Filförteckning för paketet texlive-extra-utils i sid för arkitekturen all

/usr/bin/a2ping
/usr/bin/a5toa4
/usr/bin/adhocfilelist
/usr/bin/arara
/usr/bin/arlatex
/usr/bin/bundledoc
/usr/bin/checklistings
/usr/bin/cluttex
/usr/bin/ctan-o-mat
/usr/bin/ctanbib
/usr/bin/ctanify
/usr/bin/ctanupload
/usr/bin/de-macro
/usr/bin/depythontex
/usr/bin/depythontex3
/usr/bin/dtxgen
/usr/bin/dviasm
/usr/bin/dviinfox
/usr/bin/e2pall
/usr/bin/findhyph
/usr/bin/installfont-tl
/usr/bin/latex-git-log
/usr/bin/latex-papersize
/usr/bin/latex2man
/usr/bin/latex2nemeth
/usr/bin/latexdef
/usr/bin/latexfileversion
/usr/bin/latexindent
/usr/bin/latexpand
/usr/bin/listings-ext
/usr/bin/ltxfileinfo
/usr/bin/ltximg
/usr/bin/make4ht
/usr/bin/match_parens
/usr/bin/mkjobtexmf
/usr/bin/pdf180
/usr/bin/pdf270
/usr/bin/pdf90
/usr/bin/pdfbook
/usr/bin/pdfbook2
/usr/bin/pdfcrop
/usr/bin/pdfflip
/usr/bin/pdfjam
/usr/bin/pdfjam-pocketmod
/usr/bin/pdfjam-slides3up
/usr/bin/pdfjam-slides6up
/usr/bin/pdfjoin
/usr/bin/pdflatexpicscale
/usr/bin/pdfnup
/usr/bin/pdfpun
/usr/bin/pdftex-quiet
/usr/bin/pdfxup
/usr/bin/pfarrei
/usr/bin/pkfix
/usr/bin/pkfix-helper
/usr/bin/pythontex
/usr/bin/pythontex3
/usr/bin/rpdfcrop
/usr/bin/srcredact
/usr/bin/sty2dtx
/usr/bin/tex4ebook
/usr/bin/texcount
/usr/bin/texdef
/usr/bin/texdiff
/usr/bin/texdirflatten
/usr/bin/texfot
/usr/bin/texliveonfly
/usr/bin/texloganalyser
/usr/bin/texosquery
/usr/bin/texosquery-jre5
/usr/bin/texosquery-jre8
/usr/bin/typeoutfileinfo
/usr/bin/xindex
/usr/share/bug/texlive-extra-utils/control
/usr/share/bug/texlive-extra-utils/script
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex8/00readme.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex8/HISTORY
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex8/csfile.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtex8/file_id.diz
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtexu/00readme.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtexu/HISTORY
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtexu/csfile.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/bibtexu/file_id.diz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mkjobtexmf/README
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mkjobtexmf/clean-case.pl
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mkjobtexmf/mkjobtexmf.html
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mkjobtexmf/mkjobtexmf.ltx
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mkjobtexmf/mkjobtexmf.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mkjobtexmf/mkjobtexmf.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mkjobtexmf/version.pl.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/checklistings/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/checklistings/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/checklistings/checklistings.hva.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/checklistings/checklistings.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/checklistings/example.html
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/checklistings/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/checklistings/example.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ctanify/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/ctanify/ctanify.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/dviasm/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/dviinfox/LICENSE
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/dviinfox/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/THIS_IS_VERSION_v67
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/getversion.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/hyperref.cfg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings-ext.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings-ext.el
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings-ext.makemake
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings-ext.mk.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings-ext.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings-ext_exmpl_a.java
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings-ext_exmpl_b.java
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings-ext_exmpl_c.java
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings-ext_exmpl_d.java
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings-ext_exmpl_e.java
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings-ext_test_a.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings-ext_test_d.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/listings-ext/listings.cfg
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pfarrei/pfarrei.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pythontex/NEWS.rst.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pythontex/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pythontex/pythontex.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pythontex/pythontex_gallery.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pythontex/pythontex_gallery.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pythontex/pythontex_quickstart.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pythontex/pythontex_quickstart.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/pythontex/syncpdb.py.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/CHANGELOG
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/HADW.idx
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/HADW.ind
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/HADW.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/HADW.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/HADW2.idx
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/HADW2.ind
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/Umlaute.idx
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/Umlaute.ind
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/Umlaute.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/Umlaute.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/Umlaute2.idx
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/Umlaute2.ind
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/Umlaute2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/Umlaute2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/buch.idx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/buch.ind.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/buch.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/buch.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo-hyperref.idx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo-hyperref.ind.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo-hyperref.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo-hyperref.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo.idx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo.ind.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo2.idx
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo2.ind
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo3.idx
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo3.ind
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo3.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/demo3.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/tests/runTests.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/xindex-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/lualatex/xindex/xindex-doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/plain/cweb/cwebman.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/a2ping/HISTORY.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/adhocfilelist/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/adhocfilelist/RELEASEs.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/adhocfilelist/SrcFILEs.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/adhocfilelist/adhocfilelist.htm
/usr/share/doc/texlive-doc/support/adhocfilelist/demo/herelist.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/README.md.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/arara-manual.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/arara-manual.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/arara.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/arararc.yaml
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/building.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/cli.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/concepts.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/configuration.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/deploying.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/foreword.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/introduction.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/license.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/logging.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/methods.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/mvel.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/prologue.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/rules.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/chapters/yaml.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/figures/arara.png
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/figures/dropdown1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/figures/dropdown2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/figures/inputbox1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/figures/inputbox2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/figures/messagebox1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/figures/messagebox2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/figures/optionbox1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/figures/optionbox2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/logos/bird.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/logos/logo1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/logos/logo2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/arara/rules/manual.yaml
/usr/share/doc/texlive-doc/support/bundledoc/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/CHANGELOG.md
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/build.lua.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/checkglobal.lua
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/biblatex/foo.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/biblatex/main.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/biblatex/sub.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/bibtex/baz.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/bibtex/foo.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/bibtex/main.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/bibtex/sub.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/empty/main.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/epstopdf/drawing.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/epstopdf/fig/drawing2.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/epstopdf/main.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/include/main.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/include/path/to/file.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/include/sub.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/include/sub2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/makeindex/main.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/minted/file.lua
