Filförteckning för paketet scilab-include i sid för arkitekturen amd64

/usr/include/scilab/AnalysisVisitor.hxx
/usr/include/scilab/BOOL.h
/usr/include/scilab/Checkers.hxx
/usr/include/scilab/ConsolePrintf.h
/usr/include/scilab/ConsoleRead.h
/usr/include/scilab/ConstantValue.hxx
/usr/include/scilab/Decorator.hxx
/usr/include/scilab/ExternalObjects.h
/usr/include/scilab/ForList.hxx
/usr/include/scilab/HistoryManager.h
/usr/include/scilab/InitializeConsole.h
/usr/include/scilab/InitializeHistoryManager.h
/usr/include/scilab/OptionsHelper.hxx
/usr/include/scilab/PATH_MAX.h
/usr/include/scilab/Result.hxx
/usr/include/scilab/Scierror.h
/usr/include/scilab/ScilabAbstractEnvironment.hxx
/usr/include/scilab/ScilabAbstractEnvironmentException.hxx
/usr/include/scilab/ScilabAbstractEnvironmentWrapper.hxx
/usr/include/scilab/ScilabAbstractInvoker.hxx
/usr/include/scilab/ScilabAbstractMemoryAllocator.hxx
/usr/include/scilab/ScilabAbstractOptionsSetter.hxx
/usr/include/scilab/ScilabAutoCleaner.hxx
/usr/include/scilab/ScilabEnvironments.hxx
/usr/include/scilab/ScilabGateway.hxx
/usr/include/scilab/ScilabGatewayOptions.hxx
/usr/include/scilab/ScilabObjects.hxx
/usr/include/scilab/ScilabOptionsSetter.hxx
/usr/include/scilab/ScilabStream.hxx
/usr/include/scilab/SetConsolePrompt.h
/usr/include/scilab/StringConvert.h
/usr/include/scilab/TIType.hxx
/usr/include/scilab/TerminateHistoryManager.h
/usr/include/scilab/Thread_Wrapper.h
/usr/include/scilab/UTF8.hxx
/usr/include/scilab/abstractdebugger.hxx
/usr/include/scilab/addToClasspath.h
/usr/include/scilab/addToLibrarypath.h
/usr/include/scilab/addfunction.h
/usr/include/scilab/all.hxx
/usr/include/scilab/alldec.hxx
/usr/include/scilab/allexp.hxx
/usr/include/scilab/alltypes.hxx
/usr/include/scilab/allvar.hxx
/usr/include/scilab/api_boolean.h
/usr/include/scilab/api_cell.h
/usr/include/scilab/api_common.h
/usr/include/scilab/api_double.h
/usr/include/scilab/api_error.h
/usr/include/scilab/api_handle.h
/usr/include/scilab/api_int.h
/usr/include/scilab/api_list.h
/usr/include/scilab/api_optional.h
/usr/include/scilab/api_pointer.h
/usr/include/scilab/api_poly.h
/usr/include/scilab/api_scilab.h
/usr/include/scilab/api_scilab.hxx
/usr/include/scilab/api_stack_boolean.h
/usr/include/scilab/api_stack_boolean_sparse.h
/usr/include/scilab/api_stack_common.h
/usr/include/scilab/api_stack_double.h
/usr/include/scilab/api_stack_error.h
/usr/include/scilab/api_stack_handle.h
/usr/include/scilab/api_stack_hypermat.h
/usr/include/scilab/api_stack_int.h
/usr/include/scilab/api_stack_list.h
/usr/include/scilab/api_stack_optional.h
/usr/include/scilab/api_stack_pointer.h
/usr/include/scilab/api_stack_poly.h
/usr/include/scilab/api_stack_sparse.h
/usr/include/scilab/api_stack_string.h
/usr/include/scilab/api_string.h
/usr/include/scilab/api_struct.h
/usr/include/scilab/arraylistexp.hxx
/usr/include/scilab/arraylistvar.hxx
/usr/include/scilab/arrayof.hxx
/usr/include/scilab/assignexp.hxx
/usr/include/scilab/assignlistexp.hxx
/usr/include/scilab/ast.hxx
/usr/include/scilab/autoCompletionCli.h
/usr/include/scilab/backtrace_print.h
/usr/include/scilab/blocks.h
/usr/include/scilab/bool.hxx
/usr/include/scilab/boolexp.hxx
/usr/include/scilab/breakexp.hxx
