Källkodspaket i "squeeze-backports"

adblock-plus
virtuellt paket som tillhandahålls av xul-ext-adblock-plus
amanda-client (1:3.3.1-3~bpo60+1) [backports]
Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver (Client)
amanda-common (1:3.3.1-3~bpo60+1) [backports]
Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver (Libs)
amanda-server (1:3.3.1-3~bpo60+1) [backports]
Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver (Server)
amarok (2.4.1-1~bpo60+1) [backports]
easy to use media player based on the KDE Platform
amarok-common (2.4.1-1~bpo60+1) [backports]
architecture independent files for Amarok
amarok-dbg (2.4.1-1~bpo60+1) [backports]
avlusningssymboler för Amarok
amarok-utils (2.4.1-1~bpo60+1) [backports]
utilities for Amarok media player
amavis
virtuellt paket som tillhandahålls av amavisd-new
amavisd-new (1:2.7.1-2~bpo60+1) [backports]
Gränssnitt mellan MTA och virus scanner/innehåll-filter
amd-clinfo (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
AMD OpenCL info utility
amd-libopencl1 (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
AMD OpenCL library
amd-opencl-icd (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
AMD OpenCL ICD
amd64-microcode (1.20120910-2~bpo60+1) [non-free] [backports]
Processor microcode firmware for AMD CPUs
ant (1.8.2-4~bpo60+1) [backports]
Javabaserat byggverktyg som liknar make
ant-doc (1.8.2-4~bpo60+1) [backports]
Javabaserat byggverktyg liknande make - API-dokumentation och manual.
ant-gcj (1.8.2-4~bpo60+1) [backports]
Java based build tool like make (GCJ)
ant-optional (1.8.2-4~bpo60+1) [backports]
Javabaserat byggverktyg som liknar make - valbara bibliotek
ant-optional-gcj (1.8.2-4~bpo60+1) [backports]
Java based build tool like make - optional libraries (GCJ)
apt-dater (0.9.0-3~bpo60+1+b1 [amd64], 0.9.0-3~bpo60+1 [armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
terminal-based remote package update manager
apt-dater-dbg (0.9.0-3~bpo60+1+b1 [amd64], 0.9.0-3~bpo60+1 [armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
terminal-based remote package update manager (dbg symbols)
apt-dater-host (0.9.0-3~bpo60+1) [backports]
host helper application for apt-dater
apt-show-versions (0.19+nmu1~bpo60+1) [backports]
lists available package versions with distribution
aqbanking-tools (5.0.22-1~bpo60+1) [backports]
basic command line homebanking utilities
asciidoc (8.6.6-1~bpo60+1) [backports]
Synnerligen konfigurerbart textformat för att skriva dokumentation
aspell-dictionary
virtuellt paket som tillhandahålls av aspell-kk
aspell-kk (0.2-1~bpo60+1) [backports]
Kazakh dictionary for GNU Aspell
asterisk (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Open Source Private Branch Exchange (PBX)
asterisk-1.8
virtuellt paket som tillhandahålls av asterisk
asterisk-config (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Configuration files for Asterisk
asterisk-dahdi (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
DAHDI devices support for the Asterisk PBX
asterisk-dbg (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for Asterisk
asterisk-dev (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Development files for Asterisk
asterisk-doc (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Source code documentation for Asterisk
asterisk-mobile (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Bluetooth phone support for the Asterisk PBX
asterisk-modules (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
loadable modules for the Asterisk PBX
asterisk-mp3 (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
MP3 playback support for the Asterisk PBX
asterisk-mysql (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
MySQL database protocol support for the Asterisk PBX
asterisk-ooh323 (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
H.323 protocol support for the Asterisk PBX - ooH323c
asterisk-voicemail (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
simple voicemail support for the Asterisk PBX
asterisk-voicemail-imapstorage (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
IMAP voicemail storage support for the Asterisk PBX
asterisk-voicemail-odbcstorage (1:1.8.13.1~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
ODBC voicemail storage support for the Asterisk PBX
asterisk-voicemail-storage
virtuellt paket som tillhandahålls av asterisk-voicemail-imapstorage, asterisk-voicemail-odbcstorage, asterisk-voicemail
auctex (11.86-11~bpo60+1) [backports]
en integrerad miljö för att redigera TeX och liknande dokument.
audacious (2.4.4-1~bpo60+1) [backports]
small and fast audio player which supports lots of formats
audacious-dbg (2.4.4-1~bpo60+1) [backports]
audacious media player (debugging symbols)
audacious-dev (2.4.4-1~bpo60+1) [backports]
audacious development files
audacious-plugins (2.4.4-1~bpo60+1+b1 [amd64], 2.4.4-1~bpo60+1 [armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
Base plugins for audacious
audacious-plugins-dbg (2.4.4-1~bpo60+1+b1 [amd64], 2.4.4-1~bpo60+1 [armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
Audacious-Plugins debug symbols
audacious2
virtuellt paket som tillhandahålls av audacious
augeas-dbg (0.10.0-1~bpo60+3) [backports]
Debugging symbols for libaugeas0
augeas-doc (0.10.0-1~bpo60+3) [backports]
Augeas lenses documentation
augeas-lenses (0.10.0-1~bpo60+3) [backports]
Set of lenses needed by libaugeas0 to parse config files
augeas-tools (0.10.0-1~bpo60+3) [backports]
Augeas command line tools
autofs (5.0.7-3~bpo60+1) [backports]
kernel-based automounter for Linux
autofs-hesiod (5.0.7-3~bpo60+1) [backports]
Hesiod map support for autofs
autofs-ldap (5.0.7-3~bpo60+1) [backports]
LDAP map support for autofs
autofs5 (5.0.7-3~bpo60+1) [backports]
transitional dummy package for 'autofs'
autofs5
virtuellt paket som tillhandahålls av autofs
autofs5-hesiod (5.0.7-3~bpo60+1) [backports]
transitional dummy package for 'autofs-hesiod'
autofs5-hesiod
virtuellt paket som tillhandahålls av autofs-hesiod
autofs5-ldap (5.0.7-3~bpo60+1) [backports]
transitional dummy package for 'autofs-ldap'
autofs5-ldap
virtuellt paket som tillhandahålls av autofs-ldap
awk
virtuellt paket som tillhandahålls av gawk
backupninja (1.0~rc1-1~bpo60+1) [backports]
lightweight, extensible meta-backup system
bacula (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - metapackage
bacula-client (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - client metapackage
bacula-common (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - common support files
bacula-common-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - common support files (debugging)
bacula-common-mysql (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - MySQL common files
bacula-common-mysql-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - MySQL common files (debugging)
bacula-common-pgsql (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - PostgreSQL common files
bacula-common-pgsql-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - PostgreSQL common files (debugging)
bacula-common-sqlite3 (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - SQLite v3 common files
bacula-common-sqlite3-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - SQLite v3 common files (debugging)
bacula-console (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - text console
bacula-console-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - text console (debugging)
bacula-console-qt (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - Bacula Administration Tool
bacula-console-qt-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - Bacula Administration Tool (debugging)
bacula-director
virtuellt paket som tillhandahålls av bacula-director-pgsql, bacula-director-sqlite3, bacula-director-mysql
bacula-director-common (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - Director common files
bacula-director-common-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - Director common files (debugging)
bacula-director-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av bacula-director-sqlite3-dbg, bacula-director-pgsql-dbg, bacula-director-mysql-dbg
bacula-director-mysql (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - MySQL storage for Director
bacula-director-mysql-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - MySQL storage for Director (debugging)
bacula-director-pgsql (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - PostgreSQL storage for Director
bacula-director-pgsql-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - PostgreSQL storage for Director (debugging)
bacula-director-sqlite3 (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - SQLite 3 storage for Director
bacula-director-sqlite3-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - SQLite 3 storage for Director (debugging)
bacula-fd (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - file daemon
bacula-fd-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - file daemon (debugging)
bacula-sd (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - storage daemon
bacula-sd-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - storage daemon (debugging)
bacula-sd-mysql (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - MySQL SD tools
bacula-sd-mysql-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - MySQL SD tools (debugging)
bacula-sd-pgsql (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - PostgreSQL SD tools
bacula-sd-pgsql-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - PostgreSQL SD tools (debugging)
bacula-sd-sqlite3 (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - SQLite 3 SD tools
bacula-sd-sqlite3-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - SQLite 3 SD tools (debugging)
bacula-sd-tools
virtuellt paket som tillhandahålls av bacula-sd-pgsql, bacula-sd-sqlite3, bacula-sd-mysql
bacula-sd-tools-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av bacula-sd-mysql-dbg, bacula-sd-sqlite3-dbg, bacula-sd-pgsql-dbg
bacula-server (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - server metapackage
bacula-traymonitor (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - tray monitor
bacula-traymonitor-dbg (5.2.6+dfsg-8~bpo60+1) [backports]
network backup service - tray monitor (debugging)
barry-util (0.18.3-5~bpo60+1) [backports]
Command line utilities for working with the RIM BlackBerry Handheld
barry-util-dbg (0.18.3-5~bpo60+1) [backports]
Command line BlackBerry utilities (debug symbols)
barrybackup-gui (0.18.3-5~bpo60+1) [backports]
GTK+ GUI for backing up the RIM BlackBerry Handheld
barrybackup-gui-dbg (0.18.3-5~bpo60+1) [backports]
GTK+ GUI for backing up BlackBerry (debug symbols)
barrydesktop (0.18.3-5~bpo60+1) [backports]
Desktop Panel GUI for the RIM BlackBerry Handheld
barrydesktop-dbg (0.18.3-5~bpo60+1) [backports]
Desktop Panel GUI for the RIM BlackBerry Handheld (debug symbols)
batctl (2012.1.0-1~bpo60+1) [backports]
B.A.T.M.A.N. advanced control and management tool
batctl-dbg (2012.1.0-1~bpo60+1) [backports]
B.A.T.M.A.N. advanced control and management tool (debug files)
bind9 (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u1~bpo60+1 [ia64], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Internet domännamnserver
bind9-doc (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Dokumentation för BIND
bind9-host (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u1~bpo60+1 [ia64], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Version of 'host' bundled with BIND 9.X
bind9utils (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u1~bpo60+1 [ia64], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Verktyg för BIND
bird (1.3.7-1~bpo60+1) [backports]
Internet Routing Daemon
bird-dbg (1.3.7-1~bpo60+1) [backports]
Debug symbols for BIRD
bird6 (1.3.7-1~bpo60+1) [backports]
Internet Routing Daemon
bitlbee (3.0.5-1.2~bpo60+1) [backports]
An IRC to other chat networks gateway (default version)
bitlbee-common (3.0.5-1.2~bpo60+1) [backports]
An IRC to other chat networks gateway (common files/docs)
bitlbee-dev (3.0.5-1.2~bpo60+1) [backports]
An IRC to other chat networks gateway (dev files)
bitlbee-libpurple (3.0.5-1.2~bpo60+1) [backports]
An IRC to other chat networks gateway (using libpurple)
bitlbee-plugin-otr (3.0.5-1.2~bpo60+1) [backports]
An IRC to other chat networks gateway (OTR plugin)
botan1.10-dbg (1.10.1-1~bpo60+1) [backports]
multiplatform crypto library (debug)
boxbackup-client (0.11~rc8~r2714-1~bpo60+1) [backports]
client for the BoxBackup remote backup system
boxbackup-server (0.11~rc8~r2714-1~bpo60+1) [backports]
server for the BoxBackup remote backup system
browser-plugin-gnash (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - Plugin for Mozilla and derivatives
buildd (0.63.2-1.1~bpo60+1) [backports]
Daemon for automatically building Debian binary packages from Debian sources
cairo-perf-utils (1.10.2-7~bpo60+1) [backports]
The Cairo 2D vector graphics library performance utilities
calendar-google-provider (10.0.12-1~bpo60+1) [backports]
Google Calendar support for lighting- and iceowl-extension
calendar-timezones (10.0.12-1~bpo60+1) [backports]
Timezone Extension for Lightning/Iceowl (mandatory)
check-mk-agent (1.1.12p7-1~bpo60+1) [backports]
general purpose nagios-plugin for retrieving data
check-mk-agent-logwatch (1.1.12p7-1~bpo60+1) [backports]
general purpose nagios-plugin for retrieving data
check-mk-config-icinga (1.1.12p7-1~bpo60+1) [backports]
general purpose nagios-plugin for retrieving data
check-mk-config-nagios3 (1.1.12p7-1~bpo60+1) [backports]
general purpose nagios-plugin for retrieving data
check-mk-doc (1.1.12p7-1~bpo60+1) [backports]
general purpose nagios-plugin for retrieving data (documentation)
check-mk-livestatus (1.1.12p7-1~bpo60+1) [backports]
general purpose nagios-plugin for retrieving data
check-mk-multisite (1.1.12p7-1~bpo60+1) [backports]
general purpose nagios-plugin for retrieving data
check-mk-server (1.1.12p7-1~bpo60+1) [backports]
general purpose nagios-plugin for retrieving data
check-postgres (2.19.0-1~bpo60+1) [backports]
script for monitoring PostgreSQL databases
cifs-utils (2:5.2-1~bpo60+1) [backports]
Common Internet File System utilities
clamav-unofficial-sigs (3.7.1-1~bpo60+1) [backports]
update script for 3rd-party clamav signatures
clasp (2.0.2-1~bpo60+1) [backports]
conflict-driven nogood learning answer set solver
clementine (0.7.1+dfsg-4~bpo60+1) [backports]
modern music player and library organizer
cli-uno-bridge (1:3.3.3-4~bpo60+1) [backports]
LibreOffice bindings for Mono CLI
cliofetion (2.2.0-1~bpo60+1) [backports]
open source command line implementation of Fetion protocol
clustalw (2.1+lgpl-2~bpo60+1) [backports]
global multiple nucleotide or peptide sequence alignment
clustalx (2.1+lgpl-2~bpo60+1) [backports]
Multiple alignment of nucleic acid and protein sequences (graphical interface)
cluster-agents (1:1.0.3-4~bpo60+1) [backports]
The reusable cluster components for Linux HA
cluster-glue (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
The reusable cluster components for Linux HA
cluster-glue-dev (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
Development files for the cluster glue components
cluster-messaging-framework
virtuellt paket som tillhandahålls av heartbeat
clustershell (1.5.1-1~bpo60+2) [backports]
Distributed shell that provides an efficient python interface
cmake (2.8.9-1~bpo60+2 [amd64, armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2.8.7-4~bpo60+1 [kfreebsd-i386]) [backports]
cross-platform, open-source make system
cmake-curses-gui (2.8.9-1~bpo60+2 [amd64, armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2.8.7-4~bpo60+1 [kfreebsd-i386]) [backports]
curses based user interface for CMake (ccmake)
cmake-data (2.8.9-1~bpo60+2) [backports]
CMake data files (modules, templates and documentation)
cmake-dbg (2.8.9-1~bpo60+2 [amd64, armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2.8.7-4~bpo60+1 [kfreebsd-i386]) [backports]
debugging symbols for CMake
cmake-doc (2.8.9-1~bpo60+2) [backports]
extended documentation in various formats for CMake
cmake-gui
virtuellt paket som tillhandahålls av cmake-qt-gui
cmake-qt-gui (2.8.9-1~bpo60+2 [amd64, armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2.8.7-4~bpo60+1 [kfreebsd-i386]) [backports]
Qt4 based user interface for CMake (cmake-gui)
cmdtest (0.3-1~bpo60+1) [backports]
blackbox testing of Unix command line programs
collectd (5.1.0-3~bpo60+2) [backports]
statistics collection and monitoring daemon
collectd-core (5.1.0-3~bpo60+2) [backports]
statistics collection and monitoring daemon (core system)
collectd-dbg (5.1.0-3~bpo60+2) [backports]
statistics collection and monitoring daemon (debugging symbols)
collectd-dev (5.1.0-3~bpo60+2) [backports]
statistics collection and monitoring daemon (development files)
collectd-utils (5.1.0-3~bpo60+2) [backports]
statistics collection and monitoring daemon (utilities)
conky (1.9.0-2~bpo60+1) [backports]
highly configurable system monitor (transitional package)
conky-all (1.9.0-2~bpo60+1) [contrib] [backports]
highly configurable system monitor (all features enabled)
conky-cli (1.9.0-2~bpo60+1) [backports]
highly configurable system monitor (basic version)
conky-std (1.9.0-2~bpo60+1) [backports]
highly configurable system monitor (default version)
coq (8.3.pl3+dfsg-1~bpo60+1) [backports]
proof assistant for higher-order logic (toplevel and compiler)
coq-8.3pl3+3.11.2
virtuellt paket som tillhandahålls av coq
coq-theories (8.3.pl3+dfsg-1~bpo60+1) [backports]
proof assistant for higher-order logic (theories)
coqide (8.3.pl3+dfsg-1~bpo60+1) [backports]
proof assistant for higher-order logic (gtk interface)
corosync (1.4.2-1~bpo60+1) [backports]
Standards-based cluster framework (daemon and modules)
corosync-dbg (1.4.2-1~bpo60+1) [backports]
Standards-based cluster framework (debugging symbols)
crawl (2:0.8.0-2~bpo60+1) [backports]
Dungeon Crawl, a text-based roguelike game
crawl-common (2:0.8.0-2~bpo60+1) [backports]
Dungeon Crawl, a text-based roguelike game (data files)
crawl-tiles (2:0.8.0-2~bpo60+1) [backports]
Dungeon Crawl, a roguelike game, tiles version
crda (1.1.2-1~bpo60+1) [backports]
wireless Central Regulatory Domain Agent
ctdb (1.11+git20111102-2~bpo60+3) [backports]
clustered database to store temporary data
ctdb-dbg (1.11+git20111102-2~bpo60+3) [backports]
clustered database to store temporary data -- debugging symbols and test suite
ctpl (0.3.3.dfsg-1~bpo60+1) [backports]
command-line template parsing utility
cvs (2:1.12.13+real-9~bpo60+1) [backports]
Concurrent Versions System
cvs-doc
virtuellt paket som tillhandahålls av cvs
cython (0.15.1-1~bpo60+1) [backports]
C-Extensions for Python
cython-dbg (0.15.1-1~bpo60+1) [backports]
C-Extensions for Python (Debug Build of Cython)
dacs (1.4.27b-2~bpo60+1) [backports]
Distributed Access Control System (DACS)
dacs-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libdacs-dev
dacs-examples (1.4.27b-2~bpo60+1) [backports]
Distributed Access Control System (DACS) - example web root
darktable (1.0.4-1~bpo60+1) [backports]
virtual lighttable and darkroom for photographers
darktable-dbg (1.0.4-1~bpo60+1) [backports]
virtual lighttable and darkroom for photographers
dchroot (1.6.4-4~bpo60+1) [backports]
Execute commands in a chroot environment
dchroot-dsa (1.6.4-4~bpo60+1) [backports]
Execute commands in a chroot environment
debhelper (9.20120909~bpo60+1) [backports]
helper programs for debian/rules
debmirror (1:2.14~bpo60+1) [backports]
Debian partial mirror script, with ftp and package pool support
debootstrap (1.0.42~bpo60+1) [backports]
Bootstrap a basic Debian system
debsums (2.0.51~bpo60+1) [backports]
tool for verification of installed package files against MD5 checksums
devscripts (2.12.4~bpo60+1) [backports]
scripts to make the life of a Debian Package maintainer easier
discount (2.1.3-1~bpo60+1) [backports]
Implementation of Markdown markup language in C
distro-info (0.9~bpo60+1) [backports]
provides information about the distributions' releases
distro-info-data (0.9~bpo60+1) [backports]
information about the distributions' releases (data files)
dkms (2.2.0.2-1~bpo60+1) [backports]
Dynamic Kernel Module Support Framework
dnssec-tools (1.9-1~bpo60+1) [backports]
DNSSEC tools, applications and wrappers
dnsutils (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u1~bpo60+1 [ia64], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Clients provided with BIND
dovecot-antispam (2.0+20120225-3~bpo60+2) [backports]
Dovecot plugins for training spam filters
dovecot-common (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
Transitional package for dovecot
dovecot-common
virtuellt paket som tillhandahålls av dovecot-core
dovecot-core (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
secure mail server that supports mbox, maildir, dbox and mdbox mailboxes
dovecot-dbg (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
debug symbols for Dovecot
dovecot-dev (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
header files for the dovecot mail server
dovecot-gssapi (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
GSSAPI authentication support for Dovecot
dovecot-imapd (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
secure IMAP server that supports mbox, maildir, dbox and mdbox mailboxes
dovecot-ldap (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
LDAP support for Dovecot
dovecot-lmtpd (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
secure LMTP server for Dovecot
dovecot-managesieved (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
secure ManageSieve server for Dovecot
dovecot-mysql (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
MySQL support for Dovecot
dovecot-pgsql (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
PostgreSQL support for Dovecot
dovecot-pop3d (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
secure POP3 server that supports mbox, maildir, dbox and mdbox mailboxes
dovecot-sieve (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
sieve filters support for Dovecot
dovecot-solr (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
Solr full text search support for Dovecot
dovecot-sqlite (1:2.1.7-7~bpo60+1) [backports]
SQLite support for Dovecot
downtimed (0.4-1~bpo60+1) [backports]
monitor of downtime, shutdown, and crashes
dpatch (2.0.35~bpo60+1) [backports]
patch maintenance system for Debian source packages
dpkg-dev (1.16.9~bpo60+1) [backports]
Debian package development tools
drbd-utils
virtuellt paket som tillhandahålls av drbd8-utils
drbd8-utils (2:8.3.11-3~bpo60+1) [backports]
RAID 1 over tcp/ip for Linux utilities
drupal7 (7.14-2+deb7u11~bpo60+1) [backports]
fully-featured content management framework
drush (4.5-2~bpo60+1) [backports]
command line shell and Unix scripting interface for Drupal
dspam (3.10.1+dfsg-3~bpo60+1) [backports]
Scalable, fast and statistical anti-spam filter
dspam-dbg (3.10.1+dfsg-3~bpo60+1) [backports]
debugging symbols for dspam
dspam-doc (3.10.1+dfsg-3~bpo60+1) [backports]
Documentation for DSPAM anti-spam filter
dspam-webfrontend (3.10.1+dfsg-3~bpo60+1) [backports]
Webfrontend for DSPAM anti-spam filter
duplicity (0.6.18-3~bpo60+1) [backports]
encrypted bandwidth-efficient backup
dvcs-autosync (0.5~bpo60+1) [backports]
Automatically synchronize distributed version control repositories
dwdiff (1.9-0.1~bpo60+1) [backports]
front-end for the diff program that operates word by word
eatmydata (26-1~bpo60+1) [backports]
library and utilities designed to disable fsync and friends
eclipse-cdt (6.0.2-1~bpo60+1) [backports]
C/C++ Development Tools for Eclipse
editor
virtuellt paket som tillhandahålls av vim, vim-gtk, vim-athena, vim-tiny, vim-gnome, vim-nox
ekeyd (1.1.4-1~bpo60+1) [backports]
Simtec Electronics UDEKEY01 Entropy Key Daemon
ekeyd-egd-linux (1.1.4-1~bpo60+1) [backports]
Transfers entropy from an EGD to the Linux kernel pool
ekg2 (1:0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
instant messenger and IRC client for UNIX systems
ekg2-api-docs (1:0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
instant messenger and IRC client for UNIX systems - API documentation
ekg2-core (1:0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
instant messenger and IRC client for UNIX systems - main program
ekg2-dbg (1:0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
instant messenger and IRC client for UNIX systems - debugging symbols
ekg2-gnupg (1:0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
instant messenger and IRC client for UNIX systems - GnuPG
ekg2-jabber (1:0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
instant messenger and IRC client for UNIX systems - Jabber/XMPP
ekg2-remote (1:0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
instant messenger and IRC client for UNIX systems - remote interface
ekg2-scripting-perl (1:0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
instant messenger and IRC client for UNIX systems - Perl scripting
ekg2-scripting-python (1:0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
instant messenger and IRC client for UNIX systems - Python scripting
ekg2-ui-gtk (1:0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
instant messenger and IRC client for UNIX systems - GTK+ interface
ekg2-ui-ncurses (1:0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
instant messenger and IRC client for UNIX systems - ncurses interface
ekg2-xosd (1:0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
instant messenger and IRC client for UNIX systems - X OSD
emacs-mozc (1.2.855.102+main-1~bpo60+1) [backports]
Mozc for Emacs
emacs-mozc-bin (1.2.855.102+main-1~bpo60+1) [backports]
Helper module for emacs-mozc
emboss (6.3.1-6~bpo60+1) [backports]
the european molecular biology open software suite
emboss-data (6.3.1-6~bpo60+1) [backports]
data files for the EMBOSS package
emboss-doc (6.3.1-6~bpo60+1) [backports]
documentation for EMBOSS
emboss-lib (6.3.1-6~bpo60+1) [backports]
EMBOSS Libraries
emboss-test (6.3.1-6~bpo60+1) [backports]
test files for the EMBOSS package
emdebian-crush (2.2.18~bpo60+1) [backports]
emdebian crossbuilding helpers
emdebian-grip (3.0.7~bpo60+1) [backports]
support for the Grip flavour of Emdebian
emdebian-grip-server (3.0.7~bpo60+1) [backports]
server-side support for Emdebian Grip
emdebian-qa
virtuellt paket som tillhandahålls av emdebian-crush
emdebian-rootfs
virtuellt paket som tillhandahålls av multistrap
emdebian-tdeb (3.0.7~bpo60+1) [backports]
Debian TDeb handling scripts
emdebian-tools
virtuellt paket som tillhandahålls av emdebian-crush
enigmail (2:1.4.1-2~bpo60+2) [backports]
GPG support for Thunderbird and Debian Icedove
erlang (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Concurrent, real-time, distributed functional language
erlang-abi-15.b
virtuellt paket som tillhandahålls av erlang-base-hipe, erlang-base
erlang-appmon (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP application monitor
erlang-asn1 (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP modules for ASN.1 support
erlang-base (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP virtual machine and base applications
erlang-base-hipe (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP HiPE enabled virtual machine and base applications
erlang-common-test (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP application for automated testing
erlang-corba (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP applications for CORBA support
erlang-crypto (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP cryptographic modules
erlang-debugger (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP application for debugging and testing
erlang-dev (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP development libraries and headers
erlang-dialyzer (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP discrepancy analyzer application
erlang-diameter (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP implementation of RFC 3588 protocol
erlang-doc (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP HTML/PDF documentation
erlang-doc-html
virtuellt paket som tillhandahålls av erlang-doc
erlang-edoc (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP module for generating documentation
erlang-eldap (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP LDAP library
erlang-erl-docgen (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP documentation stylesheets
erlang-et (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP event tracer application
erlang-eunit (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP module for unit testing
erlang-examples (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP application examples
erlang-gs (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP graphics system
erlang-guestfs (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - Erlang bindings
erlang-ic (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP IDL compiler
erlang-ic-java (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP IDL compiler (Java classes)
erlang-inets (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP Internet clients and servers
erlang-inviso (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP trace tool
erlang-jinterface (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Java communication tool to Erlang
erlang-manpages (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP manual pages
erlang-megaco (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP implementation of Megaco/H.248 protocol
erlang-mnesia (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP distributed relational/object hybrid database
erlang-mode (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang major editing mode for Emacs
erlang-nox (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP applications that don't require X Window System
erlang-observer (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP application for investigating distributed systems
erlang-odbc (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP interface to SQL databases
erlang-os-mon (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP operating system monitor
erlang-parsetools (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP parsing tools
erlang-percept (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP concurrency profiling tool
erlang-pman (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP process manager
erlang-public-key (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP public key infrastructure
erlang-reltool (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP release management tool
erlang-runtime-tools (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP runtime tracing/debugging tools
erlang-snmp (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP SNMP applications
erlang-src (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP applications sources
erlang-ssh (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP implementation of SSH protocol
erlang-ssl (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP implementation of SSL
erlang-syntax-tools (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP modules for handling abstract Erlang syntax trees
erlang-test-server (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP server for automated application testing
erlang-toolbar (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP graphical toolbar
erlang-tools (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP various tools
erlang-tv (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP table viewer
erlang-typer (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP code type annotator
erlang-webtool (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP helper for web-based tools
erlang-wx (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP bindings to wxWidgets
erlang-x11 (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP applications that require X Window System
erlang-xmerl (1:15.b.1-dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Erlang/OTP XML tools
esniper (2.27.0-1~bpo60+1) [backports]
simple, lightweight tool for sniping ebay auctions
exaile (0.3.2.2-1~bpo60+1) [backports]
flexible, full-featured audio player
exfat-fuse (0.9.7-1~bpo60+1) [backports]
read and write exFAT driver for FUSE
exfat-utils (0.9.7-1~bpo60+1) [backports]
utilities to create, check, label and dump exFAT filesystem
extlinux (2:4.05+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
collection of boot loaders (ext2/3/4 and btrfs bootloader)
facter (1.6.9-2~bpo60+2) [backports]
collect and display facts about the system
fail2ban (0.8.6-3wheezy1~bpo60+1) [backports]
ban hosts that cause multiple authentication errors
fancontrol (1:3.3.2-2~bpo60+1) [backports]
utilities to read temperature/voltage/fan sensors
fcitx (1:4.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Free Chinese Input Toy for X (XIM)
fcitx-config-common (0.2.0-1~bpo60+1) [backports]
graphic fcitx configuration tool - common files
fcitx-config-gtk (0.2.0-1~bpo60+1) [backports]
graphic fcitx configuration tool
fcitx-data (1:4.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Data files of Free Chinese Input Toy for X (XIM)
fcitx-sunpinyin (0.2.1-1~bpo60+1) [backports]
fcitx wrapper for Sunpinyin IM engine
fcitx-table-all (1:4.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Tables of Free Chinese Input Toy for X (XIM) - meta package
fcitx-table-bingchan (1:4.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Bingchan table of Free Chinese Input Toy for X (XIM)
fcitx-table-cangjie (1:4.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Cangjie table of Free Chinese Input Toy for X (XIM)
fcitx-table-dianbaoma (1:4.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Dianbaoma table of Free Chinese Input Toy for X (XIM)
fcitx-table-erbi (1:4.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Erbi table of Free Chinese Input Toy for X (XIM)
fcitx-table-wanfeng (1:4.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Wanfeng table of Free Chinese Input Toy for X (XIM)
fcitx-table-wbpy (1:4.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Wubi-pinyin table of Free Chinese Input Toy for X (XIM)
fcitx-table-wubi (1:4.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Wubi table of Free Chinese Input Toy for X (XIM)
fcitx-table-ziranma (1:4.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Ziranma table of Free Chinese Input Toy for X (XIM)
fcitx-tools (1:4.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Tools for Free Chinese Input Toy for X (XIM)
febootstrap (3.17-1~bpo60+1) [backports]
tool for building supermin appliances.
fex (20121107-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
web service for transferring very large files
fex-utils (20121107-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
web service for transferring very large files (utils)
ffmpeg (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Multimedia player, server, encoder and transcoder (transitional package)
ffmpeg-dbg (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Debug symbols for Libav related packages (transitional package)
ffmpeg-doc (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Documentation of the Libav API (transitional package)
fglrx-atieventsd (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
external events daemon for the non-free ATI/AMD RadeonHD display driver
fglrx-control (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
control panel for the non-free ATI/AMD RadeonHD display driver
fglrx-control-qt3
virtuellt paket som tillhandahålls av fglrx-control
fglrx-driver (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
non-free ATI/AMD RadeonHD display driver
fglrx-glx (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
transitional package, use libgl1-fglrx-glx
fglrx-glx-ia32 (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
proprietary libGL for the non-free ATI/AMD RadeonHD display driver (32-bit)
fglrx-kernel-12-3
virtuellt paket som tillhandahålls av fglrx-modules-dkms
fglrx-modules-dkms (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
dkms module source for the non-free ATI/AMD RadeonHD display driver
fglrx-source (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
kernel module source for the non-free ATI/AMD RadeonHD display driver
finch (2.10.10-1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2.10.9-1~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
text-based multi-protocol instant messaging client
finch-dev (2.10.10-1~bpo60+1) [backports]
text-based multi-protocol instant messaging client - development
firmware-atheros (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for Atheros wireless cards
firmware-bnx2 (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for Broadcom NetXtremeII
firmware-bnx2x (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for Broadcom NetXtreme II 10Gb
firmware-brcm80211 (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for Broadcom 802.11 wireless cards
firmware-intelwimax (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for Intel WiMAX Connection
firmware-ipw2x00 (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for Intel Pro Wireless 2100, 2200 and 2915
firmware-ivtv (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for iTVC15-family MPEG codecs (ivtv and pvrusb2 drivers)
firmware-iwlwifi (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for Intel PRO/Wireless 3945 and 802.11n cards
firmware-libertas (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for Marvell Libertas 8xxx wireless cards
firmware-linux (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for various drivers in the Linux kernel (meta-package)
firmware-linux-free (3.2~bpo60+1) [backports]
Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
firmware-linux-nonfree (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for various drivers in the Linux kernel
firmware-myricom (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for Myri-10G Ethernet adapters
firmware-netxen (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for QLogic Intelligent Ethernet (3000 and 3100 Series)
firmware-qlogic (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for QLogic IBA7220, QLA1xxx, ISP2xxx and SP2x2
firmware-ralink (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for Ralink wireless cards
firmware-realtek (0.36+wheezy.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Binary firmware for Realtek wired and wireless network adapters
florence (0.5.0-3~bpo60+1) [backports]
extensible and scalable virtual keyboard for GNOME
fluxbox (1.3.2-2~bpo60+1) [backports]
Highly configurable and low resource X11 Window manager
fonts-droid (20101110+git-3~bpo60+1) [backports]
handheld device font with extensive style and language support
fonts-opensymbol (2:102.2+LibO3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
OpenSymbol TrueType font
fop (1:1.0.dfsg2-6~bpo60+1) [backports]
XML formatter driven by XSL Formatting Objects (XSL-FO.)