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/minted/main.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/simple-ja/main-luatexja.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/simple-ja/main-platex.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/example/simple/main.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/cluttex.lua.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/auxfile.lua
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/fsutil.lua
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/handleoption.lua.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/isatty.lua.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/luatexinit.lua
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/message.lua
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/option.lua.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/pathutil.lua
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/pathutil_unix.lua.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/pathutil_windows.lua.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/recovery.lua
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/reruncheck.lua.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/shellutil.lua
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/shellutil_unix.lua
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/shellutil_windows.lua
/usr/share/doc/texlive-doc/support/cluttex/src/texrunner/tex_engine.lua.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctan-o-mat/LICENSE
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctan-o-mat/README.md.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctan-o-mat/ctan-o-mat.pkg.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctan-o-mat/lib/md2ltx.pl
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctan-o-mat/makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctan_chk/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctan_chk/ctan_chk.gawk.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctan_chk/ctan_chk.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctan_chk/ctan_chk.w.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctan_chk/ctan_chk_bash
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctanbib/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctanbib/ctanbib-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctanbib/ctanbib-doc.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctanupload/Makefile.example
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctanupload/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctanupload/ctanupload.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ctanupload/ctanupload.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/de-macro/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/de-macro/user-guide.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/de-macro/user-guide.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/dtxgen/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/dtxgen/dtxgen.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/findhyph/Makefile.doc
/usr/share/doc/texlive-doc/support/findhyph/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/findhyph/findhyph.bat.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/findhyph/findhyph.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/hook-pre-commit-pkg/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/hook-pre-commit-pkg/pre-commit-latex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/installfont/LICENSE
/usr/share/doc/texlive-doc/support/installfont/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/installfont/installfont.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/installfont/installfont.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/installfont/installfont.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/installfont/manifest.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/HowToInstallE.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/HowToInstallJ.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/LICENSE
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/README.TeXLive
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/Scriptkelib.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/ketmanual/KeTCindyReferenceE.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/ketmanual/KeTCindyReferenceJ.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/ketmanual/KeTCindyguideE.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/ketmanual/KeTCindyguideJ.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/ketmanual/KeTPicStyleE.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/ketmanual/KeTpicStyleJ.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s01figure/s0101figure.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s01figure/s0101figurepdf.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s01figure/s0102figure2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s01figure/s0103polygon.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s01figure/s0104shade.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s01figure/s0105vector.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s01figure/s0106bowdotfill.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s01figure/s0106bowhatch.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s01figure/s0107hyperbolahatch.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s01figure/s0108cycloid.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s01figure/s0109epitrochoid.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s01figure/s0110hypotrochoid.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s02graph/s0201basic.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s02graph/s0202graph1.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s02graph/s0203graph2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s02graph/s0204graph3.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s02graph/s0205coniccurve.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s02graph/s0206defexp.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s02graph/s0207envelope.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s02graph/s0208intersecthatch.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s02graph/s0209diffeq.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s02graph/s0210diffeq2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s02graph/s0212implicit.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s02graph/s0213implicithatch.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s03table/s0301table.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s03table/s0302table2.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s03table/s0302table2line.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s03table/s0303papersquared.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s03table/s0304graphforincanddec.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s04bezier/dogwalk.png
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s04bezier/heart.png
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s04bezier/mtfuji.png
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s04bezier/s0401bezierbasic.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s04bezier/s0402bezier2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s04bezier/s0403oshimaspline.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s04bezier/s0404heart.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s04bezier/s0405dogwalk.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s04bezier/s0406mtfuji.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0501basic.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0501plane.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0502spacecurve.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0503perp.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0504embed.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0505bezier3d.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0506embedhatch.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0507polyhedron.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0508concatobj.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0509cubiccut.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0510cubiccut2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0511tetra.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0521totaldiffskeleton.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s05spacefigure/s0522conecutmaxima.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s06animation/s0601cycloid.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s06animation/s0602diffeq.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s06animation/s0603envelope.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s06animation/s0604diffeq2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s06animation/s0605cycloid2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s06animation/s0606epitrochoid.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s06animation/s0607hypotrochoid.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/figwall/wallpaper.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/howtouseslideE.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/howtouseslideJ.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0701basic.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0701basic.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0701basicE.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0701basicE.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0702graph.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0702graph.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0702graphE.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0702graphE.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0703repeat.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0703repeat.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0703repeatE.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0703repeatE.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0704thin.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0704thin.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0704thinE.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0704thinE.out
