Filförteckning för paketet libghc-unordered-containers-dev i sid för arkitekturen m68k

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/libHSunordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV-ghc8.4.4.so
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/Array.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/Array.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/Base.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/Base.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/Lazy.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/Lazy.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/List.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/List.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/Strict.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/Strict.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/Unsafe.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/Unsafe.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/UnsafeShift.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashMap/UnsafeShift.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashSet.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/Data/HashSet.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.4.4/unordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV/libHSunordered-containers-0.2.9.0-D29DBTdibk7GcEJszMbIZV.a
/usr/share/doc/libghc-unordered-containers-dev/buildinfo_m68k.gz
/usr/share/doc/libghc-unordered-containers-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-unordered-containers-dev/changelog.Debian.m68k.gz
/usr/share/doc/libghc-unordered-containers-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-unordered-containers-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libghc-unordered-containers-dev
/var/lib/ghc/package.conf.d/unordered-containers-0.2.9.0.conf