Filförteckning för paketet libdbd-sqlite3 i sid för arkitekturen s390x

/usr/lib/s390x-linux-gnu/dbd/libdbdsqlite3.la
/usr/lib/s390x-linux-gnu/dbd/libdbdsqlite3.so
/usr/share/doc-base/libdbd-sqlite3
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/AUTHORS
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/NEWS.gz
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/README
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/changelog.Debian.s390x.gz
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/changelog.gz
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/copyright
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/dbd_sqlite3.pdf
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/dbd_sqlite3/c134.html
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/dbd_sqlite3/c34.html
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/dbd_sqlite3/c47.html
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/dbd_sqlite3/c98.html
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/dbd_sqlite3/copying-fdl.html
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/dbd_sqlite3/f23.html
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/dbd_sqlite3/index.html
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/dbd_sqlite3/x137.html
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/dbd_sqlite3/x209.html
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/dbd_sqlite3/x50.html
/usr/share/doc/libdbd-sqlite3/dbd_sqlite3/x64.html