/usr/include/scilab/breakpoint.hxx
/usr/include/scilab/c_gateway_prototype.h
/usr/include/scilab/call/Call.hxx
/usr/include/scilab/call_scilab.h
/usr/include/scilab/callable.hxx
/usr/include/scilab/callexp.hxx
/usr/include/scilab/caseexp.hxx
/usr/include/scilab/cell.hxx
/usr/include/scilab/cellcallexp.hxx
/usr/include/scilab/cellexp.hxx
/usr/include/scilab/cerro.h
/usr/include/scilab/charEncoding.h
/usr/include/scilab/charactersManagement.h
/usr/include/scilab/cliDisplayManagement.h
/usr/include/scilab/cliHistory.h
/usr/include/scilab/cliPrompt.h
/usr/include/scilab/colon.hxx
/usr/include/scilab/colonvar.hxx
/usr/include/scilab/commentexp.hxx
/usr/include/scilab/completeLine.h
/usr/include/scilab/completion.h
/usr/include/scilab/complex_array.h
/usr/include/scilab/configvariable.hxx
/usr/include/scilab/configvariable_interface.h
/usr/include/scilab/console_gw.hxx
/usr/include/scilab/consoledebugger.hxx
/usr/include/scilab/constexp.hxx
/usr/include/scilab/container.hxx
/usr/include/scilab/context.hxx
/usr/include/scilab/context_get.h
/usr/include/scilab/continueexp.hxx
/usr/include/scilab/controlexp.hxx
/usr/include/scilab/convstr.h
/usr/include/scilab/core_math.h
/usr/include/scilab/cpp_gateway_prototype.hxx
/usr/include/scilab/cvstr.h
/usr/include/scilab/daxpyexp.hxx
/usr/include/scilab/debuggervisitor.hxx
/usr/include/scilab/debugmanager.hxx
/usr/include/scilab/dec.hxx
/usr/include/scilab/decls.hxx
/usr/include/scilab/deserializervisitor.hxx
/usr/include/scilab/do_error_number.h
/usr/include/scilab/dollarvar.hxx
/usr/include/scilab/double.hxx
/usr/include/scilab/doublecomplex.h
/usr/include/scilab/doubleexp.hxx
/usr/include/scilab/dummyvisitor.hxx
/usr/include/scilab/dynamic_module.h
/usr/include/scilab/dynamiclibrary.h
/usr/include/scilab/dynamiclibrary_others.h
/usr/include/scilab/dynlib_api_scilab.h
/usr/include/scilab/dynlib_ast.h
/usr/include/scilab/dynlib_completion.h
/usr/include/scilab/dynlib_console.h
/usr/include/scilab/dynlib_console_gw.h
/usr/include/scilab/dynlib_external_objects_scilab.h
/usr/include/scilab/dynlib_fileio.h
/usr/include/scilab/dynlib_history_manager.h
/usr/include/scilab/dynlib_localization.h
/usr/include/scilab/dynlib_output_stream.h
/usr/include/scilab/dynlib_scicos.h
/usr/include/scilab/dynlib_string.h
/usr/include/scilab/dynlib_string_gw.h
/usr/include/scilab/dynlib_threads.h
/usr/include/scilab/execvisitor.hxx
/usr/include/scilab/existfunction.h
/usr/include/scilab/exit_status.hxx
/usr/include/scilab/exp.hxx
/usr/include/scilab/expHistory.hxx
/usr/include/scilab/fieldexp.hxx
/usr/include/scilab/file.hxx
/usr/include/scilab/forexp.hxx
/usr/include/scilab/freeArrayOfString.h
/usr/include/scilab/function.hxx
/usr/include/scilab/functiondec.hxx
/usr/include/scilab/gatewaystruct.hxx
/usr/include/scilab/generic_operations.hxx
/usr/include/scilab/getCommonPart.h
/usr/include/scilab/getFullFilename.h
/usr/include/scilab/getKey.h
/usr/include/scilab/getNbrLine.h
/usr/include/scilab/getPartLine.h
/usr/include/scilab/getScilabJNIEnv.h
/usr/include/scilab/getScilabJavaVM.h
/usr/include/scilab/getScilabObject.h
/usr/include/scilab/getcommandlineargs.h
/usr/include/scilab/getfastcode.h
/usr/include/scilab/getmemory.h
/usr/include/scilab/getos.h
