Filförteckning för paketet openjdk-8-jre i sid för arkitekturen mipsel

/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mipsel/bin/policytool
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mipsel/jre/bin/policytool
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mipsel/jre/lib/ext/java-atk-wrapper.jar
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mipsel/jre/lib/ext/libatk-wrapper.so
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mipsel/jre/lib/mipsel/libicedtea-sound.so
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mipsel/jre/lib/mipsel/libjsoundalsa.so
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mipsel/jre/lib/mipsel/libsplashscreen.so
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mipsel/jre/man/ja_JP.UTF-8/man1/policytool.1.gz
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mipsel/jre/man/man1/policytool.1.gz
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mipsel/man/ja_JP.UTF-8/man1/policytool.1.gz
/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-mipsel/man/man1/policytool.1.gz
/usr/share/application-registry/openjdk-8-archive.applications
/usr/share/applications/openjdk-8-policytool.desktop
/usr/share/doc/openjdk-8-jre
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/openjdk-8.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/openjdk-8.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/openjdk-8.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/openjdk-8.png
/usr/share/lintian/overrides/openjdk-8-jre
/usr/share/mime-info/openjdk-8-archive.keys
/usr/share/mime-info/openjdk-8-archive.mime
/usr/share/pixmaps/openjdk-8.xpm