Filförteckning för paketet php-swiftmailer i sid för arkitekturen all

/usr/share/doc/php-swiftmailer/README.Debian
/usr/share/doc/php-swiftmailer/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/changelog.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/copyright
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/IdenticalBinaryConstraint.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/StreamCollector.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/SwiftMailerSmokeTestCase.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/SwiftMailerTestCase.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/charsets/iso-2022-jp/one.txt
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/charsets/iso-8859-1/one.txt
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/charsets/utf-8/one.txt
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/charsets/utf-8/three.txt.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/charsets/utf-8/two.txt
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/dkim/dkim.test.priv
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/dkim/dkim.test.pub
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/files/data.txt
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/files/swiftmailer.png
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/files/textfile.zip
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/CA.srl
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/ca.crt
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/ca.key
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/create-cert.sh
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/encrypt.crt
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/encrypt.key
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/encrypt2.crt
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/encrypt2.key
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/intermediate.crt
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/intermediate.key
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/sign.crt
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/sign.key
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/sign2.crt
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/_samples/smime/sign2.key
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance.conf.php.default
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/AttachmentAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/ByteStream/FileByteStreamAcceptanceTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/CharacterReaderFactory/SimpleCharacterReaderFactoryAcceptanceTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/DependencyContainerAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/EmbeddedFileAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Encoder/Base64EncoderAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Encoder/QpEncoderAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Encoder/Rfc2231EncoderAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/EncodingAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/KeyCache/ArrayKeyCacheAcceptanceTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/KeyCache/DiskKeyCacheAcceptanceTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/MessageAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Mime/AttachmentAcceptanceTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Mime/ContentEncoder/Base64ContentEncoderAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Mime/ContentEncoder/NativeQpContentEncoderAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Mime/ContentEncoder/PlainContentEncoderAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Mime/ContentEncoder/QpContentEncoderAcceptanceTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Mime/EmbeddedFileAcceptanceTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Mime/HeaderEncoder/Base64HeaderEncoderAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Mime/MimePartAcceptanceTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Mime/SimpleMessageAcceptanceTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/MimePartAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Transport/StreamBuffer/AbstractStreamBufferAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Transport/StreamBuffer/BasicSocketAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Transport/StreamBuffer/ProcessAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Transport/StreamBuffer/SocketTimeoutTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Transport/StreamBuffer/SslSocketAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/acceptance/Swift/Transport/StreamBuffer/TlsSocketAcceptanceTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bootstrap.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/Bug111Test.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/Bug118Test.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/Bug206Test.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/Bug274Test.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/Bug34Test.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/Bug35Test.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/Bug38Test.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/Bug518Test.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/Bug51Test.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/Bug534Test.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/Bug71Test.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/Bug76Test.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/bug/Swift/BugFileByteStreamConsecutiveReadCallsTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/fixtures/MimeEntityFixture.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/smoke.conf.php.default
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/smoke/Swift/Smoke/AttachmentSmokeTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/smoke/Swift/Smoke/BasicSmokeTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/smoke/Swift/Smoke/HtmlWithAttachmentSmokeTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/smoke/Swift/Smoke/InternationalSmokeTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/ByteStream/ArrayByteStreamTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/CharacterReader/GenericFixedWidthReaderTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/CharacterReader/UsAsciiReaderTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/CharacterReader/Utf8ReaderTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/CharacterStream/ArrayCharacterStreamTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/DependencyContainerTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Encoder/Base64EncoderTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Encoder/QpEncoderTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Encoder/Rfc2231EncoderTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Events/CommandEventTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Events/EventObjectTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Events/ResponseEventTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Events/SendEventTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Events/SimpleEventDispatcherTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Events/TransportChangeEventTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Events/TransportExceptionEventTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/KeyCache/ArrayKeyCacheTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/KeyCache/SimpleKeyCacheInputStreamTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mailer/ArrayRecipientIteratorTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/MailerTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/MessageTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/AbstractMimeEntityTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/AttachmentTