Filförteckning för paketet libghc-pipes-dev i sid för arkitekturen arm64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/libHSpipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T-ghc8.6.5.so
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/Pipes.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/Pipes.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/Pipes/Core.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/Pipes/Core.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/Pipes/Internal.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/Pipes/Internal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/Pipes/Lift.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/Pipes/Lift.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/Pipes/Prelude.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/Pipes/Prelude.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/Pipes/Tutorial.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/Pipes/Tutorial.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/aarch64-linux-ghc-8.6.5/pipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T/libHSpipes-4.3.10-CWqKrQH1HmKDLnxGTBWR7T.a
/usr/share/doc/libghc-pipes-dev/buildinfo_arm64.gz
/usr/share/doc/libghc-pipes-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-pipes-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-pipes-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libghc-pipes-dev
/var/lib/ghc/package.conf.d/pipes-4.3.10.conf
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pipes-4.1.2/ghc-7.6.3/HSpipes-4.1.2.o
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pipes-4.1.2/ghc-7.6.3/Pipes.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pipes-4.1.2/ghc-7.6.3/Pipes/Core.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pipes-4.1.2/ghc-7.6.3/Pipes/Internal.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pipes-4.1.2/ghc-7.6.3/Pipes/Lift.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pipes-4.1.2/ghc-7.6.3/Pipes/Prelude.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pipes-4.1.2/ghc-7.6.3/Pipes/Tutorial.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/pipes-4.1.2/ghc-7.6.3/libHSpipes-4.1.2.a
/usr/share/doc/libghc-pipes-dev/buildinfo_arm64.gz
/usr/share/doc/libghc-pipes-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-pipes-dev/copyright
/var/lib/ghc/package.conf.d/pipes-4.1.2.conf