Filförteckning för paketet libghc-enumerator-dev i sid för arkitekturen powerpcspe

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/Binary.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/Binary.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/Compatibility.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/Compatibility.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/IO.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/IO.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/Internal.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/Internal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/List.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/List.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/Text.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/Text.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/Trans.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/Trans.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/Util.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/Data/Enumerator/Util.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/enumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP/libHSenumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP.a
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/ppc-linux-ghc-8.2.2/libHSenumerator-0.4.20-5TL9m5Xjcv8AP693ua3GaP-ghc8.2.2.so
/usr/share/doc/libghc-enumerator-dev/buildinfo_powerpcspe.gz
/usr/share/doc/libghc-enumerator-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-enumerator-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libghc-enumerator-dev
/var/lib/ghc/package.conf.d/enumerator-0.4.20.conf