fop-doc (1:1.0.dfsg2-6~bpo60+1) [backports]
XML formatter driven by XSL Formatting Objects (doc)
forked-daapd (0.19-1~bpo60+1) [backports]
media server with support for RSP, DAAP, DACP and AirTunes
freetype2-demos (2.4.9-1.1~bpo60+1) [backports]
FreeType 2 demonstration programs
ftp
virtuellt paket som tillhandahålls av heimdal-clients
ftp-server
virtuellt paket som tillhandahålls av heimdal-servers
fuse4bsd (0.3.9~pre1.20080208-4~bpo60+1) [backports]
Filesystem in USErspace (utilities)
fuse4bsd-dkms (0.3.9~pre1.20080208-4~bpo60+1) [backports]
FUSE module for kFreeBSD
fusioninventory-agent (2.2.3-2~bpo60+2) [backports]
Hardware and software inventory tool (client)
gajim (0.15-1~bpo60+1) [backports]
Jabber client written in PyGTK
ganeti-htools (2.5.2-1~bpo60+1) [backports]
Cluster allocation tools for Ganeti
ganeti2 (2.5.2-1~bpo60+1) [backports]
Cluster-based virtualization management software
gawk (1:4.0.1+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
GNU awk, a pattern scanning and processing language
gdb (7.3-1~bpo60+1) [backports]
The GNU Debugger
gdb-minimal (7.3-1~bpo60+1) [backports]
The GNU Debugger
gdb-source (7.3-1~bpo60+1) [backports]
The GNU Debugger (source)
gdb64 (7.3-1~bpo60+1) [backports]
The GNU Debugger (64-bit)
gdbserver (7.3-1~bpo60+1) [backports]
The GNU Debugger (remote server)
gdisk (0.8.1-1~bpo60+1) [backports]
GPT fdisk text-mode partitioning tool
geany (0.21.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
fast and lightweight IDE
geany-abi-68
virtuellt paket som tillhandahålls av geany
geany-api-211
virtuellt paket som tillhandahålls av geany
geany-common (0.21.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
fast and lightweight IDE -- common files
geany-plugin-addons (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
miscellanous plugins for Geany
geany-plugin-codenav (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
code navigation plugin for Geany
geany-plugin-debugger (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
debugger plugin for Geany
geany-plugin-doc (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
documentation plugin for Geany
geany-plugin-extrasel (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
extra selection plugin for Geany
geany-plugin-gdb (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
GDB plugin for Geany
geany-plugin-gendoc (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
documentation generation plugin for Geany
geany-plugin-gproject (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
gproject plugin for Geany
geany-plugin-insertnum (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
number inserting plugin for Geany
geany-plugin-latex (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
improved LaTeX support plugin for Geany
geany-plugin-lipsum (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
Lorem Ipsum generator plugin for Geany
geany-plugin-lua (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
Lua scripting plugin for Geany
geany-plugin-macro (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
macro plugin for Geany
geany-plugin-numberedbookmarks (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
numbered bookmarks plugin for Geany
geany-plugin-pg (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
pg plugin for Geany
geany-plugin-prettyprinter (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
XML pretty printer for Geany
geany-plugin-prj (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
alternative project manager for Geany
geany-plugin-sendmail (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
mailer plugin for Geany
geany-plugin-shiftcolumn (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
text column shifting plugin for Geany
geany-plugin-spellcheck (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
spellcheck plugin for Geany
geany-plugin-tableconvert (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
table convert plugin for Geany
geany-plugin-treebrowser (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
tree browser plugin for Geany
geany-plugin-updatechecker (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
update checker plugin for Geany
geany-plugin-vc (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
VCS plugin for Geany
geany-plugin-webhelper (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
web helper plugin for Geany
geany-plugin-xmlsnippets (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
XMLSnippets plugin for Geany
geany-plugins (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
set of plugins for Geany
geany-plugins-common (0.21.1.dfsg-2~bpo60+1) [backports]
set of plugins for Geany (translations)
gem2deb (0.2.7~bpo60+1) [backports]
Debian Ruby packaging suite
genbackupdata (1.6-1~bpo60+1) [backports]
generate test data sets for backup software
geneweb (6.05.1-1~bpo60+1) [backports]
genealogy software with web interface
geoip-bin (1.4.8+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
IP lookup command line tools that use the GeoIP library
geoip-database (20130213-1~bpo60+1) [backports]
IP lookup command line tools that use the GeoIP library (country database)
getmail4 (4.27.0-1~bpo60+1) [backports]
mail retriever with support for POP3, IMAP4 and SDPS
git (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system
git-all (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (all subpackages)
git-annex (3.20120629~bpo60+2) [backports]
manage files with git, without checking their contents into git
git-arch (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (arch interoperability)
git-completion
virtuellt paket som tillhandahålls av git
git-core (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (obsolete)
git-core
virtuellt paket som tillhandahålls av git
git-cvs (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (cvs interoperability)
git-daemon-run (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (git-daemon service)
git-daemon-sysvinit (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (git-daemon service)
git-doc (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (documentation)
git-el (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (emacs support)
git-email (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (email add-on)
git-flow (0.4.1-1~bpo60+1) [backports]
Git extension to provide a high-level branching model
git-gui (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (GUI)
git-man (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (manual pages)
git-svn (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (svn interoperability)
gitk (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (revision tree visualizer)
gitolite (2.0.3-1~bpo60+1) [backports]
SSH-based gatekeeper for git repositories
gitweb (1:1.7.10.4-1~bpo60+1) [backports]
fast, scalable, distributed revision control system (web interface)
glusterfs-client (3.2.7-3+deb7u1~bpo60+1) [backports]
clustered file-system (client package)
glusterfs-common (3.2.7-3+deb7u1~bpo60+1) [backports]
GlusterFS common libraries and translator modules
glusterfs-dbg (3.2.7-3+deb7u1~bpo60+1) [backports]
GlusterFS debugging symbols
glusterfs-examples (3.2.7-3+deb7u1~bpo60+1) [backports]
example files for the glusterfs server and client
glusterfs-server (3.2.7-3+deb7u1~bpo60+1) [backports]
clustered file-system (server package)
glx-alternative-fglrx (0.2.0~bpo60+1) [contrib] [backports]
allows the selection of FGLRX as GLX provider
glx-alternative-mesa (0.2.0~bpo60+1) [contrib] [backports]
allows the selection of MESA as GLX provider
glx-alternative-nvidia (0.2.0~bpo60+1) [contrib] [backports]
allows the selection of NVIDIA as GLX provider
glx-diversions (0.2.0~bpo60+1) [contrib] [backports]
prepare for using accelerated GLX implementations from GPU vendors
gmime-bin (2.6.7-1~bpo60+1) [backports]
MIME message parser and creator library - runtime
gnash (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player
gnash-common (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - Common files/libraries
gnash-common-opengl (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
dummy package for gnash-common-opengl removal
gnash-cygnal (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - Media server
gnash-dbg (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - Debug symbols
gnash-dev (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - Development files
gnash-doc (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - API documentation
gnash-ext-fileio (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - Fileio extension
gnash-ext-lirc (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - LIRC extension
gnash-ext-mysql (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - MySQL extension
gnash-opengl (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
dummy package for gnash-opengl removal
gnash-tools (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - Command-line Tools
gnome-mplayer (1.0.4-2~bpo60+1) [backports]
A GTK+ interface for MPlayer
gnome-mplayer-dbg (1.0.4-2~bpo60+1) [backports]
A GTK+ interface for MPlayer (debugging symbols)
gnome-www-browser
virtuellt paket som tillhandahålls av iceweasel
gnucash (1:2.4.10-2~bpo60+2) [backports]
personal and small-business financial-accounting software
gnucash-common (1:2.4.10-2~bpo60+2) [backports]
common files for the financial-accounting software Gnucash
gnucash-dbg (1:2.4.10-2~bpo60+2) [backports]
debugging symbols for the accounting software Gnucash
gpsd (2.95-15~bpo60+1) [backports]
Global Positioning System - daemon
gpsd-clients (2.95-15~bpo60+1) [backports]
Global Positioning System - clients
gpsd-dbg (2.95-15~bpo60+1) [backports]
Global Positioning System - debugging symbols
graphdefang (2.71-2~bpo60+1) [backports]
grapher for MIMEDefang spam and virus logs
gstreamer0.10-ffmpeg (0.10.12-3~bpo60+2) [backports]
FFmpeg plugin for GStreamer
gstreamer0.10-ffmpeg-dbg (0.10.12-3~bpo60+2) [backports]
FFmpeg plugin for GStreamer (debug symbols)
guestfish (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - file system shell
guestfsd (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Daemon to access to guest virtual machine through virtio serial
guestmount (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - FUSE mount utility
gunicorn (0.14.5-1~bpo60+1) [backports]
Event-based HTTP/WSGI server
gvim
virtuellt paket som tillhandahålls av vim-gnome, vim-gtk, vim-athena
gwenhywfar-tools (4.3.1-1~bpo60+1) [backports]
helper applications for Gwenhywfar library
gwsetup (6.05.1-1~bpo60+1) [backports]
utilities to configure and manipulate Geneweb databases
gwtp (6.05.1-1~bpo60+1) [backports]
web interface interacting with Geneweb databases
hapolicy (1.32-2~bpo60+1) [backports]
Balancing and fallback postfix policy delegation service
hardening-includes (2.2~bpo60+1) [backports]
Makefile for enabling compiler flags for security hardening
hardening-wrapper (2.2~bpo60+1) [backports]
Compiler wrapper to enable security hardening flags
haveged (1.1-2~bpo60+1) [backports]
Linux entropy source using the HAVEGE algorithm
heartbeat (1:3.0.5-2~bpo60+1 [amd64], 1:3.0.4-1~bpo60+1 [armel, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
Subsystem for High-Availability Linux
heartbeat-dev (1:3.0.5-2~bpo60+1 [amd64], 1:3.0.4-1~bpo60+1 [armel, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
Subsystem for High-Availability Linux - development files
heimdal-clients (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - clients
heimdal-clients-x (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - X11 client programs
heimdal-dbg (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - debugging symbols
heimdal-dev (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - development files
heimdal-docs (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - documentation
heimdal-kcm (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - KCM daemon
heimdal-kdc (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - key distribution center (KDC)
heimdal-multidev (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - Multi-implementation Development
heimdal-servers (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - server programs
heimdal-servers-x (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - X11 server programs
herbstluftwm (0.3-1~bpo60+1) [backports]
manual tiling window manager for X11
hgview (1.5.0-3~bpo60+1) [backports]
mercurial interactive history viewer (Qt4 interface)
hgview-common (1.5.0-3~bpo60+1) [backports]
mercurial interactive history viewer (common files)
hgview-curses (1.5.0-3~bpo60+1) [backports]
mercurial interactive history viewer (text interface)
host (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Transitional package
host
virtuellt paket som tillhandahålls av bind9-host
hslogger-doc
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-doc
httpd
virtuellt paket som tillhandahålls av nginx-light, nginx-naxsi, nginx-full, nginx-naxsi-ui, nginx-extras
hugin (2011.4.0+dfsg-1~bpo60+1) [backports]
panorama photo stitcher - GUI tools
hugin-data (2011.4.0+dfsg-1~bpo60+1) [backports]
panorama photo stitcher - common data files
hugin-tools (2011.4.0+dfsg-1~bpo60+1) [backports]
panorama photo stitcher - commandline tools
i3 (4.2-1~bpo60+1) [backports]
metapackage (i3 window manager, screen locker, menu, statusbar)
i3-wm (4.2-1~bpo60+1) [backports]
improved dynamic tiling window manager
i3-wm-dbg (4.2-1~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for the i3 window manager
i3lock (2.4.1-1~bpo60+1) [backports]
improved screen locker
i3status (2.5.1-1~bpo60+1) [backports]
Generates a status line for dzen2, xmobar or i3bar
ibus-input-pad (0.1.4-1~bpo60+1) [backports]
Input Pad for IBus
ibus-mozc (1.2.855.102+main-1~bpo60+1) [backports]
Mozc engine for IBus - Client of the Mozc input method
ibus-sunpinyin (2.0.3-1~bpo60+1) [backports]
sunpinyin engine for ibus
ibus-table-cangjie (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: CangJie (dummy package)
ibus-table-cangjie-big (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: CangJie (big)
ibus-table-cangjie3 (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: CangJie3
ibus-table-cangjie5 (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: CangJie5
ibus-table-cantonese (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Cantonese
ibus-table-cantonhk (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Cantonhk
ibus-table-easy (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Easy (dummy package)
ibus-table-easy-big (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Easy (big)
ibus-table-erbi (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: ErBi
ibus-table-erbi-qs (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: ErBi(QS)
ibus-table-jyutping (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Jyutping
ibus-table-quick (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Quick (dummy package)
ibus-table-quick-classic (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Quick Classic
ibus-table-quick3 (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Quick3
ibus-table-quick5 (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Quick5
ibus-table-scj6 (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Smart CangJie 6
ibus-table-stroke5 (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Stroke5
ibus-table-wu (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Wu
ibus-table-wubi (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Wubi
ibus-table-xinhua (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Xinhua
ibus-table-yong (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: YongMa
ibus-table-zhengma (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Zhengma
ibus-table-zhuyin (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: ZhuYin(Bopomofo)
ibus-table-zhuyin-big (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: ZhuYin(Bopomofo)(big)
ibus-table-ziranma (1.3.0.20100527-1~bpo60+1) [backports]
ibus-table input method: Ziranma
iceape-adblock-plus
virtuellt paket som tillhandahålls av xul-ext-adblock-plus
iceape-enigmail
virtuellt paket som tillhandahålls av enigmail
iceape-sieve
virtuellt paket som tillhandahålls av xul-ext-sieve
icedove (10.0.12-1~bpo60+1) [backports]
mail/news client with RSS and integrated spam filter support
icedove-adblock-plus
virtuellt paket som tillhandahålls av xul-ext-adblock-plus
icedove-dbg (10.0.12-1~bpo60+1) [backports]
Debug Symbols for Icedove
icedove-dev (10.0.12-1~bpo60+1) [backports]
Development files for Icedove
icedove-enigmail
virtuellt paket som tillhandahålls av enigmail
icedove-l10n-all (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
All language packages for Icedove (meta)
icedove-l10n-ar (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Arabic language package for Icedove
icedove-l10n-ast (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Asturian language package for Icedove
icedove-l10n-be (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Belarusian language package for Icedove
icedove-l10n-bg (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Bulgarian language package for Icedove
icedove-l10n-bn-bd (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Bengali language package for Icedove
icedove-l10n-br (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Breton language package for Icedove
icedove-l10n-ca (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Catalan/Valencian language package for Icedove
icedove-l10n-cs (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Czech language package for Icedove
icedove-l10n-da (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Danish language package for Icedove
icedove-l10n-de (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
German language package for Icedove
icedove-l10n-el (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Greek language package for Icedove
icedove-l10n-en-gb (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
English (Great Britain) language package for Icedove
icedove-l10n-es-ar (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Spanish (Argentina) language package for Icedove
icedove-l10n-es-es (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Spanish (Spain) language package for Icedove
icedove-l10n-et (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Estonian language package for Icedove
icedove-l10n-eu (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Basque language package for Icedove
icedove-l10n-fi (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Finnish language package for Icedove
icedove-l10n-fr (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
French language package for Icedove
icedove-l10n-fy-nl (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Frisian language package for Icedove
icedove-l10n-ga-ie (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Irish (Ireland) language package for Icedove
icedove-l10n-gd (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Gaelic (Scottish) language package for Icedove
icedove-l10n-gl (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Galician language package for Icedove
icedove-l10n-he (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Hebrew language package for Icedove
icedove-l10n-hu (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Hungarian language package for Icedove
icedove-l10n-id (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Indonesian language package for Icedove
icedove-l10n-is (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Icelandic language package for Icedove
icedove-l10n-it (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Italian language package for Icedove
icedove-l10n-ja (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Japanese language package for Icedove
icedove-l10n-ko (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Korean language package for Icedove
icedove-l10n-lt (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Lithuanian language package for Icedove
icedove-l10n-nb-no (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Bokmaal (Norway) language package for Icedove
icedove-l10n-nl (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Dutch language package for Icedove
icedove-l10n-nn-no (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Nynorsk (Norway) language package for Icedove
icedove-l10n-pa-in (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Punjabi (India) language package for Icedove
icedove-l10n-pl (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Polish language package for Icedove
icedove-l10n-pt-br (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Portuguese (Brazil) language package for Icedove
icedove-l10n-pt-pt (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Portuguese (Portugal) language package for Icedove
icedove-l10n-rm (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Romansh language package for Icedove
icedove-l10n-ro (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Romania language package for Icedove
icedove-l10n-ru (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Russian language package for Icedove
icedove-l10n-si (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Sinhala language package for Icedove
icedove-l10n-sk (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Slovak language package for Icedove
icedove-l10n-sl (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Slovenian language package for Icedove
icedove-l10n-sq (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Albanian language package for Icedove
icedove-l10n-sr (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Serbian language package for Icedove
icedove-l10n-sv-se (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Swedish (Sweden) language package for Icedove
icedove-l10n-ta-lk (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Tamil language package for Icedove
icedove-l10n-tr (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Turkish language package for Icedove
icedove-l10n-uk (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Ukrainian language package for Icedove
icedove-l10n-vi (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Vietnamese language package for Icedove
icedove-l10n-zh-cn (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Chinese (China) language package for Icedove
icedove-l10n-zh-tw (1:10.0.10-1~bpo60+1) [backports]
Chinese (Taiwan) language package for Icedove
icedove-sieve
virtuellt paket som tillhandahålls av xul-ext-sieve
iceowl-extension (10.0.12-1~bpo60+1) [backports]
Calendar Extension for Thunderbird/Icedove
iceweasel (10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Web browser based on Firefox
iceweasel-adblock-plus
virtuellt paket som tillhandahålls av xul-ext-adblock-plus
iceweasel-dbg (10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
debugging symbols for iceweasel
iceweasel-l10n-af (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Afrikaans language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-ak (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Akan language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-all (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
All language packages for Iceweasel (meta)
iceweasel-l10n-ar (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Arabic language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-as (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Assamese language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-ast (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Asturian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-be (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Belarusian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-bg (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Bulgarian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-bn-bd (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Bengali (Bangladesh) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-bn-in (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Bengali (India) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-br (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Breton language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-bs (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Bosnian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-ca (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Catalan language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-cs (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Czech language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-csb (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Kashubian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-cy (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Welsh language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-da (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Danish language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-de (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
German language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-el (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Modern Greek language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-en-gb (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
English (United Kingdom) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-en-za (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
English (South Africa) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-eo (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Esperanto language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-es-ar (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Spanish (Argentina) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-es-cl (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Spanish (Chile) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-es-es (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Spanish (Spain) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-es-mx (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Spanish (Mexico) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-et (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Estonian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-eu (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Basque language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-fa (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Persian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-fi (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Finnish language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-fr (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
French language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-fy-nl (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Western Frisian (Netherlands) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-ga-ie (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Irish (Ireland) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-gd (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Scottish Gaelic language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-gl (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Galician language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-gu-in (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Gujarati (India) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-he (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Hebrew language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-hi-in (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Hindi (India) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-hr (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Croatian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-hu (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Hungarian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-hy-am (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Armenian (Armenia) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-id (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Indonesian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-is (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Icelandic language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-it (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Italian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-ja (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Japanese language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-kk (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Kazakh language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-kn (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Kannada language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-ko (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Korean language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-ku (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Kurdish language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-lg (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Ganda language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-lt (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Lithuanian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-lv (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Latvian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-mai (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Maithili language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-mk (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Macedonian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-ml (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Malayalam language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-mr (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Marathi language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-nb-no (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Norwegian Bokmål (Norway) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-nl (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Dutch language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-nn-no (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Norwegian Nynorsk (Norway) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-nso (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Northern Sotho language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-or (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Oriya language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-pa-in (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Panjabi (India) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-pl (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Polish language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-pt-br (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Portuguese (Brazil) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-pt-pt (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Portuguese (Portugal) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-rm (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Romansh language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-ro (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Romanian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-ru (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Russian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-si (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Sinhala language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-sk (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Slovak language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-sl (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Slovenian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-son (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Songhai languages language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-sq (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Albanian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-sr (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Serbian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-sv-se (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Swedish (Sweden) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-ta (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Tamil language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-ta-lk (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Tamil (Sri Lanka) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-te (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Telugu language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-th (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Thai language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-tr (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Turkish language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-uk (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Ukrainian language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-vi (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Vietnamese language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-zh-cn (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Chinese (China) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-zh-tw (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Chinese (Taiwan) language package for Iceweasel
iceweasel-l10n-zu (1:10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Zulu language package for Iceweasel
icinga (1.7.1-5~bpo60+1) [backports]
host and network monitoring system - metapackage
icinga-cgi (1.7.1-5~bpo60+1) [backports]
host and network monitoring system - CGI scripts
icinga-common (1.7.1-5~bpo60+1) [backports]
host and network monitoring system - support files
icinga-core (1.7.1-5~bpo60+1) [backports]
host and network monitoring system - core files
icinga-dbg (1.7.1-5~bpo60+1) [backports]
host and network monitoring system - debug files
icinga-doc (1.7.1-5~bpo60+1) [backports]
host and network monitoring system - documentation
icinga-idoutils (1.7.1-5~bpo60+1) [backports]
host and network monitoring system - icinga-dataobjects support
icinga-web (1.7.1+dfsg2-6~bpo60+1) [backports]
host and network monitoring system - modern web interface
icinga-web-pnp (1.7.1+dfsg2-6~bpo60+1) [backports]
host and network monitoring system - PNP4Nagios web plugin
ike-server
virtuellt paket som tillhandahålls av strongswan-ikev1, strongswan-ikev2
ikiwiki (3.20120629~bpo60+1) [backports]
a wiki compiler
ikiwiki-plugin-table
virtuellt paket som tillhandahålls av ikiwiki
imap-client
virtuellt paket som tillhandahålls av mutt
imap-server
virtuellt paket som tillhandahålls av dovecot-imapd
imvirt (0.9.4-2~bpo60+1) [backports]
detects several virtualizations
imvirt-helper (0.9.4-2~bpo60+1) [backports]
helper programs to detect several virtualizations
infinoted (0.5.1-1~bpo60+1) [backports]
dedicated server for infinote-based collaborative editing (current)
infinoted-0.5 (0.5.1-1~bpo60+1) [backports]
dedicated server for infinote-based collaborative editing
initramfs-tools (0.109.1~bpo60+1) [backports]
generic modular initramfs generator
input-pad (1.0.0-2~bpo60+1) [backports]
On-screen Input Pad to Send Characters with Mouse
inspircd (2.0.5-1~bpo60+1) [backports]
Modular IRCd written in C++
inspircd-dbg (2.0.5-1~bpo60+1) [backports]
Modular IRCd written in C++ - debugging symbols
insserv (1.14.0-2.2~bpo60+1) [backports]
Tool to organize boot sequence using LSB init.d script dependencies
intel-microcode (1.20140913.1~bpo60+1) [non-free] [backports]
Processor microcode firmware for Intel CPUs
iotop (0.4.4-4~bpo60+1) [backports]
simple top-like I/O monitor
ipvsadm (1:1.26-1~bpo60+1) [backports]
Linux Virtual Server support programs
ipxe (1.0.0+git-20120202.f6840ba-3~bpo60+1) [backports]
PXE boot firmware
ipxe-qemu (1.0.0+git-20120202.f6840ba-3~bpo60+1) [backports]
PXE boot firmware - ROM images for qemu
ir-keytable (0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Alter keymaps of Remote Controller devices
ircd
virtuellt paket som tillhandahålls av inspircd
irssi (0.8.15-5~bpo60+1+b1 [i386], 0.8.15-5~bpo60+1 [amd64, armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
terminal based IRC client
irssi-dev (0.8.15-5~bpo60+1+b1 [i386], 0.8.15-5~bpo60+1 [amd64, armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
terminal based IRC client - development files
iucode-tool (0.8.3-2~bpo60+1) [contrib] [backports]
Intel processor microcode tool
jarwrapper (0.37~bpo60+1) [backports]
Run executable Java .jar files
java-propose-classpath (0.37~bpo60+1) [backports]
Helper script to suggest a classpath for jar files
javahelper (0.37~bpo60+1) [backports]
Helper scripts for packaging Java programs
jd (1:2.8.5-120826-2~bpo60+1) [backports]
simple browser for "2ch-style" web forum sites
jemboss (6.3.1-6~bpo60+1) [backports]
graphical user interface to EMBOSS
jigit (1.19-1~bpo60+1) [backports]
tools for working with jigdo files
kbuild (1:0.1.9998svn2543-2~bpo60+1) [backports]
framework for writing simple makefiles for complex tasks
keepalived (1:1.2.2-3~bpo60+1) [backports]
Failover and monitoring daemon for LVS clusters
keyutils (1.5.2-2~bpo60+1) [backports]
Linux Key Management Utilities
keyutils-dbg (1.5.2-2~bpo60+1) [backports]
Linux Key Management Utilities (debug)
kfreebsd-headers
virtuellt paket som tillhandahålls av kfreebsd-headers-8.2-1-amd64, kfreebsd-headers-8.2-1-xen, kfreebsd-headers-8.2-1-486, kfreebsd-headers-8.2-1-686, kfreebsd-headers-8.2-1-686-smp
kfreebsd-headers-8
virtuellt paket som tillhandahålls av kfreebsd-headers-8.2-1-686, kfreebsd-headers-8.2-1-686-smp, kfreebsd-headers-8.2-1-amd64, kfreebsd-headers-8.2-1-xen, kfreebsd-headers-8.2-1-486
kfreebsd-headers-8-486 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
header files for kernel of FreeBSD 8 (meta-package)
kfreebsd-headers-8-686 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
header files for kernel of FreeBSD 8 (meta-package)
kfreebsd-headers-8-686-smp (8.2-15~bpo60+1) [backports]
header files for kernel of FreeBSD 8 (meta-package)
kfreebsd-headers-8-amd64 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
header files for kernel of FreeBSD 8 (meta-package)
kfreebsd-headers-8-xen (8.2-15~bpo60+1) [backports]
header files for kernel of FreeBSD 8 (meta-package)
kfreebsd-headers-8.2-1 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
Common architecture-specific header files for kernel of FreeBSD 8.2
kfreebsd-headers-8.2-1-486 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
header files for kernel of FreeBSD 8.2
kfreebsd-headers-8.2-1-686 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
header files for kernel of FreeBSD 8.2
kfreebsd-headers-8.2-1-686-smp (8.2-15~bpo60+1) [backports]
header files for kernel of FreeBSD 8.2
kfreebsd-headers-8.2-1-amd64 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
header files for kernel of FreeBSD 8.2
kfreebsd-headers-8.2-1-xen (8.2-15~bpo60+1) [backports]
header files for kernel of FreeBSD 8.2
kfreebsd-image
virtuellt paket som tillhandahålls av kfreebsd-image-8.2-1-486, kfreebsd-image-8.2-1-xen, kfreebsd-image-8.2-1-686-smp, kfreebsd-image-8.2-1-amd64, kfreebsd-image-8.2-1-686
kfreebsd-image-8
virtuellt paket som tillhandahålls av kfreebsd-image-8.2-1-686, kfreebsd-image-8.2-1-amd64, kfreebsd-image-8.2-1-486, kfreebsd-image-8.2-1-686-smp, kfreebsd-image-8.2-1-xen
