Filförteckning för paketet libgtksourceview-3.0-dev i sid för arkitekturen ppc64

/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/completion-providers/words/gtksourcecompletionwords.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksource.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourceautocleanups.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcebuffer.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcecompletion.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcecompletioncontext.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcecompletioninfo.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcecompletionitem.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcecompletionproposal.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcecompletionprovider.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourceencoding.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcefile.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcefileloader.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcefilesaver.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcegutter.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcegutterrenderer.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcegutterrendererpixbuf.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcegutterrenderertext.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcelanguage.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcelanguagemanager.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcemap.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcemark.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcemarkattributes.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourceprintcompositor.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourceregion.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcesearchcontext.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcesearchsettings.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcespacedrawer.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcestyle.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcestylescheme.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcestyleschemechooser.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcestyleschemechooserbutton.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcestyleschemechooserwidget.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcestyleschememanager.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcetag.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourcetypes.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourceundomanager.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourceutils.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourceversion.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourceview-enumtypes.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourceview-typebuiltins.h
/usr/include/gtksourceview-3.0/gtksourceview/gtksourceview.h
/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/libgtksourceview-3.0.a
/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/libgtksourceview-3.0.so
/usr/lib/powerpc64-linux-gnu/pkgconfig/gtksourceview-3.0.pc
/usr/share/doc/libgtksourceview-3.0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgtksourceview-3.0-dev/changelog.Debian.ppc64.gz
/usr/share/doc/libgtksourceview-3.0-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libgtksourceview-3.0-dev/copyright
/usr/share/gir-1.0/GtkSource-3.0.gir
/usr/share/vala/vapi/gtksourceview-3.0.deps
/usr/share/vala/vapi/gtksourceview-3.0.vapi