Filförteckning för paketet calligrasheets i sid för arkitekturen arm64

/etc/xdg/calligrasheetsrc
/usr/bin/calligrasheets
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcalligrasheetscommon.so.16
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcalligrasheetscommon.so.16.0.0
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcalligrasheetsodf.so.16
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcalligrasheetsodf.so.16.0.0
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libkdeinit5_calligrasheets.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/deferred/calligra_shape_spreadsheet-deferred.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_applixspread2kspread.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_csv2sheets.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_dbase2kspread.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_gnumeric2sheets.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_html2ods.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_kspread2tex.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_opencalc2sheets.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_qpro2sheets.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_sheets2csv.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_sheets2gnumeric.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_sheets2html.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_sheets2opencalc.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_xls2ods.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/formatfilters/calligra_filter_xlsx2ods.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/parts/calligrasheetspart.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligra/shapes/calligra_shape_spreadsheet.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/extensions/krossmodulesheets.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/extensions/sheetssolver.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadbitopsmodule.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadconversionmodule.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreaddatabasemodule.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreaddatetimemodule.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadengineeringmodule.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadfinancialmodule.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadinformationmodule.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadlogicmodule.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadmathmodule.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadreferencemodule.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadstatisticalmodule.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadtextmodule.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/qt5/plugins/calligrasheets/functions/kspreadtrigonometrymodule.so
/usr/share/applications/org.kde.calligrasheets.desktop
/usr/share/doc/calligrasheets/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/calligrasheets/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/calligrasheets/copyright
/usr/share/kservices5/ServiceMenus/calligra/sheets_print.desktop
/usr/share/kservices5/sheets_excel_thumbnail.desktop
/usr/share/kservices5/sheets_ods_thumbnail.desktop
/usr/share/kservices5/sheets_xlsx_thumbnail.desktop
/usr/share/lintian/overrides/calligrasheets
/usr/share/man/man1/calligrasheets.1.gz
/usr/share/metainfo/org.kde.calligrasheets.appdata.xml
/usr/bin/calligrasheets
/usr/lib/kde4/applixspreadimport.so
/usr/lib/kde4/calligrasheetspart.so
/usr/lib/kde4/csvexport.so
/usr/lib/kde4/csvimport.so
/usr/lib/kde4/dbaseimport.so
/usr/lib/kde4/excelimporttodoc.so
/usr/lib/kde4/gnumericexport.so
/usr/lib/kde4/gnumericimport.so
/usr/lib/kde4/krossmodulesheets.so
/usr/lib/kde4/kspread_plugin_tool_calendar.so
/usr/lib/kde4/kspreadbitopsmodule.so
/usr/lib/kde4/kspreadconversionmodule.so
/usr/lib/kde4/kspreaddatabasemodule.so
/usr/lib/kde4/kspreaddatetimemodule.so
/usr/lib/kde4/kspreadengineeringmodule.so
/usr/lib/kde4/kspreadfinancialmodule.so
/usr/lib/kde4/kspreadhtmlexport.so
/usr/lib/kde4/kspreadhtmlimport.so
/usr/lib/kde4/kspreadinformationmodule.so
/usr/lib/kde4/kspreadlatexexport.so
/usr/lib/kde4/kspreadlogicmodule.so
/usr/lib/kde4/kspreadmathmodule.so
/usr/lib/kde4/kspreadreferencemodule.so
/usr/lib/kde4/kspreadstatisticalmodule.so
/usr/lib/kde4/kspreadtextmodule.so
/usr/lib/kde4/kspreadtrigonometrymodule.so
/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_calligrasheets.so
/usr/lib/kde4/opencalcexport.so
/usr/lib/kde4/opencalcimport.so
/usr/lib/kde4/qproimport.so
/usr/lib/kde4/sheetspivottables.so
/usr/lib/kde4/sheetssolver.so
/usr/lib/kde4/spreadsheetshape-deferred.so
/usr/lib/kde4/spreadsheetshape.so
/usr/lib/kde4/xlsximport.so
/usr/lib/libcalligrasheetscommon.so.12
/usr/lib/libcalligrasheetscommon.so.12.0.0
/usr/lib/libcalligrasheetsodf.so.12
/usr/lib/libcalligrasheetsodf.so.12.0.0
/usr/share/applications/kde4/sheets.desktop
/usr/share/doc/calligrasheets/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/calligrasheets/copyright
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/advanced.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/basics.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/cellformat0.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/cellformat1.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/cellformat2.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/cellformat3.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/cellformat4.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/cellformat5.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/cellformat6.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/cellprotection1.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/cellprotection2.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/chart1.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/commands.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/config.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/configdialog.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/configure2.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/configure3.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/configure4.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/configure5.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/configure6.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/copy1.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/decreasedecimal.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/format.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/functions.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/hi22-action-money.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/hideformula1.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/hideformula2.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/hideformula3.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/hideformula4.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/hideformula5.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/increasedecimal.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/newdocument.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/percent.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/pivot1.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/pivot2.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/pivot3.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/pivot4.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/sheetproperties.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/shortcut1.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/sort1.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/sheets/starting1.png
/usr/share/icons/hicolor/1024x1024/apps/calligrasheets.png
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/calligrasheets.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/calligrasheets.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/calligrasheets.png
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/calligrasheets.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/calligrasheets.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/calligrasheets.png