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0704thinE.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0704thinE.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0704thinE.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0705para.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0705para.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0705paraE.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0705paraE.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0706animate.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0706animate.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0706animateE.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s07slides/s0706animateE.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s08R/s0801plotR.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s08R/s0802plotR2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s08R/s0803boxplot.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s08R/s0804histplot.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s08R/s0805random.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s08R/s0806dataframe.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s08R/s0807timecount.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s08R/s0808ttest.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0901paraboloid.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0902cone.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0903saddle.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0904mant.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0905sphere.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0906curveonsurf.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0907intersectcrvsf.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0908wiredata.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0909conecut.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0910multisurfaces.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0911saddleskeleton.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0912animesaddle.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0913animeparaboloid.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0914animemobius.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0915discont.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s09surfaceC/s0916multiandcut.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1000list.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1001basic.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1002equation.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1003trig.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1004calcby.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1005diffint.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1006calculus.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1007linalg.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1008idtable.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1009diffeq.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1010fourier.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1010fourier2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1010fourier3.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1011matrixop.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1011matrixop2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1012fourierpw.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1013for.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1014incdec2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s10maxima/s1015primenumber.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s11asir/s1100list.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s11asir/s1101calculator1.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s11asir/s1102calculator2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s11asir/s1103calcby.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s11asir/s1104diff.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s11asir/s1105fint101.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s11asir/s1105fzero109.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s11asir/s1106fmmx110.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s11asir/s1110integrate.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s11asir/s1111grobner1.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s11asir/s1112residue.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s12fricas/s1201integrate.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s12fricas/s1201integrate2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s12fricas/s1202calcby.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s12fricas/s1202equations.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s13objview/s1301basic.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s13objview/s1303objparts.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s13objview/s1304symbol.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s13objview/s1305hyperpara.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s13objview/s1306poly.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s13objview/s1307poly2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s13objview/s1308discont.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s13objview/s1309discont2.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s13objview/s1310totaldiff.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s13objview/s1311plate.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s13objview/s1312plane.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s13objview/s1313changescale.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s14dataprocessing/s1401csvprocessing.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s14dataprocessing/s1402copypaste.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s14dataprocessing/s1403maketableJ.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s14dataprocessing/sample1.csv
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s14dataprocessing/sample2.csv
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s15surfaceR/s1501paraboloidR.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s15surfaceR/s1502coneR.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s15surfaceR/s1503saddleR.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s15surfaceR/s1504mantR.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s15surfaceR/s1505sphereR.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s15surfaceR/s1506curveonsurfR.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s15surfaceR/s1507intersectcrvsfR.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s15surfaceR/s1508multisurfacesR.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s15surfaceR/s1509wiredataR.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s15surfaceR/s1510conecutR.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/samples/s17spacekc/Spacekc.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/KetCindyPlugin.iml
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/build.xml
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/config/META-INF/services/de.cinderella.api.cs.CindyScriptPlugin
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/lib/cindy2.jar
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/lib/commons-math.jar
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/src/KetCindyPlugin.java.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin150906.java
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin160515.java
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin160518.java
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin160530.java
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin160601.java
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin160604.java.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin160609.java.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin160723.java.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin161019.java.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin161021.java.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin161209.java.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin170605.java.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin170906.java.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/KetCindyPlugin/srcold/KetCindyPlugin171112.java.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/cdy-templates/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/howtoinstall/HowToInstallE.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/howtoinstall/HowToInstallJ.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/3dscreen.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/3dstart.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/CindyhelpE.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/Dotfill.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/FigE.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ForRef-Arrowhead-1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ForRef-Arrowhead-10.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ForRef-Arrowhead-2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ForRef-Arrowhead-3.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ForRef-Arrowhead-4.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ForRef-Arrowhead-5.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ForRef-Arrowhead-6.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ForRef-Arrowhead-7.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ForRef-Arrowhead-8.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ForRef-Arrowhead-9.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ForRef-Arrowhead-ya1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/Framedata.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/HatchZuKita1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/HatchZuKita5E.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/HatchZuKita6E.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/HatchZuKita7.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/HatchZuKita7E.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/HatchZuKita8.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/HatchZuKita9.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/HatchZuKitaE.cdy.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/Intersectcurvsf.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/IntersectsgpL0.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/IntersectsgpL1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/IntersectsgpL2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/Nearestpt.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/Nearestpt1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/PutcellE.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/addax1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/addgraph.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/angle-mark.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/angle.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/anglemark.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/anglemark2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/animestart.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/arrowdata.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/arrowhead.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/assign.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/bbdata.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/bezier3d1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/binvsnormal.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/bisector.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/bowdata.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/bowdata2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/boxframeslide.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/boxplot.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/boxplot01.