Filförteckning för paketet pcalendar i sid för arkitekturen all

/usr/bin/pcalendar
/usr/lib/mime/packages/pcalendar
/usr/share/applications/pcalendar.desktop
/usr/share/doc/pcalendar/AUTHORS
/usr/share/doc/pcalendar/README
/usr/share/doc/pcalendar/TODO
/usr/share/doc/pcalendar/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pcalendar/changelog.gz
/usr/share/doc/pcalendar/copyright
/usr/share/java/pcalendar.jar
/usr/share/man/man1/pcalendar.1.gz
/usr/share/mime/packages/pcalendar.xml
/usr/share/pixmaps/pcalendar-pcal.png
/usr/share/pixmaps/pcalendar-pcalc.png
/usr/share/pixmaps/pcalendar.png
/usr/share/pixmaps/pcalendar.xpm