Filförteckning för paketet llvm-dev i sid för arkitekturen hurd-i386

/usr/include/llvm
/usr/include/llvm-c
/usr/lib/LLVMgold.so
/usr/lib/libLTO.so
/usr/share/doc/llvm-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/llvm-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/llvm-dev/copyright
/usr/share/emacs/site-lisp/llvm
/usr/share/vim/addons/syntax/llvm.vim
/usr/share/vim/addons/syntax/tablegen.vim