Filförteckning för paketet gir1.2-gtop-2.0 i sid för arkitekturen powerpcspe

/usr/lib/powerpc-linux-gnuspe/girepository-1.0/GTop-2.0.typelib
/usr/share/doc/gir1.2-gtop-2.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gtop-2.0/changelog.gz
/usr/share/doc/gir1.2-gtop-2.0/copyright