Filförteckning för paketet gnumeric-plugins-extra i sid för arkitekturen i386

/usr/lib/gnumeric/1.12.45/plugins/gnome-glossary/glossary-po-header
/usr/lib/gnumeric/1.12.45/plugins/gnome-glossary/gnome_glossary.py
/usr/lib/gnumeric/1.12.45/plugins/gnome-glossary/plugin.xml
/usr/lib/gnumeric/1.12.45/plugins/perl-func/perl_func.pl
/usr/lib/gnumeric/1.12.45/plugins/perl-func/plugin.xml
/usr/lib/gnumeric/1.12.45/plugins/perl-loader/perl_loader.so
/usr/lib/gnumeric/1.12.45/plugins/perl-loader/plugin.xml
/usr/lib/gnumeric/1.12.45/plugins/py-func/plugin.xml
/usr/lib/gnumeric/1.12.45/plugins/py-func/py_func.py
/usr/lib/gnumeric/1.12.45/plugins/python-loader/plugin.xml
/usr/lib/gnumeric/1.12.45/plugins/python-loader/python_loader.so
/usr/lib/gnumeric/1.12.45/plugins/python-loader/ui-console-menu.xml
/usr/share/doc/gnumeric-plugins-extra/buildinfo_i386.gz
/usr/share/doc/gnumeric-plugins-extra/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnumeric-plugins-extra/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/gnumeric-plugins-extra/changelog.gz
/usr/share/doc/gnumeric-plugins-extra/copyright
/usr/share/lintian/overrides/gnumeric-plugins-extra