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/calcbyr01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/calling.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/cardioid1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/changetable.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkCR.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkb10.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkb11.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkb8.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkb9.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkbe1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkbe2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkbe3.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkbe4.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkbe5.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkbe6.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkbe7.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkbe8.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkbmain.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkbs1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkbs2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checkmc1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checksm1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checksm2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checksy1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/checksy2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/circle-by-radius.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/circledata1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/circledata2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/circledata3.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/circledata4.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/circledata5.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/coloring.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/colortable.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/concatobj.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/concept.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/conceptE.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/crosspoint.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/crvsfparadata1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/crvsfparadata2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/deffun01.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/deffun02.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/deffun03.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/delete.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/deqplot1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/deqplot2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/deqplot3.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/derivative.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/diffeq1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/drawpoint.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/drwxy.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ellipse-by-foci.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ellipsecindy.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ellipseplot1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ellipseplot2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/embed01.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/embed02.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/embed03.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/enclosing.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ewns.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ewsn.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/execcmdc1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/expr.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/exprrot.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/exprrot.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/fontsize.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/fourier.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/fourierseries.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/gpro01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/gpro02.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/greenring.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/grid-less.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/grid-more.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/hatch.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/hatch1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/hatch2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/hatch3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/hatch4.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/hatch5.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/histgram.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/htickmark.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/htickmark.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/htickmark01.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/hyper1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/hyperbola-by-foci.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/implicit.cdy
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/implicit.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/implicit1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/incenter01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/incenter02.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/incenter02E.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/incenter03.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/intersectcrvs1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/intersectcrvs2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/intersection.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/intlog.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/inversefun.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/invparapt.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/joincrvs.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/kobayashi.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/kobayashiE.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/letter.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/letter2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/letter4.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/lineplot.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/listplot1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/listplot2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/listplot3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/listplot3view.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/makeslide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/maxfun01.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/maxfun02.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/maxima1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/meshlab01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/meshlab02.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/meshlab03.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/meshlab06.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/middle.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/mirror.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/mkpttable.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/mkpttableE.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/move.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/moviedata01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/moviedata02.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/multi-add-circle.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/multi-add-line.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/multi-add-parallel.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/multi-add-perp.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/mvgaiyou01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/mxbatch.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/mxtex01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/mxtex01E.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/mxtex02.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/mxtex03.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/nohiddenbyfaces1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/nohiddenbyfaces2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/numptcrv.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/oresenex01.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ospline1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ospline2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ovaldata.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/parabola-by-foci.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/parabola.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/parabolaplot.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/parabolaplot.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/parabolaplotE.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/paramark.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/paramoncrv.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/paramplot1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/paramplot2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/partcrv.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/partcrv1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/partcrv2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/partcrv3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/partcrv3d1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/partcrv3d2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/partcrv4.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/pdexample.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/pdtoconsole.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/periodfun.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/periodfun2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/perpplane.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/perppt.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/phparadata01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/phparadata02.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/phparadata03.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/plotdata1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/plotdata2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/plotdata3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/plotdata4.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/plotdata5.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/plotdatar1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/plotdatatan1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/plotdatatan2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/pointdata.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/pointoncrv.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/pointsize.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/poison01.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/polar-of-point.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/polygon.