Filförteckning för paketet dirmngr i sid för arkitekturen armhf

/usr/bin/dirmngr
/usr/bin/dirmngr-client
/usr/lib/gnupg/dirmngr_ldap
/usr/lib/systemd/user/dirmngr.service
/usr/lib/systemd/user/dirmngr.socket
/usr/lib/systemd/user/sockets.target.wants/dirmngr.socket
/usr/share/doc/dirmngr/AUTHORS
/usr/share/doc/dirmngr/KEYSERVER
/usr/share/doc/dirmngr/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/dirmngr/NEWS.gz
/usr/share/doc/dirmngr/README.Debian
/usr/share/doc/dirmngr/THANKS.gz
/usr/share/doc/dirmngr/TODO
/usr/share/doc/dirmngr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dirmngr/changelog.gz
/usr/share/doc/dirmngr/copyright
/usr/share/gnupg/sks-keyservers.netCA.pem
/usr/share/man/man1/dirmngr-client.1.gz
/usr/share/man/man8/dirmngr.8.gz