Filförteckning för paketet ntfs-3g i sid för arkitekturen kfreebsd-amd64

/bin/lowntfs-3g
/bin/ntfs-3g
/bin/ntfs-3g.probe
/bin/ntfscat
/bin/ntfscluster
/bin/ntfscmp
/bin/ntfsfallocate
/bin/ntfsfix
/bin/ntfsinfo
/bin/ntfsls
/bin/ntfsmove
/bin/ntfsrecover
/bin/ntfssecaudit
/bin/ntfstruncate
/bin/ntfsusermap
/bin/ntfswipe
/sbin/mkfs.ntfs
/sbin/mkntfs
/sbin/mount.lowntfs-3g
/sbin/mount.ntfs
/sbin/mount.ntfs-3g
/sbin/ntfsclone
/sbin/ntfscp
/sbin/ntfslabel
/sbin/ntfsresize
/sbin/ntfsundelete
/usr/bin/ntfsdecrypt
/usr/share/doc/ntfs-3g/README.Debian
/usr/share/doc/ntfs-3g/README.gz
/usr/share/doc/ntfs-3g/TODO.Debian
/usr/share/doc/ntfs-3g/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ntfs-3g/changelog.gz
/usr/share/doc/ntfs-3g/copyright
/usr/share/hal/fdi/policy/10osvendor/25-ntfs-3g-policy.fdi
/usr/share/initramfs-tools/hooks/ntfs_3g
/usr/share/initramfs-tools/scripts/local-bottom/ntfs_3g
/usr/share/initramfs-tools/scripts/local-premount/ntfs_3g
/usr/share/man/man8/lowntfs-3g.8.gz
/usr/share/man/man8/mkfs.ntfs.8.gz
/usr/share/man/man8/mkntfs.8.gz
/usr/share/man/man8/mount.lowntfs-3g.8.gz
/usr/share/man/man8/mount.ntfs-3g.8.gz
/usr/share/man/man8/mount.ntfs.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfs-3g.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfs-3g.probe.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfscat.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfsclone.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfscluster.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfscmp.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfscp.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfsdecrypt.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfsfallocate.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfsfix.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfsinfo.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfslabel.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfsls.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfsprogs.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfsrecover.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfsresize.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfssecaudit.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfstruncate.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfsundelete.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfsusermap.8.gz
/usr/share/man/man8/ntfswipe.8.gz