kfreebsd-image-8-486 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
kernel of FreeBSD 8 image (meta-package)
kfreebsd-image-8-686 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
kernel of FreeBSD 8 image (meta-package)
kfreebsd-image-8-686-smp (8.2-15~bpo60+1) [backports]
kernel of FreeBSD 8 image (meta-package)
kfreebsd-image-8-amd64 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
kernel of FreeBSD 8 image (meta-package)
kfreebsd-image-8-xen (8.2-15~bpo60+1) [backports]
kernel of FreeBSD 8 image (meta-package)
kfreebsd-image-8.2-1-486 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
kernel of FreeBSD 8.2 image
kfreebsd-image-8.2-1-686 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
kernel of FreeBSD 8.2 image
kfreebsd-image-8.2-1-686-smp (8.2-15~bpo60+1) [backports]
kernel of FreeBSD 8.2 image
kfreebsd-image-8.2-1-amd64 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
kernel of FreeBSD 8.2 image
kfreebsd-image-8.2-1-xen (8.2-15~bpo60+1) [backports]
kernel of FreeBSD 8.2 image
kfreebsd-source
virtuellt paket som tillhandahålls av kfreebsd-source-8.2
kfreebsd-source-8
virtuellt paket som tillhandahålls av kfreebsd-source-8.2
kfreebsd-source-8.2 (8.2-15~bpo60+1) [backports]
source code for kernel of FreeBSD 8.2 with Debian patches
klash (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - Standalone player for KDE
klash-opengl (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
dummy package for klash-opengl removal
knfs
virtuellt paket som tillhandahålls av nfs-kernel-server
konqueror-plugin-gnash (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - Plugin for Konqueror
ktorrent (4.1.1-2~bpo60+1) [backports]
BitTorrent client based on the KDE platform
ktorrent-data (4.1.1-2~bpo60+1) [backports]
KTorrent data and other architecture independent files
ktorrent-dbg (4.1.1-2~bpo60+1) [backports]
KTorrent debugging symbols
kvm (1:1.1.2+dfsg-6+deb7u7~bpo60+1) [backports]
dummy transitional package from kvm to qemu-kvm
kvm
virtuellt paket som tillhandahålls av qemu-kvm
lame (3.98.4+repack2-3~bpo60+1) [backports]
MP3 encoding library (frontend)
lame-doc (3.98.4+repack2-3~bpo60+1) [backports]
MP3 encoding library (documentation)
ldirectord (1:3.9.2-5~bpo60+1) [backports]
Monitors virtual services provided by LVS
ldm (2:2.2.11-2~bpo60+1) [backports]
LTSP display manager
ldm-server (2:2.2.11-2~bpo60+1) [backports]
server components for LTSP display manager
ldnsutils (1.6.13-1~bpo60+1) [backports]
ldns library for DNS programming
lemon (3.7.13-1~bpo60+1) [backports]
LALR(1) Parser Generator for C or C++
lib32opencl1
virtuellt paket som tillhandahålls av nvidia-libopencl1-ia32
lib32v4l-0 (0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Collection of video4linux support libraries (32 bits)
lib32v4l-dev (0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Collection of video4linux support libraries (32 bits development files)
libactionmailer-ruby
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-actionmailer-2.3
libactionmailer-ruby1.8
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-actionmailer-2.3
libactiverecord-ruby
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-activerecord-2.3
libactiverecord-ruby1.8
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-activerecord-2.3
libactiverecord-ruby1.9.1
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-activerecord-2.3
libactivesupport-ruby
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-activesupport-2.3
libactivesupport-ruby1.8
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-activesupport-2.3
libactivesupport-ruby1.9.1
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-activesupport-2.3
libafsauthent1 (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed file system runtime library (authentication)
libafsrpc1 (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed file system runtime library (RPC layer)
libapache-mod-security (2.6.6-6~bpo60+1) [backports]
Dummy transitional package
libapache2-mod-dacs (1.4.27b-2~bpo60+1) [backports]
Distributed Access Control System (DACS) - Apache Module
libapache2-mod-rpaf (0.6-7~bpo60+1) [backports]
module for Apache2 which takes the last IP from the 'X-Forwarded-For' header
libapache2-mod-shib2 (2.4.3+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
Federated web single sign-on system (Apache module)
libapache2-modsecurity (2.6.6-6~bpo60+1) [backports]
Tighten web applications security for Apache
libapache2-webauth (4.1.1-2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390], 4.0.1-1~bpo60+1 [sparc]) [backports]
Apache 2 modules for WebAuth authentication
libapache2-webkdc (4.1.1-2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390], 4.0.1-1~bpo60+1 [sparc]) [backports]
Apache 2 modules for a WebAuth authentication KDC
libaqbanking-backend
virtuellt paket som tillhandahålls av libaqhbci20
libaqbanking-data (5.0.22-1~bpo60+1) [backports]
configuration files for libaqbanking
libaqbanking-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av libaqbanking33-dbg
libaqbanking-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libaqbanking33-dev
libaqbanking-doc (5.0.22-1~bpo60+1) [backports]
library for online banking applications
libaqbanking-plugins-libgwenhywfar
virtuellt paket som tillhandahålls av libaqbanking-plugins-libgwenhywfar60
libaqbanking-plugins-libgwenhywfar60 (5.0.22-1~bpo60+1) [backports]
library for online banking applications plugins to libgwenhywfar
libaqbanking33 (5.0.22-1~bpo60+1) [backports]
library for online banking applications
libaqbanking33-dbg (5.0.22-1~bpo60+1) [backports]
library for online banking applications - debug symbols
libaqbanking33-dev (5.0.22-1~bpo60+1) [backports]
library for online banking applications
libaqbanking33-plugins (5.0.22-1~bpo60+1) [backports]
plugins needed by libaqbanking33
libaqhbci20 (5.0.22-1~bpo60+1) [backports]
library for HBCI online banking
libaqofxconnect7 (5.0.22-1~bpo60+1) [backports]
library for OFX online banking
libarchive-tar-wrapper-perl (0.16-1~bpo60+1) [backports]
API wrapper around the 'tar' utility
libasn1-8-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - ASN.1 library
libaudclient-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av audacious-dev
libaudclient2 (2.4.4-1~bpo60+1) [backports]
audacious dbus remote control library
libaudclient2-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av audacious-dbg
libaudcore-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av audacious-dev
libaudcore1 (2.4.4-1~bpo60+1) [backports]
audacious core engine library
libaudcore1-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av audacious-dbg
libaudid3tag-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av audacious-dev
libaugeas-dev (0.10.0-1~bpo60+3) [backports]
Development files for writing applications based on libaugeas0
libaugeas0 (0.10.0-1~bpo60+3) [backports]
Augeas configuration editing library and API
libauthen-sasl-cyrus-perl (0.13-server-8~bpo60+1) [backports]
Perl extension for Cyrus SASL library
libav-dbg (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Debug symbols for Libav related packages
libav-doc (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Documentation of the Libav API
libav-extra-dbg (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Debug symbols for Libav related packages (transitional package)
libav-tools (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Multimedia player, server, encoder and transcoder
libavcodec-dev (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Development files for libavcodec
libavcodec-extra-53 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav codec library (additional codecs)
libavcodec53 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav codec library
libavdevice-dev (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Development files for libavdevice
libavdevice-extra-53 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav device handling library (transitional package)
libavdevice-extra-53
virtuellt paket som tillhandahålls av libavdevice53
libavdevice53 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav device handling library
libavfilter-dev (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Development files for libavfilter
libavfilter-extra-2 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav filter library (transitional package)
libavfilter-extra-2
virtuellt paket som tillhandahålls av libavfilter2
libavfilter2 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav video filtering library
libavformat-dev (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Development files for libavformat
libavformat-extra-53 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav video postprocessing library (transitional package)
libavformat-extra-53
virtuellt paket som tillhandahålls av libavformat53
libavformat53 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav file format library
libavutil-dev (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Development files for libavutil
libavutil-extra-51 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav utility library (transitional package)
libavutil-extra-51
virtuellt paket som tillhandahålls av libavutil51
libavutil51 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav utility library
libbam-dev (0.1.12a-1~bpo60+1) [backports]
manipulates nucleotide sequence alignments in BAM or SAM format
libbarry-dev (0.18.3-5~bpo60+1) [backports]
Development files for libbarry
libbarry18 (0.18.3-5~bpo60+1) [backports]
Library for using the BlackBerry handheld on Linux
libbarry18-dbg (0.18.3-5~bpo60+1) [backports]
Library for using the BlackBerry handheld (debug symbols)
libbind-dev (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u1~bpo60+1 [ia64], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Static Libraries and Headers used by BIND
libbind9-80 (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u1~bpo60+1 [ia64], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
BIND9 Shared Library used by BIND
libbluray-bdj (1:0.2.2-1~bpo60+2) [backports]
Blu-ray Disc Java support library (BD-J library)
libbluray-dev (1:0.2.2-1~bpo60+2) [backports]
Blu-ray disc playback support library (development files)
libbluray-doc (1:0.2.2-1~bpo60+2) [backports]
Blu-ray disc playback support library (documentation)
libbluray1 (1:0.2.2-1~bpo60+2) [backports]
Blu-ray disc playback support library (shared library)
libbluray1-dbg (1:0.2.2-1~bpo60+2) [backports]
Blu-ray disc playback support library (debug symbols)
libbotan-1.10-0 (1.10.1-1~bpo60+1) [backports]
multiplatform crypto library
libbotan1.10-dev (1.10.1-1~bpo60+1) [backports]
multiplatform crypto library (development)
libcairo-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libcairo2-dev
libcairo-gobject2 (1.10.2-7~bpo60+1) [backports]
The Cairo 2D vector graphics library (GObject library)
libcairo-script-interpreter2 (1.10.2-7~bpo60+1) [backports]
The Cairo 2D vector graphics library (script interpreter)
libcairo2 (1.10.2-7~bpo60+1) [backports]
The Cairo 2D vector graphics library
libcairo2-dbg (1.10.2-7~bpo60+1) [backports]
The Cairo 2D vector graphics library (debugging symbols)
libcairo2-dev (1.10.2-7~bpo60+1) [backports]
Development files for the Cairo 2D graphics library
libcairo2-doc (1.10.2-7~bpo60+1) [backports]
Documentation for the Cairo Multi-platform 2D graphics library
libcastor-anttasks-java (1.3.1-1~bpo60+1) [backports]
Data binding framework for Java (XML, Objects, DB) - Ant Tasks
libcastor-codegen-java (1.3.1-1~bpo60+1) [backports]
Data binding framework for Java (XML, Objects, DB) - Codegen
libcastor-core-java (1.3.1-1~bpo60+1) [backports]
Data binding framework for Java (XML, Objects, DB) - Core
libcastor-ddlgen-java (1.3.1-1~bpo60+1) [backports]
Data binding framework for Java (XML, Objects, DB) - DDL generator
libcastor-java-doc (1.3.1-1~bpo60+1) [backports]
Documentation for Castor Java databinding framework
libcastor-jdo-java (1.3.1-1~bpo60+1) [backports]
Data binding framework for Java (XML, Objects, DB) - JDO
libcastor-xml-java (1.3.1-1~bpo60+1) [backports]
Data binding framework for Java (XML, Objects, DB) - XML module
libcastor-xml-schema-java (1.3.1-1~bpo60+1) [backports]
Data binding framework for Java (XML, Objects, DB) - XML Schema
libccid (1.4.7-1~bpo60+1) [backports]
PC/SC driver for USB CCID smart card readers
libcdb-file-perl (0.97-1~bpo60+1) [backports]
module to access cdb databases from Perl
libcgi-compile-perl (0.15-1~bpo60+1) [backports]
module for compiling .cgi scripts to a code reference
libcgi-emulate-psgi-perl (0.10-1~bpo60+1) [backports]
PSGI adapter for CGI
libcgi-psgi-perl (0.13-1~bpo60+1) [backports]
Adapt CGI.pm to the PSGI protocol
libchipcard-data (5.0.2-1~bpo60+1) [backports]
configuration files for libchipcard
libchipcard-dev (5.0.2-1~bpo60+1) [backports]
API for smartcard readers
libchipcard-libgwenhywfar60-plugins (5.0.2-1~bpo60+1) [backports]
crypttoken plugin to libgwenhywfar
libchipcard-tools (5.0.2-1~bpo60+1) [backports]
tools for accessing chipcards
libchipcard6 (5.0.2-1~bpo60+1) [backports]
library for accessing smartcards
libcib1 (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Pacemaker libraries - CIB
libcib1-dev (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Development file for pacemaker's cib library
libcluster-glue (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
Reusable cluster libraries (transitional package)
libcluster-glue-dev (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
The reusable cluster components for Linux HA (transitional package)
libcollectdclient-dev (5.1.0-3~bpo60+2) [backports]
client library for collectd's control interface (development files)
libcollectdclient0 (5.1.0-3~bpo60+2) [backports]
client library for collectd's control interface
libcoq-ocaml (8.3.pl3+dfsg-1~bpo60+1) [backports]
runtime libraries for Coq
libcoq-ocaml-2n499
virtuellt paket som tillhandahålls av libcoq-ocaml
libcoq-ocaml-3ldl2
virtuellt paket som tillhandahålls av libcoq-ocaml
libcoq-ocaml-cg3k8
virtuellt paket som tillhandahålls av libcoq-ocaml
libcoq-ocaml-dev (8.3.pl3+dfsg-1~bpo60+1) [backports]
development libraries and tools for Coq
libcoq-ocaml-dev-2n499
virtuellt paket som tillhandahålls av libcoq-ocaml-dev
libcoq-ocaml-dev-3ldl2
virtuellt paket som tillhandahålls av libcoq-ocaml-dev
libcoq-ocaml-dev-cg3k8
virtuellt paket som tillhandahålls av libcoq-ocaml-dev
libcorosync-dev (1.4.2-1~bpo60+1) [backports]
Standards-based cluster framework (developer files)
libcorosync4 (1.4.2-1~bpo60+1) [backports]
Standards-based cluster framework (libraries)
libcrmcluster1 (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Pacemaker libraries - CRM
libcrmcluster1-dev (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Development file for pacemaker's crm library
libcrmcommon2 (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Pacemaker libraries - common CRM
libcrmcommon2-dev (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Development file for pacemaker's common library
libctdb-dev (1.11+git20111102-2~bpo60+3) [backports]
clustered database to store temporary data -- development files
libctpl-dev (0.3.3.dfsg-1~bpo60+1) [backports]
template engine written in C, development files
libctpl-doc (0.3.3.dfsg-1~bpo60+1) [backports]
template engine written in C, documentation files
libctpl2 (0.3.3.dfsg-1~bpo60+1) [backports]
template engine written in C
libcublas4 (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA BLAS runtime library
libcuda1 (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA runtime library
libcuda1-ia32 (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA runtime library (32-bit)
libcudart4 (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA runtime library
libcufft4 (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA FFT runtime library
libcuinj4 (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA INJ runtime library
libcupti-dev (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA Profiler Tools Interface development files
libcupti-doc (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA Profiler Tools Interface documentation
libcupti4 (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA Profiler Tools Interface runtime library
libcurand4 (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA Random Numbers Generation runtime library
libcusparse4 (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA Sparse Matrix runtime library
libdacs-dev (1.4.27b-2~bpo60+1) [backports]
Distributed Access Control System (DACS) - shared library
libdacs1 (1.4.27b-2~bpo60+1) [backports]
Distributed Access Control System (DACS) - shared library
libdata-rmap-perl (0.62-1~bpo60+1) [backports]
Perl module implementing a recursive map, applying a block to a data structure
libdbix-searchbuilder-perl (1.59-2~bpo60+1) [backports]
Perl implementation of a simple ORM
libdebian-packages-compare-perl (3.0.7~bpo60+1) [backports]
emdebian repository comparison support
libdevel-stacktrace-ashtml-perl (0.11-1~bpo60+1) [backports]
module to display a stack trace in HTML
libdevel-stacktrace-perl (1.2700-1~bpo60+1) [backports]
Perl module containing stack trace and stack trace frame objects
libdistro-info-perl (0.9~bpo60+1) [backports]
information about distributions' releases (Perl module)
libdns-ruby (1.53-1~bpo60+1) [backports]
Ruby DNS client library (dummy package)
libdns-ruby
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-dnsruby
libdns-ruby1.8 (1.53-1~bpo60+1) [backports]
Ruby DNS client library (dummy package)
libdns-ruby1.8
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-dnsruby
libdns88 (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u1~bpo60+1 [ia64], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
DNS Shared Library used by BIND
libdpkg-perl (1.16.9~bpo60+1) [backports]
Dpkg perl modules
libdrm-dev (2.4.26-1~bpo60+1) [backports]
Userspace interface to kernel DRM services -- development files
libdrm-intel1 (2.4.26-1~bpo60+1) [backports]
Userspace interface to intel-specific kernel DRM services -- runtime
libdrm-intel1-dbg (2.4.26-1~bpo60+1) [backports]
Userspace interface to intel-specific kernel DRM services -- debugging symbols
libdrm-nouveau1a (2.4.26-1~bpo60+1) [backports]
Userspace interface to nouveau-specific kernel DRM services -- runtime
libdrm-nouveau1a-dbg (2.4.26-1~bpo60+1) [backports]
Userspace interface to nouveau-specific kernel DRM -- debugging symbols
libdrm-radeon1 (2.4.26-1~bpo60+1) [backports]
Userspace interface to radeon-specific kernel DRM services -- runtime
libdrm-radeon1-dbg (2.4.26-1~bpo60+1) [backports]
Userspace interface to radeon-specific kernel DRM services -- debugging symbols
libdrm2 (2.4.26-1~bpo60+1) [backports]
Userspace interface to kernel DRM services -- runtime
libdrm2-dbg (2.4.26-1~bpo60+1) [backports]
Userspace interface to kernel DRM services -- debugging symbols
libdspam7 (3.10.1+dfsg-3~bpo60+1) [backports]
Core message processing and classification functionality for DSPAM
libdspam7-dbg (3.10.1+dfsg-3~bpo60+1) [backports]
debugging symbols for DSPAM related libraries
libdspam7-dev (3.10.1+dfsg-3~bpo60+1) [backports]
Development headers for libdspam
libdspam7-drv
virtuellt paket som tillhandahålls av libdspam7-drv-pgsql, libdspam7-drv-sqlite3, libdspam7-drv-hash, libdspam7-drv-mysql
libdspam7-drv-hash (3.10.1+dfsg-3~bpo60+1) [backports]
Hash backend for DSPAM anti-spam filter
libdspam7-drv-mysql (3.10.1+dfsg-3~bpo60+1) [backports]
MySQL backend for DSPAM anti-spam filter
libdspam7-drv-pgsql (3.10.1+dfsg-3~bpo60+1) [backports]
PostgreSQL backend for DSPAM anti-spam filter
libdspam7-drv-sqlite3 (3.10.1+dfsg-3~bpo60+1) [backports]
sqlite3 backend for DSPAM anti-spam filter
libdxflib-2.2.0.0 (2.2.0.0-7~bpo60+1) [backports]
Library for reading and writing DXF files
libdxflib-2.2.0.0-dbg (2.2.0.0-7~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for the dxflib library
libdxflib-dev (2.2.0.0-7~bpo60+1) [backports]
Development files for the dxflib library
libeatmydata
virtuellt paket som tillhandahålls av eatmydata
libebml-dev (1.2.2-2~bpo60+1) [backports]
access library for the EBML format (development files)
libebml3 (1.2.2-2~bpo60+1) [backports]
access library for the EBML format (shared library)
libechonest-dbg (1.2.0-2~bpo60+1) [backports]
Qt library for The Echo Nest platform - debug files
libechonest-dev (1.2.0-2~bpo60+1) [backports]
Qt library for The Echo Nest platform - development files
libechonest1.2 (1.2.0-2~bpo60+1) [backports]
Qt library for communicating with The Echo Nest platform
libecpg-compat3 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
older version of run-time library for ECPG programs
libecpg-dev (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
development files for ECPG (Embedded PostgreSQL for C)
libecpg6 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
run-time library for ECPG programs
libegl1-mesa (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the EGL API -- runtime
libegl1-mesa-dbg (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the EGL API -- debugging symbols
libegl1-mesa-dev (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the EGL API -- development files
libegl1-mesa-drivers (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the EGL API -- hardware drivers
libegl1-mesa-drivers-dbg (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the EGL API -- driver debugging symbols
libegl1-x11
virtuellt paket som tillhandahålls av libegl1-mesa
libemdebian-tools-perl
virtuellt paket som tillhandahålls av emdebian-crush
libencode-hanextra-perl (0.23-2~bpo60+1) [backports]
perl module providing extra sets of Chinese character encodings
libencode-locale-perl (1.02-1~bpo60+1) [backports]
utility to determine the locale encoding
libencode-perl (2.44-1~bpo60+1) [backports]
module providing interfaces between Perl's strings and the system
libertas-firmware
virtuellt paket som tillhandahålls av firmware-libertas
libevent-2.0-5 (2.0.19-stable-3~bpo60+1) [backports]
Asynchronous event notification library
libevent-core-2.0-5 (2.0.19-stable-3~bpo60+1) [backports]
Asynchronous event notification library (core)
libevent-dbg (2.0.19-stable-3~bpo60+1) [backports]
Asynchronous event notification library (debug symbols)
libevent-dev (2.0.19-stable-3~bpo60+1) [backports]
Asynchronous event notification library (development files)
libevent-extra-2.0-5 (2.0.19-stable-3~bpo60+1) [backports]
Asynchronous event notification library (extra)
libevent-openssl-2.0-5 (2.0.19-stable-3~bpo60+1) [backports]
Asynchronous event notification library (openssl)
libevent-pthreads-2.0-5 (2.0.19-stable-3~bpo60+1) [backports]
Asynchronous event notification library (pthreads)
libfglrx (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
non-free ATI/AMD RadeonHD display driver (runtime libraries)
libfglrx-ia32 (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
non-free ATI/AMD RadeonHD display driver (32-bit runtime libraries)
libfile-fcntllock-perl (0.14-1~bpo60+1) [backports]
Perl module for file locking with fcntl(2)
libfop-java (1:1.0.dfsg2-6~bpo60+1) [backports]
XML formatter driven by XSL Formatting Objects (XSL-FO.)
libfpdf-tpl-php (1.2-2~bpo60+1) [backports]
PHP library to use PDF templates with FPDF
libfpdi-php (1.4.1-1~bpo60+1) [backports]
PHP library for importing existing PDF documents into FPDF
libfreetype6 (2.4.9-1.1~bpo60+1) [backports]
FreeType 2 font engine, shared library files
libfreetype6-dev (2.4.9-1.1~bpo60+1) [backports]
FreeType 2 font engine, development files
libfusioninventory-agent-task-deploy-perl (2.0.2-1~bpo60+1) [backports]
Software deployment support for FusionInventory
libfusioninventory-agent-task-esx-perl (2.1.0-1~bpo60+1) [backports]
ESX and ESXi inventory
libgdb-dev (7.3-1~bpo60+1) [backports]
The GNU Debugger (libgdb.a)
libgeo-ip-perl (1.40-1~bpo60+1) [backports]
Perl interface to GeoIP library
libgeoip-dev (1.4.8+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
Development files for the GeoIP library
libgeoip1 (1.4.8+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
non-DNS IP-to-country resolver library
libghc6-csv-dev (0.1.2-1~bpo60+1) [backports]
CSV loader and dumper
libghc6-csv-dev-0.1.2-0dd23
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-csv-dev
libghc6-csv-dev-0.1.2-2e69f
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-csv-dev
libghc6-csv-dev-0.1.2-3a9d8
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-csv-dev
libghc6-csv-dev-0.1.2-59bf9
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-csv-dev
libghc6-csv-dev-0.1.2-7419b
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-csv-dev
libghc6-csv-dev-0.1.2-d002f
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-csv-dev
libghc6-csv-doc (0.1.2-1~bpo60+1) [backports]
CSV loader and dumper; documentation
libghc6-csv-prof (0.1.2-1~bpo60+1) [backports]
CSV loader and dumper; profiling libraries
libghc6-csv-prof-0.1.2-0dd23
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-csv-prof
libghc6-csv-prof-0.1.2-2e69f
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-csv-prof
libghc6-csv-prof-0.1.2-3a9d8
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-csv-prof
libghc6-csv-prof-0.1.2-59bf9
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-csv-prof
libghc6-csv-prof-0.1.2-7419b
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-csv-prof
libghc6-csv-prof-0.1.2-d002f
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-csv-prof
libghc6-hslogger-dev (1.1.4+dfsg1-1~bpo60+1) [backports]
The Haskell Logging Framework, GHC package
libghc6-hslogger-dev-1.1.4-008a3
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-dev
libghc6-hslogger-dev-1.1.4-0ab3d
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-dev
libghc6-hslogger-dev-1.1.4-1c29e
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-dev
libghc6-hslogger-dev-1.1.4-3e8c9
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-dev
libghc6-hslogger-dev-1.1.4-88c33
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-dev
libghc6-hslogger-dev-1.1.4-90c80
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-dev
libghc6-hslogger-dev-1.1.4-d897b
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-dev
libghc6-hslogger-doc (1.1.4+dfsg1-1~bpo60+1) [backports]
The Haskell Logging Framework, API Documentation
libghc6-hslogger-prof (1.1.4+dfsg1-1~bpo60+1) [backports]
The Haskell Logging Framework, GHC profiling libraries
libghc6-hslogger-prof-1.1.4-008a3
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-prof
libghc6-hslogger-prof-1.1.4-0ab3d
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-prof
libghc6-hslogger-prof-1.1.4-1c29e
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-prof
libghc6-hslogger-prof-1.1.4-3e8c9
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-prof
libghc6-hslogger-prof-1.1.4-88c33
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-prof
libghc6-hslogger-prof-1.1.4-90c80
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-prof
libghc6-hslogger-prof-1.1.4-d897b
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-hslogger-prof
libghc6-quickcheck-dev-2.4.1.1-1a29f
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-dev
libghc6-quickcheck-dev-2.4.1.1-1ec6b
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-dev
libghc6-quickcheck-dev-2.4.1.1-495a9
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-dev
libghc6-quickcheck-dev-2.4.1.1-64d96
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-dev
libghc6-quickcheck-dev-2.4.1.1-6d595
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-dev
libghc6-quickcheck-dev-2.4.1.1-990eb
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-dev
libghc6-quickcheck-dev-2.4.1.1-f50ab
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-dev
libghc6-quickcheck-prof-2.4.1.1-1a29f
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-prof
libghc6-quickcheck-prof-2.4.1.1-1ec6b
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-prof
libghc6-quickcheck-prof-2.4.1.1-495a9
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-prof
libghc6-quickcheck-prof-2.4.1.1-64d96
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-prof
libghc6-quickcheck-prof-2.4.1.1-6d595
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-prof
libghc6-quickcheck-prof-2.4.1.1-990eb
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-prof
libghc6-quickcheck-prof-2.4.1.1-f50ab
virtuellt paket som tillhandahålls av libghc6-quickcheck2-prof
libghc6-quickcheck2-dev (2.4.1.1-1~bpo60+1) [backports]
Haskell automatic testing library for GHC
libghc6-quickcheck2-doc (2.4.1.1-1~bpo60+1) [backports]
Haskell automatic testing library for GHC; documentation
libghc6-quickcheck2-prof (2.4.1.1-1~bpo60+1) [backports]
Haskell automatic testing library for GHC; profiling libraries
libgl-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libgl1-mesa-dev, libgl1-mesa-swx11-dev
libgl1
virtuellt paket som tillhandahålls av libgl1-mesa-glx, libgl1-mesa-swx11
libgl1-fglrx-glx (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
proprietary libGL for the non-free ATI/AMD RadeonHD display driver
libgl1-mesa-dev (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL API -- GLX development files
libgl1-mesa-dri (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL API -- DRI modules
libgl1-mesa-dri-dbg (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for the Mesa DRI modules
libgl1-mesa-dri-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libgl1-mesa-dev
libgl1-mesa-dri-experimental (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL API -- Extra DRI modules
libgl1-mesa-dri-experimental-dbg (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for the experimental Mesa DRI modules
libgl1-mesa-dri-no-multiarch
virtuellt paket som tillhandahålls av libgl1-mesa-dri-experimental, libgl1-mesa-dri
libgl1-mesa-glx (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL API -- GLX runtime
libgl1-mesa-glx-dbg (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for the Mesa GLX runtime
libgl1-mesa-glx-no-multiarch
virtuellt paket som tillhandahålls av libgl1-mesa-glx
libgl1-mesa-swrast
virtuellt paket som tillhandahålls av libgl1-mesa-swx11
libgl1-mesa-swrast-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av libgl1-mesa-swx11-dbg
libgl1-mesa-swrast-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libgl1-mesa-swx11-dev
libgl1-mesa-swx11 (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL API -- runtime
libgl1-mesa-swx11-dbg (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL API -- debugging symbols
libgl1-mesa-swx11-dev (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL API -- development files
libgl1-mesa-swx11-i686 (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
Mesa OpenGL runtime [i686 optimized]
libgl1-nvidia-alternatives (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
transition libGL.so* diversions to glx-alternative-nvidia
libgl1-nvidia-alternatives-ia32 (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
simplifies replacing MESA libGL with GPU vendor libraries (32-bit)
libgl1-nvidia-glx (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA binary OpenGL libraries
libgl1-nvidia-glx-any
virtuellt paket som tillhandahålls av libgl1-nvidia-legacy-173xx-glx, libgl1-nvidia-glx
libgl1-nvidia-glx-ia32 (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA binary OpenGL 32-bit libraries
libgl1-nvidia-glx-ia32-any
virtuellt paket som tillhandahålls av libgl1-nvidia-legacy-173xx-glx-ia32, libgl1-nvidia-glx-ia32
libgl1-nvidia-legacy-173xx-glx (173.14.35-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA binary OpenGL libraries (173xx legacy version)
libgl1-nvidia-legacy-173xx-glx-ia32 (173.14.35-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA binary OpenGL 32-bit libraries (173xx legacy version)
libgles1
virtuellt paket som tillhandahålls av libgles1-mesa
libgles1-mesa (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL|ES 1.x API -- runtime
libgles1-mesa-dbg (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL|ES 1.x API -- debugging symbols
libgles1-mesa-dev (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL|ES 1.x API -- development files
libgles2
virtuellt paket som tillhandahålls av libgles2-mesa
libgles2-mesa (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL|ES 2.x API -- runtime
libgles2-mesa-dbg (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL|ES 2.x API -- debugging symbols
libgles2-mesa-dev (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL|ES 2.x API -- development files
libglib-perl (2:1.242-1~bpo60+1) [backports]
interface to the GLib and GObject libraries
libglu-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libglu1-mesa-dev
libglu1
virtuellt paket som tillhandahålls av libglu1-mesa
libglu1-mesa (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
Mesa OpenGL utility library (GLU)
libglu1-mesa-dev (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
Mesa OpenGL utility library -- development files
libglw-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libglw1-mesa-dev
libglw1
virtuellt paket som tillhandahålls av libglw1-mesa
libglw1-mesa (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL API -- runtime
libglw1-mesa-dev (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenGL API -- development files
libglx-nvidia-alternatives (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
transition libgl.so diversions to glx-alternative-nvidia
libgmime-2.6-0 (2.6.7-1~bpo60+1) [backports]
MIME message parser and creator library - runtime
libgmime-2.6-0-dbg (2.6.7-1~bpo60+1) [backports]
MIME message parser and creator library - debugging symbols
libgmime-2.6-dev (2.6.7-1~bpo60+1) [backports]
MIME message parser and creator library - development files
libgmime-2.6-doc (2.6.7-1~bpo60+1) [backports]
MIME message parser and creator library - documentation
libgmime2.6-cil (2.6.7-1~bpo60+1) [backports]
CLI binding for the GMime library
libgmime2.6-cil-dev (2.6.7-1~bpo60+1) [backports]
CLI binding for the GMime library
libgnash0
virtuellt paket som tillhandahålls av gnash-common
libgnupg-interface-perl (0.43-1~bpo60+1) [backports]
Perl interface to GnuPG
libgps-dev (2.95-15~bpo60+1) [backports]
Global Positioning System - development files
libgps19 (2.95-15~bpo60+1) [backports]
Global Positioning System - library
libgrib-api-1.9.9 (1.9.9-4~bpo60+1) [backports]
GRIB decoding/encoding software library
libgrib-api-dev (1.9.9-4~bpo60+1) [backports]
GRIB decoding/encoding software library (development)
libgrib-api-tools (1.9.9-4~bpo60+1) [backports]
GRIB decoding/encoding software (utilities)
libgsecuredelete-dev (0.1-2~bpo60+1) [backports]
wrapper library for the secure-delete tools - development files
libgsecuredelete0 (0.1-2~bpo60+1) [backports]
wrapper library for the secure-delete tools
libgssapi2-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - GSSAPI support library
libgssglue-dev (0.3-4~bpo60+1) [backports]
header files and docs for libgssglue
libgssglue1 (0.3-4~bpo60+1) [backports]
mechanism-switch gssapi library
libgtk2-perl (2:1.242-1~bpo60+1) [backports]
Perl interface to the 2.x series of the Gimp Toolkit library
libgtk2-perl-doc (2:1.242-1~bpo60+1) [backports]
Perl interface to the Gtk 2.x series (documentation files)
libguestfs-dev (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - development headers
libguestfs-java (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - Java bindings
libguestfs-ocaml (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - OCaml bindings
libguestfs-ocaml-b65e9
virtuellt paket som tillhandahålls av libguestfs-ocaml
libguestfs-ocaml-dev (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - OCaml development files
libguestfs-ocaml-dev-b65e9
virtuellt paket som tillhandahålls av libguestfs-ocaml-dev
libguestfs-ocaml-dev-zlic5
virtuellt paket som tillhandahålls av libguestfs-ocaml-dev
libguestfs-ocaml-zlic5
virtuellt paket som tillhandahålls av libguestfs-ocaml
libguestfs-perl (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - Perl bindings
libguestfs-tools (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - tools
libguestfs0 (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - shared library
libguestfs0-dbg (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - debug symbols
libgwengui-fox16-0 (4.3.1-1~bpo60+1) [backports]
Gwenhywfar GUI implementation for the FOX Toolkit
libgwengui-gtk2-0 (4.3.1-1~bpo60+1) [backports]
Gwenhywfar GUI implementation for GTK2
libgwengui-qt4-0 (4.3.1-1~bpo60+1) [backports]
Gwenhywfar GUI implementation for Qt
libgwenhywfar-data (4.3.1-1~bpo60+1) [backports]
OS abstraction layer - data files
libgwenhywfar-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av libgwenhywfar60-dbg
libgwenhywfar-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libgwenhywfar60-dev
libgwenhywfar-doc (4.3.1-1~bpo60+1) [backports]
OS abstraction layer (development files)
libgwenhywfar60 (4.3.1-1~bpo60+1) [backports]
OS abstraction layer
libgwenhywfar60-dbg (4.3.1-1~bpo60+1) [backports]
OS abstraction layer - debug symbols
libgwenhywfar60-dev (4.3.1-1~bpo60+1) [backports]
OS abstraction layer (development files)
libhdb9-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - kadmin server library
libheartbeat2 (1:3.0.5-2~bpo60+1 [amd64], 1:3.0.4-1~bpo60+1 [armel, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
Subsystem for High-Availability Linux (libraries)
libheartbeat2-dev (1:3.0.5-2~bpo60+1 [amd64], 1:3.0.4-1~bpo60+1 [armel, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
Subsystem for High-Availability Linux (development files)
libheimntlm0-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - NTLM support library
libhivex-bin (1.3.6-2~bpo60+1) [backports]
utilities for reading and writing Windows Registry hives
libhivex-dev (1.3.6-2~bpo60+1) [backports]
library for reading and writing Windows Registry hives
libhivex-ocaml (1.3.6-2~bpo60+1) [backports]
OCaml bindings for hivex -- runtime files
libhivex-ocaml-dev (1.3.6-2~bpo60+1) [backports]
OCaml bindings for hivex -- development files
libhivex-ocaml-dev-n9hv1
virtuellt paket som tillhandahålls av libhivex-ocaml-dev
libhivex-ocaml-dev-x8ka9
virtuellt paket som tillhandahålls av libhivex-ocaml-dev
libhivex-ocaml-n9hv1
virtuellt paket som tillhandahålls av libhivex-ocaml
libhivex-ocaml-x8ka9
virtuellt paket som tillhandahålls av libhivex-ocaml
libhivex0 (1.3.6-2~bpo60+1) [backports]
library for reading and writing Windows Registry hives
libhivex0-dbg (1.3.6-2~bpo60+1) [backports]
library for reading and writing Windows Registry hives
libhsm-bin (1.3.2-1~bpo60+1) [backports]
library for interfacing PKCS#11 Hardware Security Modules
libhtml-encoding-perl (0.61-1~bpo60+1) [backports]
perl module determining the encoding of HTML/XML/XHTML documents
libhtml-mason-psgihandler-perl (0.52-1~bpo60+1) [backports]
PSGI handler for HTML::Mason
libhtml-quoted-perl (0.03-1~bpo60+1) [backports]
extract structure of quoted HTML mail message
libhtml-rewriteattributes-perl (0.04-1~bpo60+1) [backports]
concise attribute rewriting
libhttp-date-perl (6.02-1~bpo60+1) [backports]
module of date conversion routines
libhx509-5-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - X509 support library
libimvirt-perl (0.9.4-2~bpo60+1) [backports]
Perl module for detecting several virtualizations
libinfgtk-0.5-0 (0.5.1-1~bpo60+1) [backports]
infinote-based collaborative editing (Gtk widgets)
libinfinity-0.5-0 (0.5.1-1~bpo60+1) [backports]
infinote-based collaborative editing
libinfinity-0.5-dbg (0.5.1-1~bpo60+1) [backports]
infinote-based collaborative editing - debugging symbols
