Filförteckning för paketet fontforge-extras i sid för arkitekturen sparc64

/usr/bin/showttf
/usr/share/doc/fontforge-extras/Encodings.ps.gz
/usr/share/doc/fontforge-extras/README.Debian
/usr/share/doc/fontforge-extras/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fontforge-extras/copyright
/usr/share/fontforge/Adobe-CNS1-5.cidmap
/usr/share/fontforge/Adobe-GB1-5.cidmap
/usr/share/fontforge/Adobe-Identity-0.cidmap
/usr/share/fontforge/Adobe-Japan1-6.cidmap
/usr/share/fontforge/Adobe-Japan2-0.cidmap
/usr/share/fontforge/Adobe-Korea1-2.cidmap
/usr/share/man/man1/showttf.1.gz