Filförteckning för paketet libghc-cryptonite-conduit-dev i sid för arkitekturen ppc64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc64-linux-ghc-8.4.4/cryptonite-conduit-0.2.2-5VHr4LG3BPjWiobo8pMJ2/Crypto/Cipher/ChaChaPoly1305/Conduit.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc64-linux-ghc-8.4.4/cryptonite-conduit-0.2.2-5VHr4LG3BPjWiobo8pMJ2/Crypto/Cipher/ChaChaPoly1305/Conduit.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc64-linux-ghc-8.4.4/cryptonite-conduit-0.2.2-5VHr4LG3BPjWiobo8pMJ2/Crypto/Hash/Conduit.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc64-linux-ghc-8.4.4/cryptonite-conduit-0.2.2-5VHr4LG3BPjWiobo8pMJ2/Crypto/Hash/Conduit.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc64-linux-ghc-8.4.4/cryptonite-conduit-0.2.2-5VHr4LG3BPjWiobo8pMJ2/Crypto/MAC/HMAC/Conduit.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc64-linux-ghc-8.4.4/cryptonite-conduit-0.2.2-5VHr4LG3BPjWiobo8pMJ2/Crypto/MAC/HMAC/Conduit.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc64-linux-ghc-8.4.4/cryptonite-conduit-0.2.2-5VHr4LG3BPjWiobo8pMJ2/Crypto/PubKey/ECIES/Conduit.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc64-linux-ghc-8.4.4/cryptonite-conduit-0.2.2-5VHr4LG3BPjWiobo8pMJ2/Crypto/PubKey/ECIES/Conduit.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc64-linux-ghc-8.4.4/cryptonite-conduit-0.2.2-5VHr4LG3BPjWiobo8pMJ2/libHScryptonite-conduit-0.2.2-5VHr4LG3BPjWiobo8pMJ2.a
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc64-linux-ghc-8.4.4/libHScryptonite-conduit-0.2.2-5VHr4LG3BPjWiobo8pMJ2-ghc8.4.4.so
/usr/share/doc/libghc-cryptonite-conduit-dev/buildinfo_ppc64.gz
/usr/share/doc/libghc-cryptonite-conduit-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-cryptonite-conduit-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-cryptonite-conduit-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libghc-cryptonite-conduit-dev
/var/lib/ghc/package.conf.d/cryptonite-conduit-0.2.2.conf