Filförteckning för paketet postgis i squeeze-backports för arkitekturen i386

/usr/bin/pgsql2shp
/usr/bin/shp2pgsql
/usr/bin/shp2pgsql-gui
/usr/share/doc/postgis/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/postgis/changelog.gz
/usr/share/doc/postgis/copyright
/usr/share/doc/postgis/postgis/README.postgis.gz
/usr/share/doc/postgis/postgis/postgis.html
/usr/share/man/man1/pgsql2shp.1.gz
/usr/share/man/man1/shp2pgsql.1.gz