/class/autotools-files.mk
/usr/share/cdbs/1/class/autotools-vars.mk
/usr/share/cdbs/1/class/autotools.mk
/usr/share/cdbs/1/class/cmake.mk
/usr/share/cdbs/1/class/docbookxml.mk
/usr/share/cdbs/1/class/gnome.mk
/usr/share/cdbs/1/class/hbuild.mk
/usr/share/cdbs/1/class/kde.mk
/usr/share/cdbs/1/class/langcore.mk
/usr/share/cdbs/1/class/makefile-vars.mk
/usr/share/cdbs/1/class/makefile.mk
/usr/share/cdbs/1/class/perl-build-vars.mk
/usr/share/cdbs/1/class/perl-build.mk
/usr/share/cdbs/1/class/perl-makemaker-vars.mk
/usr/share/cdbs/1/class/perl-makemaker.mk
/usr/share/cdbs/1/class/perl-vars.mk
/usr/share/cdbs/1/class/perlmodule-vars.mk
/usr/share/cdbs/1/class/perlmodule.mk
/usr/share/cdbs/1/class/python-autotools.mk
/usr/share/cdbs/1/class/python-distutils.mk
/usr/share/cdbs/1/class/python-module.mk
/usr/share/cdbs/1/class/python-sugar.mk
/usr/share/cdbs/1/class/python-vars.mk
/usr/share/cdbs/1/class/qmake.mk
/usr/share/cdbs/1/class/scons-vars.mk
/usr/share/cdbs/1/class/scons.mk
/usr/share/cdbs/1/rules/buildcore.mk
/usr/share/cdbs/1/rules/buildvars.mk
/usr/share/cdbs/1/rules/debhelper.mk
/usr/share/cdbs/1/rules/dpatch.mk
/usr/share/cdbs/1/rules/simple-patchsys.mk
/usr/share/cdbs/1/rules/tarball.mk
/usr/share/cdbs/1/rules/upstream-tarball.mk
/usr/share/cdbs/1/rules/utils.mk
/usr/share/doc-base/cdbs
/usr/share/doc/cdbs/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/cdbs/TODO
/usr/share/doc/cdbs/buildcore.png
/usr/share/doc/cdbs/buildinfo.gz
/usr/share/doc/cdbs/cdbs-doc.html
/usr/share/doc/cdbs/cdbs-doc.pdf.gz
/usr/share/doc/cdbs/changelog.gz
/usr/share/doc/cdbs/copyright
/usr/share/doc/cdbs/depgraph.png
/usr/share/man/man1/cdbs-edit-patch.1.gz