Filförteckning för paketet binutils-mingw-w64-i686 i sid för arkitekturen sparc64

/usr/bin/i686-w64-mingw32-addr2line
/usr/bin/i686-w64-mingw32-ar
/usr/bin/i686-w64-mingw32-as
/usr/bin/i686-w64-mingw32-c++filt
/usr/bin/i686-w64-mingw32-dlltool
/usr/bin/i686-w64-mingw32-dllwrap
/usr/bin/i686-w64-mingw32-elfedit
/usr/bin/i686-w64-mingw32-gprof
/usr/bin/i686-w64-mingw32-ld
/usr/bin/i686-w64-mingw32-ld.bfd
/usr/bin/i686-w64-mingw32-nm
/usr/bin/i686-w64-mingw32-objcopy
/usr/bin/i686-w64-mingw32-objdump
/usr/bin/i686-w64-mingw32-ranlib
/usr/bin/i686-w64-mingw32-readelf
/usr/bin/i686-w64-mingw32-size
/usr/bin/i686-w64-mingw32-strings
/usr/bin/i686-w64-mingw32-strip
/usr/bin/i686-w64-mingw32-windmc
/usr/bin/i686-w64-mingw32-windres
/usr/i686-w64-mingw32/bin/ar
/usr/i686-w64-mingw32/bin/as
/usr/i686-w64-mingw32/bin/dlltool
/usr/i686-w64-mingw32/bin/ld
/usr/i686-w64-mingw32/bin/ld.bfd
/usr/i686-w64-mingw32/bin/nm
/usr/i686-w64-mingw32/bin/objcopy
/usr/i686-w64-mingw32/bin/objdump
/usr/i686-w64-mingw32/bin/ranlib
/usr/i686-w64-mingw32/bin/readelf
/usr/i686-w64-mingw32/bin/strip
/usr/i686-w64-mingw32/lib/ldscripts/i386pe.x
/usr/i686-w64-mingw32/lib/ldscripts/i386pe.xa
/usr/i686-w64-mingw32/lib/ldscripts/i386pe.xbn
/usr/i686-w64-mingw32/lib/ldscripts/i386pe.xe
/usr/i686-w64-mingw32/lib/ldscripts/i386pe.xn
/usr/i686-w64-mingw32/lib/ldscripts/i386pe.xr
/usr/i686-w64-mingw32/lib/ldscripts/i386pe.xu
/usr/share/doc/binutils-mingw-w64-i686/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/binutils-mingw-w64-i686/changelog.gz
/usr/share/doc/binutils-mingw-w64-i686/copyright
/usr/share/lintian/overrides/binutils-mingw-w64-i686
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-addr2line.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-ar.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-as.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-c++filt.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-dlltool.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-dllwrap.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-elfedit.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-gprof.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-ld.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-ld.bfd.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-nm.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-objcopy.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-objdump.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-ranlib.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-readelf.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-size.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-strings.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-strip.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-windmc.1.gz
/usr/share/man/man1/i686-w64-mingw32-windres.1.gz