Filförteckning för paketet palp i sid för arkitekturen sparc64

/usr/bin/class-11d.x
/usr/bin/class-4d.x
/usr/bin/class-5d.x
/usr/bin/class-6d.x
/usr/bin/class.x
/usr/bin/cws-11d.x
/usr/bin/cws-4d.x
/usr/bin/cws-5d.x
/usr/bin/cws-6d.x
/usr/bin/cws.x
/usr/bin/mori-11d.x
/usr/bin/mori-4d.x
/usr/bin/mori-5d.x
/usr/bin/mori-6d.x
/usr/bin/mori.x
/usr/bin/nef-11d.x
/usr/bin/nef-4d.x
/usr/bin/nef-5d.x
/usr/bin/nef-6d.x
/usr/bin/nef.x
/usr/bin/poly-11d.x
/usr/bin/poly-4d.x
/usr/bin/poly-5d.x
/usr/bin/poly-6d.x
/usr/bin/poly.x
/usr/share/doc/palp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/palp/copyright
/usr/share/man/man1/class-11d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/class-4d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/class-5d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/class-6d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/class.x.1.gz
/usr/share/man/man1/cws-11d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/cws-4d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/cws-5d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/cws-6d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/cws.x.1.gz
/usr/share/man/man1/mori-11d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/mori-4d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/mori-5d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/mori-6d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/mori.x.1.gz
/usr/share/man/man1/nef-11d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/nef-4d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/nef-5d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/nef-6d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/nef.x.1.gz
/usr/share/man/man1/poly-11d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/poly-4d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/poly-5d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/poly-6d.x.1.gz
/usr/share/man/man1/poly.x.1.gz