Filförteckning för paketet libosinfo-1.0-dev i sid för arkitekturen hppa

/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_avatar_format.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_datamap.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_datamaplist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_db.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_deployment.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_deploymentlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_device.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_device_driver.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_device_driverlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_devicelink.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_devicelinkfilter.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_devicelinklist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_devicelist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_entity.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_enum_types.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_filter.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_image.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_imagelist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_install_config.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_install_config_param.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_install_config_paramlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_install_script.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_install_scriptlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_list.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_loader.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_media.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_medialist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_os.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_os_variant.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_os_variantlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_oslist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_platform.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_platformlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_product.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_productfilter.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_productlist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_resources.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_resourceslist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_tree.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_treelist.h
/usr/include/libosinfo-1.0/osinfo/osinfo_version.h
/usr/lib/hppa-linux-gnu/libosinfo-1.0.so
/usr/lib/hppa-linux-gnu/pkgconfig/libosinfo-1.0.pc
/usr/share/doc/libosinfo-1.0-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libosinfo-1.0-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libosinfo-1.0-dev/copyright
/usr/share/gir-1.0/Libosinfo-1.0.gir
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/Libosinfo-osinfo-enum-types.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/Libosinfo-osinfo-version.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/Libosinfo.devhelp2
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoAvatarFormat.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoDatamap.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoDatamapList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoDb.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoDeployment.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoDeploymentList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoDevice.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoDeviceDriver.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoDeviceDriverList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoDeviceLink.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoDeviceLinkFilter.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoDeviceLinkList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoDeviceList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoEntity.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoFilter.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoImage.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoImageList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoInstallConfig.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoInstallConfigParam.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoInstallConfigParamList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoInstallScript.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoInstallScriptList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoLoader.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoMedia.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoMediaList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoOs.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoOsList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoOsVariant.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoOsVariantList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoPlatform.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoPlatformList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoProduct.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoProductFilter.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoProductList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoResources.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoResourcesList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoTree.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/OsinfoTreeList.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/annotation-glossary.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/api-index-full.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/ch01.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/depr-index.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/home.png
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/index.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/left-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/left.png
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/object-tree.html
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/right-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/right.png
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/style.css
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/up-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/Libosinfo/up.png
/usr/share/vala/vapi/libosinfo-1.0.vapi