/usr/share/icons/hicolor/512x512/apps/calligrasheets.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/calligrasheets.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/calligrasheets.svgz
/usr/share/kde4/apps/sheets/CellToolOptionWidgets.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/dtd/kspread.dtd
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/bitops.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/conversion.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/database.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/datetime.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/engineering.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/financial.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/information.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/logic.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/math.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/reference.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/statistical.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/text.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/functions/trig.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/adjustcol.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/adjustrow.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/black_sum.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/border_all.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/border_bottom.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/border_fall.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/border_horizontal.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/border_inside.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/border_left.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/border_outline.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/border_remove.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/border_right.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/border_top.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/border_up.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/border_vertical.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/cell_edit.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/cell_layout.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/chart.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/comment.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/delete_table.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/deletecell.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/dissociatecell.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/first_letter_upper.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/funct.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/hide_table_column.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/hide_table_row.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/insert_link.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/insertcell.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/insertcellcopy.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/mergecell-horizontal.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/mergecell-vertical.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/mergecell.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/middle.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/money.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/multirow.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/oscilloscope.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/percent.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/precminus.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/precplus.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/removecell.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/removecomment.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/resizecol.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/resizerow.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/selection.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/series.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/show_table_column.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/show_table_row.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/special_paste.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/text_bottom.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/text_top.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/16x16/actions/vertical_text.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/black_sum.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/border_all.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/border_bottom.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/border_fall.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/border_horizontal.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/border_inside.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/border_left.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/border_outline.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/border_remove.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/border_right.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/border_top.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/border_up.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/border_vertical.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/funct.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/insert_chart.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/insert_link.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/mergecell-horizontal.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/mergecell-vertical.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/mergecell.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/middle.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/money.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/multirow.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/percent.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/prec_minus.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/prec_plus.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/text_bottom.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/22x22/actions/text_top.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/border_all.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/border_bottom.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/border_fall.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/border_horizontal.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/border_inside.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/border_left.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/border_outline.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/border_remove.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/border_right.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/border_top.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/border_up.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/border_vertical.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/funct.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/percent.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/prec_minus.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/32x32/actions/prec_plus.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/48x48/actions/template_balancesheet.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/48x48/actions/template_bmi.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/48x48/actions/template_creditcardtracker.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/48x48/actions/template_expensereport.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/48x48/actions/template_invoice.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/48x48/actions/template_menuplan.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/48x48/actions/template_packingslip.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/48x48/actions/template_pricequotation.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/48x48/actions/template_studentidcard.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/48x48/actions/template_vacationchecklist.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/48x48/actions/template_worksheet.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/scalable/actions/template_balancesheet.svgz