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/ContentEncoder/Base64ContentEncoderTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/ContentEncoder/PlainContentEncoderTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/ContentEncoder/QpContentEncoderTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/EmbeddedFileTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/HeaderEncoder/Base64HeaderEncoderTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/HeaderEncoder/QpHeaderEncoderTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/Headers/DateHeaderTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/Headers/IdentificationHeaderTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/Headers/MailboxHeaderTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/Headers/ParameterizedHeaderTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/Headers/PathHeaderTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/Headers/UnstructuredHeaderTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/MimePartTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/SimpleHeaderFactoryTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/SimpleHeaderSetTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/SimpleMessageTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Mime/SimpleMimeEntityTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Plugins/AntiFloodPluginTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Plugins/BandwidthMonitorPluginTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Plugins/DecoratorPluginTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Plugins/LoggerPluginTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Plugins/Loggers/ArrayLoggerTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Plugins/Loggers/EchoLoggerTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Plugins/PopBeforeSmtpPluginTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Plugins/RedirectingPluginTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Plugins/ReporterPluginTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Plugins/Reporters/HitReporterTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Plugins/Reporters/HtmlReporterTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Plugins/ThrottlerPluginTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Signers/DKIMSignerTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Signers/OpenDKIMSignerTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Signers/SMimeSignerTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/StreamFilters/ByteArrayReplacementFilterTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/StreamFilters/StringReplacementFilterFactoryTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/StreamFilters/StringReplacementFilterTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/AbstractSmtpEventSupportTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/AbstractSmtpTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/Esmtp/Auth/CramMd5AuthenticatorTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/Esmtp/Auth/LoginAuthenticatorTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/Esmtp/Auth/NTLMAuthenticatorTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/Esmtp/Auth/PlainAuthenticatorTest.php
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/Esmtp/AuthHandlerTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/EsmtpTransport/ExtensionSupportTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/EsmtpTransportTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/FailoverTransportTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/LoadBalancedTransportTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/MailTransportTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/SendmailTransportTest.php.gz
/usr/share/doc/php-swiftmailer/tests/unit/Swift/Transport/StreamBufferTest.php
/usr/share/lintian/overrides/php-swiftmailer
/usr/share/php/Swift/classes/Swift.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Attachment.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/ByteStream/AbstractFilterableInputStream.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/ByteStream/ArrayByteStream.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/ByteStream/FileByteStream.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/ByteStream/TemporaryFileByteStream.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/CharacterReader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/CharacterReader/GenericFixedWidthReader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/CharacterReader/UsAsciiReader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/CharacterReader/Utf8Reader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/CharacterReaderFactory.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/CharacterReaderFactory/SimpleCharacterReaderFactory.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/CharacterStream.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/CharacterStream/ArrayCharacterStream.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/CharacterStream/NgCharacterStream.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/ConfigurableSpool.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/DependencyContainer.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/DependencyException.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/EmbeddedFile.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Encoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Encoder/Base64Encoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Encoder/QpEncoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Encoder/Rfc2231Encoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Encoding.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/CommandEvent.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/CommandListener.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/Event.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/EventDispatcher.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/EventListener.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/EventObject.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/ResponseEvent.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/ResponseListener.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/SendEvent.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/SendListener.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/SimpleEventDispatcher.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/TransportChangeEvent.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/TransportChangeListener.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/TransportExceptionEvent.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Events/TransportExceptionListener.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/FailoverTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/FileSpool.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/FileStream.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Filterable.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Image.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/InputByteStream.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/IoException.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/KeyCache.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/KeyCache/ArrayKeyCache.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/KeyCache/DiskKeyCache.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/KeyCache/KeyCacheInputStream.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/KeyCache/NullKeyCache.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/KeyCache/SimpleKeyCacheInputStream.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/LoadBalancedTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/MailTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mailer.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mailer/ArrayRecipientIterator.