Filförteckning för paketet libghc-hspec-expectations-prof i sid för arkitekturen sparc64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/sparc-linux-ghc-8.6.5/hspec-expectations-0.8.2-xEhsaJyqHC4OUn6v2CIJJ/Paths_hspec_expectations.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/sparc-linux-ghc-8.6.5/hspec-expectations-0.8.2-xEhsaJyqHC4OUn6v2CIJJ/Test/Hspec/Expectations.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/sparc-linux-ghc-8.6.5/hspec-expectations-0.8.2-xEhsaJyqHC4OUn6v2CIJJ/Test/Hspec/Expectations/Contrib.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/sparc-linux-ghc-8.6.5/hspec-expectations-0.8.2-xEhsaJyqHC4OUn6v2CIJJ/Test/Hspec/Expectations/Matcher.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/sparc-linux-ghc-8.6.5/hspec-expectations-0.8.2-xEhsaJyqHC4OUn6v2CIJJ/libHShspec-expectations-0.8.2-xEhsaJyqHC4OUn6v2CIJJ_p.a
/usr/share/doc/libghc-hspec-expectations-prof/buildinfo_sparc64.gz
/usr/share/doc/libghc-hspec-expectations-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-hspec-expectations-prof/changelog.Debian.sparc64.gz
/usr/share/doc/libghc-hspec-expectations-prof/copyright