Filförteckning för paketet psi3 i sid för arkitekturen ppc64

/usr/bin/psi3
/usr/lib/psi/ccdensity
/usr/lib/psi/ccenergy
/usr/lib/psi/cceom
/usr/lib/psi/cchbar
/usr/lib/psi/cclambda
/usr/lib/psi/ccresponse
/usr/lib/psi/ccsort
/usr/lib/psi/cctriples
/usr/lib/psi/cints
/usr/lib/psi/cis
/usr/lib/psi/clag
/usr/lib/psi/cphf
/usr/lib/psi/cscf
/usr/lib/psi/dboc
/usr/lib/psi/detcas
/usr/lib/psi/detcasman
/usr/lib/psi/detci
/usr/lib/psi/extrema
/usr/lib/psi/geom
/usr/lib/psi/input
/usr/lib/psi/intder
/usr/lib/psi/localize
/usr/lib/psi/mcscf
/usr/lib/psi/mocube
/usr/lib/psi/mp2
/usr/lib/psi/mp2r12
/usr/lib/psi/nonbonded
/usr/lib/psi/oeprop
/usr/lib/psi/optking
/usr/lib/psi/psi2molden
/usr/lib/psi/psiclean
/usr/lib/psi/psimrcc
/usr/lib/psi/response
/usr/lib/psi/stable
/usr/lib/psi/tocprint
/usr/lib/psi/transqt
/usr/lib/psi/transqt2
/usr/share/doc-base/psi3
/usr/share/doc/psi3/CINTS/commandline.html
/usr/share/doc/psi3/CINTS/compile.html
/usr/share/doc/psi3/CINTS/description.html
/usr/share/doc/psi3/CINTS/examples.html
/usr/share/doc/psi3/CINTS/home.html
/usr/share/doc/psi3/CINTS/keywords.html
/usr/share/doc/psi3/CINTS/references.html
/usr/share/doc/psi3/CINTS/toc.html
/usr/share/doc/psi3/README
/usr/share/doc/psi3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/psi3/changelog.Debian.ppc64.gz
/usr/share/doc/psi3/cints.html
/usr/share/doc/psi3/copyright
/usr/share/doc/psi3/examples/casscf-sp.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/cc1.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/cisd-sp.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/dboc-rhf1.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/mp2-direct-sp.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/mp2-opt.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/mp2-scs.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/mp2r12-sp1.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/rhf-lindep1.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/rhf-oeprop.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/rhf-stab.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/scf-freq.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/scf-opt.dat
/usr/share/doc/psi3/examples/scf-polar.dat
/usr/share/doc/psi3/libdpd.html
/usr/share/doc/psi3/libpsio.html
/usr/share/doc/psi3/psirc.example
/usr/share/doc/psi3/txt/libiwl.txt.gz
/usr/share/doc/psi3/userman.ps.gz
/usr/share/man/man1/ccenergy.1.gz
/usr/share/man/man1/cceom.1.gz
/usr/share/man/man1/cints.1.gz
/usr/share/man/man1/clag.1.gz
/usr/share/man/man1/cscf.1.gz
/usr/share/man/man1/dboc.1.gz
/usr/share/man/man1/detcas.1.gz
/usr/share/man/man1/detcasman.1.gz
/usr/share/man/man1/detci.1.gz
/usr/share/man/man1/geom.1.gz
/usr/share/man/man1/input.1.gz
/usr/share/man/man1/mocube.1.gz
/usr/share/man/man1/mp2.1.gz
/usr/share/man/man1/mp2r12.1.gz
/usr/share/man/man1/oeprop.1.gz
/usr/share/man/man1/optking.1.gz
/usr/share/man/man1/psi3.1.gz
/usr/share/man/man1/psiclean.1.gz
/usr/share/man/man1/stable.1.gz
/usr/share/man/man1/tocprint.1.gz
/usr/share/man/man1/transqt.1.gz
/usr/share/psi/pbasis.dat
/usr/share/psi/psi.dat