Filförteckning för paketet stunnel4 i sid för arkitekturen kfreebsd-i386

/etc/default/stunnel4
/etc/init.d/stunnel4
/etc/logrotate.d/stunnel4
/etc/ppp/ip-down.d/0stunnel4
/etc/ppp/ip-up.d/0stunnel4
/etc/stunnel/README
/usr/bin/stunnel
/usr/bin/stunnel3
/usr/bin/stunnel4
/usr/lib/i386-kfreebsd-gnu/stunnel/libstunnel.so
/usr/share/doc-base/stunnel4
/usr/share/doc/stunnel4/BUGS
/usr/share/doc/stunnel4/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/stunnel4/NEWS.gz
/usr/share/doc/stunnel4/README
/usr/share/doc/stunnel4/README.Debian
/usr/share/doc/stunnel4/TODO
/usr/share/doc/stunnel4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/stunnel4/contrib/StunnelConf-0.1.pl
/usr/share/doc/stunnel4/copyright
/usr/share/doc/stunnel4/examples/ca.html
/usr/share/doc/stunnel4/examples/ca.pl
/usr/share/doc/stunnel4/examples/importCA.html
/usr/share/doc/stunnel4/examples/importCA.sh
/usr/share/doc/stunnel4/examples/openssl.cnf
/usr/share/doc/stunnel4/examples/stunnel.conf-sample.gz
/usr/share/doc/stunnel4/stunnel.html
/usr/share/doc/stunnel4/stunnel.pl.html
/usr/share/lintian/overrides/stunnel4
/usr/share/man/man8/stunnel.8.gz
/usr/share/man/man8/stunnel3.8.gz
/usr/share/man/man8/stunnel4.8.gz
/usr/share/man/pl/man8/stunnel4.8.gz