Filförteckning för paketet libnginx-mod-http-upstream-fair i sid för arkitekturen sparc64

/usr/lib/nginx/modules/ngx_http_upstream_fair_module.so
/usr/share/doc/libnginx-mod-http-upstream-fair/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnginx-mod-http-upstream-fair/changelog.gz
/usr/share/doc/libnginx-mod-http-upstream-fair/copyright
/usr/share/nginx/modules-available/mod-http-upstream-fair.conf