Filförteckning för paketet libghc-xmonad-wallpaper-prof i sid för arkitekturen hppa

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.4.4/xmonad-wallpaper-0.0.1.4-4lzGKXRmHsQ4bJl5vzbgAw/XMonad/Wallpaper.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.4.4/xmonad-wallpaper-0.0.1.4-4lzGKXRmHsQ4bJl5vzbgAw/XMonad/Wallpaper/Expand.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.4.4/xmonad-wallpaper-0.0.1.4-4lzGKXRmHsQ4bJl5vzbgAw/XMonad/Wallpaper/Find.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/hppa-linux-ghc-8.4.4/xmonad-wallpaper-0.0.1.4-4lzGKXRmHsQ4bJl5vzbgAw/libHSxmonad-wallpaper-0.0.1.4-4lzGKXRmHsQ4bJl5vzbgAw_p.a
/usr/share/doc/libghc-xmonad-wallpaper-prof/buildinfo_hppa.gz
/usr/share/doc/libghc-xmonad-wallpaper-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-xmonad-wallpaper-prof/changelog.Debian.hppa.gz
/usr/share/doc/libghc-xmonad-wallpaper-prof/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-xmonad-wallpaper-prof/copyright