Filförteckning för paketet libcurl4-nss-dev i sid för arkitekturen s390x

/usr/bin/curl-config
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/curl.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/curlver.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/easy.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/mprintf.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/multi.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/stdcheaders.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/system.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/typecheck-gcc.h
/usr/include/s390x-linux-gnu/curl/urlapi.h
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libcurl-nss.a
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libcurl-nss.la
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libcurl-nss.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libcurl.a
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libcurl.la
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libcurl.so
/usr/lib/s390x-linux-gnu/pkgconfig/libcurl.pc
/usr/share/aclocal/libcurl.m4
/usr/share/doc/libcurl4-nss-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libcurl4-nss-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcurl4-nss-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libcurl4-nss-dev/copyright
/usr/share/man/man1/curl-config.1.gz