Filförteckning för paketet libghc-numinstances-prof i sid för arkitekturen sparc64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/sparc-linux-ghc-8.6.5/NumInstances-1.4-FTgry5pvGdVHxLDnuvIyG6/Data/NumInstances.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/sparc-linux-ghc-8.6.5/NumInstances-1.4-FTgry5pvGdVHxLDnuvIyG6/Data/NumInstances/Function.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/sparc-linux-ghc-8.6.5/NumInstances-1.4-FTgry5pvGdVHxLDnuvIyG6/Data/NumInstances/PreRequisites.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/sparc-linux-ghc-8.6.5/NumInstances-1.4-FTgry5pvGdVHxLDnuvIyG6/Data/NumInstances/Tuple.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/sparc-linux-ghc-8.6.5/NumInstances-1.4-FTgry5pvGdVHxLDnuvIyG6/Data/NumInstances/Util.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/sparc-linux-ghc-8.6.5/NumInstances-1.4-FTgry5pvGdVHxLDnuvIyG6/libHSNumInstances-1.4-FTgry5pvGdVHxLDnuvIyG6_p.a
/usr/share/doc/libghc-numinstances-prof/buildinfo_sparc64.gz
/usr/share/doc/libghc-numinstances-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-numinstances-prof/changelog.Debian.sparc64.gz
/usr/share/doc/libghc-numinstances-prof/copyright