Filförteckning för paketet python3-photutils i sid för arkitekturen s390x

/usr/lib/python3/dist-packages/photutils-0.7.egg-info/PKG-INFO
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils-0.7.egg-info/dependency_links.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils-0.7.egg-info/not-zip-safe
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils-0.7.egg-info/requires.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils-0.7.egg-info/top_level.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/CITATION
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/_astropy_init.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/_compiler.c
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/_photometry_utils.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/attributes.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/bounding_box.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/circle.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/ellipse.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/mask.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/photometry.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/rectangle.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/tests/test_aperture_common.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/tests/test_bounding_box.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/tests/test_circle.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/tests/test_ellipse.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/tests/test_mask.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/tests/test_photometry.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/aperture/tests/test_rectangle.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/background/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/background/background_2d.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/background/core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/background/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/background/tests/test_background_2d.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/background/tests/test_core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/centroids/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/centroids/core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/centroids/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/centroids/tests/test_core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/compiler_version.cpython-37m-s390x-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/conftest.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/cython_version.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/datasets/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/datasets/data/README.rst
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/datasets/data/fermi_counts.fits.gz
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/datasets/load.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/datasets/make.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/datasets/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/datasets/tests/test_load.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/datasets/tests/test_make.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/findstars.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/data/daofind_test_thresh08.0_fwhm01.0.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/data/daofind_test_thresh08.0_fwhm01.5.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/data/daofind_test_thresh08.0_fwhm02.0.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/data/daofind_test_thresh10.0_fwhm01.0.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/data/daofind_test_thresh10.0_fwhm01.5.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/data/daofind_test_thresh10.0_fwhm02.0.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/data/irafstarfind_test_thresh08.0_fwhm01.0.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/data/irafstarfind_test_thresh08.0_fwhm01.5.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/data/irafstarfind_test_thresh08.0_fwhm02.0.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/data/irafstarfind_test_thresh10.0_fwhm01.0.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/data/irafstarfind_test_thresh10.0_fwhm01.5.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/data/irafstarfind_test_thresh10.0_fwhm02.0.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/test_core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/detection/tests/test_findstars.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/extern/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/extern/sigma_clipping.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/circular_overlap.c
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/circular_overlap.cpython-37m-s390x-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/core.c
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/core.cpython-37m-s390x-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/elliptical_overlap.c
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/elliptical_overlap.cpython-37m-s390x-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/rectangular_overlap.c
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/rectangular_overlap.cpython-37m-s390x-linux-gnu.so
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/tests/test_circular_overlap_grid.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/tests/test_elliptical_overlap_grid.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/geometry/tests/test_rectangular_overlap_grid.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/ellipse.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/fitter.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/geometry.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/harmonics.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/integrator.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/isophote.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/model.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/sample.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/data/M51_table.fits
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/data/README.rst
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/data/synth_highsnr_table.fits
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/data/synth_lowsnr_table.fits
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/data/synth_table.fits
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/data/synth_table_mean.fits
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/data/synth_table_mean.txt
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/make_test_data.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/test_angles.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/test_ellipse.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/test_fitter.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/test_geometry.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/test_harmonics.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/test_integrator.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/test_isophote.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/test_model.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/test_regression.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/isophote/tests/test_sample.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/morphology/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/morphology/core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/morphology/non_parametric.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/morphology/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/morphology/tests/test_core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/morphology/tests/test_non_parametric.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/epsf.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/epsf_stars.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/groupstars.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/matching/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/matching/fourier.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/matching/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/matching/tests/test_fourier.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/matching/tests/test_windows.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/matching/windows.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/models.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/photometry.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/sandbox.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/tests/test_epsf.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/tests/test_epsf_stars.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/tests/test_groupstars.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/tests/test_models.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/tests/test_photometry.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/tests/test_sandbox.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/tests/test_utils.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/psf/utils.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/segmentation/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/segmentation/core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/segmentation/deblend.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/segmentation/detect.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/segmentation/properties.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/segmentation/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/segmentation/tests/test_core.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/segmentation/tests/test_deblend.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/segmentation/tests/test_detect.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/segmentation/tests/test_properties.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/tests/coveragerc
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/_moments.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/_wcs_helpers.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/check_random_state.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/colormaps.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/convolution.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/errors.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/exceptions.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/interpolation.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/misc.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/stats.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/tests/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/tests/test_colormaps.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/tests/test_convolution.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/tests/test_errors.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/tests/test_interpolation.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/tests/test_moments.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/tests/test_random_state.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/tests/test_stats.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/utils/wcs_helpers.py
/usr/lib/python3/dist-packages/photutils/version.py
/usr/share/doc/python3-photutils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-photutils/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-photutils/copyright