Filförteckning för paketet roundcube-pgsql i squeeze-backports för arkitekturen all

/usr/share/bug/roundcube-pgsql/control
/usr/share/doc/roundcube-pgsql/README
/usr/share/doc/roundcube-pgsql/buildinfo.gz
/usr/share/doc/roundcube-pgsql/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/roundcube-pgsql/changelog.gz
/usr/share/doc/roundcube-pgsql/copyright