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/polygonplane1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/polygonplane2.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/polygonplot1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/polygonplot2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ptcrv.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ptselected01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ptselected02.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ptstart.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/putcell.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/putcol.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/putcolE.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/putintersect.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/putoncurve.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/putoncurve.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/putonline1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/putonseg.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/rasen.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/readobj.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/reflectdata.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/reflectdata3d01.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/reflectdata3d02.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/reflectdata3d03.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/reflectpoint.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/rotatedata.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/rotatedata3d01.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/rotatedata3d02.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/rotatepoint.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/rshade.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ruler.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/ruler1.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/s106bowhatch.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/s10diffint.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/s210diffeq1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/s305graphforincanddec.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/s305incanddec.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/saddle1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/saddle1E.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/saddle2E.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/scaledata.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/scaledata3d.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/scalepoint.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/scatter.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/segmark.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/segment.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/select-lines.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/select-points.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/setax-theta.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/setcolor.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/setorigin.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/setorigin.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/setscaling.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/setwindow.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/sf3ddata3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/sf3ddata4.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/sfbdpara01.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/sfbdpara02.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/sfbdpara03.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/sfbdpara04.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/shade.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/shade01.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/shade01E.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/shadeE.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/single-add.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/skeletonparadata01.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/skeletonparadata02.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/skeletonparadata03.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/slide01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/slide01E.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/slidepdf1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/slidepdf2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/slidepdf3.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/slider.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/sliderepeat.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/sliderepeatE.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/slidescreen.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/slidescript.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/slot.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/slotE.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/snap.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/spacelinecurve1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/spacelinecurve2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/start01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/start02.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/start03.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/start04.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/start05.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/start06.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/start07.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/start08.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/start09.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/start10.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tab2list00.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tab2list001.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tab2list001E.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tab2list01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tab2list01E.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tab2list02.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tab2list02E.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tab2list03.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tab2list03E.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tab2list04.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tab2list04E.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/table01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/table02.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/table03.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tablesample1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tablesample1E.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tablesample2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tablesample2E.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tangent.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/taylor.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/tetrahedron.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/translate-view.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/translate01.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/translatedata.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/translatepoint.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/trimarrow.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/trimseg.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/vertex01.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/wirepara1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/wirepara2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/wirepara3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/wirepara4.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/wirepara5.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/xsinx.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/xsinx01.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/xsinx02.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/xsinx03.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/zogen3.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/zoom-in.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/Fig/zoom-out.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/KeTCindyReferenceE.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/KeTCindyReferenceJ.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/KeTCindyguideE.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/KeTCindyguideJ.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/KeTPicStyleE.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/ketmanual/KeTpicStyleJ.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/readme/ReadmeLinuxE.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/readme/ReadmeLinuxJ.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/readme/ReadmeMacE.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/readme/ReadmeMacJ.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/readme/ReadmeWinE.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ketcindy/source/readme/ReadmeWinJ.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex-git-log/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex-git-log/example-output.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex-git-log/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex-git-log/example.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex-git-log/po/de.po
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex-papersize/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/CHANGES.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/INSTALL
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/Makefile.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/THIS-IS-VERSION-1.29
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/latex2man-CHANGES.html
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/latex2man.css
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/latex2man.html
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/latex2man.inc
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/latex2man.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/latex2man.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/latex2man.texi.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/latex2man.trans
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2man/latex2man.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2nemeth/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2nemeth/encodings/polytonic.json.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2nemeth/examples/mathpics.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2nemeth/examples/mathtest.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2nemeth/examples/nemeth.json.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latex2nemeth/gpl-3.0.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexfileversion/ChangeLog
