Filförteckning för paketet transmission-qt i sid för arkitekturen mipsel

/usr/bin/transmission-qt
/usr/lib/mime/packages/transmission-qt
/usr/share/applications/transmission-qt.desktop
/usr/share/bug/transmission-qt/presubj
/usr/share/doc/transmission-qt
/usr/share/lintian/overrides/transmission-qt
/usr/share/man/man1/transmission-qt.1.gz
/usr/share/menu/transmission-qt
/usr/share/qt5/translations/transmission_de.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_en.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_es.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_eu.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_fr.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_hu.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_id.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_it_IT.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_kk.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_ko.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_lt.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_pl_PL.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_pt_BR.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_ru.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_uk.qm
/usr/share/qt5/translations/transmission_zh_CN.qm