libinfinity-0.5-dev (0.5.1-1~bpo60+1) [backports]
infinote-based collaborative editing - development files
libinfinity-0.5-doc (0.5.1-1~bpo60+1) [backports]
infinote-based collaborative editing - documentation
libinput-pad-dev (1.0.0-2~bpo60+1) [backports]
On-screen Input Pad to Send Characters with Mouse - dev
libinput-pad-xtest (1.0.0-2~bpo60+1) [backports]
On-screen Input Pad to Send Characters with Mouse - xtest
libinput-pad1 (1.0.0-2~bpo60+1) [backports]
On-screen Input Pad to Send Characters with Mouse - libs
libio-handle-util-perl (0.01-1~bpo60+1) [backports]
module providing helper functions for IO::Handle
libio-socket-ssl-perl (1.43-1~bpo60+1) [backports]
Perl module implementing object oriented interface to SSL sockets
libisc84 (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u1~bpo60+1 [ia64], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
ISC Shared Library used by BIND
libisccc80 (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u1~bpo60+1 [ia64], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Command Channel Library used by BIND
libisccfg82 (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u1~bpo60+1 [ia64], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Config File Handling Library used by BIND
libiscsi-bin (1.4.0-3~bpo60+1) [backports]
iSCSI client shared library - utilities
libiscsi-dev (1.4.0-3~bpo60+1) [backports]
iSCSI client shared library
libiscsi1 (1.4.0-3~bpo60+1) [backports]
iSCSI client shared library
libjansson-dbg (2.3.1-2~bpo60+1) [backports]
C library for encoding, decoding and manipulating JSON data (debug)
libjansson-dev (2.3.1-2~bpo60+1) [backports]
C library for encoding, decoding and manipulating JSON data (dev)
libjansson-doc (2.3.1-2~bpo60+1) [backports]
C library for encoding, decoding and manipulating JSON data (doc)
libjansson4 (2.3.1-2~bpo60+1) [backports]
C library for encoding, decoding and manipulating JSON data
libjavascript-minifier-perl (1.05-1~bpo60+1) [backports]
Perl extension for minifying JavaScript code
libjs-jquery (1.7.2+dfsg-1~bpo60+1) [backports]
JavaScript library for dynamic web applications
libjs-jquery-cookie (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery cookie plugin
libjs-jquery-easing (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery Easing Plugin
libjs-jquery-event-drag (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery Event Drag
libjs-jquery-event-drop (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery Event Drop
libjs-jquery-fancybox (4-1~bpo60+1) [backports]
fancy lightbox alternative
libjs-jquery-form (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery Form Plugin
libjs-jquery-galleriffic (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery Galleriffic plugin
libjs-jquery-history (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery history plugin
libjs-jquery-jfeed (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery RSS/Atom feed parser plugin
libjs-jquery-jush (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery Syntax Highlighter
libjs-jquery-livequery (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery Live Query
libjs-jquery-meiomask (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery mask plugin
libjs-jquery-metadata (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery plugin for parsing metadata from elements
libjs-jquery-mousewheel (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery Mousewheel Plugin
libjs-jquery-opacityrollover (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery Opacity Rollover plugin
libjs-jquery-tablesorter (4-1~bpo60+1) [backports]
Flexible client-side table sorting
libjs-jquery-tipsy (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery Facebook-style tooltip plugin
libjs-jquery-treetable (4-1~bpo60+1) [backports]
jQuery treeTable Plugin
libjs-mathjax (1.1-2~bpo60+1) [backports]
open-source JavaScript display engine for LaTeX and MathML
libjs-sphinxdoc (1.0.8+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
JavaScript support for Sphinx documentation
libjs-swfobject (2.2+dfsg-1~bpo60+1) [backports]
tool to embed Flash content into webpages
libjs-underscore (1.1.6-1~bpo60+1) [backports]
JavaScript's functional programming helper library
libjson-ruby (1.6.1-1~bpo60+1) [backports]
Transitional package for ruby-json
libjson-ruby
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-json
libjson-ruby-doc (1.6.1-1~bpo60+1) [backports]
Transitional package for ruby-json
libjson-ruby-doc
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-json
libjson-ruby1.8 (1.6.1-1~bpo60+1) [backports]
Transitional package for ruby-json
libjson-ruby1.8
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-json
libjte-dev (1.19-1~bpo60+1) [backports]
Jigdo Template Export - development
libjte1 (1.19-1~bpo60+1) [backports]
Jigdo Template Export - runtime library
libkadm5clnt7-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - kadmin client library
libkadm5srv8-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Libraries for Heimdal Kerberos
libkafs0-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - KAFS support library
libkdc2-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - KDC support library
libkeyutils-dev (1.5.2-2~bpo60+1) [backports]
Linux Key Management Utilities (development)
libkeyutils1 (1.5.2-2~bpo60+1) [backports]
Linux Key Management Utilities (library)
libklash0
virtuellt paket som tillhandahålls av gnash-common
libkms1 (2.4.26-1~bpo60+1) [backports]
Userspace interface to kernel DRM buffer management
libkms1-dbg (2.4.26-1~bpo60+1) [backports]
Userspace interface to kernel DRM buffer management -- debugging symbols
libkohana2-modules-php (2.3.4-1~bpo60+1) [backports]
lightweight PHP5 MVC framework (extension modules)
libkohana2-php (2.3.4-1~bpo60+1) [backports]
lightweight PHP5 MVC framework
libkopenafs1 (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed file system runtime library (PAGs)
libkrb5-26-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - libraries
libktorrent-dbg (1.1.1-2~bpo60+1) [backports]
debugging symbols for the KTorrent library
libktorrent-dev (1.1.1-2~bpo60+1) [backports]
development files for the KTorrent Library
libktorrent-l10n (1.1.1-2~bpo60+1) [backports]
localization files for the KTorrent library
libktorrent3 (1.1.1-2~bpo60+1) [backports]
KTorrent library for C++ / Qt 4 / KDE Platform
liblcms2-2 (2.2+git20110628-2~bpo60+1) [backports]
Little CMS 2 color management library
liblcms2-dev (2.2+git20110628-2~bpo60+1) [backports]
Little CMS 2 color management library development headers
liblcms2-utils (2.2+git20110628-2~bpo60+1) [backports]
Little CMS 2 olor management library
libldns-dev (1.6.13-1~bpo60+1) [backports]
ldns library for DNS programming
libldns1 (1.6.13-1~bpo60+1) [backports]
ldns library for DNS programming
libldns1-dbg (1.6.13-1~bpo60+1) [backports]
ldns library for DNS programming (debug symbols)
liblivemedia-dev (2012.05.17-1~bpo60+1) [backports]
multimedia RTSP streaming library
liblog-dispatch-perl (2.29-1~bpo60+1) [backports]
message dispatcher to multiple Log::Dispatch::* objects
liblrm2 (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
Reusable cluster libraries -- liblrm2
liblrm2-dev (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
Reusable cluster development files -- liblrm
liblwp-mediatypes-perl (6.02-1~bpo60+1) [backports]
module to guess media type for a file or a URL
liblwres80 (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u1~bpo60+1 [ia64], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Lightweight Resolver Library used by BIND
libmail-spamassassin-perl
virtuellt paket som tillhandahålls av spamassassin
libmarkdown2 (2.1.3-1~bpo60+1) [backports]
Implementation of Markdown markup language in C (library)
libmarkdown2-dev (2.1.3-1~bpo60+1) [backports]
Implementation of Markdown markup language in C (development files)
libmatroska-dev (1.3.0-2~bpo60+1) [backports]
extensible open standard audio/video container format (development files)
libmatroska5 (1.3.0-2~bpo60+1) [backports]
extensible open standard audio/video container format (shared library)
libmethod-signatures-simple-perl (1.02-1~bpo60+1) [backports]
module for basic method declarations with signatures
libminiupnpc-dev (1.5-2~bpo60+1) [backports]
UPnP IGD client lightweight library development files
libminiupnpc5 (1.5-2~bpo60+1) [backports]
UPnP IGD client lightweight library
libmoosex-types-netaddr-ip-perl (0.04-1~bpo60+1) [backports]
Moose extension for NetAddr::IP type constraints
libmouse-perl (0.94-1~bpo60+1) [backports]
lightweight object framework for Perl
libmousex-getopt-perl (0.33-2~bpo60+1) [backports]
Mouse role for processing command line options
libmousex-types-path-class-perl (0.06-1~bpo60+1) [backports]
A Path::Class type library for Mouse
libmousex-types-perl (0.06-1~bpo60+1) [backports]
Mouse extension to organise types in libraries
libmowgli-dev (0.7.1-1~bpo60+1) [backports]
high performance development framework for C
libmowgli2 (0.7.1-1~bpo60+1) [backports]
high performance development framework for C
libmowgli2-dbg (0.7.1-1~bpo60+1) [backports]
high performance development framework for C
libmozjs-dev (10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Development files for the Mozilla SpiderMonkey JavaScript library
libmozjs10d (10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Mozilla SpiderMonkey JavaScript library
libmozjs10d-dbg (10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Development files for the Mozilla SpiderMonkey JavaScript library
libmp3lame-dev (3.98.4+repack2-3~bpo60+1) [backports]
MP3 encoding library (development)
libmp3lame0 (3.98.4+repack2-3~bpo60+1) [backports]
MP3 encoding library
libmupdf-dev (0.8.15-1~bpo60+1) [backports]
development files for the MuPDF viewer
libnet-remctl-perl (3.1-1~bpo60+1) [backports]
Perl client for Kerberos-authenticated command execution
libnet-server-perl (0.99-3~bpo60+1) [backports]
extensible, general perl server engine
libnfsidmap-dev (0.24-1~bpo60+1) [backports]
header files and docs for libnfsidmap
libnfsidmap2 (0.24-1~bpo60+1) [backports]
An nfs idmapping library
libnm-glib-dev (0.8.4.0-2~bpo60+1) [backports]
network management framework (GLib interface)
libnm-glib-vpn-dev (0.8.4.0-2~bpo60+1) [backports]
network management framework (GLib interface)
libnm-glib-vpn1 (0.8.4.0-2~bpo60+1) [backports]
network management framework (GLib VPN shared library)
libnm-glib2 (0.8.4.0-2~bpo60+1) [backports]
network management framework (GLib shared library)
libnm-util-dev (0.8.4.0-2~bpo60+1) [backports]
network management framework (development files)
libnm-util1 (0.8.4.0-2~bpo60+1) [backports]
network management framework (shared library)
libnotmuch-dev (0.13.2-1~bpo60+1) [backports]
thread-based email index, search and tagging (development)
libnotmuch3 (0.13.2-1~bpo60+1) [backports]
thread-based email index, search and tagging (runtime)
libnpp4 (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA Performance Primitives runtime library
libnspr4 (2:4.9.2-1~bpo60+1) [backports]
NetScape Portable Runtime Library
libnspr4-0d (2:4.9.2-1~bpo60+1) [backports]
NetScape Portable Runtime Library - transitional package
libnspr4-0d-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av libnspr4-dbg
libnspr4-dbg (2:4.9.2-1~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for the NetScape Portable Runtime library
libnspr4-dev (2:4.9.2-1~bpo60+1) [backports]
Development files for the NetScape Portable Runtime library
libnss-extrausers (0.4-2~bpo60+1) [backports]
nss module to have an additional passwd, shadow and group file
libnss-winbind (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Samba nameservice integration plugins
libnss3 (2:3.14.5-1~bpo60+1) [backports]
Network Security Service libraries
libnss3-1d (2:3.14.5-1~bpo60+1) [backports]
Network Security Service libraries - transitional package
libnss3-1d-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av libnss3-dbg
libnss3-dbg (2:3.14.5-1~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for the Network Security Service libraries
libnss3-dev (2:3.14.5-1~bpo60+1) [backports]
Development files for the Network Security Service libraries
libnss3-tools (2:3.14.5-1~bpo60+1) [backports]
Network Security Service tools
libnvcuvid1 (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA nvcuvid runtime library
libnvidia-compiler (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA runtime compiler library
libnvidia-compiler-ia32 (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA runtime compiler library (32-bit)
libnvidia-ml1 (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA management library (NVML) runtime library
liboath-dev (1.12.4-1~bpo60+1) [backports]
Development files for the OATH Toolkit Liboath library
liboath0 (1.12.4-1~bpo60+1) [backports]
OATH Toolkit Liboath library
liboctave-dev (3.6.2-5~bpo60+1) [backports]
Development files for the GNU Octave language
liboctave1 (3.6.2-5~bpo60+1) [backports]
Shared libraries of the GNU Octave language
libofetion-dev (2.2.2-1~bpo60+1) [backports]
open source implementation of Fetion protocol library - development files
libofetion1 (2.2.2-1~bpo60+1) [backports]
open source implementation of Fetion protocol library
libopenafs-dev (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed filesystem development libraries
libopencc-dbg (0.3.0-3~bpo60+1) [backports]
simplified-traditional chinese conversion library - debug
libopencc-dev (0.3.0-3~bpo60+1) [backports]
simplified-traditional chinese conversion library - development
libopencc1 (0.3.0-3~bpo60+1) [backports]
simplified-traditional chinese conversion library - runtime
libopencl1
virtuellt paket som tillhandahålls av nvidia-libopencl1, amd-libopencl1
libopendkim-dev (2.6.8-4~bpo60+1) [backports]
Headers and development libraries for the OpenDKIM library
libopendkim7 (2.6.8-4~bpo60+1) [backports]
Library for signing and verifying DomainKeys Identified Mail signatures
libopennebula-java (2.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Java bindings for OpenNebula Cloud API (OCA)
libopennebula-java-doc (2.0.1-6~bpo60+1) [backports]
Java bindings for OpenNebula Cloud API (OCA) - documentation
libopenvg1
virtuellt paket som tillhandahålls av libopenvg1-mesa
libopenvg1-mesa (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenVG API -- runtime
libopenvg1-mesa-dbg (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenVG API -- debugging symbols
libopenvg1-mesa-dev (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
free implementation of the OpenVG API -- development files
libopus-dbg (0.9.14+20120615-1~bpo60+1) [backports]
debugging symbols for libopus
libopus-dev (0.9.14+20120615-1~bpo60+1) [backports]
Opus codec library development files
libopus-doc (0.9.14+20120615-1~bpo60+1) [backports]
libopus API documentation
libopus0 (0.9.14+20120615-1~bpo60+1) [backports]
Opus codec runtime library
libosmesa-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libosmesa6-dev
libosmesa6 (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
Mesa Off-screen rendering extension
libosmesa6-dev (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
Mesa Off-screen rendering extension -- development files
libotp0-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - OTP support library
libpam-oath (1.12.4-1~bpo60+1) [backports]
OATH Toolkit libpam_oath PAM module
libpam-openafs-kaserver (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed filesystem kaserver PAM module
libpam-smbpass (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
pluggable authentication module for Samba
libpam-winbind (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Windows domain authentication integration plugin
libpano13-2 (2.9.18+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
panorama tools library
libpano13-bin (2.9.18+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
panorama tools utilities
libpano13-dev (2.9.18+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
panorama tools library development files
libpcsclite-dbg (1.8.4-1~bpo60+1) [backports]
Middleware to access a smart card using PC/SC (debugging symbols)
libpcsclite-dev (1.8.4-1~bpo60+1) [backports]
Middleware to access a smart card using PC/SC (development files)
libpcsclite1 (1.8.4-1~bpo60+1) [backports]
Middleware to access a smart card using PC/SC (library)
libpe-rules2 (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Pacemaker libraries - rules for P-Engine
libpe-rules2-dev (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Development file for pacemaker's rules library
libpe-status3 (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Pacemaker libraries - status for P-Engine
libpe-status3-dev (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Development file for pacemaker's status library
libpengine3 (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Pacemaker libraries - P-Engine
libpengine3-dev (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Development file for pacemaker's pengine library
libpgm-5.1-0 (5.1.116~dfsg-2~bpo60+1) [backports]
OpenPGM shared library
libpgm-dbg (5.1.116~dfsg-2~bpo60+1) [backports]
OpenPGM debugging symbols
libpgm-dev (5.1.116~dfsg-2~bpo60+1) [backports]
OpenPGM development files
libpgpool-dev (3.1.3-4~bpo60+1) [backports]
pgpool control protocol library - headers
libpgpool0 (3.1.3-4~bpo60+1) [backports]
pgpool control protocol library
libpgtypes3 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
shared library libpgtypes for PostgreSQL 9.1
libphp-swiftmailer (4.1.5-1~bpo60+1) [backports]
component-based library for sending e-mails
libpils2 (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
Reusable cluster libraries -- libpils2
libpils2-dev (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
Reusable cluster development files -- libpils2
libpixman-1-0 (0.24.0-1~bpo60+1) [backports]
pixel-manipulation library for X and cairo
libpixman-1-0-dbg (0.24.0-1~bpo60+1) [backports]
pixel-manipulation library for X and cairo (debugging symbols)
libpixman-1-dev (0.24.0-1~bpo60+1) [backports]
pixel-manipulation library for X and cairo (development files)
libpkcs11
virtuellt paket som tillhandahålls av libsofthsm
libplack-perl (0.9986-1~bpo60+1) [backports]
interface between web servers and Perl web applications
libplumb2 (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
Reusable cluster libraries -- libplumb2
libplumb2-dev (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
Reusable cluster development files -- libplumb2
libplumbgpl2 (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
Reusable cluster libraries -- libplumbgpl2
libplumbgpl2-dev (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
Reusable cluster development files -- libplumbgpl2
libpostgis-java (1.5.3-2~bpo60+1) [backports]
Geographic objects support for PostgreSQL -- JDBC support
libpostproc-dev (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Development files for libpostproc
libpostproc-extra-52 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav video postprocessing library (transitional package)
libpostproc-extra-52
virtuellt paket som tillhandahålls av libpostproc52
libpostproc52 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav video postprocessing library
libpq-dev (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
header files for libpq5 (PostgreSQL library)
libpq5 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
PostgreSQL C client library
libprojectm-dev (2.0.1+dfsg-10~bpo60+1) [backports]
Advanced Milkdrop-compatible music visualization library - dev
libprojectm-qt-dev (2.0.1+dfsg-10~bpo60+1) [backports]
projectM Qt4 (development files)
libprojectm-qt1 (2.0.1+dfsg-10~bpo60+1) [backports]
projectM Qt4 bindings
libprojectm2 (2.0.1+dfsg-10~bpo60+1) [backports]
Advanced Milkdrop-compatible music visualization library
libpurple-bin (2.10.10-1~bpo60+1) [backports]
multi-protocol instant messaging library - extra utilities
libpurple-dev (2.10.10-1~bpo60+1) [backports]
multi-protocol instant messaging library - development files
libpurple0 (2.10.10-1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2.10.9-1~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
multi-protocol instant messaging library
libqgpsmm-dev (2.95-15~bpo60+1) [backports]
Global Positioning System - QT wrapper for libgps (development)
libqgpsmm19 (2.95-15~bpo60+1) [backports]
Global Positioning System - QT wrapper for libgps
libqxt-berkeley0 (0.6.1-1~bpo60+1) [backports]
Berkeley databases module for Qt (LibQxt)
libqxt-core0 (0.6.1-1~bpo60+1) [backports]
extensions to Qt core classes (LibQxt)
libqxt-designer0 (0.6.1-1~bpo60+1) [backports]
LibQxt extensions to Qt Designer
libqxt-dev (0.6.1-1~bpo60+1) [backports]
LibQxt development files
libqxt-doc (0.6.1-1~bpo60+1) [backports]
LibQxt reference documentation
libqxt-gui0 (0.6.1-1~bpo60+1) [backports]
extensions to Qt GUI classes (LibQxt)
libqxt-network0 (0.6.1-1~bpo60+1) [backports]
extensions to Qt network classes (LibQxt)
libqxt-sql0 (0.6.1-1~bpo60+1) [backports]
extensions to Qt SQL classes (LibQxt)
libqxt-web0 (0.6.1-1~bpo60+1) [backports]
library to create web services using Qt (LibQxt)
libqxt-zeroconf0 (0.6.1-1~bpo60+1) [backports]
library to use multicast DNS service discovery in Qt (LibQxt)
librecad (1.0.1+nolibs-2~bpo60+1) [backports]
Computer-aided design (CAD) system
librecad-data (1.0.1+nolibs-2~bpo60+1) [backports]
Computer-aided design (CAD) system -- shared files
libregexp-common-net-cidr-perl (0.02-1~bpo60+1) [backports]
provide patterns for CIDR blocks
libregexp-ipv6-perl (0.03-1~bpo60+1) [backports]
Regular expression for IPv6 addresses
libremctl-dev (3.1-1~bpo60+1) [backports]
Development files for Kerberos-authenticated command execution
libremctl-ruby (3.1-1~bpo60+1) [backports]
Ruby extension for Kerberos-authenticated command execution
libremctl-ruby1.8 (3.1-1~bpo60+1) [backports]
Ruby 1.8 extension for Kerberos-authenticated command execution
libremctl-ruby1.9.1 (3.1-1~bpo60+1) [backports]
Ruby 1.9.1 extension for Kerberos-authenticated command execution
libremctl1 (3.1-1~bpo60+1) [backports]
Library for Kerberos-authenticated command execution
libreoffice (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite
libreoffice-base (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- database
libreoffice-base-core (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- shared library
libreoffice-bundled
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-core
libreoffice-calc (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- spreadsheet
libreoffice-common (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- arch-independent files
libreoffice-core (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- arch-dependent files
libreoffice-dbg (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- debug symbols
libreoffice-dev (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- SDK
libreoffice-dev-doc (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- SDK documentation
libreoffice-draw (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- drawing
libreoffice-dtd-officedocument1.0
virtuellt paket som tillhandahålls av openoffice.org-dtd-officedocument1.0
libreoffice-emailmerge (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- email mail merge
libreoffice-evolution (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- Evolution addressbook support
libreoffice-filter-binfilter (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- legacy filters (e.g. StarOffice 5.2)
libreoffice-filter-mobiledev (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- mobile devices filters
libreoffice-gcj (1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, mips], 1:3.3.2-2~bpo60+1 [mipsel]) [backports]
office productivity suite -- Java libraries for GIJ
libreoffice-gnome (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- GNOME integration
libreoffice-gtk (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- GTK+ integration
libreoffice-gtk-gnome
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-gnome
libreoffice-help-3.3.2
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-it, libreoffice-help-de, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-es, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-et, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-da, libreoffice-help-km, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-el, libreoffice-help-om
libreoffice-help-3.3.3
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-help-et, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-om, libreoffice-help-el, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-km, libreoffice-help-da, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-de, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-it, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-es
libreoffice-help-3.4
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-help-pl, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-es, libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-it, libreoffice-help-de, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-km, libreoffice-help-da, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-el, libreoffice-help-om, libreoffice-help-gl, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-et, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-zh-tw
libreoffice-help-3.5
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-help-en-us, libreoffice-help-es, libreoffice-help-pt-br, libreoffice-help-pl, libreoffice-help-eu, libreoffice-help-nl, libreoffice-help-en-gb, libreoffice-help-de, libreoffice-help-it, libreoffice-help-zh-cn, libreoffice-help-om, libreoffice-help-el, libreoffice-help-pt, libreoffice-help-cs, libreoffice-help-hi, libreoffice-help-sl, libreoffice-help-hu, libreoffice-help-fr, libreoffice-help-sv, libreoffice-help-ru, libreoffice-help-dz, libreoffice-help-ko, libreoffice-help-da, libreoffice-help-km, libreoffice-help-fi, libreoffice-help-zh-tw, libreoffice-help-sk, libreoffice-help-et, libreoffice-help-ja, libreoffice-help-ca, libreoffice-help-gl
libreoffice-help-ca (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Catalan help
libreoffice-help-cs (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Czech help
libreoffice-help-da (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Danish help
libreoffice-help-de (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- German help
libreoffice-help-dz (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Dzongkha help
libreoffice-help-el (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Greek help
libreoffice-help-en-gb (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- English_british help
libreoffice-help-en-us (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- English_american help
libreoffice-help-es (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Spanish help
libreoffice-help-et (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Estonian help
libreoffice-help-eu (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Basque help
libreoffice-help-fi (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Finnish help
libreoffice-help-fr (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- French help
libreoffice-help-gl (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Galician help
libreoffice-help-hi (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Hindi help
libreoffice-help-hu (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Hungarian help
libreoffice-help-it (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Italian help
libreoffice-help-ja (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Japanese help
libreoffice-help-km (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Khmer help
libreoffice-help-ko (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Korean help
libreoffice-help-nl (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Dutch help
libreoffice-help-om (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Oromo help
libreoffice-help-pl (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Polish help
libreoffice-help-pt (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Portuguese help
libreoffice-help-pt-br (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Portuguese_brazilian help
libreoffice-help-ru (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Russian help
libreoffice-help-sk (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Slovak help
libreoffice-help-sl (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Slovenian help
libreoffice-help-sv (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Swedish help
libreoffice-help-zh-cn (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Chinese_simplified help
libreoffice-help-zh-tw (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Chinese_traditional help
libreoffice-impress (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- presentation
libreoffice-java-common (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- arch-independent Java support files
libreoffice-kde (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- KDE integration
libreoffice-l10n-3.3.2
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-ns, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-ku, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-be-by, libreoffice-l10n-uz
libreoffice-l10n-3.3.3
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-be-by, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-ku, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-ns
libreoffice-l10n-3.4
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-ku, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-ka, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-pa-in
libreoffice-l10n-3.5
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-l10n-br, libreoffice-l10n-vi, libreoffice-l10n-nl, libreoffice-l10n-sr, libreoffice-l10n-sk, libreoffice-l10n-uk, libreoffice-l10n-zu, libreoffice-l10n-is, libreoffice-l10n-et, libreoffice-l10n-ta, libreoffice-l10n-ve, libreoffice-l10n-fr, libreoffice-l10n-hu, libreoffice-l10n-cs, libreoffice-l10n-bg, libreoffice-l10n-ne, libreoffice-l10n-hi, libreoffice-l10n-hr, libreoffice-l10n-bn, libreoffice-l10n-nr, libreoffice-l10n-cy, libreoffice-l10n-ga, libreoffice-l10n-da, libreoffice-l10n-en-gb, libreoffice-l10n-oc, libreoffice-l10n-it, libreoffice-l10n-tg, libreoffice-l10n-ko, libreoffice-l10n-nso, libreoffice-l10n-ku, libreoffice-l10n-he, libreoffice-l10n-st, libreoffice-l10n-rw, libreoffice-l10n-zh-tw, libreoffice-l10n-fa, libreoffice-l10n-ts, libreoffice-l10n-mr, libreoffice-l10n-nb, libreoffice-l10n-as, libreoffice-l10n-ast, libreoffice-l10n-si, libreoffice-l10n-ml, libreoffice-l10n-ug, libreoffice-l10n-zh-cn, libreoffice-l10n-de, libreoffice-l10n-pl, libreoffice-l10n-id, libreoffice-l10n-pa-in, libreoffice-l10n-tn, libreoffice-l10n-ss, libreoffice-l10n-dz, libreoffice-l10n-lt, libreoffice-l10n-tr, libreoffice-l10n-af, libreoffice-l10n-ro, libreoffice-l10n-be, libreoffice-l10n-eu, libreoffice-l10n-km, libreoffice-l10n-xh, libreoffice-l10n-uz, libreoffice-l10n-pt-br, libreoffice-l10n-pt, libreoffice-l10n-ja, libreoffice-l10n-gu, libreoffice-l10n-fi, libreoffice-l10n-om, libreoffice-l10n-eo, libreoffice-l10n-nn, libreoffice-l10n-bs, libreoffice-l10n-es, libreoffice-l10n-mn, libreoffice-l10n-gl, libreoffice-l10n-or, libreoffice-l10n-ru, libreoffice-l10n-lv, libreoffice-l10n-ar, libreoffice-l10n-ca, libreoffice-l10n-th, libreoffice-l10n-te, libreoffice-l10n-sl, libreoffice-l10n-el, libreoffice-l10n-mk, libreoffice-l10n-sv, libreoffice-l10n-en-za, libreoffice-l10n-ka
libreoffice-l10n-af (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Afrikaans language package
libreoffice-l10n-ar (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Arabic language package
libreoffice-l10n-as (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Assamese language package
libreoffice-l10n-ast (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Asturian language package
libreoffice-l10n-be (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Belarussian language package
libreoffice-l10n-be-by (1:3.3.3-4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Belarussian language package
libreoffice-l10n-bg (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Bulgarian language package
libreoffice-l10n-bn (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Bengali language package
libreoffice-l10n-br (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Breton language package
libreoffice-l10n-bs (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Bosnian language package
libreoffice-l10n-ca (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Catalan language package
libreoffice-l10n-cs (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Czech language package
libreoffice-l10n-cy (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Welsh language package
libreoffice-l10n-da (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Danish language package
libreoffice-l10n-de (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- German language package
libreoffice-l10n-dz (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Dzongkha language package
libreoffice-l10n-el (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Greek language package
libreoffice-l10n-en-gb (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- English_british language package
libreoffice-l10n-en-us
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-common
libreoffice-l10n-en-za (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- English_southafrican language package
libreoffice-l10n-eo (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Esperanto language package
libreoffice-l10n-es (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Spanish language package
libreoffice-l10n-et (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Estonian language package
libreoffice-l10n-eu (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Basque language package
libreoffice-l10n-fa (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Farsi language package
libreoffice-l10n-fi (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Finnish language package
libreoffice-l10n-fr (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- French language package
libreoffice-l10n-ga (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Gaelic language package
libreoffice-l10n-gl (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Galician language package
libreoffice-l10n-gu (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Gujarati language package
libreoffice-l10n-he (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Hebrew language package
libreoffice-l10n-hi (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Hindi language package
libreoffice-l10n-hr (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Croatian language package
libreoffice-l10n-hu (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Hungarian language package
libreoffice-l10n-id (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Indonesian language package
libreoffice-l10n-in (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Indic language packages
libreoffice-l10n-is (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Icelandic language package
libreoffice-l10n-it (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Italian language package
libreoffice-l10n-ja (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Japanese language package
libreoffice-l10n-ka (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Georgian language package
libreoffice-l10n-km (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Khmer language package
libreoffice-l10n-ko (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Korean language package
libreoffice-l10n-ku (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Kurdish language package
libreoffice-l10n-lt (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Lithuanian language package
libreoffice-l10n-lv (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Latvian language package
libreoffice-l10n-mk (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Macedonian language package
libreoffice-l10n-ml (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Malayalam language package
libreoffice-l10n-mn (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Mongolian language package
libreoffice-l10n-mr (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Marathi language package
libreoffice-l10n-nb (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Norwegian language package
libreoffice-l10n-ne (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Nepalese language package
libreoffice-l10n-nl (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Dutch language package
libreoffice-l10n-nn (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Norwegian_nynorsk language package
libreoffice-l10n-nr (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Ndebele language package
libreoffice-l10n-ns (1:3.3.3-4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Northernsotho language package
libreoffice-l10n-nso (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Northern_sotho language package
libreoffice-l10n-oc (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Occitan language package
libreoffice-l10n-om (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Oromo language package
libreoffice-l10n-or (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Oriya language package
libreoffice-l10n-pa-in (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Punjabi language package
libreoffice-l10n-pl (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Polish language package
libreoffice-l10n-pt (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Portuguese language package
libreoffice-l10n-pt-br (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Portuguese_brazilian language package
libreoffice-l10n-ro (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Romanian language package
libreoffice-l10n-ru (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Russian language package
libreoffice-l10n-rw (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Kinarwanda language package
libreoffice-l10n-si (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Sinhala language package
libreoffice-l10n-sk (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Slovak language package
libreoffice-l10n-sl (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Slovenian language package
libreoffice-l10n-sr (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Serbian language package
libreoffice-l10n-ss (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Swazi language package
libreoffice-l10n-st (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Southern_sotho language package
libreoffice-l10n-sv (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Swedish language package
libreoffice-l10n-ta (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Tamil language package
libreoffice-l10n-te (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Telugu language package
libreoffice-l10n-tg (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Tajik language package
libreoffice-l10n-th (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Thai language package
libreoffice-l10n-tn (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Tswana language package
libreoffice-l10n-tr (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Turkish language package