/usr/include/scilab/getversion.h
/usr/include/scilab/gotoFunctions.h
/usr/include/scilab/graphichandle.hxx
/usr/include/scilab/gvn/ConstraintManager.hxx
/usr/include/scilab/gvn/GVN.hxx
/usr/include/scilab/gvn/InferenceConstraint.hxx
/usr/include/scilab/gvn/MultivariateMonomial.hxx
/usr/include/scilab/gvn/MultivariatePolynomial.hxx
/usr/include/scilab/gvn/OpValue.hxx
/usr/include/scilab/gvn/SymbolicDimension.hxx
/usr/include/scilab/gvn/SymbolicRange.hxx
/usr/include/scilab/gvn/TestGVNVisitor.hxx
/usr/include/scilab/gvn/VarExp.hxx
/usr/include/scilab/gw_console.h
/usr/include/scilab/gw_history_manager.h
/usr/include/scilab/hashtable.h
/usr/include/scilab/hashtable_utility.h
/usr/include/scilab/home.h
/usr/include/scilab/ifexp.hxx
/usr/include/scilab/implicitlist.hxx
/usr/include/scilab/import.h
/usr/include/scilab/initConsoleMode.h
/usr/include/scilab/initMacOSXEnv.h
/usr/include/scilab/inspector.hxx
/usr/include/scilab/int.hxx
/usr/include/scilab/interface_addition.h
/usr/include/scilab/internal.hxx
/usr/include/scilab/invert_matrix.h
/usr/include/scilab/isatty.hxx
/usr/include/scilab/keepForSparse.hxx
/usr/include/scilab/lasterror.h
/usr/include/scilab/libraries.hxx
/usr/include/scilab/library.hxx
/usr/include/scilab/list.hxx
/usr/include/scilab/listdelete.hxx
/usr/include/scilab/listexp.hxx
/usr/include/scilab/listinsert.hxx
/usr/include/scilab/listoperation.hxx
/usr/include/scilab/listundefined.hxx
/usr/include/scilab/localization.h
/usr/include/scilab/localization.hxx
/usr/include/scilab/location.hxx
/usr/include/scilab/logicalopexp.hxx
/usr/include/scilab/machine.h
/usr/include/scilab/macro.hxx
/usr/include/scilab/macrofile.hxx
/usr/include/scilab/macrovarvisitor.hxx
/usr/include/scilab/mathexp.hxx
/usr/include/scilab/matrix_addition.h
/usr/include/scilab/matrix_division.h
/usr/include/scilab/matrix_finite.h
/usr/include/scilab/matrix_kronecker.h
/usr/include/scilab/matrix_left_division.h
/usr/include/scilab/matrix_multiplication.h
/usr/include/scilab/matrix_power.h
/usr/include/scilab/matrix_right_division.h
/usr/include/scilab/matrix_transpose.h
/usr/include/scilab/matrixexp.hxx
/usr/include/scilab/matrixiterator.hxx
/usr/include/scilab/matrixlineexp.hxx
/usr/include/scilab/men_Sutils.h
/usr/include/scilab/mex.h
/usr/include/scilab/mlist.hxx
/usr/include/scilab/more.h
/usr/include/scilab/nilexp.hxx
/usr/include/scilab/notexp.hxx
/usr/include/scilab/operation_f.h
/usr/include/scilab/operations.hxx
/usr/include/scilab/operations_tools.h
/usr/include/scilab/opexp.hxx
/usr/include/scilab/optimizedexp.hxx
/usr/include/scilab/os_string.h
/usr/include/scilab/os_wcstod.h
/usr/include/scilab/os_wcstok.h
/usr/include/scilab/overload.hxx
/usr/include/scilab/parse.hxx
/usr/include/scilab/parser.hxx
/usr/include/scilab/parser_private.hxx
/usr/include/scilab/parsescilab.hxx
/usr/include/scilab/pcre_private.h
/usr/include/scilab/pointer.hxx
/usr/include/scilab/polynom.hxx
/usr/include/scilab/prettyprintvisitor.hxx
/usr/include/scilab/printvisitor.hxx
/usr/include/scilab/prompt.h
/usr/include/scilab/realtime.h
/usr/include/scilab/returnexp.hxx
/usr/include/scilab/run_AssignExp.hpp
/usr/include/scilab/run_CallExp.hpp
/usr/include/scilab/run_MatrixExp.hpp
