Filförteckning för paketet getdp i sid för arkitekturen hppa

/usr/bin/getdp
/usr/share/doc/getdp/README.Debian
/usr/share/doc/getdp/README.txt
/usr/share/doc/getdp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/getdp/changelog.Debian.hppa.gz
/usr/share/doc/getdp/copyright
/usr/share/doc/getdp/demos/magnet.geo
/usr/share/doc/getdp/demos/magnet.msh.gz
/usr/share/doc/getdp/demos/magnet.pro
/usr/share/doc/getdp/demos/magnet_data.pro
/usr/share/doc/getdp/getdp.html
/usr/share/man/man1/getdp.1.gz