Filförteckning för paketet gcc-7 i sid för arkitekturen arm64

/usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcc-7
/usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcc-ar-7
/usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcc-nm-7
/usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcc-ranlib-7
/usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcov-7
/usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcov-dump-7
/usr/bin/aarch64-linux-gnu-gcov-tool-7
/usr/bin/gcc-7
/usr/bin/gcc-ar-7
/usr/bin/gcc-nm-7
/usr/bin/gcc-ranlib-7
/usr/bin/gcov-7
/usr/bin/gcov-dump-7
/usr/bin/gcov-tool-7
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/collect2
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/libcc1.so
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/libgomp.spec
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/libitm.spec
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/liblto_plugin.so
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/liblto_plugin.so.0
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/liblto_plugin.so.0.0.0
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/libsanitizer.spec
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/lto-wrapper
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/lto1
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/plugin/libcc1plugin.so
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/plugin/libcc1plugin.so.0
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/plugin/libcc1plugin.so.0.0.0
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/plugin/libcp1plugin.so
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/plugin/libcp1plugin.so.0
/usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/7/plugin/libcp1plugin.so.0.0.0
/usr/share/doc/gcc-7
/usr/share/doc/gcc-7-base/NEWS.gz
/usr/share/doc/gcc-7-base/NEWS.html
/usr/share/doc/gcc-7-base/README.Bugs
/usr/share/doc/gcc-7-base/README.ssp
/usr/share/doc/gcc-7-base/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-7-base/gcc.css
/usr/share/doc/gcc-7-base/gcc/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-7-base/gomp/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-7-base/itm/changelog.gz
/usr/share/doc/gcc-7-base/sanitizer/changelog.gz
/usr/share/lintian/overrides/gcc-7
/usr/share/man/man1/aarch64-linux-gnu-gcc-ar-7.1.gz
/usr/share/man/man1/aarch64-linux-gnu-gcc-nm-7.1.gz
/usr/share/man/man1/aarch64-linux-gnu-gcc-ranlib-7.1.gz
/usr/share/man/man1/gcc-ar-7.1.gz
/usr/share/man/man1/gcc-nm-7.1.gz
/usr/share/man/man1/gcc-ranlib-7.1.gz