libreoffice-l10n-ts (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Tsonga language package
libreoffice-l10n-ug (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Uighur language package
libreoffice-l10n-uk (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Ukrainian language package
libreoffice-l10n-uz (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Uzbek language package
libreoffice-l10n-ve (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Venda language package
libreoffice-l10n-vi (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Vietnamese language package
libreoffice-l10n-xh (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Xhosa language package
libreoffice-l10n-za (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- South African language packages
libreoffice-l10n-zh-cn (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Chinese_simplified language package
libreoffice-l10n-zh-tw (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Chinese_traditional language package
libreoffice-l10n-zu (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Zulu language package
libreoffice-math (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- equation editor
libreoffice-mysql-connector (1.0.1+LibO3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1.0.1+LibO3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1.0.1+LibO3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
MySQL Connector extension for LibreOffice
libreoffice-officebean (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- Java bean
libreoffice-ogltrans (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
LibreOffice Impress extension for transitions using OpenGL
libreoffice-pdfimport (1.0.5+LibO3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1.0.5+LibO3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1.0.3+LibO3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
LibreOffice extension for importing PDF documents
libreoffice-presentation-minimizer (1.0.3+LibO3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1.0.3+LibO3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1.0.3+LibO3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
LibreOffice extension for size-efficient presentations
libreoffice-presenter-console (1.1.0+LibO3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1.1.0+LibO3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1.1.0+LibO3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
LibreOffice Impress extension for a separate presenter's console
libreoffice-report-builder (1:1.2.1+LibO3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
LibreOffice extension for building database reports
libreoffice-report-builder-bin (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [mips, mipsel], 1:3.4.3-3~bpo60+1 [kfreebsd-i386], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
LibreOffice extension for building database reports -- libraries
libreoffice-reportdesigner
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-report-builder
libreoffice-script-provider-bsh (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
BeanShell script support provider for LibreOffice scripting framework
libreoffice-script-provider-js (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
JavaScript script support provider for LibreOffice scripting framework
libreoffice-script-provider-python (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
Python script support provider for LibreOffice scripting framework
libreoffice-sdbc-postgresql (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:0.7.6+LibO3.3.2-2~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
PostgreSQL SDBC driver for LibreOffice
libreoffice-style
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-style-oxygen, libreoffice-style-crystal, libreoffice-style-andromeda, libreoffice-style-galaxy, libreoffice-style-hicontrast, libreoffice-style-tango
libreoffice-style-andromeda (1:3.3.3-4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Andromeda (Classic) symbol style
libreoffice-style-crystal (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Crystal symbol style
libreoffice-style-default
virtuellt paket som tillhandahålls av libreoffice-style-galaxy
libreoffice-style-galaxy (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Galaxy (Default) symbol style
libreoffice-style-hicontrast (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Hicontrast symbol style
libreoffice-style-oxygen (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Oxygen symbol style
libreoffice-style-tango (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Tango symbol style
libreoffice-wiki-publisher (1.1.1+LibO3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
LibreOffice extension for working with MediaWiki articles
libreoffice-writer (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
office productivity suite -- word processor
libroken18-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - roken support library
libsaml2-dev (2.4.3-1~bpo60+1) [backports]
Security Assertion Markup Language library (development)
libsaml2-doc (2.4.3-1~bpo60+1) [backports]
Security Assertion Markup Language library (API docs)
libsaml7 (2.4.3-1~bpo60+1) [backports]
Security Assertion Markup Language library (runtime)
libsane (1.0.22-3~bpo60+1) [backports]
API library for scanners
libsane-dbg (1.0.22-3~bpo60+1) [backports]
API development library for scanners [debug symbols]
libsane-dev (1.0.22-3~bpo60+1) [backports]
API development library for scanners [development files]
libsane-extras (1.0.22.1~bpo60+1) [backports]
API library for scanners -- extra backends
libsane-extras-dbg (1.0.22.1~bpo60+1) [backports]
API library for scanners -- extra backends [debug symbols]
libsane-extras-dev (1.0.22.1~bpo60+1) [backports]
API development library for scanners [development files]
libsbuild-dev (1.6.4-4~bpo60+1) [backports]
development files for the Debian source builder
libsbuild-doc (1.6.4-4~bpo60+1) [backports]
development documentation for the Debian source builder
libsbuild-perl (0.63.2-1.1~bpo60+1) [backports]
Tool for building Debian binary packages from Debian sources
libsearch-xapian-perl (1.2.7.0-1~bpo60+1) [backports]
Perl bindings for the Xapian search library
libsensors4 (1:3.3.2-2~bpo60+1) [backports]
library to read temperature/voltage/fan sensors
libsensors4-dev (1:3.3.2-2~bpo60+1) [backports]
lm-sensors development kit
libsetup-ruby1.8 (3.4.1-5~bpo60+1) [backports]
the setup.rb install tool for Ruby - transition package
libsgml-parser-opensp-perl (0.994-1~bpo60+1) [backports]
OpenSP Parser of SGML documents
libshibsp-dev (2.4.3+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
Federated web single sign-on system (development)
libshibsp-doc (2.4.3+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
Federated web single sign-on system (API docs)
libshibsp5 (2.4.3+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
Federated web single sign-on system (runtime)
libsl0-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - SL support library
libsmbclient (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
shared library for communication with SMB/CIFS servers
libsmbclient-dev (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
development files for libsmbclient
libsofthsm (1.3.0-1~bpo60+1) [backports]
a cryptographic store accessible through a PKCS #11
libsofthsm-dev (1.3.0-1~bpo60+1) [backports]
a cryptographic store accessible through a PKCS #11
libsombok-dev (2.0.5-2~bpo60+1) [backports]
Unicode Text Segmentation library (development files)
libsombok3 (2.0.5-2~bpo60+1) [backports]
Unicode Text Segmentation library
libspice-protocol-dev (0.10.1-1~bpo60+1) [backports]
SPICE protocol headers
libspice-server-dev (0.11.0-1~bpo60+1) [backports]
Header files and development documentation for spice-server
libspice-server1 (0.11.0-1~bpo60+1) [backports]
Implements the server side of the SPICE protocol
libspring-aop-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - AOP
libspring-beans-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - Beans
libspring-build-java (2.7.0-1~bpo60+1) [backports]
Ant tasks for Spring Build module
libspring-context-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - Context
libspring-context-support-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - Context Support
libspring-core-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - Core
libspring-expression-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - Expression language
libspring-instrument-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - Instrumentation
libspring-jdbc-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - JDBC tools
libspring-jms-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - JMS tools
libspring-orm-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - ORM tools
libspring-oxm-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - Object/XML Mapping
libspring-test-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - Test helpers
libspring-transaction-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - transaction
libspring-web-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - Web
libspring-web-portlet-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - Portlet MVC
libspring-web-servlet-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - Web Portlet
libspring-web-struts-java (3.0.5.RELEASE-2~bpo60+1) [backports]
modular Java/J2EE application framework - Struts MVC
libsqlite3-0 (3.7.13-1~bpo60+1) [backports]
SQLite 3 shared library
libsqlite3-0-dbg (3.7.13-1~bpo60+1) [backports]
SQLite 3 debugging symbols
libsqlite3-dev (3.7.13-1~bpo60+1) [backports]
SQLite 3 development files
libsqlite3-tcl (3.7.13-1~bpo60+1) [backports]
SQLite 3 Tcl bindings
libssh-4 (0.5.3-1~bpo60+1) [backports]
tiny C SSH library
libssh-dbg (0.5.3-1~bpo60+1) [backports]
tiny C SSH library. Debug symbols
libssh-dev (0.5.3-1~bpo60+1) [backports]
tiny C SSH library. Development files
libssh-doc (0.5.3-1~bpo60+1) [backports]
tiny C SSH library. Documentation files
libstonith1 (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
Reusable cluster libraries -- libstonith1
libstonith1-dev (1.0.9+hg2665-1~bpo60+2) [backports]
Reusable cluster development files -- libstonith1
libstonithd1 (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Pacemaker libraries - stonith
libstonithd1-dev (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Development file for pacemaker's stonith library
libstring-errf-perl (0.006-3~bpo60+2) [backports]
Perl module that provides a simple sprintf-like dialect
libstring-formatter-perl (0.102082-1~bpo60+1) [backports]
module to build sprintf-like formatting routines
libstrongswan (4.5.2-1.5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
strongSwan utility and crypto library
libsunflow-java (0.07.2.svn396+dfsg-9~bpo60+1) [backports]
rendering system for photo-realistic image synthesis
libsunflow-java-doc (0.07.2.svn396+dfsg-9~bpo60+1) [backports]
rendering system for photo-realistic image synthesis (javadoc)
libsunpinyin-dev (2.0.3-5~bpo60+1) [backports]
Simplified Chinese Input Method from SUN (development)
libsunpinyin3 (2.0.3-5~bpo60+1) [backports]
Simplified Chinese Input Method from SUN (runtime)
libswscale-dev (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Development files for libswscale
libswscale-extra-2 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav video software scaling library (transitional package)
libswscale-extra-2
virtuellt paket som tillhandahålls av libswscale2
libswscale2 (6:0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Libav video scaling library
libsys-statistics-linux-perl (0.66-1~bpo60+1) [backports]
Perl module to collect system statistics
libtdb-dev (1.2.9-4~bpo60+1) [backports]
Trivial Database - development files
libtdb1 (1.2.9-4~bpo60+1) [backports]
Trivial Database - shared library
libtdb1-dbg (1.2.9-4~bpo60+1) [backports]
Trivial Database - debug symbols
libtemplate-perl (2.24-1~bpo60+1) [backports]
the "Template Toolkit" template processing system in perl
libtemplate-perl-doc (2.24-1~bpo60+1) [backports]
documentation for libtemplate-perl (template toolkit)
libtest-fatal-perl (0.010-1~bpo60+1) [backports]
module for testing code with exceptions
libtest-simple-perl (0.98-1~bpo60+1) [backports]
set of basic utilities for writing tests in Perl
libtext-markdown-discount-perl (0.02-1~bpo60+1) [backports]
Perl interface to Discount, an implementation of Markdown
libthrust-dev (1.6.0-1~bpo60+1) [backports]
Thrust - Parallel Algorithms Library
libtmail-ruby-doc (1.2.7.1-1~bpo60+1) [backports]
Transitional package for ruby-tmail
libtmail-ruby-doc
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-tmail
libtmail-ruby1.8 (1.2.7.1-1~bpo60+1) [backports]
Transitional package for ruby-tmail
libtmail-ruby1.8
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-tmail
libtorrent-dev (0.12.9-3~bpo60+1) [backports]
C++ BitTorrent library by Rakshasa (development files)
libtorrent14 (0.12.9-3~bpo60+1) [backports]
C++ BitTorrent library by Rakshasa
libtransitioner1 (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Pacemaker libraries - transitioner
libtransitioner1-dev (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
Development file for pacemaker's transitioner library
libtry-tiny-perl (0.11-1~bpo60+1) [backports]
module providing minimalistic try/catch
libunbound-dev (1.4.17-2~bpo60+1) [backports]
static library, header files, and docs for libunbound
libunbound2 (1.4.17-2~bpo60+1) [backports]
library implementing DNS resolution and validation
libunicode-linebreak-perl (0.0.20120401-1~bpo60+1) [backports]
UAX #14 Unicode Line Breaking Algorithm
libunix-mknod-perl (0.04-1~bpo60+1) [backports]
Perl extension for mknod, major, minor, and makedev
libuno-cil
virtuellt paket som tillhandahålls av cli-uno-bridge
libuno-cli-basetypes1.0-cil (1.0.19.0+LibO3.4.3-3~bpo60+1) [backports]
LibreOffice bindings for Mono CLI -- base types
libuno-cli-cppuhelper1.0-cil (1.0.22.0+LibO3.4.3-3~bpo60+1) [backports]
LibreOffice bindings for Mono CLI -- bootstrapping library
libuno-cli-oootypes1.0-cil (1.0.8.0+LibO3.4.3-3~bpo60+1) [backports]
LibreOffice bindings for Mono CLI -- LibreOffice type library
libuno-cli-ure1.0-cil (1.0.22.0+LibO3.4.3-3~bpo60+1) [backports]
LibreOffice bindings for Mono CLI -- helper classes
libuno-cli-uretypes1.0-cil (1.0.8.0+LibO3.4.3-3~bpo60+1) [backports]
LibreOffice bindings for Mono CLI -- URE type library
liburi-perl (1.60-1~bpo60+1) [backports]
module to manipulate and access URI strings
libusbip-dev (1.1.1+3.2.17-1~bpo60+1) [backports]
USB device sharing system over IP network (development files)
libv4l-0 (0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Collection of video4linux support libraries
libv4l-dev (0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Collection of video4linux support libraries (development files)
libv4lconvert0 (0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Video4linux frame format conversion library
libvarnish-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libvarnishapi-dev
libvarnish1
virtuellt paket som tillhandahålls av libvarnishapi1
libvarnishapi-dev (3.0.2-2~bpo60+1) [backports]
development files for Varnish
libvarnishapi1 (3.0.2-2~bpo60+1) [backports]
shared libraries for Varnish
libvbr-dev (2.6.8-4~bpo60+1) [backports]
Headers and development libraries for the OpenDKIM VBR library
libvbr2 (2.6.8-4~bpo60+1) [backports]
Library for RFC 5518 Vouch By Reference (VBR)
libvirt-bin (0.9.12-11~bpo60+1 [amd64, armel, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 0.9.0-1~bpo60+1 [ia64]) [backports]
programs for the libvirt library
libvirt-dev (0.9.12-11~bpo60+1 [amd64, armel, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 0.9.0-1~bpo60+1 [ia64]) [backports]
development files for the libvirt library
libvirt-doc (0.9.12-11~bpo60+1) [backports]
documentation for the libvirt library
libvirt0 (0.9.12-11~bpo60+1 [amd64, armel, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 0.9.0-1~bpo60+1 [ia64]) [backports]
library for interfacing with different virtualization systems
libvirt0-dbg (0.9.12-11~bpo60+1 [amd64, armel, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 0.9.0-1~bpo60+1 [ia64]) [backports]
library for interfacing with different virtualization systems
libvisual-projectm (2.0.1+dfsg-10~bpo60+1) [backports]
libvisual module for projectM
libvlc-dev (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
development files for libvlc
libvlc5 (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
multimedia player and streamer library
libvlccore-dev (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
development files for libvlccore
libvlccore5 (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
base library for VLC and its modules
libvo-aacenc-dev (0.1.1-1~bpo60+1) [backports]
VisualOn AAC encoder library (development files)
libvo-aacenc0 (0.1.1-1~bpo60+1) [backports]
VisualOn AAC encoder library
libvo-amrwbenc-dev (0.1.1-1~bpo60+1) [backports]
VisualOn AMR-WB encoder library (development files)
libvo-amrwbenc0 (0.1.1-1~bpo60+1) [backports]
VisualOn AMR-WB encoder library
libvpx-dev (1.0.0-2~bpo60+1) [backports]
VP8 video codec (development files)
libvpx-doc (1.0.0-2~bpo60+1) [backports]
VP8 video codec (API documentation)
libvpx1 (1.0.0-2~bpo60+1) [backports]
VP8 video codec (shared library)
libvpx1-dbg (1.0.0-2~bpo60+1) [backports]
VP8 video codec (debugging symbols)
libwbclient-dev (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Samba winbind client library - development files
libwbclient0 (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Samba winbind client library
libwebauth-dev (4.1.1-2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390], 4.0.1-1~bpo60+1 [sparc]) [backports]
Development files for WebAuth authentication
libwebauth-perl (4.1.1-2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390], 4.0.1-1~bpo60+1 [sparc]) [backports]
Perl library for WebAuth authentication
libwebauth5 (4.0.1-1~bpo60+1) [backports]
Shared libraries for WebAuth authentication
libwebauth6 (4.1.1-2~bpo60+1) [backports]
Shared libraries for WebAuth authentication
libwebkdc-perl (4.1.1-2~bpo60+1) [backports]
Perl libraries for WebAuth central login server
libwin-hivex-perl (1.3.6-2~bpo60+1) [backports]
Perl bindings to hivex
libwind0-heimdal (1.4.0-5~bpo60+1) [backports]
Heimdal Kerberos - NTLM support library
libwww-curl-perl (4.15-1~bpo60+1) [backports]
Perl bindings to libcurl
libx264-120 (2:0.120.2151+gita3f4407-3~bpo60+1) [backports]
x264 video coding library
libx264-dev (2:0.120.2151+gita3f4407-3~bpo60+1) [backports]
development files for libx264
libxapian-dev (1.2.12-2~bpo60+2) [backports]
Development files for Xapian search engine library
libxapian-ruby1.8 (1.2.12-2~bpo60+1) [backports]
Xapian search engine interface for Ruby 1.8
libxapian-ruby1.9.1 (1.2.12-2~bpo60+1) [backports]
Xapian search engine interface for Ruby 1.9.1
libxapian22 (1.2.12-2~bpo60+2) [backports]
Search engine library
libxapian22-dbg (1.2.12-2~bpo60+2) [backports]
Debugging symbols for the Xapian Search engine library
libxcomp-dev (3.5.0.12-1~bpo60+2) [backports]
NX X compression library headers
libxcomp3 (3.5.0.12-1~bpo60+2) [backports]
NX X compression library
libxfont-dev (1:1.4.4-1~bpo60+1) [backports]
X11 font rasterisation library (development headers)
libxfont1 (1:1.4.4-1~bpo60+1) [backports]
X11 font rasterisation library
libxfont1-dbg (1:1.4.4-1~bpo60+1) [backports]
X11 font rasterisation library (debug package)
libxml-commons-resolver1.1-java (1.2-7~bpo60+1) [backports]
XML entity and URI resolver library
libxml-commons-resolver1.1-java-doc (1.2-7~bpo60+1) [backports]
XML entity and URI resolver library -- documentation
libxml-commons-resolver1.1-java-gcj (1.2-7~bpo60+1) [backports]
XML entity and URI resolver library -- native library
libxml-security-c-dev (1.6.1-5+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1.6.1-1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
C++ library for XML Digital Signatures (development)
libxml-security-c16 (1.6.1-5+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1.6.1-1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
C++ library for XML Digital Signatures (runtime)
libxmlgraphics-commons-java (1.4.dfsg-4~bpo60+1) [backports]
reusable components used by Batik and FOP
libxmlrpc-c++-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libxmlrpc-c++4-dev
libxmlrpc-c++4 (1.16.33-3.1~bpo60+1) [backports]
lightweight RPC library based on XML and HTTP [C++ runtime libraries]
libxmlrpc-c++4-dev (1.16.33-3.1~bpo60+1) [backports]
lightweight RPC library based on XML and HTTP [C++ development libraries]
libxmlrpc-c-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libxmlrpc-core-c3-dev
libxmlrpc-c3-dev (1.16.33-3.1~bpo60+1) [backports]
lightweight RPC library based on XML and HTTP [transitional package]
libxmlrpc-c3-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libxmlrpc-core-c3-dev
libxmlrpc-core-c3 (1.16.33-3.1~bpo60+1) [backports]
lightweight RPC library based on XML and HTTP [C runtime libraries]
libxmlrpc-core-c3-dev (1.16.33-3.1~bpo60+1) [backports]
lightweight RPC library based on XML and HTTP [C development libraries]
libxmltooling-dev (1.4.2-1~bpo60+1) [backports]
C++ XML parsing library with encryption support (development)
libxmltooling-doc (1.4.2-1~bpo60+1) [backports]
C++ XML parsing library with encryption support (API docs)
libxmltooling5 (1.4.2-1~bpo60+1) [backports]
C++ XML parsing library with encryption support (runtime)
libxnvctrl-dev (295.49-1~bpo60+1+b1 [i386], 295.49-1~bpo60+1 [amd64]) [contrib] [backports]
NV-CONTROL X extension (development files)
libxnvctrl0 (295.49-1~bpo60+1+b1 [i386], 295.49-1~bpo60+1 [amd64]) [contrib] [backports]
NV-CONTROL X extension (runtime library)
libxvbaw-dev (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
AMD XvBA (X-Video Bitstream Acceleration) development files
libxvbaw1 (1:12-3-1~bpo60+1) [non-free] [backports]
AMD XvBA (X-Video Bitstream Acceleration) runtime libraries
libxvidcore-dev (2:1.3.2-5~bpo60+1) [backports]
Open source MPEG-4 video codec (development)
libxvidcore4 (2:1.3.2-5~bpo60+1) [backports]
Open source MPEG-4 video codec (library)
libzmq-dbg (2.2.0+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
lightweight messaging kernel (debugging symbols)
libzmq-dev (2.2.0+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
lightweight messaging kernel (development files)
libzmq1 (2.2.0+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
lightweight messaging kernel (shared library)
lintian (2.5.10.4~bpo60+1) [backports]
Debian package checker
linux-base (3.4~bpo60+1) [backports]
Linux image base package
linux-doc (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux kernel specific documentation (meta-package)
linux-doc-2.6 (1:3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux kernel specific documentation (dummy package)
linux-doc-3.2 (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Linux kernel specific documentation for version 3.2
linux-headers
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-sb1-bcm91250a, linux-headers-sparc64, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-s390x, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-sparc64-smp, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-sparc64, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-amd64, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-4kc-malta, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-r4k-ip22, linux-headers-5kc-malta, linux-headers-itanium, linux-headers-sb1-bcm91250a, linux-headers-powerpc-smp, linux-headers-powerpc64, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-octeon, linux-headers-sb1a-bcm91480b, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-versatile, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-powerpc-smp, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-486, linux-headers-loongson-2f, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-sb1a-bcm91480b, linux-headers-iop32x, linux-headers-octeon, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-686-pae, linux-headers-amd64, linux-headers-powerpc, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-powerpc, linux-headers-rt-686-pae, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-loongson-2f, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-kirkwood, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-itanium, linux-headers-versatile, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-rt-686-pae, linux-headers-r5k-cobalt, linux-headers-r4k-ip22, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-mckinley, linux-headers-rt-amd64, linux-headers-4kc-malta, linux-headers-486, linux-headers-ixp4xx, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-ixp4xx, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-5kc-malta, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-rt-amd64, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-orion5x, linux-headers-r5k-ip32, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-powerpc64, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-r5k-cobalt, linux-headers-sparc64-smp, linux-headers-s390x, linux-headers-orion5x, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-iop32x, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-mv78xx0, linux-headers-mv78xx0, linux-headers-mckinley, linux-headers-686-pae, linux-headers-kirkwood, linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-r5k-ip32
linux-headers-2.6-486 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 486 configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-4kc-malta (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 4kc-malta configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-5kc-malta (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 5kc-malta configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-686-pae (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 686-pae configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-amd64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux amd64 configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-iop32x (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux iop32x configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-itanium (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux itanium configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-ixp4xx (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux ixp4xx configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-kirkwood (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux kirkwood configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-loongson-2f (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux loongson-2f configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-mckinley (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux mckinley configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-octeon (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux octeon configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-orion5x (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux orion5x configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-powerpc (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux powerpc configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-powerpc-smp (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux powerpc-smp configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-powerpc64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux powerpc64 configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-r4k-ip22 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux r4k-ip22 configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-r5k-cobalt (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux r5k-cobalt configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-r5k-ip32 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux r5k-ip32 configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-s390x (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux s390x configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-sb1-bcm91250a (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux sb1-bcm91250a configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-sb1a-bcm91480b (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux sb1a-bcm91480b configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-sparc64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux sparc64 configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-sparc64-smp (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux sparc64-smp configuration (dummy package)
linux-headers-2.6-versatile (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux versatile configuration (dummy package)
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-486 (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-486
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-4kc-malta (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1 [mipsel], 3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1 [mips]) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-4kc-malta
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-5kc-malta (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1 [mipsel], 3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1 [mips]) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-5kc-malta
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-686-pae (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-686-pae
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-all (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1 [i386], 3.2.68-1+deb7u6~bpo60+1 [amd64], 3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1 [mipsel, sparc], 3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1 [armel, mips, powerpc, s390], 3.2.57-3+deb7u2~bpo60+1 [ia64]) [backports]
All header files for Linux 3.2 (meta-package)
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-all-amd64 (3.2.68-1+deb7u6~bpo60+1) [backports]
All header files for Linux 3.2 (meta-package)
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-all-armel (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
All header files for Linux 3.2 (meta-package)
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-all-i386 (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
All header files for Linux 3.2 (meta-package)
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-all-ia64 (3.2.57-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
All header files for Linux 3.2 (meta-package)
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-all-mips (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
All header files for Linux 3.2 (meta-package)
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-all-mipsel (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
All header files for Linux 3.2 (meta-package)
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-all-powerpc (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
All header files for Linux 3.2 (meta-package)
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-all-s390 (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
All header files for Linux 3.2 (meta-package)
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-all-sparc (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
All header files for Linux 3.2 (meta-package)
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-amd64 (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1 [i386], 3.2.68-1+deb7u6~bpo60+1 [amd64]) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-amd64
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-common (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1 [i386], 3.2.68-1+deb7u6~bpo60+1 [amd64], 3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1 [mipsel, sparc], 3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1 [armel, mips, powerpc, s390], 3.2.57-3+deb7u2~bpo60+1 [ia64]) [backports]
Common header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-common-rt (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1 [i386], 3.2.68-1+deb7u6~bpo60+1 [amd64]) [backports]
Common header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-rt
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-iop32x (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-iop32x
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-itanium (3.2.57-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-itanium
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-ixp4xx (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-ixp4xx
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-kirkwood (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-kirkwood
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-loongson-2f (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-loongson-2f
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-mckinley (3.2.57-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-mckinley
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-mv78xx0 (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-mv78xx0
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-octeon (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-octeon
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-orion5x (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-orion5x
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-powerpc (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-powerpc
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-powerpc-smp (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-powerpc-smp
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-powerpc64 (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-powerpc64
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-r4k-ip22 (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-r4k-ip22
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-r5k-cobalt (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-r5k-cobalt
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-r5k-ip32 (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-r5k-ip32
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-rt-686-pae (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-rt-686-pae
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-rt-amd64 (3.2.68-1+deb7u6~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-rt-amd64
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-s390x (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-s390x
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-sb1-bcm91250a (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1 [mipsel], 3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1 [mips]) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-sb1-bcm91250a
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-sb1a-bcm91480b (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1 [mipsel], 3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1 [mips]) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-sb1a-bcm91480b
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-sparc64 (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-sparc64
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-sparc64-smp (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-sparc64-smp
linux-headers-3.2.0-0.bpo.4-versatile (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 3.2.0-0.bpo.4-versatile
linux-headers-486 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 486 configuration (meta-package)
linux-headers-4kc-malta (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 4kc-malta configuration (meta-package)
linux-headers-5kc-malta (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 5kc-malta configuration (meta-package)
linux-headers-686-pae (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux 686-pae configuration (meta-package)
linux-headers-amd64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux amd64 configuration (meta-package)
linux-headers-iop32x (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux iop32x configuration (meta-package)
linux-headers-itanium (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux itanium configuration (meta-package)
linux-headers-ixp4xx (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux ixp4xx configuration (meta-package)
linux-headers-kirkwood (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux kirkwood configuration (meta-package)
linux-headers-loongson-2f (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux loongson-2f configuration (meta-package)
linux-headers-mckinley (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux mckinley configuration (meta-package)
linux-headers-mv78xx0 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux mv78xx0 configuration (meta-package)
linux-headers-octeon (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux octeon configuration (meta-package)
linux-headers-orion5x (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux orion5x configuration (meta-package)
linux-headers-powerpc (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux powerpc configuration (meta-package)
linux-headers-powerpc-smp (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux powerpc-smp configuration (meta-package)
linux-headers-powerpc64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux powerpc64 configuration (meta-package)
linux-headers-r4k-ip22 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux r4k-ip22 configuration (meta-package)
linux-headers-r5k-cobalt (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux r5k-cobalt configuration (meta-package)
linux-headers-r5k-ip32 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux r5k-ip32 configuration (meta-package)
linux-headers-rt-686-pae (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux rt-686-pae configuration (meta-package)
linux-headers-rt-amd64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux rt-amd64 configuration (meta-package)
linux-headers-s390x (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux s390x configuration (meta-package)
linux-headers-sb1-bcm91250a (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux sb1-bcm91250a configuration (meta-package)
linux-headers-sb1a-bcm91480b (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux sb1a-bcm91480b configuration (meta-package)
linux-headers-sparc64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux sparc64 configuration (meta-package)
linux-headers-sparc64-smp (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux sparc64-smp configuration (meta-package)
linux-headers-versatile (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Header files for Linux versatile configuration (meta-package)
linux-image
