Filförteckning för paketet t1utils i sid för arkitekturen sh4

/usr/bin/t1ascii
/usr/bin/t1asm
/usr/bin/t1binary
/usr/bin/t1disasm
/usr/bin/t1mac
/usr/bin/t1unmac
/usr/share/doc/t1utils/README.Debian
/usr/share/doc/t1utils/README.md
/usr/share/doc/t1utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/t1utils/changelog.gz
/usr/share/doc/t1utils/copyright
/usr/share/man/man1/t1ascii.1.gz
/usr/share/man/man1/t1asm.1.gz
/usr/share/man/man1/t1binary.1.gz
/usr/share/man/man1/t1disasm.1.gz
/usr/share/man/man1/t1mac.1.gz
/usr/share/man/man1/t1unmac.1.gz