Filförteckning för paketet libpython3.8-dbg i sid för arkitekturen hppa

/usr/bin/hppa-linux-gnu-python3.8-dbg-config
/usr/bin/hppa-linux-gnu-python3.8d-config
/usr/include/hppa-linux-gnu/python3.8d/pyconfig.h
/usr/include/python3.8d/Python-ast.h
/usr/include/python3.8d/Python.h
/usr/include/python3.8d/abstract.h
/usr/include/python3.8d/asdl.h
/usr/include/python3.8d/ast.h
/usr/include/python3.8d/bitset.h
/usr/include/python3.8d/bltinmodule.h
/usr/include/python3.8d/boolobject.h
/usr/include/python3.8d/bytearrayobject.h
/usr/include/python3.8d/bytes_methods.h
/usr/include/python3.8d/bytesobject.h
/usr/include/python3.8d/cellobject.h
/usr/include/python3.8d/ceval.h
/usr/include/python3.8d/classobject.h
/usr/include/python3.8d/code.h
/usr/include/python3.8d/codecs.h
/usr/include/python3.8d/compile.h
/usr/include/python3.8d/complexobject.h
/usr/include/python3.8d/context.h
/usr/include/python3.8d/cpython
/usr/include/python3.8d/datetime.h
/usr/include/python3.8d/descrobject.h
/usr/include/python3.8d/dictobject.h
/usr/include/python3.8d/dtoa.h
/usr/include/python3.8d/dynamic_annotations.h
/usr/include/python3.8d/enumobject.h
/usr/include/python3.8d/errcode.h
/usr/include/python3.8d/eval.h
/usr/include/python3.8d/fileobject.h
/usr/include/python3.8d/fileutils.h
/usr/include/python3.8d/floatobject.h
/usr/include/python3.8d/frameobject.h
/usr/include/python3.8d/funcobject.h
/usr/include/python3.8d/genobject.h
/usr/include/python3.8d/graminit.h
/usr/include/python3.8d/grammar.h
/usr/include/python3.8d/import.h
/usr/include/python3.8d/internal
/usr/include/python3.8d/interpreteridobject.h
/usr/include/python3.8d/intrcheck.h
/usr/include/python3.8d/iterobject.h
/usr/include/python3.8d/listobject.h
/usr/include/python3.8d/longintrepr.h
/usr/include/python3.8d/longobject.h
/usr/include/python3.8d/marshal.h
/usr/include/python3.8d/memoryobject.h
/usr/include/python3.8d/methodobject.h
/usr/include/python3.8d/modsupport.h
/usr/include/python3.8d/moduleobject.h
/usr/include/python3.8d/namespaceobject.h
/usr/include/python3.8d/node.h
/usr/include/python3.8d/object.h
/usr/include/python3.8d/objimpl.h
/usr/include/python3.8d/odictobject.h
/usr/include/python3.8d/opcode.h
/usr/include/python3.8d/osdefs.h
/usr/include/python3.8d/osmodule.h
/usr/include/python3.8d/parsetok.h
/usr/include/python3.8d/patchlevel.h
/usr/include/python3.8d/picklebufobject.h
/usr/include/python3.8d/py_curses.h
/usr/include/python3.8d/pyarena.h
/usr/include/python3.8d/pycapsule.h
/usr/include/python3.8d/pyconfig.h
/usr/include/python3.8d/pyctype.h
/usr/include/python3.8d/pydebug.h
/usr/include/python3.8d/pydtrace.h
/usr/include/python3.8d/pyerrors.h
/usr/include/python3.8d/pyexpat.h
/usr/include/python3.8d/pyfpe.h
/usr/include/python3.8d/pyhash.h
/usr/include/python3.8d/pylifecycle.h
/usr/include/python3.8d/pymacconfig.h
/usr/include/python3.8d/pymacro.h
/usr/include/python3.8d/pymath.h
/usr/include/python3.8d/pymem.h
/usr/include/python3.8d/pyport.h
/usr/include/python3.8d/pystate.h
/usr/include/python3.8d/pystrcmp.h
/usr/include/python3.8d/pystrhex.h
/usr/include/python3.8d/pystrtod.h
/usr/include/python3.8d/pythonrun.h
/usr/include/python3.8d/pythread.h
/usr/include/python3.8d/pytime.h
/usr/include/python3.8d/rangeobject.h
/usr/include/python3.8d/setobject.h
/usr/include/python3.8d/sliceobject.h
/usr/include/python3.8d/structmember.h
/usr/include/python3.8d/structseq.h
/usr/include/python3.8d/symtable.h
/usr/include/python3.8d/sysmodule.h
/usr/include/python3.8d/token.h
/usr/include/python3.8d/traceback.h
/usr/include/python3.8d/tracemalloc.h
/usr/include/python3.8d/tupleobject.h
/usr/include/python3.8d/typeslots.h
/usr/include/python3.8d/ucnhash.h
/usr/include/python3.8d/unicodeobject.h
/usr/include/python3.8d/warnings.h
/usr/include/python3.8d/weakrefobject.h
/usr/lib/hppa-linux-gnu/libpython3.8d.a
/usr/lib/hppa-linux-gnu/libpython3.8d.so
/usr/lib/hppa-linux-gnu/libpython3.8d.so.1
/usr/lib/hppa-linux-gnu/libpython3.8d.so.1.0
