Filförteckning för paketet spamc i squeeze-backports för arkitekturen kfreebsd-amd64

/usr/bin/spamc
/usr/share/doc/spamc/CREDITS.gz
/usr/share/doc/spamc/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/spamc/README.Debian
/usr/share/doc/spamc/README.gz
/usr/share/doc/spamc/TRADEMARK
/usr/share/doc/spamc/USAGE.gz
/usr/share/doc/spamc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/spamc/changelog.gz
/usr/share/doc/spamc/copyright
/usr/share/doc/spamc/procmailrc.example
/usr/share/doc/spamc/sample-nonspam.txt.gz
/usr/share/doc/spamc/sample-spam.txt
/usr/share/man/man1/spamc.1.gz