Filförteckning för paketet metastudent-data-2 i sid för arkitekturen all

/usr/share/doc/metastudent-data-2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/metastudent-data-2/changelog.gz
/usr/share/doc/metastudent-data-2/copyright
/usr/share/metastudent-data-2/dataset_201012/nameMapping.txt
/usr/share/metastudent-data-2/dataversion.txt