/usr/lib/hppa-linux-gnu/pkgconfig/python-3.8-dbg-embed.pc
/usr/lib/hppa-linux-gnu/pkgconfig/python-3.8-dbg.pc
/usr/lib/hppa-linux-gnu/pkgconfig/python-3.8d-embed.pc
/usr/lib/hppa-linux-gnu/pkgconfig/python-3.8d.pc
/usr/lib/python3.8/_sysconfigdata_d_hppa-linux-gnu.py
/usr/lib/python3.8/config-3.8d-hppa-linux-gnu/Makefile
/usr/lib/python3.8/config-3.8d-hppa-linux-gnu/Setup
/usr/lib/python3.8/config-3.8d-hppa-linux-gnu/Setup.local
/usr/lib/python3.8/config-3.8d-hppa-linux-gnu/config.c
/usr/lib/python3.8/config-3.8d-hppa-linux-gnu/config.c.in
/usr/lib/python3.8/config-3.8d-hppa-linux-gnu/install-sh
/usr/lib/python3.8/config-3.8d-hppa-linux-gnu/libpython3.8.so
/usr/lib/python3.8/config-3.8d-hppa-linux-gnu/libpython3.8d.a
/usr/lib/python3.8/config-3.8d-hppa-linux-gnu/libpython3.8d.so
/usr/lib/python3.8/config-3.8d-hppa-linux-gnu/makesetup
/usr/lib/python3.8/config-3.8d-hppa-linux-gnu/python-config.py
/usr/lib/python3.8/config-3.8d-hppa-linux-gnu/python.o
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_asyncio.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_bz2.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_codecs_cn.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_codecs_hk.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_codecs_iso2022.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_codecs_jp.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_codecs_kr.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_codecs_tw.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_contextvars.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_crypt.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_ctypes.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_ctypes_test.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_curses.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_curses_panel.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_dbm.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_decimal.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_hashlib.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_json.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_lsprof.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_lzma.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_multibytecodec.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_multiprocessing.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_opcode.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_posixshmem.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_queue.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_sqlite3.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_ssl.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_testbuffer.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_testcapi.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_testimportmultiple.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_testinternalcapi.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_testmultiphase.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_uuid.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_xxsubinterpreters.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/_xxtestfuzz.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/audioop.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/mmap.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/nis.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/ossaudiodev.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/parser.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/readline.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/resource.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/lib/python3.8/lib-dynload/termios.cpython-38d-hppa-linux-gnu.so
/usr/share/doc/libpython3.8-dbg
/usr/share/lintian/overrides/libpython3.8-dbg
/usr/share/man/man1/hppa-linux-gnu-python3.8-dbg-config.1.gz
/usr/share/man/man1/hppa-linux-gnu-python3.8d-config.1.gz