Filförteckning för paketet libghc-hpack-prof i sid för arkitekturen m68k

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Data/Aeson/Config/FromValue.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Data/Aeson/Config/Parser.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Data/Aeson/Config/Types.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Data/Aeson/Config/Util.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/CabalFile.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Config.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Defaults.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Haskell.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Options.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Render.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Render/Dsl.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Render/Hints.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Syntax/Defaults.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Syntax/Dependency.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Syntax/Git.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Utf8.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Util.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Hpack/Yaml.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/Paths_hpack.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/m68k-linux-ghc-8.6.5/hpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5/libHShpack-0.28.2-L2cIe5wwqZpLV7o2qOusQ5_p.a
/usr/share/doc/libghc-hpack-prof/buildinfo_m68k.gz
/usr/share/doc/libghc-hpack-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-hpack-prof/changelog.Debian.m68k.gz
/usr/share/doc/libghc-hpack-prof/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-hpack-prof/copyright