/usr/include/scilab/run_OpExp.hpp
/usr/include/scilab/runvisitor.hxx
/usr/include/scilab/sci_gateway.h
/usr/include/scilab/sci_home.h
/usr/include/scilab/sci_malloc.h
/usr/include/scilab/sci_mem_alloc.h
/usr/include/scilab/sci_path.h
/usr/include/scilab/sci_tmpdir.h
/usr/include/scilab/sci_types.h
/usr/include/scilab/scicos-def.h
/usr/include/scilab/scicos.h
/usr/include/scilab/scicos_block.h
/usr/include/scilab/scicos_block4.h
/usr/include/scilab/scicos_free.h
/usr/include/scilab/scicos_malloc.h
/usr/include/scilab/scicos_math.h
/usr/include/scilab/scicos_print.h
/usr/include/scilab/scilabDefaults.h
/usr/include/scilab/scilabRead.h
/usr/include/scilab/scilabWrite.hxx
/usr/include/scilab/scilabexception.hxx
/usr/include/scilab/scilines.h
/usr/include/scilab/sciprint.h
/usr/include/scilab/scisparse.h
/usr/include/scilab/scistrtostr.h
/usr/include/scilab/selectexp.hxx
/usr/include/scilab/seqexp.hxx
/usr/include/scilab/serializervisitor.hxx
/usr/include/scilab/setenvvar.h
/usr/include/scilab/setgetlanguage.h
/usr/include/scilab/shortcutvisitor.hxx
/usr/include/scilab/simplevar.hxx
/usr/include/scilab/singlepoly.hxx
/usr/include/scilab/singlestruct.hxx
/usr/include/scilab/sparse.hxx
/usr/include/scilab/sparseOp.hxx
/usr/include/scilab/stepvisitor.hxx
/usr/include/scilab/storeCommand.h
/usr/include/scilab/string.hxx
/usr/include/scilab/stringToComplex.h
/usr/include/scilab/stringToDouble.h
/usr/include/scilab/string_gw.hxx
/usr/include/scilab/stringexp.hxx
/usr/include/scilab/stristr.h
/usr/include/scilab/strsubst.h
/usr/include/scilab/struct.hxx
/usr/include/scilab/symbol.hxx
/usr/include/scilab/termcapManagement.h
/usr/include/scilab/threadId.hxx
/usr/include/scilab/timedvisitor.hxx
/usr/include/scilab/timer.h
/usr/include/scilab/timer.hxx
/usr/include/scilab/tlist.hxx
/usr/include/scilab/token.hxx
/usr/include/scilab/tools.hxx
/usr/include/scilab/tostring_common.hxx
/usr/include/scilab/transposeexp.hxx
/usr/include/scilab/trycatchexp.hxx
/usr/include/scilab/type_traits.hxx
/usr/include/scilab/types.hxx
/usr/include/scilab/types_addition.hxx
/usr/include/scilab/types_and.hxx
/usr/include/scilab/types_comparison_eq.hxx
/usr/include/scilab/types_comparison_lt_le_gt_ge.hxx
/usr/include/scilab/types_comparison_ne.hxx
/usr/include/scilab/types_divide.hxx
/usr/include/scilab/types_dotdivide.hxx
/usr/include/scilab/types_dotmultiplication.hxx
/usr/include/scilab/types_finite.hxx
/usr/include/scilab/types_kronecker.hxx
/usr/include/scilab/types_ldivide.hxx
/usr/include/scilab/types_multiplication.hxx
/usr/include/scilab/types_opposite.hxx
/usr/include/scilab/types_or.hxx
/usr/include/scilab/types_power.hxx
/usr/include/scilab/types_subtraction.hxx
/usr/include/scilab/types_tools.hxx
/usr/include/scilab/types_transposition.hxx
/usr/include/scilab/typesdecl.hxx
/usr/include/scilab/user.hxx
/usr/include/scilab/var.hxx
/usr/include/scilab/vardec.hxx
/usr/include/scilab/variables.hxx
/usr/include/scilab/version.h
/usr/include/scilab/visitor.hxx
/usr/include/scilab/visitor_common.hxx
/usr/include/scilab/void.hxx
/usr/include/scilab/whileexp.hxx
/usr/share/doc/scilab-include/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/scilab-include/changelog.gz
/usr/share/doc/scilab-include/copyright