Filförteckning för paketet libghc-cryptonite-conduit-dev i sid för arkitekturen mipsel

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mips-linux-ghc-8.6.5/cryptonite-conduit-0.2.2-EkWmlkTRi6b22GVZPz6wdH/Crypto/Cipher/ChaChaPoly1305/Conduit.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mips-linux-ghc-8.6.5/cryptonite-conduit-0.2.2-EkWmlkTRi6b22GVZPz6wdH/Crypto/Cipher/ChaChaPoly1305/Conduit.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mips-linux-ghc-8.6.5/cryptonite-conduit-0.2.2-EkWmlkTRi6b22GVZPz6wdH/Crypto/Hash/Conduit.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mips-linux-ghc-8.6.5/cryptonite-conduit-0.2.2-EkWmlkTRi6b22GVZPz6wdH/Crypto/Hash/Conduit.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mips-linux-ghc-8.6.5/cryptonite-conduit-0.2.2-EkWmlkTRi6b22GVZPz6wdH/Crypto/MAC/HMAC/Conduit.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mips-linux-ghc-8.6.5/cryptonite-conduit-0.2.2-EkWmlkTRi6b22GVZPz6wdH/Crypto/MAC/HMAC/Conduit.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mips-linux-ghc-8.6.5/cryptonite-conduit-0.2.2-EkWmlkTRi6b22GVZPz6wdH/Crypto/PubKey/ECIES/Conduit.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mips-linux-ghc-8.6.5/cryptonite-conduit-0.2.2-EkWmlkTRi6b22GVZPz6wdH/Crypto/PubKey/ECIES/Conduit.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mips-linux-ghc-8.6.5/cryptonite-conduit-0.2.2-EkWmlkTRi6b22GVZPz6wdH/libHScryptonite-conduit-0.2.2-EkWmlkTRi6b22GVZPz6wdH.a
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/mips-linux-ghc-8.6.5/libHScryptonite-conduit-0.2.2-EkWmlkTRi6b22GVZPz6wdH-ghc8.6.5.so
/usr/share/doc/libghc-cryptonite-conduit-dev/buildinfo_mipsel.gz
/usr/share/doc/libghc-cryptonite-conduit-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-cryptonite-conduit-dev/changelog.Debian.mipsel.gz
/usr/share/doc/libghc-cryptonite-conduit-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-cryptonite-conduit-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libghc-cryptonite-conduit-dev
/var/lib/ghc/package.conf.d/cryptonite-conduit-0.2.2.conf