Filförteckning för paketet librpcsecgss-dev i sid för arkitekturen hppa

/usr/include/rpcsecgss/rpc/auth.h
/usr/include/rpcsecgss/rpc/auth_gss.h
/usr/include/rpcsecgss/rpc/rpc.h
/usr/include/rpcsecgss/rpc/rpcsecgss_rename.h
/usr/include/rpcsecgss/rpc/svc.h
/usr/include/rpcsecgss/rpc/svc_auth.h
/usr/lib/hppa-linux-gnu/librpcsecgss.a
/usr/lib/hppa-linux-gnu/librpcsecgss.so
/usr/lib/hppa-linux-gnu/pkgconfig/librpcsecgss.pc
/usr/share/doc/librpcsecgss-dev/NEWS.gz
/usr/share/doc/librpcsecgss-dev/README
/usr/share/doc/librpcsecgss-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/librpcsecgss-dev/changelog.Debian.hppa.gz
/usr/share/doc/librpcsecgss-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/librpcsecgss-dev/copyright