Filförteckning för paketet libmuffin-dev i sid för arkitekturen armhf

/usr/include/muffin/clutter-0/cally/cally-actor.h
/usr/include/muffin/clutter-0/cally/cally-clone.h
/usr/include/muffin/clutter-0/cally/cally-factory.h
/usr/include/muffin/clutter-0/cally/cally-group.h
/usr/include/muffin/clutter-0/cally/cally-main.h
/usr/include/muffin/clutter-0/cally/cally-rectangle.h
/usr/include/muffin/clutter-0/cally/cally-root.h
/usr/include/muffin/clutter-0/cally/cally-stage.h
/usr/include/muffin/clutter-0/cally/cally-text.h
/usr/include/muffin/clutter-0/cally/cally-texture.h
/usr/include/muffin/clutter-0/cally/cally-util.h
/usr/include/muffin/clutter-0/cally/cally.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-action.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-actor-meta.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-actor.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-align-constraint.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-animatable.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-autocleanups.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-backend.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-bin-layout.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-bind-constraint.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-binding-pool.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-blur-effect.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-box-layout.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-brightness-contrast-effect.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-cairo.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-canvas.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-child-meta.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-click-action.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-clone.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-color-static.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-color.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-colorize-effect.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-config.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-constraint.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-container.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-content.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-deform-effect.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-deprecated.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-desaturate-effect.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-device-manager.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-drag-action.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-drop-action.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-effect.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-enum-types.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-enums.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-event.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-feature.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-fixed-layout.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-flow-layout.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-gesture-action.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-grid-layout.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-group.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-image.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-input-device-tool.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-input-device.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-input-focus.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-input-method.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-interval.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-keyframe-transition.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-keysyms.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-layout-manager.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-layout-meta.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-macros.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-main.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-marshal.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-muffin.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-offscreen-effect.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-page-turn-effect.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-paint-node.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-paint-nodes.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-pan-action.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-path-constraint.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-path.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-property-transition.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-rotate-action.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-script.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-scriptable.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-scroll-actor.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-settings.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-shader-effect.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-shader-types.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-snap-constraint.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-stage-manager.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-stage.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-swipe-action.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-tap-action.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-test-utils.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-text-buffer.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-text.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-texture.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-timeline.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-transition-group.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-transition.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-types.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-units.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-version.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-virtual-input-device.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter-zoom-action.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/clutter.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-actor.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-alpha.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-animatable.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-animation.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-animator.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-backend.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-behaviour-depth.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-behaviour-ellipse.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-behaviour-opacity.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-behaviour-path.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-behaviour-rotate.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-behaviour-scale.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-behaviour.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-bin-layout.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-box.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-cairo-texture.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-container.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-frame-source.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-group.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-input-device.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-keysyms.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-list-model.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-main.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-media.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-model.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-rectangle.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-score.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-shader.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-stage-manager.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-stage.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-state.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-table-layout.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-texture.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-timeline.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-timeout-pool.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/deprecated/clutter-util.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/egl/clutter-egl-headers.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/egl/clutter-egl.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/evdev/clutter-evdev.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/wayland/clutter-wayland-compositor.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/wayland/clutter-wayland-surface.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/x11/clutter-x11-texture-pixmap.h
/usr/include/muffin/clutter-0/clutter/x11/clutter-x11.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl-pango/cogl-pango.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl-path/cogl-path-enum-types.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl-path/cogl-path-functions.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl-path/cogl-path-types.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl-path/cogl-path.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-atlas-texture.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-attribute-buffer.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-attribute.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-auto-texture.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-bitmap.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-buffer.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-clutter.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-color.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-context.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-defines.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-deprecated.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-depth-state.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-display.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-egl-defines.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-egl.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-error.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-euler.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-fence.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-frame-info.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-framebuffer.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-gles2-types.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-gles2.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-glib-source.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-glx.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-gtype-private.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-index-buffer.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-indices.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-macros.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-material-compat.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-matrix-stack.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-matrix.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-meta-texture.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-muffin.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-object.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-offscreen.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-onscreen-template.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-onscreen.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-output.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-pango.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-pipeline-layer-state.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-pipeline-state.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-pipeline.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-pixel-buffer.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-poll.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-primitive-texture.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-primitive.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-primitives.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-quaternion.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-renderer.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-shader.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-snippet.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-sub-texture.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-swap-chain.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-texture-2d-gl.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-texture-2d-sliced.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-texture-2d.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-texture-3d.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-texture-pixmap-x11.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-texture-rectangle.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-texture.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-type-casts.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-types.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-vector.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-version.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-vertex-buffer.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-wayland-server.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-xlib-renderer.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl-xlib.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/cogl1-context.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/deprecated/cogl-auto-texture.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/deprecated/cogl-clutter-xlib.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/deprecated/cogl-clutter.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/deprecated/cogl-framebuffer-deprecated.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/deprecated/cogl-material-compat.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/deprecated/cogl-shader.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/deprecated/cogl-type-casts.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/deprecated/cogl-vertex-buffer.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/gl-prototypes/cogl-core-functions.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/gl-prototypes/cogl-gles2-functions.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/gl-prototypes/cogl-glsl-functions.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/gl-prototypes/cogl-in-gles-core-functions.h
/usr/include/muffin/cogl/cogl/gl-prototypes/cogl-in-gles2-core-functions.h
/usr/include/muffin/meta/atomnames.h
/usr/include/muffin/meta/boxes.h
/usr/include/muffin/meta/common.h
/usr/include/muffin/meta/compositor-muffin.h
/usr/include/muffin/meta/compositor.h
/usr/include/muffin/meta/display.h
/usr/include/muffin/meta/errors.h
/usr/include/muffin/meta/gradient.h
/usr/include/muffin/meta/group.h
/usr/include/muffin/meta/keybindings.h
/usr/include/muffin/meta/main.h
/usr/include/muffin/meta/meta-background-actor.h
/usr/include/muffin/meta/meta-plugin.h
/usr/include/muffin/meta/meta-shadow-factory.h
/usr/include/muffin/meta/meta-shaped-texture.h
/usr/include/muffin/meta/meta-window-actor.h
/usr/include/muffin/meta/prefs.h
/usr/include/muffin/meta/preview-widget.h
/usr/include/muffin/meta/screen.h
/usr/include/muffin/meta/theme.h
/usr/include/muffin/meta/types.h
/usr/include/muffin/meta/util.h
/usr/include/muffin/meta/window.h
/usr/include/muffin/meta/workspace.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libmuffin.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/libmuffin.pc
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/muffin-clutter-0.pc
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/muffin-clutter-x11-0.pc
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/muffin-cogl-0.pc
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/muffin-cogl-pango-0.pc
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/muffin-cogl-path-0.pc
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/muffin-plugins.pc
/usr/share/doc/libmuffin-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmuffin-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libmuffin-dev/copyright
/usr/share/gir-1.0/Cally-0.gir
/usr/share/gir-1.0/Clutter-0.gir
/usr/share/gir-1.0/ClutterX11-0.gir
/usr/share/gir-1.0/Cogl-0.gir
/usr/share/gir-1.0/CoglPango-0.gir
/usr/share/gir-1.0/Meta-Muffin.0.gir
/usr/share/lintian/overrides/libmuffin-dev