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-486, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-sparc64, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-sb1-bcm91250a, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-5kc-malta, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-versatile, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-4kc-malta, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-loongson-2f, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-octeon, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-s390x, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-powerpc, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-powerpc64, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-mckinley, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-s390x-tape, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-sb1a-bcm91480b, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-rt-686-pae, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-rt-amd64, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-r5k-ip32, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-mv78xx0, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-kirkwood, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-ixp4xx, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-iop32x, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-itanium, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-sparc64-smp, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-amd64, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-r4k-ip22, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-686-pae, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-powerpc-smp, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-r5k-cobalt, linux-image-3.2.0-0.bpo.4-orion5x
linux-image-2.6-486 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for older PCs (dummy package)
linux-image-2.6-4kc-malta (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for MIPS Malta (dummy package)
linux-image-2.6-5kc-malta (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for MIPS Malta (64-bit) (dummy package)
linux-image-2.6-686 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for modern PCs (dummy package)
linux-image-2.6-686-bigmem (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for PCs with 4GB+ RAM (dummy package)
linux-image-2.6-686-pae (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for modern PCs (dummy package)
linux-image-2.6-amd64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for 64-bit PCs (dummy package)
linux-image-2.6-iop32x (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for IOP32x (dummy package)
linux-image-2.6-itanium (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Itanium (dummy package)
linux-image-2.6-ixp4xx (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for IXP4xx (dummy package)
linux-image-2.6-kirkwood (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Marvell Kirkwood (dummy package)
linux-image-2.6-loongson-2f (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Loongson 2F (dummy package)
linux-image-2.6-mckinley (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Itanium II (dummy package)
linux-image-2.6-octeon (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Octeon (dummy package)
linux-image-2.6-orion5x (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Marvell Orion (dummy package)
linux-image-2.6-powerpc (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for uniprocessor 32-bit PowerPC (dummy package)
linux-image-2.6-powerpc-smp (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for multiprocessor 32-bit PowerPC (dummy package)
linux-image-2.6-powerpc64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for 64-bit PowerPC (dummy package)
linux-image-2.6-r4k-ip22 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for SGI IP22 (dummy package)
linux-image-2.6-r5k-cobalt (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Cobalt (dummy package)
linux-image-2.6-r5k-ip32 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for SGI IP32 (dummy package)
linux-image-2.6-s390x (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for IBM zSeries (dummy package)
linux-image-2.6-s390x-tape (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for IBM zSeries (dummy package), IPL from tape
linux-image-2.6-sb1-bcm91250a (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for BCM91250A (dummy package)
linux-image-2.6-sb1a-bcm91480b (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for BCM91480B (dummy package)
linux-image-2.6-sparc64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for uniprocessor 64-bit UltraSPARC (dummy package)
linux-image-2.6-sparc64-smp (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for multiprocessor 64-bit UltraSPARC (dummy package)
linux-image-2.6-versatile (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Versatile (dummy package)
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-486 (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for older PCs
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-4kc-malta (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1 [mipsel], 3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1 [mips]) [backports]
Linux 3.2 for MIPS Malta
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-5kc-malta (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1 [mipsel], 3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1 [mips]) [backports]
Linux 3.2 for MIPS Malta (64-bit)
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-686-pae (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for modern PCs
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-686-pae-dbg (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for Linux 3.2.0-0.bpo.4-686-pae
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-amd64 (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1 [i386], 3.2.68-1+deb7u6~bpo60+1 [amd64]) [backports]
Linux 3.2 for 64-bit PCs
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-amd64-dbg (3.2.68-1+deb7u6~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for Linux 3.2.0-0.bpo.4-amd64
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-iop32x (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for IOP32x
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-itanium (3.2.57-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for Itanium
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-ixp4xx (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for IXP4xx
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-kirkwood (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for Marvell Kirkwood
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-loongson-2f (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for Loongson 2F
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-mckinley (3.2.57-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for Itanium II
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-mv78xx0 (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for Marvell 78xx0
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-octeon (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for Octeon
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-orion5x (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for Marvell Orion
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-powerpc (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for uniprocessor 32-bit PowerPC
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-powerpc-smp (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for multiprocessor 32-bit PowerPC
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-powerpc64 (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for 64-bit PowerPC
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-r4k-ip22 (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for SGI IP22
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-r5k-cobalt (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for Cobalt
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-r5k-ip32 (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for SGI IP32
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-rt-686-pae (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for modern PCs, PREEMPT_RT
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-rt-686-pae-dbg (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for Linux 3.2.0-0.bpo.4-rt-686-pae
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-rt-amd64 (3.2.68-1+deb7u6~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for 64-bit PCs, PREEMPT_RT
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-rt-amd64-dbg (3.2.68-1+deb7u6~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for Linux 3.2.0-0.bpo.4-rt-amd64
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-s390x (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for IBM zSeries
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-s390x-dbg (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for Linux 3.2.0-0.bpo.4-s390x
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-s390x-tape (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for IBM zSeries, IPL from tape
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-sb1-bcm91250a (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1 [mipsel], 3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1 [mips]) [backports]
Linux 3.2 for BCM91250A
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-sb1a-bcm91480b (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1 [mipsel], 3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1 [mips]) [backports]
Linux 3.2 for BCM91480B
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-sparc64 (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for uniprocessor 64-bit UltraSPARC
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-sparc64-smp (3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for multiprocessor 64-bit UltraSPARC
linux-image-3.2.0-0.bpo.4-versatile (3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Linux 3.2 for Versatile
linux-image-486 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for older PCs (meta-package)
linux-image-4kc-malta (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for MIPS Malta (meta-package)
linux-image-5kc-malta (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for MIPS Malta (64-bit) (meta-package)
linux-image-686 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for modern PCs (dummy package)
linux-image-686-bigmem (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for PCs with 4GB+ RAM (dummy package)
linux-image-686-pae (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for modern PCs (meta-package)
linux-image-amd64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for 64-bit PCs (meta-package)
linux-image-iop32x (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for IOP32x (meta-package)
linux-image-itanium (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Itanium (meta-package)
linux-image-ixp4xx (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for IXP4xx (meta-package)
linux-image-kirkwood (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Marvell Kirkwood (meta-package)
linux-image-loongson-2f (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Loongson 2F (meta-package)
linux-image-mckinley (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Itanium II (meta-package)
linux-image-mv78xx0 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Marvell 78xx0 (meta-package)
linux-image-octeon (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Octeon (meta-package)
linux-image-orion5x (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Marvell Orion (meta-package)
linux-image-powerpc (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for uniprocessor 32-bit PowerPC (meta-package)
linux-image-powerpc-smp (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for multiprocessor 32-bit PowerPC (meta-package)
linux-image-powerpc64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for 64-bit PowerPC (meta-package)
linux-image-r4k-ip22 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for SGI IP22 (meta-package)
linux-image-r5k-cobalt (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Cobalt (meta-package)
linux-image-r5k-ip32 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for SGI IP32 (meta-package)
linux-image-rt-686-pae (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for modern PCs (meta-package), PREEMPT_RT
linux-image-rt-amd64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for 64-bit PCs (meta-package), PREEMPT_RT
linux-image-s390x (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for IBM zSeries (meta-package)
linux-image-s390x-tape (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for IBM zSeries (meta-package), IPL from tape
linux-image-sb1-bcm91250a (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for BCM91250A (meta-package)
linux-image-sb1a-bcm91480b (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for BCM91480B (meta-package)
linux-image-sparc64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for uniprocessor 64-bit UltraSPARC (meta-package)
linux-image-sparc64-smp (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for multiprocessor 64-bit UltraSPARC (meta-package)
linux-image-versatile (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux for Versatile (meta-package)
linux-initramfs-tool
virtuellt paket som tillhandahålls av initramfs-tools
linux-kbuild-3.2 (3.2.17-1~bpo60+1) [backports]
Kbuild infrastructure for Linux 3.2
linux-kernel-headers
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-libc-dev
linux-kernel-log-daemon
virtuellt paket som tillhandahålls av rsyslog
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-486
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-486
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-4kc-malta
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-4kc-malta
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-5kc-malta
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-5kc-malta
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-686-pae
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-686-pae
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-amd64
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-amd64
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-iop32x
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-iop32x
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-itanium
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-itanium
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-ixp4xx
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-ixp4xx
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-kirkwood
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-kirkwood
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-loongson-2f
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-loongson-2f
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-mckinley
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-mckinley
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-mv78xx0
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-mv78xx0
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-octeon
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-octeon
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-orion5x
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-orion5x
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-powerpc
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-powerpc
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-powerpc-smp
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-powerpc-smp
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-powerpc64
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-powerpc64
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-r4k-ip22
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-r4k-ip22
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-r5k-cobalt
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-r5k-cobalt
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-r5k-ip32
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-r5k-ip32
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-rt-686-pae
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-rt-686-pae
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-rt-amd64
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-rt-amd64
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-s390x
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-s390x
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-s390x-tape
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-s390x-tape
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-sb1-bcm91250a
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-sb1-bcm91250a
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-sb1a-bcm91480b
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-sb1a-bcm91480b
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-sparc64
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-sparc64
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-sparc64-smp
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-sparc64-smp
linux-latest-modules-3.2.0-0.bpo.4-versatile
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-versatile
linux-libc-dev (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1 [i386], 3.2.68-1+deb7u6~bpo60+1 [amd64], 3.2.68-1+deb7u2~bpo60+1 [mipsel, sparc], 3.2.68-1+deb7u1~bpo60+1 [armel, mips, powerpc, s390], 3.2.57-3+deb7u2~bpo60+1 [ia64]) [backports]
Linux support headers for userspace development
linux-manual
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-manual-3.2
linux-manual-3.2 (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Linux kernel API manual pages for version 3.2
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-486
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-486
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-4kc-malta
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-4kc-malta
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-5kc-malta
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-5kc-malta
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-686-pae
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-686-pae
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-amd64
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-amd64
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-iop32x
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-iop32x
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-itanium
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-itanium
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-ixp4xx
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-ixp4xx
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-kirkwood
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-kirkwood
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-loongson-2f
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-loongson-2f
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-mckinley
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-mckinley
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-mv78xx0
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-mv78xx0
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-octeon
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-octeon
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-orion5x
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-orion5x
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-powerpc
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-powerpc
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-powerpc-smp
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-powerpc-smp
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-powerpc64
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-powerpc64
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-r4k-ip22
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-r4k-ip22
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-r5k-cobalt
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-r5k-cobalt
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-r5k-ip32
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-r5k-ip32
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-rt-686-pae
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-rt-686-pae
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-rt-amd64
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-rt-amd64
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-s390x
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-s390x
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-sb1-bcm91250a
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-sb1-bcm91250a
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-sb1a-bcm91480b
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-sb1a-bcm91480b
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-sparc64
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-sparc64
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-sparc64-smp
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-sparc64-smp
linux-modules-3.2.0-0.bpo.4-versatile
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-image-3.2.0-0.bpo.4-versatile
linux-source (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux kernel source (meta-package)
linux-source
virtuellt paket som tillhandahålls av linux-source-3.2
linux-source-2.6 (1:3.2+46~bpo60+1) [backports]
Linux kernel source (dummy package)
linux-source-3.2 (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Linux kernel source for version 3.2 with Debian patches
linux-support-3.2.0-0.bpo.4 (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Support files for Linux 3.2
linux-tools (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Performance analysis tools for Linux (meta-package)
linux-tools-2.6 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Performance analysis tools for Linux (dummy package)
linux-tools-3.2 (3.2.17-1~bpo60+1) [backports]
Performance analysis tools for Linux 3.2
livemedia-utils (2012.05.17-1~bpo60+1) [backports]
multimedia RTSP streaming tools
lldpd (0.5.7-1~bpo60+1) [backports]
implementation of IEEE 802.1ab (LLDP)
lm-sensors (1:3.3.2-2~bpo60+1) [backports]
utilities to read temperature/voltage/fan sensors
logtop (0.1-1~bpo60+1) [backports]
real time log line rate analyzer
ltsp-client (5.4.2-2~bpo60+1) [backports]
complete LTSP client environment
ltsp-client-core (5.4.2-2~bpo60+1) [backports]
basic LTSP client environment
ltsp-server (5.4.2-2~bpo60+1) [backports]
basic LTSP server environment
ltsp-server-standalone (5.4.2-2~bpo60+1) [backports]
complete LTSP server environment
ltspfs (1.1-2~bpo60+1) [backports]
Fuse based remote filesystem for LTSP thin clients
ltspfsd (1.1-2~bpo60+1) [backports]
Fuse based remote filesystem hooks for LTSP thin clients
ltspfsd-core (1.1-2~bpo60+1) [backports]
Fuse based remote filesystem daemon for LTSP thin clients
lwresd (1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2+deb7u1~bpo60+1 [ia64], 1:9.8.4.dfsg.P1-6+nmu2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Lightweight Resolver Daemon
lxc (0.8.0~rc1-4~bpo60+1) [backports]
Linux Containers userspace tools
lxc-dbg (0.8.0~rc1-4~bpo60+1) [backports]
Linux Containers userspace tools (debug)
lxc-dev (0.8.0~rc1-4~bpo60+1) [backports]
Linux Containers userspace tools (development)
mail-reader
virtuellt paket som tillhandahålls av mutt, icedove
mail-transport-agent
virtuellt paket som tillhandahålls av postfix
mailgraph (1.14-9~bpo60+1) [backports]
RRDtool frontend for Mail statistics
maptool (0.5.0~svn4776+dfsg.1-1~bpo60+1) [backports]
Converts OpenStreetMap maps to Navit
mat (0.3.2-1~bpo60+1) [backports]
Metadata anonymisation toolkit
maven-repo-helper (1.7.1~bpo60+1) [backports]
Helper tools for including Maven metadata in Debian packages
mc (3:4.8.3-10~bpo60+1) [backports]
Midnight Commander - a powerful file manager
mc-data (3:4.8.3-10~bpo60+1) [backports]
Midnight Commander - a powerful file manager -- data files
mc-dbg (3:4.8.3-10~bpo60+1) [backports]
Midnight Commander - a powerful file manager - debug package
mdadm (3.2.5-3~bpo60+1) [backports]
tool to administer Linux MD arrays (software RAID)
memtest86+ (4.20-1~bpo60+1) [backports]
thorough real-mode memory tester
mencoder (2:1.0~rc4.dfsg1+svn34540-1~bpo60+1) [backports]
MPlayer's Movie Encoder
mercurial (2.2.2-3~bpo60+1 [amd64, armel, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2.2.2-2~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
easy-to-use, scalable distributed version control system
mercurial-common (2.2.2-3~bpo60+1) [backports]
easy-to-use, scalable distributed version control system (common files)
mercurial-git (0.3.1-1~bpo60+1) [backports]
Git plugin for Mercurial
mesa-common-dev (7.10.3-4~bpo60+1) [backports]
Developer documentation for Mesa
mesag-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libgl1-mesa-swx11-dev
mesag-widgets-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libglw1-mesa-dev
mesag3
virtuellt paket som tillhandahålls av libgl1-mesa-swx11
mesag3-widgets
virtuellt paket som tillhandahålls av libglw1-mesa-dev
mimedefang (2.71-2~bpo60+1) [backports]
e-mail filter program for sendmail
miniupnpc (1.5-2~bpo60+1) [backports]
UPnP IGD client lightweight library client
mksh (40.4-2~bpo60+1) [backports]
MirBSD Korn Shell
moinmoin-common
virtuellt paket som tillhandahålls av python-moinmoin
mongodb (1:2.0.0-2~bpo60+1) [backports]
object/document-oriented database (metapackage)
mongodb-clients (1:2.0.0-2~bpo60+1) [backports]
object/document-oriented database (client apps)
mongodb-dev (1:2.0.0-2~bpo60+1) [backports]
object/document-oriented database (development)
mongodb-server (1:2.0.0-2~bpo60+1) [backports]
object/document-oriented database (server package)
monkeysphere (0.35-2~bpo60+1) [backports]
leverage the OpenPGP web of trust for SSH and TLS authentication
monkeysphere-validation-agent
virtuellt paket som tillhandahålls av msva-perl
monodoc-gmime2.6-manual (2.6.7-1~bpo60+1) [backports]
compiled XML documentation for GMime
moreutils (0.47~bpo60+1) [backports]
additional Unix utilities
mosh (1.2.2-1~bpo60+1) [backports]
Mobile shell that supports roaming and intelligent local echo
mozc-server (1.2.855.102+main-1~bpo60+1) [backports]
Server of the Mozc input method
mozc-utils-gui (1.2.855.102+main-1~bpo60+1) [backports]
GUI utilities of the Mozc input method
mozilla-libreoffice (1:3.3.3-4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- Mozilla plugin
mozilla-plugin-gnash (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
dummy package for renaming to browser-plugin-gnash
mozilla-plugin-gnash
virtuellt paket som tillhandahålls av browser-plugin-gnash
mp3-decoder
virtuellt paket som tillhandahålls av vlc-nox, vlc
mplayer (2:1.0~rc4.dfsg1+svn34540-1~bpo60+1) [backports]
movie player for Unix-like systems
mplayer
virtuellt paket som tillhandahålls av mplayer2
mplayer-dbg (2:1.0~rc4.dfsg1+svn34540-1~bpo60+1) [backports]
debugging symbols for MPlayer
mplayer-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av mplayer2-dbg
mplayer-doc (2:1.0~rc4.dfsg1+svn34540-1~bpo60+1) [backports]
documentation for MPlayer
mplayer-gui (2:1.0~rc4.dfsg1+svn34540-1~bpo60+1) [backports]
movie player for Unix-like systems
mplayer2 (2.0-554-gf63dbad-1~bpo60+1) [backports]
next generation movie player for Unix-like systems
mplayer2-dbg (2.0-554-gf63dbad-1~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for mplayer2
mr (1.12~bpo60+1) [backports]
Multiple Repository management tool
msgpack-python (0.1.10-1~bpo60+2) [backports]
Python implementation of MessagePack format
msva-perl (0.8-2~bpo60+1) [backports]
Cryptographic identity validation agent (Perl implementation)
multistrap (2.1.15~bpo60+1) [backports]
multiple repository bootstrap based on apt
mumble (1.2.3-349-g315b5f5-2.2~bpo60+1) [backports]
Low latency VoIP client
mumble-dbg (1.2.3-349-g315b5f5-2.2~bpo60+1) [backports]
Low latency VoIP client (debugging symbols)
mumble-server (1.2.3-349-g315b5f5-2.2~bpo60+1) [backports]
Low latency VoIP server
munin (2.0.6-4+deb7u2~bpo60+1) [backports]
network-wide graphing framework (grapher/gatherer)
munin-async (2.0.6-4+deb7u2~bpo60+1) [backports]
network-wide graphing framework (async master/client)
munin-common (2.0.6-4+deb7u2~bpo60+1) [backports]
network-wide graphing framework (common)
munin-doc (2.0.6-4+deb7u2~bpo60+1) [backports]
network-wide graphing framework (documentation)
munin-node (2.0.6-4+deb7u2~bpo60+1) [backports]
network-wide graphing framework (node)
munin-plugins
virtuellt paket som tillhandahålls av munin-plugins-core, munin-plugins-extra, munin-plugins-java
munin-plugins-core (2.0.6-4+deb7u2~bpo60+1) [backports]
network-wide graphing framework (plugins for node)
munin-plugins-extra (2.0.6-4+deb7u2~bpo60+1) [backports]
network-wide graphing framework (user contributed plugins for node)
munin-plugins-java (2.0.6-4+deb7u2~bpo60+1) [backports]
network-wide graphing framework (java plugins for node)
mupdf (0.8.15-1~bpo60+1) [backports]
lightweight PDF viewer
mupdf-tools (0.8.15-1~bpo60+1) [backports]
commmand line tools for the MuPDF viewer
mutt (1.5.21-6.2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
textbaserad e-postläsare med stöd för MIME, GPG, PGP och trådning
mutt-dbg (1.5.21-6.2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
debugging symbols for mutt
mutt-patched (1.5.21-6.2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Mutt Mail User Agent with extra patches
nagios-nrpe-plugin (2.13-3~bpo60+1) [backports]
Nagios Remote Plugin Executor Plugin
nagios-nrpe-server (2.13-3~bpo60+1) [backports]
Nagios Remote Plugin Executor Server
nagios-plugin-check-multi (0.25-1~bpo60+1) [backports]
run nagios checks as a group
nagios-plugins (1.4.16-1~bpo60+1) [backports]
Plugins for nagios compatible monitoring systems (metapackage)
nagios-plugins-basic (1.4.16-1~bpo60+1) [backports]
Plugins for nagios compatible monitoring systems
nagios-plugins-common (1.4.16-1~bpo60+1) [backports]
Common files for plugins for nagios compatible monitoring
nagios-plugins-contrib (4.20120702~bpo60+1) [backports]
Plugins for nagios compatible monitoring systems
nagios-plugins-standard (1.4.16-1~bpo60+1) [backports]
Plugins for nagios compatible monitoring systems
nagios3 (3.2.3-3~bpo60+1) [backports]
A host/service/network monitoring and management system
nagios3-cgi (3.2.3-3~bpo60+1) [backports]
cgi files for nagios3
nagios3-common (3.2.3-3~bpo60+1) [backports]
support files for nagios3
nagios3-core (3.2.3-3~bpo60+1) [backports]
A host/service/network monitoring and management system core files
nagios3-dbg (3.2.3-3~bpo60+1) [backports]
debugging symbols and debug stuff for nagios3
nagios3-doc (3.2.3-3~bpo60+1) [backports]
documentation for nagios3
nagstamon (0.9.7.1-1~bpo60+1) [backports]
Nagios status monitor which takes place in systray or on desktop
nagvis (1:1.6.6+dfsg.1-3~bpo60+1) [backports]
visualization addon for Nagios or Icinga
nagvis-demos (1:1.6.6+dfsg.1-3~bpo60+1) [backports]
visualization addon for Nagios or Icinga - demo maps
naturaldocs (1.51-1~bpo60+1) [backports]
an extensible, multi-language documentation generator
nautilus-dropbox (0.6.7-3~bpo60+1) [non-free] [backports]
Dropbox integration for Nautilus
nautilus-wipe (0.1.1-2~bpo60+1) [backports]
Secure deletion extension for Nautilus
navit (0.5.0~svn4776+dfsg.1-1~bpo60+1) [backports]
Car navigation system with routing engine
navit-data (0.5.0~svn4776+dfsg.1-1~bpo60+1) [backports]
Car navigation system with routing engine - data files
navit-graphics-gtk-drawing-area (0.5.0~svn4776+dfsg.1-1~bpo60+1) [backports]
Car navigation system with routing engine - GTK+ graphic plugin
navit-graphics-qt-qpainter (0.5.0~svn4776+dfsg.1-1~bpo60+1) [backports]
Car navigation system with routing engine - Qt graphic plugin
navit-gui-gtk (0.5.0~svn4776+dfsg.1-1~bpo60+1) [backports]
Car navigation system with routing engine - GTK+ GUI
navit-gui-internal (0.5.0~svn4776+dfsg.1-1~bpo60+1) [backports]
Car navigation system with routing engine - internal GUI
naxsi
virtuellt paket som tillhandahålls av nginx-naxsi-ui
nbd-client (1:3.2-4~deb7u5~bpo60+1 [amd64, i386, mipsel, sparc], 1:3.2-4~deb7u4~bpo60+1 [armel, ia64, mips, powerpc, s390]) [backports]
Network Block Device protocol - client
nbd-server (1:3.2-4~deb7u5~bpo60+1 [amd64, i386, mipsel, sparc], 1:3.2-4~deb7u4~bpo60+1 [armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc, s390]) [backports]
Network Block Device protocol - server
network-manager (0.8.4.0-2~bpo60+1) [backports]
network management framework (daemon and userspace tools)
network-manager-dbg (0.8.4.0-2~bpo60+1) [backports]
network management framework (debugging symbols)
network-manager-dev (0.8.4.0-2~bpo60+1) [backports]
network management framework (development files)
network-manager-gnome (0.8.4-2~bpo60+1) [backports]
network management framework (GNOME frontend)
network-manager-kde (1:0.9+git20110422.810bc16-1~bpo60+1) [backports]
transitional package for plasma-widget-networkmanagement
network-manager-openvpn (0.8.4-1~bpo60+1) [backports]
network management framework (OpenVPN plugin core)
network-manager-openvpn-gnome (0.8.4-1~bpo60+1) [backports]
network management framework (OpenVPN plugin GNOME GUI)
network-manager-pptp (0.8.4-1~bpo60+1) [backports]
network management framework (PPTP plugin core)
network-manager-pptp-gnome (0.8.4-1~bpo60+1) [backports]
network management framework (PPTP plugin GNOME GUI)
network-manager-vpnc (0.8.4-1~bpo60+1) [backports]
network management framework (VPNC plugin core)
network-manager-vpnc-gnome (0.8.4-1~bpo60+1) [backports]
network management framework (VPNC plugin GNOME GUI)
nfs-client
virtuellt paket som tillhandahålls av nfs-common
nfs-common (1:1.2.5-4~bpo60+1) [backports]
NFS support files common to client and server
nfs-kernel-server (1:1.2.5-4~bpo60+1) [backports]
stöd för NFS-kärnserver
nfs-server
virtuellt paket som tillhandahålls av nfs-kernel-server
nginx (1.2.1-2.2+wheezy3~bpo60+1) [backports]
small, powerful, scalable web/proxy server
nginx
virtuellt paket som tillhandahålls av nginx-extras, nginx-naxsi-ui, nginx-full, nginx-light, nginx-naxsi
nginx-common (1.2.1-2.2+wheezy3~bpo60+1) [backports]
small, powerful, scalable web/proxy server - common files
nginx-doc (1.2.1-2.2+wheezy3~bpo60+1) [backports]
small, powerful, scalable web/proxy server - documentation
nginx-extras (1.2.1-2.2+wheezy3~bpo60+1 [amd64, i386], 1.2.1-2.2~bpo60+2 [armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
nginx web/proxy server (extended version)
nginx-extras-dbg (1.2.1-2.2+wheezy3~bpo60+1 [amd64, i386], 1.2.1-2.2~bpo60+2 [armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
nginx web/proxy server (extended version) - debugging symbols
nginx-full (1.2.1-2.2+wheezy3~bpo60+1 [amd64, i386], 1.2.1-2.2~bpo60+2 [armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
nginx web/proxy server (standard version)
nginx-full-dbg (1.2.1-2.2+wheezy3~bpo60+1 [amd64, i386], 1.2.1-2.2~bpo60+2 [armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
nginx web/proxy server (standard version) - debugging symbols
nginx-light (1.2.1-2.2+wheezy3~bpo60+1 [amd64, i386], 1.2.1-2.2~bpo60+2 [armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
nginx web/proxy server (basic version)
nginx-light-dbg (1.2.1-2.2+wheezy3~bpo60+1 [amd64, i386], 1.2.1-2.2~bpo60+2 [armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
nginx web/proxy server (basic version) - debugging symbols
nginx-naxsi (1.2.1-2.2+wheezy3~bpo60+1 [amd64, i386], 1.2.1-2.2~bpo60+2 [armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
nginx web/proxy server (version with naxsi)
nginx-naxsi-dbg (1.2.1-2.2+wheezy3~bpo60+1 [amd64, i386], 1.2.1-2.2~bpo60+2 [armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) [backports]
nginx web/proxy server (version with naxsi) - debugging symbols
nginx-naxsi-ui (1.2.1-2.2+wheezy3~bpo60+1) [backports]
nginx web/proxy server - naxsi configuration front-end
ngircd (19.2-2~bpo60+1) [backports]
lightweight Internet Relay Chat server
notmuch (0.13.2-1~bpo60+1) [backports]
thread-based email index, search and tagging
notmuch-emacs (0.13.2-1~bpo60+1) [backports]
thread-based email index, search and tagging (emacs interface)
notmuch-mutt (0.13.2-1~bpo60+1) [backports]
thread-based email index, search and tagging (Mutt interface)
notmuch-vim (0.13.2-1~bpo60+1) [backports]
thread-based email index, search and tagging (vim interface)
nsca (2.9.1-2~bpo60+1) [backports]
Nagios service monitor agent
nsca-client (2.9.1-2~bpo60+1) [backports]
Nagios service monitor agent - client package
nsd (3.2.12-1~bpo60+1) [backports]
authoritative name domain server (transitional package)
nsd3 (3.2.12-1~bpo60+1) [backports]
authoritative domain name server (3.x series)
ntop (3:4.0.3+dfsg1-3~bpo60+1) [backports]
display network usage in web browser
ntop-data (3:4.0.3+dfsg1-3~bpo60+1) [backports]
display network usage in a web browser (data files)
nvidia-alternative (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
allows the selection of NVIDIA as GLX provider
nvidia-alternative-legacy-173xx (173.14.35-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
allows the selection of NVIDIA as GLX provider
nvidia-cuda-dev (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA development files
nvidia-cuda-doc (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA and OpenCL documentation
nvidia-cuda-gdb (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA GDB
nvidia-cuda-toolkit (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA CUDA toolkit
nvidia-detect (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA GPU detection utility
nvidia-glx (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA metapackage
nvidia-glx-any
virtuellt paket som tillhandahålls av nvidia-glx, nvidia-glx-legacy-173xx
nvidia-glx-ia32 (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA 32-bit libraries (transitional package)
nvidia-glx-legacy-173xx (173.14.35-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA metapackage (173xx legacy version)
nvidia-glx-legacy-173xx-ia32 (173.14.35-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA 32-bit libraries (173xx legacy version) (transitional package)
nvidia-installer-cleanup (20111111+1~bpo60+1) [contrib] [backports]
Cleanup after driver installation with the nvidia-installer
nvidia-kernel-173.14.35
virtuellt paket som tillhandahålls av nvidia-kernel-legacy-173xx-dkms
nvidia-kernel-295.59
virtuellt paket som tillhandahålls av nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-common (20111111+1~bpo60+1) [contrib] [backports]
NVIDIA binary kernel module support files
nvidia-kernel-dkms (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA binary kernel module DKMS source
nvidia-kernel-dkms
virtuellt paket som tillhandahålls av nvidia-kernel-legacy-173xx-dkms, nvidia-kernel-dkms
nvidia-kernel-legacy-173xx-dkms (173.14.35-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA binary kernel module DKMS source (173xx legacy version)
nvidia-kernel-legacy-173xx-source (173.14.35-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA binary kernel module source (173xx legacy version)
nvidia-kernel-source (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA binary kernel module source
nvidia-libopencl1 (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA OpenCL library
nvidia-libopencl1-ia32 (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA OpenCL 32-bit library
nvidia-opencl-common (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA OpenCL driver
nvidia-opencl-dev (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA OpenCL development files
nvidia-opencl-icd (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA OpenCL ICD
nvidia-opencl-icd-ia32 (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA OpenCL ICD (32-bit)
nvidia-settings (295.49-1~bpo60+1+b1 [i386], 295.49-1~bpo60+1 [amd64]) [contrib] [backports]
Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
nvidia-smi (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA System Management Interface
nvidia-support (20111111+1~bpo60+1) [contrib] [backports]
NVIDIA binary graphics driver support files
nvidia-vdpau-driver (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA vdpau driver
nvidia-vdpau-driver-ia32 (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA vdpau 32-bit driver
nvidia-visual-profiler (4.2.9-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA Visual Profiler
nxproxy (3.5.0.12-1~bpo60+2) [backports]
NX proxy
nzbget (0.7.0-2~bpo60+1) [backports]
command-line based binary newsgrabber for nzb files
oath-dbg (1.12.4-1~bpo60+1) [backports]
OATH Toolkit debugging symbols
oathtool (1.12.4-1~bpo60+1) [backports]
OATH Toolkit oathtool command line tool
obnam (1.1-1.1~bpo60+1) [backports]
online and disk-based backup application
ocfs2-tools (1.6.3-1~bpo60+2) [backports]
tools for managing OCFS2 cluster filesystems
ocfs2-tools-cman (1.6.3-1~bpo60+2) [backports]
tools for managing OCFS2 cluster filesystems - cman support
ocfs2-tools-dev (1.6.3-1~bpo60+2) [backports]
tools for managing OCFS2 cluster filesystems - development files
ocfs2-tools-pacemaker (1.6.3-1~bpo60+2) [backports]
tools for managing OCFS2 cluster filesystems - pacemaker support
ocfs2console (1.6.3-1~bpo60+2) [backports]
tools for managing OCFS2 cluster filesystems - graphical interface
octave (3.6.2-5~bpo60+1) [backports]
GNU Octave language for numerical computations
octave-common (3.6.2-5~bpo60+1) [backports]
architecture-independent files for octave
octave-dbg (3.6.2-5~bpo60+1) [backports]
Debug symbols for octave
octave-doc (3.6.2-5~bpo60+1) [backports]
PDF documentation on the GNU Octave language
octave-htmldoc (3.6.2-5~bpo60+1) [backports]
HTML documentation on the GNU Octave language
octave-info (3.6.2-5~bpo60+1) [backports]
GNU Info documentation on the GNU Octave language
olpc-kbdshim (25-1~bpo60+1) [backports]
OLPC XO keyboard support daemon
olpc-kbdshim-common
virtuellt paket som tillhandahålls av olpc-kbdshim
olpc-kdbshim-hal
virtuellt paket som tillhandahålls av olpc-kbdshim
olpc-xo1-hw (0.3~bpo60+1) [backports]
Support for OLPC XO-1 hardware
olsrd (0.6.2-2.1~bpo60+1) [backports]
optimized link-state routing daemon (unik-olsrd)
olsrd-gui (0.6.2-2.1~bpo60+1) [backports]
GTK GUI to control and get info about olsrd
olsrd-plugins (0.6.2-2.1~bpo60+1) [backports]
various plugins to enhance olsrd
openafs-client (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed filesystem client support
openafs-dbg (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed filesystem debugging information
openafs-dbserver (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed filesystem database server
openafs-doc (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed filesystem documentation
openafs-fileserver (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed filesystem file server
openafs-fuse (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed file system experimental FUSE client
openafs-kpasswd (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed filesystem old password changing
openafs-krb5 (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed filesystem Kerberos 5 integration
openafs-modules-dkms (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed filesystem kernel module DKMS source
openafs-modules-source (1.6.1-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
AFS distributed filesystem kernel module source
openbios-ppc (1.0+svn1060-1~bpo60+1) [backports]
PowerPC Open Firmware
openbios-sparc (1.0+svn1060-1~bpo60+1) [backports]
SPARC Open Firmware
opencc (0.3.0-3~bpo60+1) [backports]
simplified-traditional chinese conversion tool
opencl-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av nvidia-opencl-dev
opencl-headers (1.2-2012.04.18a-1~bpo60+1) [backports]
OpenCL (Open Computing Language) header files
opencl-icd
virtuellt paket som tillhandahålls av nvidia-opencl-icd-ia32, nvidia-opencl-icd, amd-opencl-icd
opendkim (2.6.8-4~bpo60+1) [backports]
Milter implementation of DomainKeys Identified Mail
opendkim-tools (2.6.8-4~bpo60+1) [backports]
Set of command line tools for OpenDKIM
opendnssec (1.3.2-1~bpo60+1) [backports]
dependency package to install full OpenDNSSEC suite
opendnssec-auditor (1.3.2-1~bpo60+1) [backports]
tool to audit DNS signed zones according to local policy
opendnssec-common (1.3.2-1~bpo60+1) [backports]
common configuration files for OpenDNSSEC suite
opendnssec-enforcer (1.3.2-1~bpo60+1) [backports]
tool to prepare DNSSEC keys (common package)
opendnssec-enforcer-backend
virtuellt paket som tillhandahålls av opendnssec-enforcer-sqlite3, opendnssec-enforcer-mysql
opendnssec-enforcer-mysql (1.3.2-1~bpo60+1) [backports]
tool to prepare DNSSEC keys (mysql backend)
opendnssec-enforcer-sqlite3 (1.3.2-1~bpo60+1) [backports]
tool to prepare DNSSEC keys (sqlite3 backend)
opendnssec-signer (1.3.2-1~bpo60+1) [backports]
daemon to sign DNS zone files periodically
openfetion (2.2.1-2~bpo60+1) [backports]
open source client implementation of Fetion protocol
opennebula (2.0.1-6~bpo60+1) [backports]
controller which executes the OpenNebula cluster services
opennebula-common (2.0.1-6~bpo60+1) [backports]
empty package to create OpenNebula users and directories
opennebula-node (2.0.1-6~bpo60+1) [backports]
empty package to prepare a machine as OpenNebula Node
openntpd (3.9p1+debian-8~bpo60+1) [backports]
OpenBSD NTP daemon
openoffice.org-dtd-officedocument1.0 (2:1.0+LibO3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
office productivity suite -- legacy 1.0 XML DTD
opensaml2-schemas (2.4.3-1~bpo60+1) [backports]
Security Assertion Markup Language library (XML schemas)
opensaml2-tools (2.4.3-1~bpo60+1) [backports]
Security Assertion Markup Language command-line tools
openvpn (2.2.1-3~bpo60+1) [backports]
virtual private network daemon
osm2navit
virtuellt paket som tillhandahålls av maptool
pacemaker (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
HA cluster resource manager
pacemaker-dev (1.1.7-1~bpo60+1) [backports]
HA cluster resource manager (development files)
parallel (20120322-1~bpo60+1) [backports]
build and execute command lines from standard input in parallel
pbuilder (0.210~bpo60+1) [backports]
personal package builder for Debian packages
pbuilder-uml (0.210~bpo60+1) [backports]
user-mode-linux version of pbuilder
pcsc-ifd-handler
virtuellt paket som tillhandahålls av libccid
pcscd (1.8.4-1~bpo60+1) [backports]
Middleware to access a smart card using PC/SC (daemon side)
pdebuild-cross (2.2.18~bpo60+1) [backports]
cross-building support for pbuilder
pdfrw
virtuellt paket som tillhandahålls av python-pdfrw
pgadmin3 (1.14.0-1~bpo60+1) [backports]
graphical administration tool for PostgreSQL
pgadmin3-data (1.14.0-1~bpo60+1) [backports]
graphical administration tool for PostgreSQL - documentation
pgbouncer (1.5.2-4~bpo60+2) [backports]
lightweight connection pooler for PostgreSQL
pgpool2 (3.1.3-4~bpo60+1) [backports]
connection pool server and replication proxy for PostgreSQL
php-apc (3.1.9-0.1~bpo60+1) [backports]
APC (Alternative PHP Cache) module for PHP 5
php-net-sieve (1.3.2-1~bpo60+1) [backports]
net_sieve module for PEAR
php5-remctl (3.1-1~bpo60+1) [backports]
PECL module for Kerberos-authenticated command execution
pidgin (2.10.10-1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2.10.9-1~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
graphical multi-protocol instant messaging client for X
pidgin-data (2.10.10-1~bpo60+1) [backports]
multi-protocol instant messaging client - data files
pidgin-dbg (2.10.10-1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2.10.9-1~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Debugging symbols for Pidgin
pidgin-dev (2.10.10-1~bpo60+1) [backports]
multi-protocol instant messaging client - development files
pidgin-openfetion (0.2-1~bpo60+1) [backports]
Fetion protocol plugin for libpurple
pidgin-sipe (1.13.1-2~bpo60+1) [backports]
Pidgin protocol plugin to connect to MS Office Communicator
pigz (2.2.4-3~bpo60+1) [backports]
Parallel Implementation of GZip
pinta (1.0-3~bpo60+1) [backports]
Simple drawing/painting program
piuparts (0.44~bpo60+1) [backports]
.deb package installation, upgrading, and removal testing tool
pkg-mozilla-archive-keyring (1.1~bpo60+1) [backports]
GnuPG archive keys for the Debian Mozilla team package repository
pkg-php-tools (0.5~bpo60+1) [backports]
various packaging tools and scripts for PHP PEAR packages
plasma-widget-ktorrent (4.1.1-2~bpo60+1) [backports]
KTorrent Plasma widget
plasma-widget-networkmanagement (0.1+git20110422.810bc16-1~bpo60+1) [backports]
Network Management widget for KDE4 Plasma
plasma-widget-networkmanagement-dbg (0.1+git20110422.810bc16-1~bpo60+1) [backports]
debugging symbols for KDE Network Management
plt-scheme (5.2.1+dfsg1-5~bpo60+1) [backports]
Racket Programming Environment (transitional package)
plt-scheme
virtuellt paket som tillhandahålls av racket
plt-scheme-doc (5.2.1+dfsg1-5~bpo60+1) [backports]
PLT Scheme Documentation (transitional package)
plt-scheme-doc
virtuellt paket som tillhandahålls av racket-doc
pnp4nagios (0.6.12-1~bpo60+1) [backports]
Nagios addon to create graphs from performance data
pnp4nagios-bin (0.6.12-1~bpo60+1) [backports]
Nagios addon to create graphs from performance data (binaries)
pnp4nagios-web (0.6.12-1~bpo60+1) [backports]
Nagios addon to create graphs from performance data (web interface)
policyd-weight (0.1.15.2-5~bpo60+1) [backports]
Perl policy daemon for the Postfix MTA
pop3-server
virtuellt paket som tillhandahålls av heimdal-servers, dovecot-pop3d
postfix (2.9.3-2.1~bpo60+1) [backports]
High-performance mail transport agent
postfix-cdb (2.9.3-2.1~bpo60+1) [backports]
CDB map support for Postfix
postfix-dev (2.9.3-2.1~bpo60+1) [backports]
Loadable modules development environment for Postfix
postfix-doc (2.9.3-2.1~bpo60+1) [backports]
Documentation for Postfix
postfix-ldap (2.9.3-2.1~bpo60+1) [backports]
LDAP map support for Postfix
postfix-mysql (2.9.3-2.1~bpo60+1) [backports]
MySQL map support for Postfix
postfix-pcre (2.9.3-2.1~bpo60+1) [backports]
PCRE map support for Postfix
postfix-pgsql (2.9.3-2.1~bpo60+1) [backports]
PostgreSQL map support for Postfix
postfwd (1.32-2~bpo60+1) [backports]
Postfix policyd to combine complex restrictions in a ruleset
postgis (1.5.3-2~bpo60+1) [backports]
Geographic objects support for PostgreSQL -- common files
postgresql (9.1+134wheezy4~bpo60+1) [backports]
object-relational SQL database (supported version)
postgresql-8.4-pgpool2 (3.1.3-4~bpo60+1) [backports]
connection pool server and replication proxy for PostgreSQL - modules
postgresql-8.4-plsh (1.3-5~bpo60+1) [backports]
PL/sh procedural language for PostgreSQL 8.4
postgresql-9.1 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
object-relational SQL database, version 9.1 server
postgresql-9.1-dbg (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
debug symbols for postgresql-9.1
postgresql-9.1-debversion (1.0.6-1~bpo60+1) [backports]
Debian version number type for PostgreSQL
postgresql-9.1-pgpool2 (3.1.3-4~bpo60+1) [backports]
connection pool server and replication proxy for PostgreSQL - modules
postgresql-9.1-plsh (1.3-5~bpo60+1) [backports]
PL/sh procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-9.1-postgis (1.5.3-2~bpo60+1) [backports]
Geographic objects support for PostgreSQL 9.1
postgresql-client (9.1+134wheezy4~bpo60+1) [backports]
front-end programs for PostgreSQL (supported version)
postgresql-client
virtuellt paket som tillhandahålls av postgresql-client-9.1
postgresql-client-9.1 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
front-end programs for PostgreSQL 9.1
postgresql-client-common (134wheezy4~bpo60+1) [backports]
manager for multiple PostgreSQL client versions
postgresql-common (134wheezy4~bpo60+1) [backports]
PostgreSQL database-cluster manager
postgresql-contrib (9.1+134wheezy4~bpo60+1) [backports]
additional facilities for PostgreSQL (supported version)
postgresql-contrib-9.1 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
additional facilities for PostgreSQL
postgresql-doc (9.1+134wheezy4~bpo60+1) [backports]
documentation for the PostgreSQL database management system
postgresql-doc-9.1 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1) [backports]
documentation for the PostgreSQL database management system
postgresql-plperl
virtuellt paket som tillhandahålls av postgresql-plperl-9.1
postgresql-plperl-9.1 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
PL/Perl procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-plpython
virtuellt paket som tillhandahålls av postgresql-plpython-9.1
postgresql-plpython-9.1 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
PL/Python procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-plpython3
virtuellt paket som tillhandahålls av postgresql-plpython3-9.1
postgresql-plpython3-9.1 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
PL/Python 3 procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-pltcl
virtuellt paket som tillhandahålls av postgresql-pltcl-9.1
postgresql-pltcl-9.1 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
PL/Tcl procedural language for PostgreSQL 9.1
postgresql-server-dev-9.1 (9.1.15-0+deb7u1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 9.1.13-0wheezy1~bpo60+1 [ia64], 9.1.12-0wheezy1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
development files for PostgreSQL 9.1 server-side programming
postgresql-server-dev-all (134wheezy4~bpo60+1) [backports]
extension build tool for multiple PostgreSQL versions
postgrey (1.33-3~bpo60+1) [backports]
greylisting implementation for Postfix
preview-latex
virtuellt paket som tillhandahålls av auctex
preview-latex-style (11.86-11~bpo60+1) [backports]
extraction of elements from LaTeX documents as graphics
projectm-data (2.0.1+dfsg-10~bpo60+1) [backports]
Advanced Milkdrop-compatible music visualization library - data
projectm-dbg (2.0.1+dfsg-10~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for projectM
projectm-jack (2.0.1+dfsg-10~bpo60+1) [backports]
projectM JackAudio module
projectm-pulseaudio (2.0.1+dfsg-10~bpo60+1) [backports]
projectM PulseAudio module
psmisc (22.16-1~bpo60+1) [backports]
utilities that use the proc file system
puppet (2.7.18-3~bpo60+1) [backports]
Centralized configuration management - agent startup and compatibility scripts
puppet-common (2.7.18-3~bpo60+1) [backports]
Centralized configuration management
puppet-el (2.7.18-3~bpo60+1) [backports]
syntax highlighting for puppet manifests in emacs
puppet-lint (0.1.13-1~bpo60+1) [backports]
check puppet manifests for style guide conformity
puppetmaster (2.7.18-3~bpo60+1) [backports]
Centralized configuration management - master startup and compatibility scripts
puppetmaster-common (2.7.18-3~bpo60+1) [backports]
Puppet master common scripts
puppetmaster-passenger (2.7.18-3~bpo60+1) [backports]
Centralised configuration management - master setup to run under mod passenger
pysieved (1.1-0.1~bpo60+1) [backports]
managesieve server
python-babel (0.9.6-1~bpo60+1) [backports]
tools for internationalizing Python applications
python-beautifulsoup (3.2.0-2~bpo60+1) [backports]
error-tolerant HTML parser for Python
python-bitarray (0.8.0-2~bpo60+1) [backports]
Python module for efficient boolean array handling
python-boto (2.3.0-1~bpo60+1) [backports]
Python interface to Amazon's Web Services
python-bson (2.0.1-1+bpo60+1) [backports]
Python implementation of BSON for MongoDB
python-chameleon (1.2.13-1~bpo60+1) [backports]
XML-based template compiler
python-chameleon-i18nize
virtuellt paket som tillhandahålls av python-chameleon
python-cliapp (1.20120630-1~bpo60+1) [backports]
Python framework for Unix command line programs
python-coverage-test-runner (1.8-1~bpo60+1) [backports]
fail Python program unit tests unless they test everything
python-dateutil (1.5+dfsg-0.1~bpo60+1) [backports]
powerful extensions to the standard datetime module
python-distro-info (0.9~bpo60+1) [backports]
information about distributions' releases (Python module)
python-django (1.4.5-1+deb7u14~bpo60+1) [backports]
High-level Python web development framework
python-django-auth-openid (0.4-1~bpo60+1) [backports]
provides optional OpenID integration for Django
python-django-doc (1.4.5-1+deb7u14~bpo60+1) [backports]
High-level Python web development framework (documentation)
python-django-south (0.7.5-1~bpo60+1) [backports]
Intelligent schema migrations for django apps
python-dulwich (0.8.1-1~bpo60+1) [backports]
Python Git library
python-dulwich-dbg (0.8.1-1~bpo60+1) [backports]
Python Git library - Debug Extension
python-fastimport (0.9.0-3.1~bpo60+1) [backports]
Fastimport file format parser and generator library
python-fdsend (0.2.1-2~bpo60+1) [backports]
Provides an abstraction for file descriptor passing via sockets
python-flask (0.8-1~bpo60+2) [backports]
micro web framework based on Werkzeug, Jinja2 and good intentions
python-foolscap (0.6.1-4~bpo60+1) [backports]
object-capability-based RPC system for Twisted Python
python-gevent (0.13.6-1~bpo60+1) [backports]
gevent is a coroutine-based Python networking library
python-gevent-dbg (0.13.6-1~bpo60+1) [backports]
gevent is a coroutine-based Python networking library - debugging symbols
python-gevent-doc (0.13.6-1~bpo60+1) [backports]
gevent is a coroutine-based Python networking library - documentation
python-gnucash (1:2.4.10-2~bpo60+2) [backports]
Gnucash interface for Python
python-gps (2.95-15~bpo60+1) [backports]
Global Positioning System - Python libraries
python-gridfs (2.0.1-1+bpo60+1) [backports]
Python implementation of GridFS for MongoDB
python-gtk-gnash (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
GNU Shockwave Flash (SWF) player - Python bindings
python-guestfs (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - Python bindings
python-hivex (1.3.6-2~bpo60+1) [backports]
Python bindings for hivex
python-hsi
virtuellt paket som tillhandahålls av hugin-tools
python-initgroups (2.13.0-1~bpo60+1) [backports]
Python binding of initgroups
python-input-pad (1.0.0-2~bpo60+1) [backports]
On-screen Input Pad to Send Characters with Mouse - python
python-jinja2 (2.6-1~bpo60+1) [backports]
small but fast and easy to use stand-alone template engine
python-jinja2-dbg (2.6-1~bpo60+1) [backports]
small but fast and easy to use stand-alone template engine
python-jinja2-doc (2.6-1~bpo60+1) [backports]
documentation for the Jinja2 Python library
python-larch (1.20121006-1~bpo60+1) [backports]
B-tree library for Python
python-ldns (1.6.13-1~bpo60+1) [backports]
Python bindings for the ldns library for DNS programming
python-libguestfs
virtuellt paket som tillhandahålls av python-guestfs
python-libvirt (0.9.12-11~bpo60+1 [amd64, armel, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 0.9.0-1~bpo60+1 [ia64]) [backports]
libvirt Python bindings
python-mako (0.7.0-1.1~bpo60+1) [backports]
fast and lightweight templating for the Python platform
python-mako-doc (0.7.0-1.1~bpo60+1) [backports]
documentation for the Mako Python library
python-markdown (2.1.1-3~bpo60+1) [backports]
text-to-HTML conversion library/tool (implemented in Python 2)
python-markdown-doc (2.1.1-3~bpo60+1) [backports]
text-to-HTML conversion library/tool (documentation)
python-markupsafe (0.15-1~bpo60+1) [backports]
XML/HTML/XHTML Markup safe string for Python
python-markupsafe-dbg (0.15-1~bpo60+1) [backports]
XML/HTML/XHTML Markup safe string for Python
python-matplotlib (1.1.0-1~bpo60+1) [backports]
Python based plotting system in a style similar to Matlab
python-matplotlib-data (1.1.0-1~bpo60+1) [backports]
Python based plotting system (data package)
python-matplotlib-dbg (1.1.0-1~bpo60+1) [backports]
Python based plotting system (debug extension)
python-matplotlib-doc (1.1.0-1~bpo60+1) [backports]
Python based plotting system (documentation package)
python-migrate (0.7.2-2~bpo60+1) [backports]
Database schema migration for SQLAlchemy
python-mock (0.8.0-3~bpo60+1) [backports]
Mocking and Testing Library
python-mock-doc (0.8.0-3~bpo60+1) [backports]
Mocking and Testing Library (Documentation)
python-moinmoin (1.9.4-8+deb7u1~bpo60+2) [backports]
Python clone of WikiWiki - library
python-notmuch (0.13.2-1~bpo60+1) [backports]
python interface to the notmuch mail search and index library
python-obnam
virtuellt paket som tillhandahålls av obnam
python-passlib (1.5.3-1~bpo60+1) [backports]
comprehensive password hashing framework
python-pastescript (1.7.4.2-1~bpo60+1) [backports]
serving web applications, creating file layouts for Python packages
python-pbs (0.95-1~bpo60+1) [backports]
Python 2 module for executing shell commands as functions
python-pdfrw (0+svn136-3~bpo60+1) [backports]
PDF file manipulation library
python-pika (0.9.5-1~bpo60+1) [backports]
AMQP client library
python-pip (1.0-1~bpo60+1) [backports]
alternative Python package installer
python-psycopg2 (2.4.2-1~bpo60+1) [backports]
Python module for PostgreSQL
python-psycopg2-dbg (2.4.2-1~bpo60+1) [backports]
Python module for PostgreSQL (debug extension)
python-pyaudio (0.2.4-2~bpo60+1) [backports]
Python bindings for PortAudio v19
python-pybabel (0.9.6-1~bpo60+1) [backports]
tools for internationalizing Python applications (transitional dummy package)
python-pymongo (2.0.1-1+bpo60+1) [backports]
Python interface to the MongoDB document-oriented database
python-pymongo-doc (2.0.1-1+bpo60+1) [backports]
Python interface to the MongoDB document-oriented database (documentation)
python-pyramid (1.2.1+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
Pyramid web application framework, a Pylons project
python-pyramid-beaker (0.5+ds1-1~bpo60+1) [backports]
Beaker sessioning bindings for Pyramid
python-redis (2.4.9-1~bpo60+1) [backports]
Persistent key-value database with network interface (Python library)
python-remctl (3.1-1~bpo60+1) [backports]
Python extension for Kerberos-authenticated command execution
python-repoze.lru (0.4-1~bpo60+1) [backports]
tiny LRU cache implementation and decorator
python-requests (0.12.1-1~bpo60+1) [backports]
elegant and simple HTTP library for Python, built for human beings
python-simplegeneric (0.8.1-1~bpo60+1) [backports]
simple generic functions for Python
python-six (1.1.0-2~bpo60+1) [backports]
Python 2 and 3 compatibility library (Python 2 interface)
python-sphinx (1.0.8+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
tool for producing documentation for Python projects
python-sqlalchemy (0.7.2-1~bpo60+2) [backports]
SQL toolkit and Object Relational Mapper for Python
python-sqlalchemy-doc (0.7.2-1~bpo60+2) [backports]
documentation for the SQLAlchemy Python library
python-sqlalchemy-ext (0.7.2-1~bpo60+2) [backports]
SQL toolkit and Object Relational Mapper for Python - C extension
python-tdb (1.2.9-4~bpo60+1) [backports]
Python bindings for TDB
python-tdb-dbg (1.2.9-4~bpo60+1) [backports]
Python bindings for TDB - debug extension
python-tlslite (0.3.8-1~bpo60+1) [backports]
a pure Python SSL/TLS library
python-torctl (20110618git-1~bpo60+1) [backports]
Tor control library for Python
python-tornado (2.3-2~bpo60+1) [backports]
scalable, non-blocking web server and tools
python-tracing (0.6-2~bpo60+1) [backports]
Python debug tracing helper
python-translationstring (0.4-1~bpo60+1) [backports]
Utility library for i18n relied on by various Repoze packages
python-ttystatus (0.19-1~bpo60+1) [backports]
terminal progress bar and status output for Python
python-unbound (1.4.17-2~bpo60+1) [backports]
library implementing DNS resolution and validation (Python bindings)
python-uno (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1:3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
Python-UNO bridge
python-venusian (1.0a2-1~bpo60+1) [backports]
library for deferring decorator actions
python-webob (1.1.1-1~bpo60+1) [backports]
Python module providing WSGI request and response objects
python-webpy (1:0.37+20120626-1~bpo60+1) [backports]
Web framework for Python applications
python-werkzeug (0.8.3+dfsg-1~bpo60+1) [backports]
collection of utilities for WSGI applications
python-wimpiggy (0.3.11+dfsg-1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc, s390, sparc], 0.0.7.31+dfsg-1~bpo60+1 [mipsel]) [backports]
library for writing window managers, using GTK+
python-xapian (1.2.12-2~bpo60+1) [backports]
Xapian search engine interface for Python
python-zfec (1.4.5-2~bpo60+1) [backports]
fast erasure codec, with python bindings
python-zmq (2.2.0-1~bpo60+1) [backports]
Python bindings for 0MQ library
python-zmq-dbg (2.2.0-1~bpo60+1) [backports]
Python bindings for 0MQ library - debugging files
python-zope.deprecation (3.5.0-1~bpo60+1) [backports]
Zope 3 Deprecation Infrastructure
python2.5-boto
virtuellt paket som tillhandahålls av python-boto
python2.5-bson
virtuellt paket som tillhandahålls av python-bson
python2.5-dulwich
virtuellt paket som tillhandahålls av python-dulwich
python2.5-dulwich-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av python-dulwich-dbg
python2.5-fastimport
virtuellt paket som tillhandahålls av python-fastimport
python2.5-fdsend
virtuellt paket som tillhandahålls av python-fdsend
python2.5-gps
virtuellt paket som tillhandahålls av python-gps
python2.5-gridfs
virtuellt paket som tillhandahålls av python-gridfs
python2.5-jinja2
virtuellt paket som tillhandahålls av python-jinja2
python2.5-jinja2-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av python-jinja2-dbg
python2.5-ldns
virtuellt paket som tillhandahålls av python-ldns
python2.5-libvirt
virtuellt paket som tillhandahålls av python-libvirt
python2.5-markupsafe
virtuellt paket som tillhandahålls av python-markupsafe
python2.5-moinmoin
virtuellt paket som tillhandahålls av python-moinmoin
python2.5-psycopg2
virtuellt paket som tillhandahålls av python-psycopg2
python2.5-pyaudio
virtuellt paket som tillhandahålls av python-pyaudio
python2.5-pymongo
virtuellt paket som tillhandahålls av python-pymongo
python2.5-pyramid
virtuellt paket som tillhandahålls av python-pyramid
python2.5-pyramid-beaker
virtuellt paket som tillhandahålls av python-pyramid-beaker
python2.5-remctl
virtuellt paket som tillhandahålls av python-remctl
python2.5-repoze.lru
virtuellt paket som tillhandahålls av python-repoze.lru
python2.5-sqlalchemy-ext
virtuellt paket som tillhandahålls av python-sqlalchemy-ext
python2.5-translationstring
virtuellt paket som tillhandahålls av python-translationstring
python2.5-venusian
virtuellt paket som tillhandahålls av python-venusian
python2.5-xapian
virtuellt paket som tillhandahålls av python-xapian
python2.6-boto
virtuellt paket som tillhandahålls av python-boto
python2.6-bson
virtuellt paket som tillhandahålls av python-bson
python2.6-dulwich
virtuellt paket som tillhandahålls av python-dulwich
python2.6-dulwich-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av python-dulwich-dbg
python2.6-fastimport
virtuellt paket som tillhandahålls av python-fastimport
python2.6-fdsend
virtuellt paket som tillhandahålls av python-fdsend
python2.6-gps
virtuellt paket som tillhandahålls av python-gps
python2.6-gridfs
virtuellt paket som tillhandahålls av python-gridfs
python2.6-gtk-gnash
virtuellt paket som tillhandahålls av python-gtk-gnash
python2.6-input-pad
virtuellt paket som tillhandahålls av python-input-pad
python2.6-jinja2
virtuellt paket som tillhandahålls av python-jinja2
python2.6-jinja2-dbg
virtuellt paket som tillhandahålls av python-jinja2-dbg
python2.6-ldns
virtuellt paket som tillhandahålls av python-ldns
python2.6-libvirt
virtuellt paket som tillhandahålls av python-libvirt
python2.6-markupsafe
virtuellt paket som tillhandahålls av python-markupsafe
python2.6-moinmoin
virtuellt paket som tillhandahålls av python-moinmoin
python2.6-psycopg2
virtuellt paket som tillhandahålls av python-psycopg2
python2.6-pyaudio
virtuellt paket som tillhandahålls av python-pyaudio
python2.6-pymongo
virtuellt paket som tillhandahålls av python-pymongo
python2.6-pyramid
virtuellt paket som tillhandahålls av python-pyramid
python2.6-pyramid-beaker
virtuellt paket som tillhandahålls av python-pyramid-beaker
python2.6-remctl
virtuellt paket som tillhandahålls av python-remctl
python2.6-repoze.lru
virtuellt paket som tillhandahålls av python-repoze.lru
python2.6-sqlalchemy-ext
virtuellt paket som tillhandahålls av python-sqlalchemy-ext
python2.6-tdb
virtuellt paket som tillhandahålls av python-tdb
python2.6-translationstring
virtuellt paket som tillhandahålls av python-translationstring
python2.6-uno
virtuellt paket som tillhandahålls av python-uno
python2.6-venusian
virtuellt paket som tillhandahålls av python-venusian
python2.6-xapian
virtuellt paket som tillhandahålls av python-xapian
python3-bitarray (0.8.0-2~bpo60+1) [backports]
Python3 module for efficient boolean array handling
python3-distro-info (0.9~bpo60+1) [backports]
information about distributions' releases (Python 3 module)
python3-jinja2 (2.6-1~bpo60+1) [backports]
small but fast and easy to use stand-alone template engine
python3-jinja2-dbg (2.6-1~bpo60+1) [backports]
small but fast and easy to use stand-alone template engine
python3-mako (0.7.0-1.1~bpo60+1) [backports]
fast and lightweight templating for the Python 3 platform
python3-markupsafe (0.15-1~bpo60+1) [backports]
XML/HTML/XHTML Markup safe string for Python3
python3-markupsafe-dbg (0.15-1~bpo60+1) [backports]
XML/HTML/XHTML Markup safe string for Python3
python3-pbs (0.95-1~bpo60+1) [backports]
Python 3 module for executing shell commands as functions
python3-requests (0.12.1-1~bpo60+1) [backports]
elegant and simple HTTP library for Python3, built for human beings
python3-simplegeneric (0.8.1-1~bpo60+1) [backports]
simple generic functions for Python3
python3-six (1.1.0-2~bpo60+1) [backports]
Python 2 and 3 compatibility library (Python 3 interface)
python3-sqlalchemy (0.7.2-1~bpo60+2) [backports]
SQL toolkit and Object Relational Mapper for Python 3
python3-uno (1:3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 1:3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel]) [backports]
Python-UNO bridge
python3.1-jinja2
virtuellt paket som tillhandahålls av python3-jinja2
qbankmanager (0.9.55beta-1~bpo60+1) [backports]
online banking program with graphical interface
qemu (1.1.2+dfsg-6a+deb7u7~bpo60+1 [amd64, i386, mipsel, sparc], 1.1.2+dfsg-2~bpo60+1 [armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc]) [backports]
fast processor emulator
qemu-keymaps (1.1.2+dfsg-6a+deb7u7~bpo60+1) [backports]
QEMU keyboard maps
qemu-kvm (1.1.2+dfsg-6+deb7u7~bpo60+1) [backports]
Full virtualization on x86 hardware
qemu-kvm-dbg (1.1.2+dfsg-6+deb7u7~bpo60+1) [backports]
Debugging info for qemu-kvm
qemu-system (1.1.2+dfsg-6a+deb7u7~bpo60+1 [amd64, i386, mipsel, sparc], 1.1.2+dfsg-2~bpo60+1 [armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc]) [backports]
QEMU full system emulation binaries
qemu-user (1.1.2+dfsg-6a+deb7u7~bpo60+1 [amd64, i386, mipsel, sparc], 1.1.2+dfsg-2~bpo60+1 [armel, ia64, mips, powerpc]) [backports]
QEMU user mode emulation binaries
qemu-user-static (1.1.2+dfsg-6a+deb7u7~bpo60+1 [amd64, i386, mipsel, sparc], 1.1.2+dfsg-2~bpo60+1 [armel, ia64, mips, powerpc]) [backports]
QEMU user mode emulation binaries (static version)
qemu-utils (1.1.2+dfsg-6a+deb7u7~bpo60+1 [amd64, i386, mipsel, sparc], 1.1.2+dfsg-2~bpo60+1 [armel, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc]) [backports]
QEMU utilities
quagga (0.99.21-3~bpo60+2) [backports]
BGP/OSPF/RIP routing daemon
quagga-dbg (0.99.21-3~bpo60+2) [backports]
BGP/OSPF/RIP routing daemon (debug symbols)
quagga-doc (0.99.21-3~bpo60+2) [backports]
documentation files for quagga
qv4l2 (0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Graphical Qt v4l2 control panel
rabbitmq-server (2.8.4-1~bpo60+1) [backports]
An AMQP server written in Erlang
racket (5.2.1+dfsg1-5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, s390, sparc], 5.1.3+dfsg1-1~bpo60+1 [powerpc]) [backports]
extensible programming language in the Scheme family
racket-common (5.2.1+dfsg1-5~bpo60+1) [backports]
extensible programming language in the Scheme family (shared files)
racket-doc (5.2.1+dfsg1-5~bpo60+1) [backports]
extensible programming language in the Scheme family (documentation)
rails-ruby1.8
virtuellt paket som tillhandahålls av ruby-rails-2.3
redis-server (2:2.4.15-1~bpo60+2) [backports]
Persistent key-value database with network interface
redmine (1.1.2-2~bpo60+1) [backports]
flexible project management web application
redmine-mysql (1.1.2-2~bpo60+1) [backports]
metapackage providing MySQL dependencies for Redmine
redmine-pgsql (1.1.2-2~bpo60+1) [backports]
metapackage providing PostgreSQL dependencies for Redmine
redmine-sqlite (1.1.2-2~bpo60+1) [backports]
metapackage providing sqlite dependencies for Redmine
remctl-client (3.1-1~bpo60+1) [backports]
Client for Kerberos-authenticated command execution
remctl-server (3.1-1~bpo60+1) [backports]
Server for Kerberos-authenticated command execution
reprepro (4.10.0-1~bpo60+1) [backports]
Debian package repository producer
request-tracker4 (4.0.7-5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
extensible trouble-ticket tracking system
resource-agents (1:3.9.2-5~bpo60+1) [backports]
Cluster Resource Agents
resource-agents-dev (1:3.9.2-5~bpo60+1) [backports]
Cluster Resource Agents Development files
rkhunter (1.3.8-10~bpo60+1) [backports]
rootkit, backdoor, sniffer and exploit scanner
roundcube (0.7.2-9~bpo60+1) [backports]
skinnable AJAX based webmail solution for IMAP servers - metapackage
roundcube-core (0.7.2-9~bpo60+1) [backports]
skinnable AJAX based webmail solution for IMAP servers
roundcube-mysql (0.7.2-9~bpo60+1) [backports]
metapackage providing MySQL dependencies for RoundCube
roundcube-pgsql (0.7.2-9~bpo60+1) [backports]
metapackage providing PostgreSQL dependencies for RoundCube
roundcube-plugins (0.7.2-9~bpo60+1) [backports]
skinnable AJAX based webmail solution for IMAP servers - plugins
roundcube-plugins-extra (0.7-20120110~bpo60+1) [backports]
skinnable AJAX based webmail solution - extra plugins
roundcube-sqlite (0.7.2-9~bpo60+1) [backports]
metapackage providing sqlite dependencies for RoundCube
rsh-client
virtuellt paket som tillhandahålls av heimdal-clients
rsh-server
virtuellt paket som tillhandahålls av heimdal-servers
rsyslog (5.8.11-1~bpo60+2) [backports]
reliable system and kernel logging daemon
rsyslog-doc (5.8.11-1~bpo60+2) [backports]
documentation for rsyslog
rsyslog-gnutls (5.8.11-1~bpo60+2) [backports]
TLS protocol support for rsyslog
rsyslog-gssapi (5.8.11-1~bpo60+2) [backports]
GSSAPI authentication and encryption support for rsyslog
rsyslog-mysql (5.8.11-1~bpo60+2) [backports]
MySQL output plugin for rsyslog
rsyslog-pgsql (5.8.11-1~bpo60+2) [backports]
PostgreSQL output plugin for rsyslog
rsyslog-relp (5.8.11-1~bpo60+2) [backports]
RELP protocol support for rsyslog
rt4-apache2 (4.0.7-5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
Apache 2 specific files for request-tracker4
rt4-clients (4.0.7-5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
mail gateway and command-line interface to request-tracker4
rt4-db-mysql (4.0.7-5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
MySQL database backend for request-tracker4
rt4-db-postgresql (4.0.7-5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
PostgreSQL database backend for request-tracker4
rt4-db-sqlite (4.0.7-5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
SQLite database backend for request-tracker4
rt4-fcgi (4.0.7-5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
External FastCGI support for request-tracker4
rtorrent (0.8.9-2~bpo60+1) [backports]
ncurses BitTorrent client based on LibTorrent from rakshasa
ruby-actionmailer-2.3 (2.3.14-2~bpo60+1) [backports]
Framework for generation of customized email messages
ruby-activerecord-2.3 (2.3.14-1~bpo60+1) [backports]
ORD database interface for ruby
ruby-activeresource-2.3 (2.3.14-1~bpo60+1) [backports]
Connects objects and REST web services
ruby-activesupport-2.3 (2.3.14-2~bpo60+1) [backports]
Support and utility classes used by the Rails 2.3 framework
ruby-dnsruby (1.53-1~bpo60+1) [backports]
Ruby DNS and DNSSEC client library
ruby-guestfs (1:1.18.1-1+deb7u2~bpo60+1) [backports]
guest disk image management system - Ruby bindings
ruby-hivex (1.3.6-2~bpo60+1) [backports]
Ruby bindings for hivex
ruby-json (1.6.1-1~bpo60+1) [backports]
JSON library for Ruby
ruby-minitest (2.9.1-1~bpo60+1) [backports]
Ruby test tools supporting TDD, BDD, mocking, and benchmarking
ruby-rails-2.3 (2.3.14-2~bpo60+1) [backports]
MVC ruby based framework geared for web application development
ruby-rchardet (1.3-1~bpo60+1) [backports]
Character encoding auto-detection for Ruby
ruby-setup (3.4.1-5~bpo60+1) [backports]
the setup.rb install tool for Ruby
ruby-tmail (1.2.7.1-1~bpo60+1) [backports]
Mail class library for Ruby
rubygems (1.8.15-1~bpo60+1) [backports]
package management framework for Ruby libraries/applications
rubygems-doc (1.8.15-1~bpo60+1) [backports]
Transitional package for rubygems
rubygems-doc
virtuellt paket som tillhandahålls av rubygems
rubygems1.8 (1.8.15-1~bpo60+1) [backports]
Transitional package for rubygems
rubygems1.8
virtuellt paket som tillhandahålls av rubygems
samba (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
SMB/CIFS file, print, and login server for Unix
samba-client
virtuellt paket som tillhandahålls av smbclient
samba-common (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1) [backports]
common files used by both the Samba server and client
samba-common-bin (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
common files used by both the Samba server and client
samba-dbg (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Samba debugging symbols
samba-doc (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1) [backports]
Samba documentation
samba-doc-pdf (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1) [backports]
Samba documentation in PDF format
samba-tools (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Samba testing utilities
samtools (0.1.12a-1~bpo60+1) [backports]
processing sequence alignments in SAM and BAM formats
sane-utils (1.0.22-3~bpo60+1) [backports]
API library for scanners -- utilities
sarg (2.3.1-1~bpo60+1) [backports]
squid analysis report generator
sbuild (0.63.2-1.1~bpo60+1) [backports]
Tool for building Debian binary packages from Debian sources
schroot (1.6.4-4~bpo60+1) [backports]
Execute commands in a chroot environment
schroot-common (1.6.4-4~bpo60+1) [backports]
common files for schroot
schroot-dbg (1.6.4-4~bpo60+1) [backports]
schroot, dchroot and dchroot-dsa debugging symbols
scim-mozc (1.2.855.102+main-1~bpo60+1) [backports]
Mozc engine for SCIM - Client of the Mozc input method
scons (2.1.0-1~bpo60+1) [backports]
replacement for make
seabios (1.7.0-1~bpo60+1) [backports]
Legacy BIOS implementation
sensord (1:3.3.2-2~bpo60+1) [backports]
hardware sensor information logging daemon
sgt-puzzles (9411-1~bpo60+1) [backports]
Simon Tatham's Portable Puzzle Collection - 1-player puzzle games
shibboleth-sp2-schemas (2.4.3+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
Federated web single sign-on system (schemas)
shunit2 (2.1.6-1~bpo60+1) [backports]
unit test framework for Bourne based shell scripts
simpleid (0.8.1-13~bpo60+1) [backports]
simple OpenID provider implemented in PHP
sks (1.1.3-1~bpo60+2) [backports]
Synchronizing OpenPGP Key Server
smartmontools (5.41+svn3365-1~bpo60+1) [backports]
control and monitor storage systems using S.M.A.R.T.
