Filförteckning för paketet libgwenhywfar60 i squeeze-backports för arkitekturen s390

/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/configmgr/dir.so
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/configmgr/dir.xml
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/ct/ohbci.so
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/ct/ohbci.xml
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/dbio/csv.so
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/dbio/csv.so.0
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/dbio/csv.so.0.0.1
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/dbio/csv.xml
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/dbio/olddb.so
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/dbio/olddb.so.0
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/dbio/olddb.so.0.0.1
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/dbio/olddb.xml
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/dbio/xmldb.so
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/dbio/xmldb.so.0
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/dbio/xmldb.so.0.0.1
/usr/lib/gwenhywfar/plugins/60/dbio/xmldb.xml
/usr/lib/libgwenhywfar.so.60
/usr/lib/libgwenhywfar.so.60.3.1
/usr/share/doc/libgwenhywfar60/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgwenhywfar60/changelog.gz
/usr/share/doc/libgwenhywfar60/copyright