Filförteckning för paketet drumstick-tools i sid för arkitekturen alpha

/usr/bin/drumstick-buildsmf
/usr/bin/drumstick-drumgrid
/usr/bin/drumstick-dumpmid
/usr/bin/drumstick-dumpove
/usr/bin/drumstick-dumpsmf
/usr/bin/drumstick-dumpwrk
/usr/bin/drumstick-guiplayer
/usr/bin/drumstick-metronome
/usr/bin/drumstick-playsmf
/usr/bin/drumstick-sysinfo
/usr/bin/drumstick-testevents
/usr/bin/drumstick-timertest
/usr/bin/drumstick-vpiano
/usr/share/applications/drumstick-drumgrid.desktop
/usr/share/applications/drumstick-guiplayer.desktop
/usr/share/applications/drumstick-vpiano.desktop
/usr/share/doc/drumstick-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/drumstick-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/drumstick-tools/copyright
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/drumstick.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/drumstick.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/drumstick.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/drumstick.png
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/drumstick.svgz
/usr/share/man/man1/drumstick-buildsmf.1.gz
/usr/share/man/man1/drumstick-drumgrid.1.gz
/usr/share/man/man1/drumstick-dumpmid.1.gz
/usr/share/man/man1/drumstick-dumpove.1.gz
/usr/share/man/man1/drumstick-dumpsmf.1.gz
/usr/share/man/man1/drumstick-dumpwrk.1.gz
/usr/share/man/man1/drumstick-guiplayer.1.gz
/usr/share/man/man1/drumstick-metronome.1.gz
/usr/share/man/man1/drumstick-playsmf.1.gz
/usr/share/man/man1/drumstick-sysinfo.1.gz
/usr/share/man/man1/drumstick-testevents.1.gz
/usr/share/man/man1/drumstick-timertest.1.gz
/usr/share/man/man1/drumstick-vpiano.1.gz
/usr/share/mime/packages/drumstick.xml