Filförteckning för paketet hgview-curses i squeeze-backports för arkitekturen all

/usr/lib/python2.5/site-packages/hgviewlib/curses/__init__.py
/usr/lib/python2.5/site-packages/hgviewlib/curses/application.py
/usr/lib/python2.5/site-packages/hgviewlib/curses/canvas.py
/usr/lib/python2.5/site-packages/hgviewlib/curses/exceptions.py
/usr/lib/python2.5/site-packages/hgviewlib/curses/graphlog.py
/usr/lib/python2.5/site-packages/hgviewlib/curses/helpviewer.py
/usr/lib/python2.5/site-packages/hgviewlib/curses/hgrepoviewer.py
/usr/lib/python2.5/site-packages/hgviewlib/curses/mainframe.py
/usr/lib/python2.5/site-packages/hgviewlib/curses/manifest.py
/usr/lib/python2.5/site-packages/hgviewlib/curses/utils.py
/usr/lib/python2.5/site-packages/hgviewlib/curses/widgets.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/hgviewlib/curses/__init__.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/hgviewlib/curses/application.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/hgviewlib/curses/canvas.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/hgviewlib/curses/exceptions.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/hgviewlib/curses/graphlog.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/hgviewlib/curses/helpviewer.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/hgviewlib/curses/hgrepoviewer.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/hgviewlib/curses/mainframe.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/hgviewlib/curses/manifest.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/hgviewlib/curses/utils.py
/usr/lib/python2.6/dist-packages/hgviewlib/curses/widgets.py
/usr/share/doc/hgview-curses/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/hgview-curses/changelog.gz
/usr/share/doc/hgview-curses/copyright
/usr/share/pyshared/hgviewlib/curses/__init__.py
/usr/share/pyshared/hgviewlib/curses/application.py
/usr/share/pyshared/hgviewlib/curses/canvas.py
/usr/share/pyshared/hgviewlib/curses/exceptions.py
/usr/share/pyshared/hgviewlib/curses/graphlog.py
/usr/share/pyshared/hgviewlib/curses/helpviewer.py
/usr/share/pyshared/hgviewlib/curses/hgrepoviewer.py
/usr/share/pyshared/hgviewlib/curses/mainframe.py
/usr/share/pyshared/hgviewlib/curses/manifest.py
/usr/share/pyshared/hgviewlib/curses/utils.py
/usr/share/pyshared/hgviewlib/curses/widgets.py