Filförteckning för paketet dose-distcheck i sid för arkitekturen powerpcspe

/usr/bin/dose-debcheck
/usr/bin/dose-distcheck
/usr/bin/dose-eclipsecheck
/usr/bin/dose-rpmcheck
/usr/share/doc/dose-distcheck/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/dose-distcheck/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dose-distcheck/changelog.gz
/usr/share/doc/dose-distcheck/copyright
/usr/share/man/man1/dose-debcheck.1.gz
/usr/share/man/man1/dose-distcheck.1.gz
/usr/share/man/man1/dose-eclipsecheck.1.gz
/usr/share/man/man1/dose-rpmcheck.1.gz