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexfileversion/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/appendices.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/cmhlistings.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/figure-schematic.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/latexindent-module-installer.pl
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/latexindent.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/latexindent.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/logo.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/references.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/sec-conclusions-know-limitations.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/sec-default-user-local.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/sec-demonstration.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/sec-how-to-use.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/sec-indent-config-and-settings.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/sec-introduction.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/sec-the-m-switch.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/subsec-commands-and-their-options.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/subsec-conflicting-poly-switches.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/subsec-noAdditionalIndent-indentRules.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/subsec-partnering-poly-switches.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/subsubsec-commands-with-arguments.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/subsubsec-environments-and-their-arguments.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/subsubsec-environments-with-items.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/subsubsec-headings.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/subsubsec-ifelsefi.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/subsubsec-no-add-remaining-code-blocks.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/subsubsec-special.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexindent/title.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexpand/LICENCE
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexpand/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/latexpand/version.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ltxfileinfo/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ltxfileinfo/ltxfileinfo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ltximg/CHANGUES.md
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ltximg/README.md.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/ltximg/ltximg-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/make4ht/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/make4ht/changelog.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/make4ht/make4ht-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/make4ht/make4ht-doc.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/make4ht/readme.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/match_parens/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/match_parens/match_parens.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdfbook2/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdfcrop/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdfjam/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdfjam/PDFjam-README.html
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdfjam/VERSION
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdfjam/pdfdroplets.png
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdfjam/pdfjam.conf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdfjam/tests.zip
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdflatexpicscale/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdflatexpicscale/pdflatexpicscale.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdflatexpicscale/pdflatexpicscale.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdflatexpicscale/testprinter.ps
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdftex-quiet/LICENCE.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdftex-quiet/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdftex-quiet/VERSION
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdfxup/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdfxup/RELEASES
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pdfxup/pdfxup.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pkfix-helper/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pkfix-helper/encoding-samples.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pkfix-helper/encoding-samples.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/pkfix/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/srcredact.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/srcredact.pod.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/srcredact.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain-edited.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain1-default.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain1-default.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain1-nobonds.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain1-nobonds.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain1-uppercase.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain1-uppercase.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain1.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain2-default.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain2-default.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain2-nobonds.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain2-nobonds.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain2-uppercase.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain2-uppercase.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/srcredact/twain2.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/sty2dtx/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/sty2dtx/sty2dtx.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/tex4ebook/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/tex4ebook/changelog.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/tex4ebook/readme.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/tex4ebook/tex4ebook-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/tex4ebook/tex4ebook-doc.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/tex4ebook/tidyconf.conf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texcount/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texcount/doc/QuickReference.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texcount/doc/QuickReference.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texcount/doc/TeXcount.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texcount/doc/TeXcount.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texcount/doc/TechDoc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texcount/doc/TechDoc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texcount/doc/macros.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texcount/doc/sub_addrules.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texcount/doc/sub_options.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texcount/doc/sub_ruletypes.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texcount/doc/sub_tc_other.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texdef/CHANGELOG
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texdef/INSTALL
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texdef/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texdef/texdef.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texdiff/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texdirflatten/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texfot/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texliveonfly/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texloganalyser/README
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texosquery/CHANGES.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texosquery/README.md.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/support/texosquery/texosquery.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/support/typeoutfileinfo/README
/usr/share/doc/texlive-doc/tpic2pdftex/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/tpic2pdftex/beamerexample.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/tpic2pdftex/beamerexample.pic
/usr/share/doc/texlive-doc/tpic2pdftex/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/tpic2pdftex/example.pic
/usr/share/doc/texlive-extra-utils/Licenses.gz
/usr/share/doc/texlive-extra-utils/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-extra-utils/README.source
/usr/share/doc/texlive-extra-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-extra-utils/copyright
/usr/share/info/latex2man.info.gz
/usr/share/lintian/overrides/texlive-extra-utils
/usr/share/man/man1/a2ping.1.gz
/usr/share/man/man1/arlatex.1.gz
/usr/share/man/man1/bundledoc.1.gz
/usr/share/man/man1/ctan-o-mat.1.gz
/usr/share/man/man1/ctanify.1.gz
/usr/share/man/man1/e2pall.1.gz
/usr/share/man/man1/findhyph.1.gz
/usr/share/man/man1/latex-git-log.1.gz
/usr/share/man/man1/latex2man.1.gz
/usr/share/man/man1/mkjobtexmf.1.gz
/usr/share/man/man1/pdf180.1.gz
/usr/share/man/man1/pdf270.1.gz
/usr/share/man/man1/pdf90.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfbook.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfbook2.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfflip.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfjam-pocketmod.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfjam-slides3up.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfjam-slides6up.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfjam.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfjoin.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfnup.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfpun.1.gz
/usr/share/man/man1/pdfxup.1.gz
/usr/share/man/man1/pkfix-helper.1.gz
/usr/share/man/man1/srcredact.1.gz
/usr/share/man/man1/sty2dtx.1.gz
/usr/share/man/man1/texdiff.1.gz
/usr/share/man/man1/texdirflatten.1.gz
/usr/share/man/man1/texfot.1.gz
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/base/88591lat.csf
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/base/88591sca.csf
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/base/README.TEXLIVE
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/base/ascii.csf
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/base/cp437lat.csf
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/base/cp850lat.csf
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/base/cp850sca.csf
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/base/cp866rus.csf
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/base/csfile.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/polish-csf/88592pl.csf
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/polish-csf/cp1250pl.csf
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/polish-csf/cp852pl.csf
/usr/share/texlive/texmf-dist/bibtex/csf/polish-csf/iso8859-7.csf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/mflua/mflua.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/mflua/mfluajit.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/mflua/mfluamodes.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/metafont/mflua/mfluaplain.mf