smbclient (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
command-line SMB/CIFS clients for Unix
smbfs (2:5.2-1~bpo60+1) [backports]
Common Internet File System utilities - compatibility package
smuxi (0.8.9.1-3~bpo60+1) [backports]
graphical IRC client
smuxi-engine (0.8.9.1-3~bpo60+1) [backports]
Engine library for Smuxi
smuxi-engine-irc (0.8.9.1-3~bpo60+1) [backports]
IRC engine for Smuxi
smuxi-engine-twitter (0.8.9.1-3~bpo60+1) [backports]
Twitter engine for Smuxi
smuxi-engine-xmpp (0.8.9.1-3~bpo60+1) [backports]
XMPP / Jabber / GTalk / Facebook Chat engine for Smuxi
smuxi-frontend (0.8.9.1-3~bpo60+1) [backports]
Frontend library for Smuxi
smuxi-frontend-gnome (0.8.9.1-3~bpo60+1) [backports]
GNOME frontend for Smuxi
smuxi-frontend-gnome-irc (0.8.9.1-3~bpo60+1) [backports]
IRC support for GNOME frontend for Smuxi
smuxi-frontend-stfl (0.8.9.1-3~bpo60+1) [backports]
STFL frontend for Smuxi (experimental)
smuxi-server (0.8.9.1-3~bpo60+1) [backports]
Server application for Smuxi
snoopy (1.8.0-2~bpo60+1) [backports]
execve() wrapper and logger
softhsm (1.3.0-1~bpo60+1) [backports]
a cryptographic store accessible through a PKCS #11
softhsm-common (1.3.0-1~bpo60+1) [backports]
a cryptographic store accessible through a PKCS #11
spamassassin (3.3.2-2~bpo60+1) [backports]
Perlbaserat skräppostfilter som använder textanalys.
spamc (3.3.2-2~bpo60+1) [backports]
Client for SpamAssassin spam filtering daemon
spice-client (0.11.0-1~bpo60+1) [backports]
Implements the client side of the SPICE protocol
spidermonkey-bin (10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
standalone JavaScript/ECMAScript (ECMA-262) interpreter
spring-build-scripts (2.7.0-1~bpo60+1) [backports]
Ant scripts snippets for Spring Build module
sqlite3 (3.7.13-1~bpo60+1) [backports]
Command line interface for SQLite 3
sqlite3-doc (3.7.13-1~bpo60+1) [backports]
SQLite 3 documentation
squashfs-tools (1:4.2-4~bpo60+1) [backports]
Tool to create and append to squashfs filesystems
squashfs-tools-dbg (1:4.2-4~bpo60+1) [backports]
Tool to create and append to squashfs filesystems (debug)
sshguard (1.5-2~bpo60+2) [backports]
Protects from brute force attacks against ssh
strongswan (4.5.2-1.5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
IPsec VPN solution metapackage
strongswan-dbg (4.5.2-1.5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
strongSwan library and binaries - debugging symbols
strongswan-ikev1 (4.5.2-1.5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
strongSwan Internet Key Exchange (v1) daemon
strongswan-ikev2 (4.5.2-1.5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
strongSwan Internet Key Exchange (v2) daemon
strongswan-nm (4.5.2-1.5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
strongSwan plugin to interact with NetworkManager
strongswan-starter (4.5.2-1.5+deb7u3~bpo60+1) [backports]
strongSwan daemon starter and configuration file parser
sudo (1.8.5p2-1~bpo60+1) [backports]
Provide limited super user privileges to specific users
sudo
virtuellt paket som tillhandahålls av sudo-ldap
sudo-ldap (1.8.5p2-1~bpo60+1) [backports]
Provide limited super user privileges to specific users
summain (0.14-1~bpo60+1) [backports]
create file manifests with checksums
sunflow (0.07.2.svn396+dfsg-9~bpo60+1) [backports]
rendering system for photo-realistic image synthesis (GUI)
sunpinyin-data (0.1.22-2~bpo60+1) [backports]
Statistical language model data from open-gram
sunpinyin-utils (2.0.3-5~bpo60+1) [backports]
Simplified Chinese Input Method from SUN (utilities)
survex (1.2.6-4~bpo60+2) [backports]
cave surveying and mapping software
survex-aven (1.2.6-4~bpo60+2) [backports]
sophisticated cave survey viewer for Survex
survex-svxedit (1.2.6-4~bpo60+2) [backports]
survey data editor for Survex
swat (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Samba Web Administration Tool
sweethome3d (3.4+dfsg-1~bpo60+3) [backports]
Interior 2D design application with 3D preview
swfdec-gnome (1:0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
dummy package for transition to Gnash
swfdec-mozilla (0.8.10-5~bpo60+1) [backports]
dummy package for transition to browser-plugin-gnash
swig (2.0.7-2~bpo60+1) [backports]
Generate scripting interfaces to C/C++ code
swig-doc (2.0.7-2~bpo60+1) [backports]
HTML documentation for SWIG
swig-examples (2.0.7-2~bpo60+1) [backports]
Examples for applications of SWIG
swig2.0 (2.0.7-2~bpo60+1) [backports]
Generate scripting interfaces to C/C++ code
swig2.0-doc (2.0.7-2~bpo60+1) [backports]
HTML documentation for SWIG
swig2.0-examples (2.0.7-2~bpo60+1) [backports]
Examples for applications of SWIG
sympa (6.1.4~dfsg-1~bpo60+1) [backports]
Modern mailing list manager
syncmaildir (1.2.5-1~bpo60+1) [backports]
Sync Mail Dir is a set of tools to synchronize Maildirs
syncmaildir-applet (1.2.5-1~bpo60+1) [backports]
Sync Mail Dir GNOME applet
syslinux (2:4.05+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
collection of boot loaders
syslinux-common (2:4.05+dfsg-2~bpo60+1) [backports]
collection of boot loaders (common files)
system-log-daemon
virtuellt paket som tillhandahålls av rsyslog
tclxapian (1.2.12-2~bpo60+1) [backports]
Xapian search engine interface for Tcl
tdb-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libtdb-dev
tdb-tools (1.2.9-4~bpo60+1) [backports]
Trivial Database - bundled binaries
telnet-client
virtuellt paket som tillhandahålls av heimdal-clients
telnet-server
virtuellt paket som tillhandahålls av heimdal-servers
templatetoolkit-perl
virtuellt paket som tillhandahålls av libtemplate-perl
theunarchiver
virtuellt paket som tillhandahålls av unar
time-daemon
virtuellt paket som tillhandahålls av openntpd
tinc (1.0.19-3~bpo60+1 [amd64, armel, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 1.0.16-1~bpo60+1 [kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Virtual Private Network daemon
tinymce (3.4.3.2+dfsg0-1~bpo60+1) [backports]
platform independent web based Javascript/HTML WYSIWYG editor
tmux (1.6-2~bpo60+1) [backports]
terminal multiplexer
tor-arm (1.4.5.0-1~bpo60+1) [backports]
terminal status monitor for tor
torsocks (1.2-3~bpo60+1) [backports]
use SOCKS-friendly applications with Tor
tortoisehg (2.4-1~bpo60+2) [backports]
Graphical tool for working with Mercurial
trac (0.12.2-1~bpo60+1) [backports]
Enhanced wiki and issue tracking system for software development projects
trac-git (0.12.0.5+722342e-1~bpo60+1) [backports]
Git version control backend for Trac
translate-toolkit (1.9.0-1~bpo60+1) [backports]
Toolkit assisting in the localization of software
translate-toolkit-dev-doc (1.9.0-1~bpo60+1) [backports]
documentation of the translate-toolkit API
ttf-droid (20101110+git-3~bpo60+1) [backports]
transitional dummy package
ttf-droid
virtuellt paket som tillhandahålls av fonts-droid
ttf-opensymbol (2:102.2+LibO3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1) [backports]
transitional package for fonts-opensymbol
ttf-opensymbol
virtuellt paket som tillhandahålls av fonts-opensymbol
typo3 (4.5.14+dfsg1-1~bpo60+1) [backports]
web content management system (meta)
typo3-database (4.5.14+dfsg1-1~bpo60+1) [backports]
web content management system (database)
typo3-dummy (4.5.14+dfsg1-1~bpo60+1) [backports]
web content management system (basic site structure)
typo3-src-4.5 (4.5.14+dfsg1-1~bpo60+1) [backports]
web content management system (core)
uim-mozc (1.2.855.102+main-1~bpo60+1) [backports]
Mozc engine for uim - Client of the Mozc input method
unar (0.99-1~bpo60+1) [backports]
Unarchiver for a variety of file formats
unbound (1.4.17-2~bpo60+1) [backports]
validating, recursive, caching DNS resolver
unbound-anchor (1.4.17-2~bpo60+1) [backports]
utility to securely fetch the root DNS trust anchor
unbound-host (1.4.17-2~bpo60+1) [backports]
reimplementation of the 'host' command
unhide (20110113-4~bpo60+1) [backports]
Forensic tool to find hidden processes and ports
unionfs-fuse (0.24-2.1~bpo60+1) [backports]
Fuse implementation of unionfs
uno-libs3 (3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1.7.0+LibO3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
LibreOffice UNO runtime environment -- public shared libraries
uno-libs3-dbg (3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1.7.0+LibO3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
LibreOffice UNO runtime environment -- public shared library debug symbols
ure (3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1.7.0+LibO3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
LibreOffice UNO runtime environment
ure-dbg (3.5.4+dfsg2-0+deb7u4~bpo60+1 [amd64, armel, i386, powerpc, s390, sparc], 3.5.4+dfsg-3~bpo60+2 [kfreebsd-i386, mips, mipsel], 1.7.0+LibO3.3.3-4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64]) [backports]
LibreOffice UNO runtime environment -- debug symbols
usb-modeswitch (1.2.3+repack0-1~bpo60+1) [backports]
mode switching tool for controlling "flip flop" USB devices
usb-modeswitch-data (20120815-2~bpo60+1) [backports]
mode switching data for usb-modeswitch
usb-modeswitch-data-packed
virtuellt paket som tillhandahålls av usb-modeswitch-data
usbip (1.1.1+3.2.17-1~bpo60+1) [backports]
USB device sharing system over IP network
v4l-utils (0.8.6-1~bpo60+1) [backports]
Collection of command line video4linux utilities
varnish (3.0.2-2~bpo60+1) [backports]
state of the art, high-performance web accelerator
varnish-dbg (3.0.2-2~bpo60+1) [backports]
debugging symbols for varnish
varnish-doc (3.0.2-2~bpo60+1) [backports]
documentation for Varnish Cache
vcsh (1.20131214-1~bpo60+2) [backports]
Version Control System for $HOME - multiple Git repositories in $HOME
vdpau-driver
virtuellt paket som tillhandahålls av nvidia-vdpau-driver-ia32, nvidia-vdpau-driver
vgabios (0.7a-2~bpo60+1) [backports]
VGA BIOS software for the Bochs and Qemu emulated VGA card
vim (2:7.3.547-7~bpo60+1) [backports]
Vi IMproved - enhanced vi editor
vim
virtuellt paket som tillhandahålls av vim-gtk, vim-athena, vim-gnome, vim-nox
vim-athena (2:7.3.547-7~bpo60+1) [backports]
Vi IMproved - enhanced vi editor - with Athena GUI
vim-common (2:7.3.547-7~bpo60+1) [backports]
Vi IMproved - Common files
vim-dbg (2:7.3.547-7~bpo60+1) [backports]
Vi IMproved - enhanced vi editor (debugging symbols)
vim-doc (2:7.3.547-7~bpo60+1) [backports]
Vi IMproved - HTML documentation
vim-gnome (2:7.3.547-7~bpo60+1) [backports]
Vi IMproved - enhanced vi editor - with GNOME2 GUI
vim-gtk (2:7.3.547-7~bpo60+1) [backports]
Vi IMproved - enhanced vi editor - with GTK2 GUI
vim-gui-common (2:7.3.547-7~bpo60+1) [backports]
Vi IMproved - Common GUI files
vim-lesstif (2:7.3.547-7~bpo60+1) [backports]
Vi IMproved - enhanced vi editor (transitional package)
vim-lua
virtuellt paket som tillhandahålls av vim-gnome, vim-nox, vim-gtk, vim-athena
vim-nox (2:7.3.547-7~bpo60+1) [backports]
Vi IMproved - enhanced vi editor - with scripting languages support
vim-perl
virtuellt paket som tillhandahålls av vim-athena, vim-gtk, vim-nox, vim-gnome
vim-puppet (2.7.18-3~bpo60+1) [backports]
syntax highlighting for puppet manifests in vim
vim-python
virtuellt paket som tillhandahålls av vim-nox, vim-gnome, vim-athena, vim-gtk
vim-ruby
virtuellt paket som tillhandahålls av vim-athena, vim-gtk, vim-nox, vim-gnome
vim-runtime (2:7.3.547-7~bpo60+1) [backports]
Vi IMproved - Runtime files
vim-tcl
virtuellt paket som tillhandahålls av vim-gtk, vim-athena, vim-gnome, vim-nox
vim-tiny (2:7.3.547-7~bpo60+1) [backports]
Vi IMproved - förbättrad vi-editor - kompakt version
virtualbox (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
x86 virtualization solution - base binaries
virtualbox-dbg (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
x86 virtualization solution - debugging symbols
virtualbox-dkms (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
x86 virtualization solution - kernel module sources for dkms
virtualbox-fuse (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
x86 virtualization solution - virtual filesystem
virtualbox-guest-dkms (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
x86 virtualization solution - guest addition module source for dkms
virtualbox-guest-source (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
x86 virtualization solution - guest addition module source
virtualbox-guest-utils (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
x86 virtualization solution - non-X11 guest utilities
virtualbox-guest-x11 (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
x86 virtualization solution - X11 guest utilities
virtualbox-ose (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
transitional package for virtualbox
virtualbox-ose-dbg (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
transitional package for virtualbox-dbg
virtualbox-ose-dkms (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
transitional package for virtualbox-dkms
virtualbox-ose-fuse (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
transitional package for virtualbox-fuse
virtualbox-ose-guest-dkms (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
transitional package for virtualbox-guest-dkms
virtualbox-ose-guest-source (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
transitional package for virtualbox-guest-source
virtualbox-ose-guest-utils (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
transitional package for virtualbox-guest-utils
virtualbox-ose-guest-x11 (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
transitional package for virtualbox-guest-x11
virtualbox-ose-qt (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
transitional package for virtualbox-qt
virtualbox-ose-source (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
transitional package for virtualbox-source
virtualbox-qt (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
x86 virtualization solution - Qt based user interface
virtualbox-source (4.1.42-dfsg-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
x86 virtualization solution - kernel module source
vlc (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
multimedia player and streamer
vlc-data (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
Common data for VLC
vlc-dbg (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
debugging symbols for vlc
vlc-nox (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
multimedia player and streamer (without X support)
vlc-plugin-fluidsynth (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
FluidSynth plugin for VLC
vlc-plugin-jack (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
Jack audio plugins for VLC
vlc-plugin-notify (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
LibNotify plugin for VLC
vlc-plugin-pulse (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
PulseAudio plugin for VLC
vlc-plugin-sdl (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
SDL video and audio output plugin for VLC
vlc-plugin-svg (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
SVG plugin for VLC
vlc-plugin-zvbi (2.0.3-5~bpo60+2) [backports]
VBI teletext plugin for VLC
vo-aacenc-dbg (0.1.1-1~bpo60+1) [backports]
VisualOn AAC encoder library (debugging symbols)
vo-amrwbenc-dbg (0.1.1-1~bpo60+1) [backports]
VisualOn AMR-WB encoder library (debugging symbols)
vpnc (0.5.3r512-2~bpo60+1) [backports]
Cisco-compatible VPN client
vpx-tools (1.0.0-2~bpo60+1) [backports]
VP8 video codec encoding/decoding tools
w3c-dtd-xhtml
virtuellt paket som tillhandahålls av w3c-sgml-lib
w3c-sgml-lib (1.2-1~bpo60+1) [backports]
w3.org DTD and catalog files
webauth-tests (4.1.1-2~bpo60+1) [backports]
Tests for the WebAuth authentication modules
webauth-utils (4.1.1-2~bpo60+1 [amd64, armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390], 4.0.1-1~bpo60+1 [sparc]) [backports]
Command-line utilities for WebAuth authentication
webauth-weblogin (4.1.1-2~bpo60+1) [backports]
Central login server for WebAuth authentication
weechat (0.3.8-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Fast, light and extensible chat client
weechat-core (0.3.8-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Fast, light and extensible chat client - core files
weechat-curses (0.3.8-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Fast, light and extensible chat client - console client
weechat-dbg (0.3.8-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Fast, light and extensible chat client - debugging symbols
weechat-dev (0.3.8-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Fast, light and extensible chat client - developement headers
weechat-doc (0.3.8-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Fast, light and extensible chat client - documentation
weechat-plugins (0.3.8-1+deb7u1~bpo60+1) [backports]
Fast, light and extensible chat client - plugins
wesnoth (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
fantasy turn-based strategy game - complete suite (metapackage)
wesnoth-1.10 (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
fantasy turn-based strategy game - complete suite (branch 1.10)
wesnoth-1.10-aoi (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"An Orcish Incursion" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-core (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1 [amd64, i386, mipsel, sparc], 1:1.10.3-3+deb7u1~bpo60+1 [armel, mips, powerpc, s390], 1:1.10.2-1~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
fantasy turn-based strategy game (branch 1.10)
wesnoth-1.10-data (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
data files for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-dbg (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1 [amd64, i386, mipsel, sparc], 1:1.10.3-3+deb7u1~bpo60+1 [armel, mips, powerpc, s390], 1:1.10.2-1~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
fantasy turn-based strategy game (debugging symbols for branch 1.10)
wesnoth-1.10-did (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"Descent Into Darkness" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-dm (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"Delfador's Memoirs" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-dw (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"Dead Water" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-ei (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"The Eastern Invasion" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-httt (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"Heir to the Throne" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-l (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"Liberty" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-low (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"Legend of Wesmere" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-music (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
music files for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-nr (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"Northern Rebirth" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-server (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1 [amd64, i386, mipsel, sparc], 1:1.10.3-3+deb7u1~bpo60+1 [armel, mips, powerpc, s390], 1:1.10.2-1~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
multiplayer network server for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-sof (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"The Sceptre of Fire" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-sotbe (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"Son of the Black-Eye" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-thot (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"The Hammer of Thursagan" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-tools (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
tools for campaign developers for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-trow (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"The Rise of Wesnoth" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-tsg (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"The South Guard" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-ttb (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"A Tale of Two Brothers" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-1.10-utbs (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
"Under the Burning Suns" official campaign for Wesnoth (branch 1.10)
wesnoth-all (1:1.10.2-1~bpo60+1) [backports]
fantasy turn-based strategy game - complete suite (transitional package)
wesnoth-core (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
fantasy turn-based strategy game (metapackage)
wesnoth-music (1:1.10.3-3+deb7u2~bpo60+1) [backports]
music files for Wesnoth (metapackage)
wimpiggy
virtuellt paket som tillhandahålls av python-wimpiggy
winbind (2:3.6.6-6+deb7u5~bpo60+1 [amd64, armel, i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc], 2:3.6.6-6+deb7u4~bpo60+1 [ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386]) [backports]
Samba nameservice integration server
wireless-regdb (2011.04.28-1~bpo60+1) [backports]
wireless regulatory database
wwsympa
virtuellt paket som tillhandahålls av sympa
www-browser
virtuellt paket som tillhandahålls av iceweasel
x-window-manager
virtuellt paket som tillhandahålls av herbstluftwm, i3-wm, fluxbox
x-window-system
virtuellt paket som tillhandahålls av xorg
x-window-system-core
virtuellt paket som tillhandahålls av xorg
x11-common (1:7.6+8~bpo60+1) [backports]
X Window System (X.Org) infrastructure
x11proto-core-dev (7.0.22-1~bpo60+1) [backports]
X11 core wire protocol and auxiliary headers
x11proto-xext-dev (7.2.0-3~bpo60+1) [backports]
X11 various extension wire protocol
x264 (2:0.120.2151+gita3f4407-3~bpo60+1) [backports]
video encoder for the H.264/MPEG-4 AVC standard
x2goclient (3.99.2.1-5~bpo60+1) [backports]
X2Go Client application (Qt4)
x2goplugin (3.99.2.1-5~bpo60+1) [backports]
X2Go Client (Qt4) as browser plugin
xapian-doc (1.2.12-2~bpo60+2) [backports]
Core Xapian documentation
xapian-examples (1.2.12-2~bpo60+2) [backports]
Xapian simple example programs
xapian-omega (1.2.12-1~bpo60+1) [backports]
CGI search interface and indexers using Xapian
xapian-tools (1.2.12-2~bpo60+2) [backports]
Basic tools for Xapian search engine library
xapt (2.2.18~bpo60+1) [backports]
retrieve, build and install libraries for cross-compiling
xbase-clients (1:7.6+8~bpo60+1) [backports]
miscellaneous X clients - metapackage
xdmx (2:1.10.4-1~bpo60+2) [backports]
distributed multihead X server
xdmx-tools (2:1.10.4-1~bpo60+2) [backports]
Distributed Multihead X tools
xen-linux-system
virtuellt paket som tillhandahålls av xen-linux-system-686-pae, xen-linux-system-amd64
xen-linux-system-2.6-xen-686 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Xen system with Linux for modern PCs (dummy package)
xen-linux-system-2.6-xen-amd64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Xen system with Linux for 64-bit PCs (dummy package)
xen-linux-system-3.2.0-0.bpo.4-686-pae (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1) [backports]
Xen system with Linux 3.2 on modern PCs (meta-package)
xen-linux-system-3.2.0-0.bpo.4-amd64 (3.2.73-2+deb7u2~bpo60+1 [i386], 3.2.68-1+deb7u6~bpo60+1 [amd64]) [backports]
Xen system with Linux 3.2 on 64-bit PCs (meta-package)
xen-linux-system-686-pae (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Xen system with Linux for modern PCs (meta-package)
xen-linux-system-amd64 (3.2+46~bpo60+1) [backports]
Xen system with Linux for 64-bit PCs (meta-package)
xlibmesa-glu-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libglu1-mesa-dev
xlibosmesa-dev
virtuellt paket som tillhandahålls av libosmesa6-dev
xml-rpc-api2cpp
virtuellt paket som tillhandahålls av xmlrpc-api-utils
xml-rpc-api2txt
virtuellt paket som tillhandahålls av xmlrpc-api-utils
xmlrpc-api-utils (1.16.33-3.1~bpo60+1) [backports]
Generate C++ wrapper classes for XML-RPC servers
xmltooling-schemas (1.4.2-1~bpo60+1) [backports]
XML schemas for XMLTooling
xnest (2:1.10.4-1~bpo60+2) [backports]
Nested X server
xorg (1:7.6+8~bpo60+1) [backports]
X Window-systemet X.Org
xorg-dev (1:7.6+8~bpo60+1) [backports]
X.Org X Window System development libraries
xorg-driver-input
virtuellt paket som tillhandahålls av xserver-xorg-input-wacom, xserver-xorg-input-evdev, xserver-xorg-input-mouse, xserver-xorg-input-vmmouse, xserver-xorg-input-synaptics
xorg-driver-synaptics
virtuellt paket som tillhandahålls av xserver-xorg-input-synaptics
xorg-driver-video
virtuellt paket som tillhandahålls av xserver-xorg-video-chips, xserver-xorg-video-fbdev, xserver-xorg-video-sis, xserver-xorg-video-mach64, xserver-xorg-video-geode, xserver-xorg-video-nvidia, xserver-xorg-video-nvidia-legacy-173xx, xserver-xorg-video-cirrus, fglrx-driver, xserver-xorg-video-qxl, xserver-xorg-video-trident, xserver-xorg-video-i740, xserver-xorg-video-ati, xserver-xorg-video-vmware, xserver-xorg-video-sisusb, xserver-xorg-video-i128, xserver-xorg-video-siliconmotion, xserver-xorg-video-radeon, xserver-xorg-video-openchrome, xserver-xorg-video-voodoo, xserver-xorg-video-mga, xserver-xorg-video-r128, xserver-xorg-video-tdfx, xserver-xorg-video-savage, xserver-xorg-video-nouveau, xserver-xorg-video-s3virge, xserver-xorg-video-vesa, xserver-xorg-video-ark, xserver-xorg-video-apm, xserver-xorg-video-tseng, xserver-xorg-video-intel, xserver-xorg-video-neomagic, xserver-xorg-video-s3
xorg-input-abi-12
virtuellt paket som tillhandahålls av xserver-xorg-core
xorg-sgml-doctools (1:1.8-2~bpo60+1) [backports]
Common tools for building X.Org SGML documentation
xorg-video-abi-10
virtuellt paket som tillhandahålls av xserver-xorg-core
xpra (0.3.11+dfsg-1~bpo60+1 [amd64, armel, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, powerpc, s390, sparc], 0.0.7.31+dfsg-1~bpo60+1 [mipsel]) [backports]
tool to detach/reattach running X programs
xserver
virtuellt paket som tillhandahålls av xserver-xorg
xserver-common (2:1.10.4-1~bpo60+2) [backports]
common files used by various X servers
xserver-xephyr (2:1.10.4-1~bpo60+2) [backports]
nested X server
xserver-xfbdev (2:1.10.4-1~bpo60+2) [backports]
Linux framebuffer device tiny X server
xserver-xorg (1:7.6+8~bpo60+1) [backports]
X.Org X server
xserver-xorg-core (2:1.10.4-1~bpo60+2) [backports]
Xorg X server - core server
xserver-xorg-core-dbg (2:1.10.4-1~bpo60+2) [backports]
Xorg - the X.Org X server (debugging symbols)
xserver-xorg-core-no-multiarch
virtuellt paket som tillhandahålls av xserver-xorg-core
xserver-xorg-dev (2:1.10.4-1~bpo60+2) [backports]
Xorg X server - development files
xserver-xorg-input-all (1:7.6+8~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- input driver metapackage
xserver-xorg-input-evdev (1:2.6.0-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- evdev input driver
xserver-xorg-input-evdev-dev (1:2.6.0-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- evdev input driver (development headers)
xserver-xorg-input-mouse (1:1.7.1-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- mouse input driver
xserver-xorg-input-synaptics (1.4.1-1~bpo60+1) [backports]
Synaptics TouchPad driver for X.Org server
xserver-xorg-input-synaptics-dev (1.4.1-1~bpo60+1) [backports]
Synaptics TouchPad driver for X.Org server (development headers)
xserver-xorg-input-vmmouse (1:12.7.0-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- VMMouse input driver to use with VMWare
xserver-xorg-input-wacom (0.10.10+20110203-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- Wacom input driver
xserver-xorg-video-6
virtuellt paket som tillhandahålls av virtualbox-guest-x11
xserver-xorg-video-all (1:7.6+8~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- output driver metapackage
xserver-xorg-video-amd
virtuellt paket som tillhandahålls av xserver-xorg-video-geode
xserver-xorg-video-apm (1:1.2.3-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- APM display driver
xserver-xorg-video-ark (1:0.7.3-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- ark display driver
xserver-xorg-video-ati (1:6.14.2-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- AMD/ATI display driver wrapper
xserver-xorg-video-ati-dbg (1:6.14.2-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- AMD/ATI display driver wrapper (debugging symbols)
xserver-xorg-video-chips (1:1.2.4-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- Chips display driver
xserver-xorg-video-cirrus (1:1.3.2-4~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- Cirrus display driver
xserver-xorg-video-fbdev (1:0.4.2-4~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- fbdev display driver
xserver-xorg-video-fglrx
virtuellt paket som tillhandahålls av fglrx-driver
xserver-xorg-video-geode (2.11.13-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- Geode GX2/LX display driver
xserver-xorg-video-geode-dbg (2.11.13-2~bpo60+1) [backports]
Geode GX2/LX display driver (debugging symbols)
xserver-xorg-video-i128 (1:1.3.4-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- i128 display driver
xserver-xorg-video-i740 (1:1.3.2-4~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- i740 display driver
xserver-xorg-video-intel (2:2.15.0-3~bpo60+2) [backports]
X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver
xserver-xorg-video-intel-dbg (2:2.15.0-3~bpo60+2) [backports]
X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver (debug symbols)
xserver-xorg-video-mach64 (6.9.0-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- ATI Mach64 display driver
xserver-xorg-video-mach64-dbg (6.9.0-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- ATI display driver (debugging symbols)
xserver-xorg-video-mga (1:1.4.13.dfsg-3~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- MGA display driver
xserver-xorg-video-neomagic (1:1.2.5-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- Neomagic display driver
xserver-xorg-video-nouveau (1:0.0.16+git20110411+8378443-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- Nouveau display driver (experimental)
xserver-xorg-video-nouveau-dbg (1:0.0.16+git20110411+8378443-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- Nouveau display driver (debug symbols)
xserver-xorg-video-nvidia (295.59-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA binary Xorg driver
xserver-xorg-video-nvidia-any
virtuellt paket som tillhandahålls av xserver-xorg-video-nvidia-legacy-173xx, xserver-xorg-video-nvidia
xserver-xorg-video-nvidia-legacy-173xx (173.14.35-1~bpo60+2) [non-free] [backports]
NVIDIA binary Xorg driver (173xx legacy version)
xserver-xorg-video-openchrome (1:0.2.904+svn920-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- VIA display driver
xserver-xorg-video-openchrome-dbg (1:0.2.904+svn920-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- VIA display driver -- debugging symbols
xserver-xorg-video-qxl (0.0.17-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- QXL display driver
xserver-xorg-video-qxl-dbg (0.0.17-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- QXL display driver (debugging symbols)
xserver-xorg-video-r128 (6.8.1-5~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- ATI r128 display driver
xserver-xorg-video-r128-dbg (6.8.1-5~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- ATI r128 display driver (debugging symbols)
xserver-xorg-video-radeon (1:6.14.2-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- AMD/ATI Radeon display driver
xserver-xorg-video-radeon-dbg (1:6.14.2-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- AMD/ATI Radeon display driver (debugging symbols)
xserver-xorg-video-s3 (1:0.6.3-4~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- legacy S3 display driver
xserver-xorg-video-s3virge (1:1.10.4-4~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- S3 ViRGE display driver
xserver-xorg-video-savage (1:2.3.2-3~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- Savage display driver
xserver-xorg-video-siliconmotion (1:1.7.5-1~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- SiliconMotion display driver
xserver-xorg-video-sis (1:0.10.3-3~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- SiS display driver
xserver-xorg-video-sisusb (1:0.9.4-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- SiS USB display driver
xserver-xorg-video-tdfx (1:1.4.3-4~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- tdfx display driver
xserver-xorg-video-trident (1:1.3.4-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- Trident display driver
xserver-xorg-video-tseng (1:1.2.4-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- Tseng display driver
xserver-xorg-video-vesa (1:2.3.0-7~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- VESA display driver
xserver-xorg-video-vmware (1:11.0.3-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- VMware display driver
xserver-xorg-video-voodoo (1:1.2.4-2~bpo60+1) [backports]
X.Org X server -- Voodoo display driver
xsunpinyin (2.0.3-1~bpo60+1) [backports]
Standalone XIM server for Sunpinyin
xul-ext-adblock-plus (2.1-1~bpo60+1) [backports]
Advertisement blocking extension for web browsers
xul-ext-enigmail
virtuellt paket som tillhandahålls av enigmail
xul-ext-sieve (0.1.11-1~bpo60+1) [backports]
Extension that implements the ManageSieve protocol
xulrunner-10.0 (10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
XUL + XPCOM application runner
xulrunner-10.0-dbg (10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Debugging symbols for the Gecko engine library
xulrunner-dev (10.0.12esr-1~bpo60+1) [backports]
Development files for the Gecko engine library
xutils (1:7.6+8~bpo60+1) [backports]
X Window System utility programs metapackage
xutils-dev (1:7.6+5~bpo60+1) [backports]
X Window System utility programs for development
xvfb (2:1.10.4-1~bpo60+2) [backports]
Virtual Framebuffer 'fake' X server
yasm (1.1.0-1~bpo60+1) [backports]
modular assembler with multiple syntaxes support
zope
virtuellt paket som tillhandahålls av zope2.12
zope-common (0.5.51~bpo60+1) [backports]
common settings and scripts for Zope installations
zope2.12 (2.12.22-1~bpo60+1) [backports]
Open Source Web Application Server
zope2.12-sandbox (2.12.22-1~bpo60+1) [backports]
sandbox instance for the zope2.12 web application server