Filförteckning för paketet backintime-common i squeeze för arkitekturen all

/usr/bin/backintime
/usr/share/backintime/common/applicationinstance.py
/usr/share/backintime/common/backintime.py
/usr/share/backintime/common/config.py
/usr/share/backintime/common/configfile.py
/usr/share/backintime/common/driveinfo.py
/usr/share/backintime/common/guiapplicationinstance.py
/usr/share/backintime/common/logger.py
/usr/share/backintime/common/pluginmanager.py
/usr/share/backintime/common/snapshots.py
/usr/share/backintime/common/tools.py
/usr/share/backintime/plugins/usercallbackplugin.py
/usr/share/doc/backintime-common/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/backintime-common/changelog.gz
/usr/share/doc/backintime-common/copyright
/usr/share/doc/backintime/AUTHORS
/usr/share/doc/backintime/CHANGES.gz
/usr/share/doc/backintime/README
/usr/share/doc/backintime/TRANSLATIONS
/usr/share/doc/backintime/VERSION
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/jv/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/backintime.mo
/usr/share/man/man1/backintime.1.gz
/usr/share/menu/backintime-common
/usr/share/python-support/backintime-common.private