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/a2ping/a2ping.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/adhocfilelist/adhocfilelist.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/adhocfilelist/herelist.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/arara.jar
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/arara.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/animate.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/bib2gls.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/biber.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/bibtex.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/bibtex8.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/bibtexu.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/clean.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/csplain.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/datatooltk.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/dvipdfm.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/dvipdfmx.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/dvips.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/dvipspdf.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/etex.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/frontespizio.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/halt.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/indent.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/latex.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/latexmk.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/lualatex.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/luatex.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/make.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/makeglossaries.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/makeglossarieslite.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/makeindex.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/nomencl.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/pdfcsplain.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/pdflatex.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/pdftex.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/pdftk.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/ps2pdf.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/sketch.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/songidx.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/tex.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/texindy.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/tikzmake.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/velocity.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/xdvipdfmx.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/xelatex.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/xetex.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/arara/rules/xindy.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/bundledoc/arlatex
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/bundledoc/bundledoc
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/checklistings/checklistings.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/cluttex/cluttex.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ctan-o-mat/ctan-o-mat
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ctan-o-mat/ctan-o-mat.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ctanbib/ctanbib
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ctanify/ctanify
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ctanupload/ctanupload.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/de-macro/de-macro
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/dtxgen/dtxgen
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/dviasm/dviasm.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/dviinfox/dviinfox.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/findhyph/findhyph
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/installfont/installfont-tl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/0Small.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/0Smalla-h.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/0Smalli-o.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/0Smallp-w.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/0Smallxyz.png
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/nsi.cdy
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/nsi.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/pcr.cdy
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/pcr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/qcr.cdy
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/qcr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/rcr.cdy
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/rcr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/tsi.cdy
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/tsi.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/xsi.cdy
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/xsi.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/ysi.cdy
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/ysi.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/zsi.cdy
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/fontF/zsi.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/polyhedrons_obj/r01.obj
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/polyhedrons_obj/r02.obj
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/polyhedrons_obj/r03.obj
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/polyhedrons_obj/r04.obj
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/polyhedrons_obj/r05.obj
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/polyhedrons_obj/readme.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/data/polyhedrons_obj/readme.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketcindy.conf
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketcindy.ini
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketcindy.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketcindy.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketjava/KetCindyPlugin.jar
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylib3dhelpE.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylib3dhelpJ.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylib3dlogr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylib3dr.cs
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylibbasic1logr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylibbasic1r.cs
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylibbasic2logr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylibbasic2r.cs
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylibhelpE.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylibhelpJ.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylibmvhelpE.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylibmvhelpJ.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylibmvlogr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindylibmvr.cs
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindyliboutlogr.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketcindyliboutr.cs
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketpicR/ketpic5_2_4.r
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketpiccurrent.r
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketpiccurrent_rep2e.r
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/ketpiccurrent_reptikz.r
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/maximaL/fourier_sec.max
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/maximaL/matoperation.max
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/maximaL/poincare.mac
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/maximaL/rkfun.lisp
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/oshima/os_muldif.pdf
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlib/oshima/os_muldif.rr
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlibC/ketcommon.h
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlibC/ketcommonhead.h
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlibC/ketlibClog.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlibC/surflib.h
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketlibC/surflibhead.h
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/ketoutset.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/setketcindy.txt
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/template0.cdy
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/template1basic.cdy
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/template2slide.cdy
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ketcindy/template3Dfigure.cdy
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latex-git-log/latex-git-log
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latex-papersize/latex-papersize.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latex2man/latex2man
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latex2nemeth/latex2nemeth
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latex2nemeth/latex2nemeth-v1.0.1.jar
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexfileversion/latexfileversion
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/AlignmentAtAmpersand.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Arguments.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/BackUpFileProcedure.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/BlankLines.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Braces.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Command.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Document.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/DoubleBackSlash.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Else.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Environment.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/FileContents.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/FileExtension.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/GetYamlSettings.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Heading.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/HiddenChildren.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/HorizontalWhiteSpace.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/IfElseFi.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Indent.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Item.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/KeyEqualsValuesBraces.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/LogFile.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/MandatoryArgument.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/ModifyLineBreaks.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/NamedGroupingBracesBrackets.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/OptionalArgument.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Preamble.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/RoundBrackets.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Sentence.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Special.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Switches.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Tokens.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/TrailingComments.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/UnNamedGroupingBracesBrackets.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Verbatim.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/LatexIndent/Version.pm