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/scalable/actions/template_bmi.svgz
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/scalable/actions/template_creditcardtracker.svgz
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/scalable/actions/template_expensereport.svgz
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/scalable/actions/template_invoice.svgz
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/scalable/actions/template_menuplan.svgz
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/scalable/actions/template_packingslip.svgz
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/scalable/actions/template_pricequotation.svgz
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/scalable/actions/template_studentidcard.svgz
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/scalable/actions/template_vacationchecklist.svgz
/usr/share/kde4/apps/sheets/icons/hicolor/scalable/actions/template_worksheet.svgz
/usr/share/kde4/apps/sheets/kpartplugins/googledocs-sheets.rc
/usr/share/kde4/apps/sheets/kpartplugins/pivottables.rc
/usr/share/kde4/apps/sheets/kpartplugins/scripting.rc
/usr/share/kde4/apps/sheets/kpartplugins/solver.rc
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/docker/consoledocker.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/docker/snippetsdocker.rb
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/extensions/csvexport.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/extensions/csvimport.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/extensions/csvoptions.ui
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/extensions/htmlexport.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/extensions/htmlexportinfos.ui
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/extensions/kexidbexport.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/extensions/kexidbimport.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/extensions/logger.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/extensions/myorca.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/extensions/odfpyexport.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/extensions/vcardimport.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/extensions/xmlviewer.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/functions/functions.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/functions/pyregexp.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/functions/pytime.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/functions/rpyfunctions.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/functions/yfinance.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/functions/yweather.py
/usr/share/kde4/apps/sheets/scripts/scripts.rc
/usr/share/kde4/apps/sheets/sheets.rc
/usr/share/kde4/apps/sheets/sheets_readonly.rc
/usr/share/kde4/apps/sheets/sheetstyles/standard1.ksts
/usr/share/kde4/apps/sheets/sheetstyles/standard1.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/sheetstyles/standard1.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/sheetstyles/standard2.ksts
/usr/share/kde4/apps/sheets/sheetstyles/standard2.png
/usr/share/kde4/apps/sheets/sheetstyles/standard2.xml
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/Business/.directory
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/Business/.source/BalanceSheet.kst
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/Business/.source/ExpenseReport.kst
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/Business/.source/Invoice.kst
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/Business/.source/PackingSlip.kst
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/Business/.source/PriceQuotation.kst
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/Business/BalanceSheet.desktop
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/Business/ExpenseReport.desktop
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/Business/Invoice.desktop
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/Business/PackingSlip.desktop
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/Business/PriceQuotation.desktop
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/General/.directory
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/General/.source/StudentIDCard.kst
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/General/.source/Worksheet.kst
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/General/StudentIDCard.desktop
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/General/Worksheet.desktop
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/HomeFamily/.directory
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/HomeFamily/.source/BMI.kst
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/HomeFamily/.source/CreditCardTracker.kst
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/HomeFamily/.source/MenuPlan.kst
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/HomeFamily/.source/VacationChecklist.kst
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/HomeFamily/BMI.desktop
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/HomeFamily/CreditCardTracker.desktop
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/HomeFamily/MenuPlan.desktop
/usr/share/kde4/apps/sheets/templates/HomeFamily/VacationChecklist.desktop
/usr/share/kde4/config.kcfg/sheets.kcfg
/usr/share/kde4/config/sheetsrc
/usr/share/kde4/services/ServiceMenus/sheets_print.desktop
/usr/share/kde4/services/krossmodulesheets.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_applixspread_import.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_csv_export.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_csv_import.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_dbase_import.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_excel_import.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_gnumeric_export.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_gnumeric_import.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_html_export.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_html_import.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_latex_export.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_opencalc_export.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_opencalc_import.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_plugin_tool_calendar.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_qpro_import.desktop
/usr/share/kde4/services/kspread_xlsx_import.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreadbitopsmodule.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreadconversionmodule.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreaddatabasemodule.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreaddatetimemodule.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreadengineeringmodule.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreadfinancialmodule.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreadinformationmodule.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreadlogicmodule.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreadmathmodule.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreadreferencemodule.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreadstatisticalmodule.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreadtextmodule.desktop
/usr/share/kde4/services/kspreadtrigonometrymodule.desktop
/usr/share/kde4/services/sheets_excel_thumbnail.desktop
/usr/share/kde4/services/sheets_ods_thumbnail.desktop
/usr/share/kde4/services/sheets_xlsx_thumbnail.desktop
/usr/share/kde4/services/sheetspart.desktop
/usr/share/kde4/services/spreadsheetshape-deferred.desktop
/usr/share/kde4/services/spreadsheetshape.desktop
/usr/share/kde4/servicetypes/sheets_plugin.desktop
/usr/share/lintian/overrides/calligrasheets
/usr/share/man/man1/calligrasheets.1.gz
/usr/share/templates/.source/SpreadSheet.ods
/usr/share/templates/SpreadSheet.desktop