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mailer/RecipientIterator.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/MemorySpool.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Message.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/Attachment.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/CharsetObserver.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/ContentEncoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/ContentEncoder/Base64ContentEncoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/ContentEncoder/NativeQpContentEncoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/ContentEncoder/PlainContentEncoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/ContentEncoder/QpContentEncoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/ContentEncoder/QpContentEncoderProxy.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/ContentEncoder/RawContentEncoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/EmbeddedFile.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/EncodingObserver.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/Grammar.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/Header.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/HeaderEncoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/HeaderEncoder/Base64HeaderEncoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/HeaderEncoder/QpHeaderEncoder.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/HeaderFactory.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/HeaderSet.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/Headers/AbstractHeader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/Headers/DateHeader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/Headers/IdentificationHeader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/Headers/MailboxHeader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/Headers/OpenDKIMHeader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/Headers/ParameterizedHeader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/Headers/PathHeader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/Headers/UnstructuredHeader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/Message.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/MimeEntity.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/MimePart.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/ParameterizedHeader.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/SimpleHeaderFactory.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/SimpleHeaderSet.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/SimpleMessage.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Mime/SimpleMimeEntity.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/MimePart.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/NullTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/OutputByteStream.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/AntiFloodPlugin.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/BandwidthMonitorPlugin.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/Decorator/Replacements.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/DecoratorPlugin.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/ImpersonatePlugin.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/Logger.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/LoggerPlugin.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/Loggers/ArrayLogger.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/Loggers/EchoLogger.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/MessageLogger.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/Pop/Pop3Connection.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/Pop/Pop3Exception.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/PopBeforeSmtpPlugin.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/RedirectingPlugin.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/Reporter.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/ReporterPlugin.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/Reporters/HitReporter.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/Reporters/HtmlReporter.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/Sleeper.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/ThrottlerPlugin.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Plugins/Timer.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Preferences.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/ReplacementFilterFactory.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/RfcComplianceException.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/SendmailTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/SignedMessage.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Signer.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Signers/BodySigner.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Signers/DKIMSigner.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Signers/DomainKeySigner.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Signers/HeaderSigner.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Signers/OpenDKIMSigner.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Signers/SMimeSigner.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/SmtpTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Spool.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/SpoolTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/StreamFilter.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/StreamFilters/ByteArrayReplacementFilter.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/StreamFilters/StringReplacementFilter.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/StreamFilters/StringReplacementFilterFactory.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/SwiftException.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/AbstractSmtpTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/Esmtp/Auth/CramMd5Authenticator.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/Esmtp/Auth/LoginAuthenticator.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/Esmtp/Auth/NTLMAuthenticator.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/Esmtp/Auth/PlainAuthenticator.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/Esmtp/Auth/XOAuth2Authenticator.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/Esmtp/AuthHandler.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/Esmtp/Authenticator.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/EsmtpHandler.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/EsmtpTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/FailoverTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/IoBuffer.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/LoadBalancedTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/MailInvoker.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/MailTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/NullTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/SendmailTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/SimpleMailInvoker.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/SmtpAgent.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/SpoolTransport.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Transport/StreamBuffer.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/TransportException.php
/usr/share/php/Swift/classes/Swift/Validate.php
/usr/share/php/Swift/dependency_maps/cache_deps.php
/usr/share/php/Swift/dependency_maps/message_deps.php
/usr/share/php/Swift/dependency_maps/mime_deps.php
/usr/share/php/Swift/dependency_maps/transport_deps.php
/usr/share/php/Swift/mime_types.php
/usr/share/php/Swift/preferences.php
/usr/share/php/Swift/swift_init.php
/usr/share/php/Swift/swift_required.php
/usr/share/php/Swift/swift_required_pear.php
/usr/share/php/Swift/swiftmailer_generate_mimes_config.php