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/defaultSettings.yaml
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexindent/latexindent.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/latexpand/latexpand
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/listings-ext/listings-ext.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ltxfileinfo/ltxfileinfo
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/ltximg/ltximg.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/domfilters/make4ht-aeneas.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/domfilters/make4ht-fixinlines.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/domfilters/make4ht-idcolons.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/domfilters/make4ht-joincharacters.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/domfilters/make4ht-odtimagesize.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/domfilters/make4ht-t4htlinks.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/extensions/common_domfilters.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/extensions/common_filters.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/extensions/dvisvgm_hashes.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/extensions/latexmk_build.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/extensions/mathjaxnode.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/extensions/odttemplate.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/extensions/staticsite.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/extensions/tidy.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-cleanspan-nat.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-cleanspan.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-domfilter.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-entities-to-unicode.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-entities.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-filter.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-fix-links.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-fixligatures.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-hruletohr.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-mathjaxnode.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-odttemplate.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-staticsite.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/filters/make4ht-svg-height.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/formats/docbook.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/formats/html5.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/formats/odt.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/formats/tei.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/formats/xhtml.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/lapp-mk4.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/make4ht
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/make4ht-aeneas-config.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/make4ht-config.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/make4ht-dvireader.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/make4ht-filterlib.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/make4ht-lib.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/make4ht-xtpipes.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/mathnode.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/mkparams.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/make4ht/mkutils.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/match_parens/match_parens
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/mflua/end_program.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/mflua/mflua.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/mflua/mflua_svg_backend.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/mflua/mflua_ttx_backend.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/mkjobtexmf/mkjobtexmf.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfbook2/pdfbook2
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfcrop/pdfcrop.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfjam/pdf180
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfjam/pdf270
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfjam/pdf90
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfjam/pdfbook
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfjam/pdfflip
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfjam/pdfjam
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfjam/pdfjam-pocketmod
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfjam/pdfjam-slides3up
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfjam/pdfjam-slides6up
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfjam/pdfjoin
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfjam/pdfnup
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfjam/pdfpun
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdflatexpicscale/pdflatexpicscale.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdftex-quiet/pdftex-quiet
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pdfxup/pdfxup
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pfarrei/a5toa4.tlu
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pfarrei/pfarrei.tlu
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pkfix-helper/pkfix-helper
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pkfix/pkfix.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pythontex/depythontex.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pythontex/depythontex2.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pythontex/depythontex3.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pythontex/pythontex.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pythontex/pythontex2.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pythontex/pythontex3.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pythontex/pythontex_2to3.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pythontex/pythontex_engines.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pythontex/pythontex_install.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/pythontex/pythontex_utils.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/srcredact/srcredact.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/sty2dtx/sty2dtx.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/tex4ebook/config-t4e.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/tex4ebook/exec_epub.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/tex4ebook/exec_epub3.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/tex4ebook/exec_mobi.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/tex4ebook/list-fonts.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/tex4ebook/tex4ebook
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texcount/texcount.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdef/texdef.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdiff/texdiff
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texdirflatten/texdirflatten
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texfot/texfot.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texlive/e2pall.pl
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texliveonfly/texliveonfly.py
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texloganalyser/texloganalyser
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texosquery/texosquery-jre5.jar
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texosquery/texosquery-jre5.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texosquery/texosquery-jre8.jar
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texosquery/texosquery-jre8.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texosquery/texosquery.jar
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/texosquery/texosquery.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/typeoutfileinfo/typeoutfileinfo.sh
/usr/share/texlive/texmf-dist/scripts/xindex/xindex.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/hyphenex/ushyphex.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bundledoc/miktex.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bundledoc/texlive-unix-arlatex.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/bundledoc/texlive-unix.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/checklistings/checklistings.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ketcindy/ketlayer.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ketcindy/ketlayer2e.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ketcindy/ketmedia.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ketcindy/ketpic.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ketcindy/ketpic2e.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ketcindy/ketslide.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/ketcindy/ketslide2.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latex2man/latex2man.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/latex2man/latex2man.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/listings-ext/listings-ext.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pfarrei/a5toa4.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pfarrei/pfarrei.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/pythontex/pythontex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tex4ebook/tex4ebook-epub3.4ht
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tex4ebook/tex4ebook.4ht
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/tex4ebook/tex4ebook.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texosquery/texosquery.cfg
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texosquery/texosquery.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/texosquery/texosquery.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/xindex/xindex.sty
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/lualatex/xindex/xindex-DIN2.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/lualatex/xindex/xindex-HAdW-eKO.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/lualatex/xindex/xindex-base.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/lualatex/xindex/xindex-cfg-common.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/lualatex/xindex/xindex-cfg.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/lualatex/xindex/xindex-dtk.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/lualatex/xindex/xindex-lapp.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/lualatex/xindex/xindex-lib.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/lualatex/xindex/xindex-pretty.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/lualatex/xindex/xindex-unicode.lua
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/plain/cweb/cwebmac.tex
/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/support/adhocfilelist/adhocfilelist.RLS
/var/lib/tex-common/fmtutil-cnf/texlive/texlive-extra-utils.cnf