Filförteckning för paketet mercurial i squeeze-backports för arkitekturen kfreebsd-i386

/etc/bash_completion.d/mercurial
/etc/mercurial/hgrc
/etc/mercurial/hgrc.d/cacerts.rc
/etc/mercurial/hgrc.d/mergetools.rc
/usr/bin/hg
/usr/lib/pyshared/python2.5/mercurial/base85.so
/usr/lib/pyshared/python2.5/mercurial/bdiff.so
/usr/lib/pyshared/python2.5/mercurial/diffhelpers.so
/usr/lib/pyshared/python2.5/mercurial/mpatch.so
/usr/lib/pyshared/python2.5/mercurial/osutil.so
/usr/lib/pyshared/python2.5/mercurial/parsers.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/mercurial/base85.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/mercurial/bdiff.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/mercurial/diffhelpers.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/mercurial/mpatch.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/mercurial/osutil.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/mercurial/parsers.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/mercurial/base85.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/mercurial/bdiff.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/mercurial/diffhelpers.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/mercurial/mpatch.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/mercurial/osutil.so
/usr/lib/python2.5/site-packages/mercurial/parsers.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/mercurial/base85.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/mercurial/bdiff.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/mercurial/diffhelpers.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/mercurial/mpatch.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/mercurial/osutil.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/mercurial/parsers.so
/usr/share/doc/mercurial/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/mercurial/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mercurial/copyright
/usr/share/doc/mercurial/examples
/usr/share/mercurial/hgext.rc
/usr/share/mercurial/hgext.rc.md5sums